Aliran tunai

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Perakaunan
Konsep utama

Akauntan
Simpan kira-kira
Timbangan duga
Lejar am
Debit dan kredit
Kos barang dijual
Sistem catatan bergu
Amalan piawai
Asas tunai dan akruan
GAAP / IFRS

Penyata kewangan

Kunci kira-kira
Penyata Pendapatan
Penyata aliran tunai
Ekuiti pemilik
Untung tertahan

Pengauditan

Audit kewangan
GAAS
Audit dalaman
Akta Sarbanes-Oxley
Juruaudit Empat Besar

Bidang perakaunan

KosKewanganForensik
TabungPengurusanCukai


Aliran tunai adalah pergerakan tunai ke dalam atau keluar suatu perniagaan, projek, atau produk kewangan. (Perhatikan bahawa tunai "tunai" digunakan di dalam satu istilah yang lebih luas, yang mana ia termasuk deposit bank.) Ia biasanya diukur semasa satu tempoh masa yang ditentukan. Pengukuran aliran tunai boleh digunakan untuk mengira parameter lain yang memberikan maklumat mengenai suatu nilai dan keadaan sebuah syarikat. Aliran tunai boleh e.g. boleh digunakan untuk mengira parameter-parameter:

 • untuk mengukur kadar pulangan atau nilai sebuah projek. Tempoh aliran tunai masuk dan keluar projek-projek digunakan sebagai input-input di dalam model kewangan seperti kadar pulangan dalaman dan nilai kini bersih.
 • untuk menilai masalah-masalah dengan satu kecairan perniagaan. Being profitable does not necessarily mean being liquid. Satu syarikat boleh gagal disebabkan oleh kekurangan tunai walaupun semasa di dalam keuntungan.
 • sebagai satu pengukuran alternatif bagi suatu keuntungan perniagaan apabila ia dipercayai bahawa konsep-konsep Perakaunan terakru tidak mewakili realiti-realiti ekonomi. Sebagai contoh, satu syarikat mungkin nampak untung tetapi menjana sedikit operasi tunai company may be notionally profitable but generating little operational cash (kerana ia mungkin kes untuk satu syarikat yang menukar produk-produk daripada menjualnya secara tunai). Di dalam kes tersebut, syarikat itu mungkin mendapat tambahan tunai dengan menerbitkan saham-saham dan menaikkan kewangan debit.
 • aliran tunai boleh digunakan untuk menilai 'kualiti' pendapatan yang dijana oleh perakaunan terakru. Apabila pendapatan bersih ini mengandungi item-item bukan tunai yang besar ia dianggap berkualiti rendah.
 • untuk menilai risiko-risiko di dalam satu produk kewangan, e.g. menemukan keperluan tunai, menilai risiko asal, keperluan melabur kembali, dll.

Aliran tunai adalah satu istilah umum yang digunakan secara berbeza bergantung kepada konteks. Ia mungkin didefinisikan oleh pengguna untuk tujuan mereka sendiri. Ia boleh merujuk kepada aliran sebenar yang lalu atau unjuran aliran yang akan datang. Ia boleh merujuk kepada jumlah semua aliran atau satu subset aliran-aliran itu. Istilah subset termasuklah aliran tunai bersih,aliran tunai operasi dan aliran tunai percuma.

Penyata aliran tunai di dalam kewangan perniagaan[sunting | sunting sumber]

The (total) net cash flow of a company over a period (typically a quarter or a full year) is equal to the change in cash balance over this period: positive if the cash balance increases (more cash becomes available), negative if the cash balance decreases. The total net cash flow is the sum of cash flows that are classified in three areas:

 1. Aliran tunai operasi: Cash received or expended as a result of the company's internal business activities. It includes cash earnings plus changes to working capital. Over the medium term this must be net positive if the company is to remain solvent.
 2. Aliran tunai pelaburan: Cash received from the sale of long-life assets, or spent onperbelanjaan modal (investments, acquisitions and long-life assets).
 3. Aliran tunai kewangan: Cash received from the issue of debt and equity, or paid out as dividends, share repurchases or debt repayments.

Cara-cara Syarikat Boleh Menambah Laporan Aliran Tunai[sunting | sunting sumber]

Kaedah biasa termasuklah:

 • Jualan - Sell the receivables to a factor for instant cash. (leading)
 • Inventori - Don't pay your suppliers for an additional few weeks at period end. (lagging)
 • Komisyen Jualan - Management can form a separate (but unrelated) company and act as its agent. The book of business can then be purchased quarterly as an investment.
 • Gaji - Remunerate with stock options.
 • Penyelenggaraan - Contract with the predecessor company that you prepay five years worth for them to continue doing the work
 • Sewa Peralatan - Buy it
 • Sewa - Buy the property (sale and lease back, for example).
 • Kos Eksplorasi Minyak - Replace reserves by buying another company's.
 • Penyelidikan & Pembangunan - Wait for the product to be proven by a start-up lab; then buy the lab.
 • Yuran Perundingan - Pay in shares from treasury since usually to related parties
 • Faedah - Issue convertible debt where the conversion rate changes with the unpaid interest.
 • Cukai - Buy shelf companies with TaxLossCarryForward's. Or gussy up the purchase by buying a lab or O&G explore co. with the same TLCF.[1]

Contoh[sunting | sunting sumber]

Perkara Amaun ($) Jumlah ($)
Aliran tunai daripada operasi +10
  Jualan (dibayar tunai) +30
  Bahan -10
  Pekerja -10
CAliran tunai daripada kewangan +40
  Pinjaman masuk +50
  Pinjaman dibayar -5
  Cukai -5
Aliran tunai daripada pelaburan -10
  Modal berbayar -10
Jumlah +40

Aliran tunai bersih hanya memberikan suatu amaun maklumat yang terhad. Dibandingkan, sebagai contoh, aliran tunai tiga tahun bagi dua syarikat:

Syarikat A Syarikat B
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Aliran tunai daripada operasi +20M +21M +22M +10M +11M +12M
Aliran tunai daripada kewangan +5M +5M +5M +5M +5M +5M
Aliran tunai daripada pelaburan -15M -15M -15M 0M 0M 0M
Jumlah aliran tunai +10M +11M +12M +15M +16M +17M

Syarikat B mempunyai satu aliran tahunan yang tinggi. Walau bagaimanapun, Syarikat A sebenarnya memperolehi lebihan tunai oleh ativiti-aktiviti terasnya dan sudah pun membelanjakan 45M di dalam pelaburan jangka panjang, yang mana keuntungannya hanya akan nampak selepas tiga tahun.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Pautan luar[sunting | sunting sumber]