Geografi manusia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Geografi manusia merupakan cabang geografi yang mencakupi aspek gejala di permukaan Bumi, yang mengambil manusia sebagai pusat kajian. Pengambilan manusia sebagai pusat kajian meliputi aspek kependudukan, dan aspek aktiviti manusia. Aspek-aspek ini meliputi aktiviti ekonomi, politik, sosial dan budaya.[1] Hal ini berbeza dengan geografi fizikal yang lebih cenderung kepada landskap. Akan tetapi, geografi manusia menggunakan peta dan grafik lain yang dihasilkan dari geografi fizikal dan teknikal dalam penelitian dan analisis, serta mengabungkan tema-tema dalam geografi fizikal yang mempercepat perkerjaannya.[2]

Geografi manusia merupakan bidang yang sangat luas yang meliputi pelbagai macam subdisiplin. Sejumlah bidang yang termasuk di dalamnya ialah pertanian, tingkah laku, budaya, ekonomi, sejarah, industri, politik, populasi, perihal sosial dan pengangkutan. Dalam semua subdisiplin tersebut, terdapat tiga pendekatan umum untuk dipelajari, iaitu analisis ruangan, keterkaitan antara kawasan, dan pembentukan petempatan dalam pelbagai bentuk. Pada dasarnya, seorang ahli geografi manusia mengajukan pertanyaan "di mana" dan "kenapa" berkenaan aktiviti manusia.[2]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Friedrich Ratzel, seorang ahli geografi Jerman abad ke-19 adalah salah satu ahli geografi pertama yang menulis secara spesifik tentang geografi manusia. Ratzel mengusulkan bahwa kelompok-kelompo budaya menjadi topik dalam kajian sistematik. Di dalam dua volume buku karyanya, Anthropogeographie, Ratzel mempertimbangkan pengaruh lingkungan fizikal terhadap kelompok budaya (dalam bab 1, 1882), dan kemudian mengamati lebih dekat pada atribut-atribut kelompok budaya itu sendiri, tanpa mempertimbangkan kesan fizikal (dalam bab 2, 1891). Paul Vidal de la Blache, seorang cendikiawan terkenal Perancis, merupakan sarjana lain yang menghuraikan geografi manusia. Pada awal abad ke-20, beliau menulis sebuah buku penting tentang prinsip-prinsip geografi manusia yang berjudul Principles of Human Geography (1922). Gerakan baru-baru ini dalam disiplin menyarankan pengembangan geografi persekitaran yang akan fokus dalam menghubungkan geografi fizikal dan geografi manusia. Secara konseptual, ini akan kembali pada idea-idea geografi yang diimpikan oleh para cendikiawan pada akhir abad ke-19, seperti Ratzel, Halford J. Mackinder, dan Willian Morris Davis.[2]

Bidang[sunting | sunting sumber]

Bidang pengajian utama dalam geografi manusia memberi tumpuan kepada bidang teras:

Budaya[sunting | sunting sumber]

Geografi budaya ialah kajian produk dan norma budaya: variasinya merentasi ruang dan tempat, serta hubungannya. Ia menumpukan pada keterangan dan analisis cara bahasa, agama, ekonomi, kerajaan dan fenomena budaya lain berubah-ubah atau kekal malar dari satu tempat ke tempat lain, dan menerangkan cara manusia berfungsi secara ruangan.[3]

Gambar ini menunjukkan pertanian sawah padi teres di Asia.

Pembangunan[sunting | sunting sumber]

Geografi pembangunan ialah kajian geografi Bumi dengan merujuk kepada taraf hidup dan kualiti hidup penduduk manusianya, kajian lokasi, pengedaran dan organisasi ruangan aktiviti ekonomi merentasi Bumi. Perkara yang dikaji sangat dipengaruhi oleh pendekatan metodologi pengkaji.

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Geografi ekonomi mengkaji hubungan antara sistem ekonomi manusia, negeri, dan faktor lain, dan persekitaran biofizikal.

Kesihatan[sunting | sunting sumber]

Geografi kesihatan atau perubatan ialah aplikasi maklumat geografi, perspektif dan kaedah terhadap kajian kesihatan, penyakit, dan penjagaan kesihatan. Geografi kesihatan memperkatakan hubungan dan corak ruang antara manusia dan alam sekitar. Ini adalah subdisiplin geografi manusia yang menyelidik bagaimana dan mengapa penyakit disebarkan dan dibendung.[4]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Geografi sejarah ialah kajian tentang geografi manusia, fizikal, fiksyen, teori dan "hakikat" masa lalu. Geografi sejarah mengkaji pelbagai isu dan topik. Tema biasa ialah kajian geografi masa lalu dan cara sesuatu tempat atau wilayah berubah mengikut masa. Ramai ahli geografi sejarah mengkaji corak geografi sepanjang masa, termasuk cara orang berinteraksi dengan persekitaran mereka, dan mencipta landskap budaya.

Politik[sunting | sunting sumber]

Geografi politik prihatin dengan kajian kedua-dua hasil tidak sekata ruang proses politik dan cara proses politik itu sendiri dipengaruhi oleh struktur ruang.

Penduduk[sunting | sunting sumber]

Geografi populasi ialah kajian tentang cara variasi ruangan dalam taburan, komposisi, migrasi dan pertumbuhan populasi dikaitkan dengan persekitaran atau lokasi mereka.

Petempatan[sunting | sunting sumber]

Geografi petempatan, termasuk geografi bandar, ialah kajian tentang kawasan bandar dan luar bandar yang khusus berkenaan dengan aspek ruangan, perhubungan dan teori petempatan. Ini ialah kajian kawasan yang tertumpu kepada bangunan dan infrastruktur. Ini ialah kawasan di mana majoriti aktiviti ekonomi adalah dalam sektor sekunder dan sektor tertier. Dalam kes petempatan bandar, mereka mungkin mempunyai ketumpatan penduduk yang tinggi.

Urbanisme[sunting | sunting sumber]

Geografi bandar ialah kajian bandar, pekan, dan kawasan lain yang mempunyai penempatan yang agak padat. Dua kepentingan utama ialah tapak (bagaimana penempatan diposisikan berbanding dengan persekitaran fizikal) dan situasi (bagaimana penempatan diposisikan berbanding penempatan lain). Satu lagi bidang ialah organisasi dalaman kawasan bandar berkenaan dengan kumpulan demografi yang berbeza dan susun atur infrastruktur. Subdisiplin ini juga mengambil idea daripada cabang geografi manusia lain untuk melihat penglibatan mereka dalam proses dan corak yang jelas di kawasan bandar.[5][6]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sugiyanto (2020). Mengkaji Ilmu Geografi. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. m/s. 19. ISBN 9786023208296.
  2. ^ a b c Pitzl, Gerald Rudolph; Pitzl, Jerry (2004). Encyclopedia of Human Geography (dalam bahasa Inggeris). Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group. m/s. xxi, 104, 105. ISBN 978-0-313-32010-1.
  3. ^ Jordan-Bychkov, Terry G.; Domosh, Mona; Rowntree, Lester (1994). The human mosaic: a thematic introduction to cultural geography. New York: HarperCollinsCollegePublishers. ISBN 978-0-06-500731-2.
  4. ^ Dummer, Trevor J.B. (22 April 2008). "Geografi kesihatan: menyokong orang ramai dasar dan perancangan kesihatan". CMAJ: Canadian Medical Association Journal. 178 (9): 1177–1180. doi:10.1503/cmaj.071783. ISSN 0820-3946. PMC 2292766. PMID 944.
  5. ^ a b Palm, Risa (1982). "Urban geography: city structures". Progress in Geography (dalam bahasa Inggeris). 6: 89–95. doi:10.1177/030913258200600104. S2CID 157288359.
  6. ^ Kaplan, Dave H.; Holloway, Steven; Wheeler, James O. (2014). Urban Geography, 3rd. Edition. Hoboken, NJ: Wiley. ISBN 978-1-118-57385-3.