Kerangka Kelayakan Malaysia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Kerangka Kelayakan Malaysia (KKM) (Malaysian Qualifications Framework, MQF) merupakan sebuah badan yang ditubuhkan di bawah Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

Pengenalan[sunting | sunting sumber]

Kerangka Kelayakan Malaysia adalah deklarasi Malaysia tentang kelayakan-kelayakan tempatan dan kualiti yang dimiliki oleh kelayakan-kelayakan tersebut.

KKM merupakan instrumen yang membangun dan mengklasifikasikan kelayakan berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan ditanda aras dengan amalan antarabangsa dan menjelaskan tahap pembelajaran, hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan beban pembelajaran pelajar. Kriteria ini diterima dan diguna pakai bagi semua kelayakan yang dianugerahkan oleh pemberi pendidikan tinggi. Justeru KKM mengintegrasi dan menghubungkan semua kelayakan negara.

KKM juga menyediakan laluan-laluan pendidikan yang menghubungkaitkan kelayakan-kelayakan secara sistematik. Ini membolehkan individu memajukan diri dalam pendidikan tinggi melalui pemindahan kredit dan pengiktirafan pengalaman-pembelajaran terkumpul (accreditation of prior experiental learning) yang diperoleh daripada pembelajaran formal, tidak formal dan informal tanpa mengira masa dan tempat, dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat.

Lapan tahap kelayakan KKM[sunting | sunting sumber]

Terdapat lapan (8) tahap kelayakan di dalam MQF yang mewakili tiga sektor pendidikan tinggi negara dan disokong oleh laluan pendidikan sepanjang hayat. Sektor tersebut adalah:

  1. Sektor Kemahiran;
  2. Sektor Vokasional dan Teknikal;
  3. Sektor Pengajian Tinggi (sektor akademik).

(MAAF. MAKLUMAT LANJUT TELAH DIPADAM ATAS SEBAB TERTENTU. SILA RUJUK LAMAN WEB RASMI MQF UNTUK AKLUMAT LANJUT.)

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) adalah deklarasi Malaysia tentang kelayakan-kelayakan tempatan dan kualiti yang dimiliki oleh kelayakan-kelayakan tersebut. MQF merupakan instrumen yang membangun dan mengklasifikasikan kelayakan berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan ditanda aras dengan amalan antarabangsa dan menjelaskan tahap pembelajaran, hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan beban pembelajaran pelajar. Kriteria ini diterima dan diguna pakai bagi semua kelayakan yang dianugerahkan oleh pemberi pendidikan tinggi. Justeru MQF mengintegrasi dan menghubungkan semua kelayakan negara. MQF juga menyediakan laluan-laluan pendidikan yang menghubungkaitkan kelayakan-kelayakan secara sistematik. Ini membolehkan individu memajukan diri dalam pendidikan tinggi melalui pemindahan kredit dan pengiktirafan pengalaman-pembelajaran terkumpul (accreditation of prior experiential learning) yang diperoleh daripada pembelajaran formal, tidak formal dan informal tanpa mengira masa dan tempat, dalam konteks pembelajaran sepanjang hayat Terdapat lapan tahap kelayakan di dalam MQF yang mewakili tiga sektor pendidikan tinggi negara dan disokong oleh laluan pendidikan sepanjang hayat. Sektor tersebut adalah (a) Sektor Kemahiran; (b) Sektor Vokasional dan Teknikal; dan (c) Sektor Akademik. Tahap 1 hingga 3 adalah Sijil Kemahiran dianugerahkan dalam Sektor Kemahiran. Sijil Akademik dan Vokasional dan Teknikal berada di Tahap 3. Manakala Diploma dan Diploma Lanjutan berada di Tahap 4 dan 5. Ijazah Sarjana Muda berada pada Tahap 6 diikuti dengan Ijazah Sarjana (Tahap 7) dan Ijazah Kedoktoran (Tahap 8). Setiap tahap adalah dibezakan oleh hasil pembelajaran dan jam kredit berasaskan kepada beban belajar pelajar. Laluan pendidikan sepanjang hayat merentasi kelapan-lapan tahap kelayakan ini berasaskan kepada pengakreditan pengalaman-pembelajaran terkumpul.