Pergi ke kandungan

Median

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Dalam bidang matematik dan statistik, median ialah nilai nombor yang memisahkan sampel data yang telah disusun mengikut tertib kepada dua bahagian yang sama rata. Median adalah satu pengiraan kecenderungan memusat.

Median bagi sebarang senarai nombor dicari dengan menyusun senarai itu mengikut tertib dan memilih nombor yang berada di tengah-tengah. Jika bilangan unsur dalam senarai itu adalah nombor genap, maka purata bagi dua nombor yang berada di tengah-tengah dicari.

Simbol untuk median ialah .

Median bagi sebarang set data tak terkumpul yang mengandungi sebanyak unsur yang telah disusun mengikut tertib ialah:

 • unsur yang ke- jika adalah nombor ganjil.
 • unsur yang ke- jika adalah nombor genap.

Contoh Bilangan Ganjil dan Genap

[sunting | sunting sumber]
Contoh median apabila ganjil
[sunting | sunting sumber]

Soalan 1: Kira median markah ujian dalam kelas statistik Dr Joe berikut:

[ 8 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 7 ; 7 ; 2 ; 9 ; 10 ]

Jawapan :

 • Data = 8 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 7 ; 7 ; 2 ; 9 ; 10
 • Susun kembali mengikut urutan = 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10
 • Jumlah data ( ) = 11
 • Posisi Median = 1/2*(11+1) = 6
 • Median = 7

MARKAH UJIAN [2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10]

POSISI MEDIAN [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;10; 11]

Contoh median apabila genap
[sunting | sunting sumber]

Soalan 2: Kira median markah ujian dalam kelas statistik Dr Joe berikut:

[ 8 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 7 ; 7 ; 2 ; 9 ]

Jawapan :

 • Data = 8 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 6 ; 7 ; 7 ; 2 ; 9
 • Susun kembali mengikut urutan = 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9
 • Jumlah data ( ) = 10
 • Posisi Median = 1/2*(10+1) = 5.5(posisi antara 5 & 6)
 • Median = (6+7) / 2 = 6.5

MARKAH UJIAN [2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 6 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ]

POSISI MEDIAN [1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;10]

Median data terkumpul

[sunting | sunting sumber]

Median bagi suatu set data terkumpul boleh ditentukan dengan jadual taburan kekerapan longgokan menggunakan rumus

di mana:

 • = sempadan bawah kelas median
 • = bilangan cerapan
 • = kekerapan terlonggok sebelum kelas median
 • = lebar kelas median, iaitu beza antara sempadan atas dan sempadan bawah
 • = kekerapan kelas median