Mod

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Dalam bidang statistik, mod ialah nilai yang mempunyai kekerapan tertinggi dalam suatu set data. Mod adalah satu kaedah pengiraan kecenderungan memusat.

Mod bagi set data terkumpul boleh dicari boleh ditentukan daripada histogram. Mod bagi set data terkumpul diberi oleh rumus

di mana:

  • ialah sempadan bawah kelas mod.
  • ialah kekerapan kelas mod.
  • ialah kekerapan kelas sebelum kelas mod.
  • ialah kekerapan kelas selepas kelas mod.
  • ialah saiz kelas mod, iaitu beza antara sempadan atas dan sempadan bawah kelas mod.
  • Kelas mod ialah kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi.

I spend my weekend trying to get you off my mind again but I can't make it stop