Model perhubungan entiti

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Model perhubungan entiti atau entity–relationship model merupakan model data berupa notasi grafik dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara, peralatan untuk menggambarkan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan ketekalan. Model data terdiri dari model hubungan entiti dan model relasional.

Model perhubungan entiti dikembangkan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relational Model-Toward a Unified of Data. Chen cuba merumuskan dasar-dasar model dan selepas itu dikembangkan dan diubahsuai oleh Chen dan ramai pakar lainnya. Pada semasa itu model perhubungan entiti dibuat sebagai bahagian dari perisian yang juga merupakan pengubahsuaian khusus, kerana tidak terdapat bentuk tunggal dan piawai dari model perhubungan entiti.

Kegunaan[sunting | sunting sumber]

Model perhubungan entiti digunakan untuk membina model data konseptual, memodelkan struktur data dan hubungan antara data dan perlaksanaan pangkalan data secara logik mahupun secara fizikal dengan DBMS (Database Management system). Dengan model perhubungan entiti ini kita dapat menguji model dengan mengabaikan proses yang perlu dilakukan. Model perhubungan entiti dapat membantu dalam menjawab persoalan tentang data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut saling berhubungan..

Symbol[sunting | sunting sumber]

1. Persegi panjang, menyatakan himpunan entiti.

2. Oval, menyatakan atribut (atribut key digaris bawahi).

3. Belah ketupat, menyatakan himpunan relasi.

4. Garis, menyatakan penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entiti dan himpunan entiti dengan atributnya.

Entiti[sunting | sunting sumber]

Entiti ialah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam persekitaran pemakai, sesuatu yang penting bagi pemakai dalam konteks sistem yang akan dibuat. Sebagai contoh pelanggan, pegawai dll. Seandainya A ialah seorang pegawai maka A ialah isi dari pegawai, manakala jika B ialah seorang pelanggan maka B ialah isi dari pelanggan. Kerana itu perlu dibedakan entiti sebagai bentuk umum dari penerangan tertentu dan isi entiti seperti A dan B dalam contoh di atas.

  • Entiti Fizik

Entiti yang bersifat fizikal. Contoh: pegawai, guru, dan pekerja.

  • Entiti Konsep

Entiti yang bersifat konsep. Contoh: gaji,sekolah

  • Entiti Kuat

Entiti yang mempunyai atribut kunci. Entiti ini bersifat berdikari, keberadaanya tidak bergantung pada entiti lainnya. Percepatan entiti kuat sentiasa mempunyai karakteristik yang unik disebut identifier (sebuah atribut tunggal atau gabungan atribut-atribut yang secara unik dapat digunakan untuk membezakannya dari entiti kuat yang lain).

Kebanyakan entiti dalam suatu pertubuhan dapat digolongkan sebagai entiti kuat (strong entity) iaitu entiti yang berdikari, yang kewujudannya tidak bergantung pada kewujudan entiti yang lainnya. Instansiasi entiti kuat sentiasa mempunyai karakteristik yang unik (dinamakan identifier atau sering disebut sebagai atribut pengidentifikasi) iaitu, sebuah atribut tunggal atau gabungan atribut-atribut yang secara unik dapat digunakan untuk membezakannya dari entiti kuat yang lain.

  • Entiti Lemah

Entiti yang tidak mempunyai atribut kunci. Entiti lemah diidentifikasikan dengan menghubungkan entiti tertentu dari jenis entiti yang lain ditambah atribut dari entiti lemah. Jenis entiti lain yang dipakai untuk mengidentifikasikan suatu entiti lemah disebut identifying owner dan relasi yang menghubungkan entiti lemah dengan owner disebut identifying relationship Contoh entiti pegawai

Atribut[sunting | sunting sumber]

Entytas mempunyai elemen yang disebut atribut, dan berfungsi mendekripsikan watak dari entiti. Atribut ialah hartanah atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entiti dimana hartanah atau karakteristik itu bermakna atau bermaksud bagi pertubuhan atau syarikat, contohnya untuk pencatatan data pegawai di suatu agensi, entiti pegawai mungkin mempunyai atribut-atribut nombor induk pegawai, nama, alamat, nombor telefon, gaji pokok dan lainnya. Setiap model perhubungan entiti boleh terdapat lebih dari satu atribut. Atribut digambarkan dalam bentuk elips.Entiti mempunyai himpunan atribut yang bersekutu dengannya.

Macam-macam Atribut[sunting | sunting sumber]

Atribut terdiri dari atribut sederhana atau atormis, atribut komposit, atribut berharga tunggal. atribut null-value, atribut kunci, atribut bernilai banyak dan atribut terbitan. Masing-masing atribut mempunyai ciri tersendiri. Atribut atormis tidak dapat dibagi-bagi menjadi atribut yang sederhana. Atribut komposit ialah atribut yang dapat dipecah menjadi atribut lain, contohnya atribut alamat dapat dipecah menjadi atribut jalan, kecamatan, kelurahan,bandar serta kod pos. atribut komposit digunakan pada database untuk kemudahan menjawab soalan-soalan tertentu dalam database atribut berharga tunggal mempunyai satu harga untuk entiti tertentu, atribut null-value tidak mempunyai nilai, atribut kunci merupakan atribut unik dari suatu entiti dan nilai dari atribut kunci akan berbeza untuk masing-masing entiti.atribut bernilai banyak ialah atribut yang entitasnya lebih dari satu, contohnya ialah atribut hobi. Atribut hobi ini boleh terdiri dari atribut berenang, atribut tampar dan atribut berbelanja.atribut terbitan merupakan atribut yang didapat dari atribut lainnya.Pada entiti pegawai terdapat atribu nombor induk yang biasanya terkandung nilai tahun masuk, contohnya NIP =5195025, bermaksud Pegawai yang berkenaan masuk pada tahun 1995), maka jika kita tambahkan atribut Lama_Kerja pada entiti Pegawai, atribut Lama_Kerja dapat kita hitung dengan cara mengurangkan tahun dimana pengiraan dilakukan (katakanlah 2005) dengan tahun pelajar yang berkenaan masuk ke Agensi (Hasilnya 10 tahun).

Hubungan Relasi[sunting | sunting sumber]

Relasi ialah hubungan antara suatu himpunan dengan himpunan entiti yang lainnya. Pada penggambaram model perhubungan entiti, relasi ialah perekat yang menghubungkan suatu entiti dengan entiti lainnya. Relasi merupakan hubungan yang bermaksud antara suattu entiti dengan entiti lainnya. Frasa ini berimplikasi bahawa relasi mengijinkan untuk menjawab soalan-soalan yang berkait dengan hubungan suatu entits dengan lainya. Hubungan dibedakan antar bentuk hubungan antar entiti dengan isinya masing-masing. Contohnya kes hubungan antara entiti pegawai dan entiti bahagian ialah jam kerja, manakala isi hubungannya dapat berupa keseluruhan jam kerja, gaji lembur. Relasi digambarkan dalam bentuk intan. Pada model data relasi hubungan antar data dihubungkan dengan kunci relasi. Jenis hubungan di antara beberapa buah jenis entiti ialah kumpulan dari relasi di antara entiti-entiti dari jenis entiti tersebut.

Ciri-ciri dari Relasi[sunting | sunting sumber]

Relasi mempunyai ciri-ciri terdiri dari kumpulan tuple-tuple, urutan dari tuple-tuple mewakili data pada peringkat abstrak logik dan urutan data dianggap penting.

Had Penyertaan ( Participation onstrain)[sunting | sunting sumber]

Had penyertaan dari relasi terdiri dari keseluruhan, separa, satu ke satu, satu ke banyak atau banyak ke satu, dan banyak ke banyak. Had keseluruhan menunjukkan pada semua elemen, contohnya semua pekerja perlu bekerja pada suatu jabatan. Had separa menunjukkan pada suatu entiti tertentu hanya berhubungan dengan satu entiti yang lain. Had satu ke satu menunjukkan pada atribut kunci pada darjah relasi dapat ditempatkan pada salah satu entiti. Had satu ke banyak menunjukkan attribut kunci pada darjah relasi ini hanya dapat dimasukan sebagai atribut dari jenis entiti pada sisi N dan had banyak ke banyak menunjukkan sejumlah entiti berhubungan dengan sejumlah entiti B. Atribut ini perlu tetap di nyatakan sebagai atribut relasi dan tidak dapat digabungkan pada salah satu entiti yang terlibat. ,.

Model Relasional[sunting | sunting sumber]

Model relasional ialah model yang menggunakan sejumlah jadual untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data. Setiap jadual mempunyai sejumlah turus, setiap turus mempunyai nama yang unik. Model relasional mempunyai struktur record berformat tertentu dimana masing-masing isinya mempunyai jenis-jenis yang berbeza (Contohnya jenis data untuk nombor induk pegawai ialah string, tentu berbeza dengan jenis data untuk nama [contohnya: string] yang panjangnya tidak ditentukan, bergantung pada komputer tempat aplikasi dilaksanakan.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  • Murdick,et al. 1984. Information System for Moden Management. Prentice Hall Int
  • Supriyanto, Aji. 2005. Pengantar Tehnologi Maklumat. Jakarta: Salemba Infotek
  • Silberschatz,et al. 2003. Operating system Concept. John Willey & Sons,Inc.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]