Pengurusan maklumat

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

{{rujuk an}}

Definisi dan Konsep Maklumat[sunting | sunting sumber]

Menurut maklumat berdasarkan dari beberapa buah kamus umum,maklumat ialah merupakan sebentuk pekara daripada teknologi maklumat penyimpanan data-data peribadi, mahupun awam dan umum, dan juga sebagai bahan-bahan di dalam ciri pengetahuan semasa. Selain itu, difinisi maklumat juga adalah merupakan data yang tersusun dalam satu struktur yang mempunyai makna dan juga ciri-ciri perincian maklumat termaksuklah relevan, dan boleh dipercayai,serta boleh difahami, lalu ia harus lengkap, dan juga tepat pada masanya dan berupaya membantu mengurangkan ketidakpastian.Mankala data tidak dianggap sebagai maklumat sekiranya terlalu lapuk atau ketinggalan zaman daripada realiti sebenar,kabur,tidak jelas,tidak lengkap atau bukan dalam format yang diperlukan.Contoh organisasi yang menguruskan sesuatu bentuk maklumat ialah perpusatkataan,arkib,muzium,galeri seni dan internet.Seorang individu yang cekap,tidak kira sama ada seorang itu adalah pelajar,profesional, ataupun seorang pekerja mesti berupaya mengenalpasti keperluan-keperluan maklumatnya,iaitu tahu bagaimana untuk mengesan,mengakses,mendapat semula,menlai,menyusun dan menggunakkan maklumat itu.Seseorang itu perlu tahu bagaimana memperolehi manfaat daripada maklumat yang telah dikumpulkan untuk menjadi seseorang yang celik maklumat(Lau 2006). Maklumat iaitu pengetahuan diperoleh menerusi proses mengetahui atau mengumpul maklumat yang akan mengembangkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan dunia di sekeiling kita.Proses mengumpul maklumat ini akan berterusan sepanjang hayat,sejak lahir sehingga ke akhir hayat.Sepanjang kehidupan setiap individu akan mengalami pelbagai bentuk permasalahan yang membuatkan dirinya mempelajari sesuatu dan mendapat maklumat yang baru.

Definisi dan Pernyataan Keperluan Maklumat[sunting | sunting sumber]

kebolehan untuk mendefinisi atau mengenal pasti keperluan maklumat kebolehan untuk memutuskan untuk berbuat sesuatu bagi mencari maklumat kebolehan untuk menyatakan dan mendefinisi keperluan maklumat keboleham untuk memulakan proses pencarian

Pengesahan Maklumat[sunting | sunting sumber]

kebolehan untuk mengenal pasti dan menilai sumber-sumber maklumat berpotensi kebolehan untuk menghasilkan strategi pencarian kebolehan untuk mengakses sumber-sumber maklumat terpilih kebolehan untul memilih dan mendapatkan semula maklumat yang dikesan

Pentaksiran Maklumat[sunting | sunting sumber]

kebolehan untuk menganalisis ,memeriksa dan mengekstrak maklumat kebolehan untuk membuat tanggapan umum dan mentafsir maklumat keboehan untuk memilih dan mensintesis maklumatk ebolehan untuk menilai ketepatan dan kerelevanan maklumat yang didapatkan semula

Penyusunan Maklumat[sunting | sunting sumber]

kebolehan untuk menyusun dan mengkategorikan maklumat kebolehan untuk mengelompokkan dan menyusun maklumat yang telah diperoleh kebolehan untuk menentukan maklumat mana yang terbail dan paling berguna

Penggunaan Maklumat[sunting | sunting sumber]

kebolehan untuk mencari cara-cara baru untuk berkomunikasi,mempersembah dan menggunakan maklumat kebolehan untuk menggunakan maklumat yang telah diperoleh