Perkakas widget

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Perkakas widget (widget toolkit) ialah pustaka yang menyediakan API dalam bahasa pengaturcaraan tertentu bagi memudahkan penciptaan sesebuah antara muka grafik, yang terdiri daripada komponen-komponen yang digelar widget. Widget-widget ini termasuklah butang, jadual, medan teks, kanvas, dan sebagainya. Antara contoh perkakas widget ialah GTK+, Tk, dan wxWidgets.