Balakanda

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Balakanda merupakan kitab pertama Ramayana yang menceritakan mengenai Sang Dasarata yang menjadi Raja di Ayodhya. Sang raja ini mempunyai tiga istri yaitu: Dewi Kosalya, Dewi Kekayi dan Dewi Sumitra.

Dewi Kosalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kekayi berputrakan Sang Barata, dan Dewi Sumitra berputrakan Sang Laksamana dan Sang Satrugna.

Maka pada suatu hari, bagawan Wiswamitra meminta tolong kepada Prabu Dasarata untuk menjaga pertapaannya. Sang Rama dan Laksamana pergi membantu mengusir para raksasa yang mengganggu pertapaan ini.

Lalu atas petunjuk para Brahmana maka Sang Rama pergi mengikuti sayembara di Wideha dan mendapatkan Dewi Sita sebagai istrinya.

Ketika pulang ke Ayodhya mereka dihadang oleh Ramaparasu, tetapi mereka berjaya mengalahkannya.