Pergi ke kandungan

Darjah kecerdasan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Darjah kecerdasan
[contoh bahan ujian IQ]
Contoh ujian IQ, dimodelkan berdasarkan ujian Matriks Progresif Raven
ICD-10-PCSZ01.8
ICD-9-CM94.01

Darjah kecerdasan (IQ; intelligence quotient) ialah jumlah skor yang diperoleh daripada set ujian piawai atau subujian yang direka untuk menilai kecerdasan manusia.[1] Singkatan "IQ" dicipta oleh ahli psikologi William Stern bagi istilah Jerman Intelligenzquotient, istilahnya bagi kaedah pemarkahan ujian kecerdasan di Universiti Breslau yang dianjurkannya dalam sebuha buku 1912.[2]

Dari segi sejarah, IQ ialah skor yang diperoleh dengan membahagikan skor umur mental seseorang, yang diperoleh dengan mentadbir ujian kecerdasan, dengan umur kronologi seseorang, kedua-duanya dinyatakan dari segi tahun dan bulan. Hasil bahagi kemudian didarab dengan 100 untuk mendapatkan skor IQ.[3] Dalam ujian IQ moden, skor mentah diubah menjadi suatu taburan normal dengan min 100 dan sisihan piawai 15. Ini menyebabkan kira-kira dua pertiga daripada populasi mendapat markah antara IQ 85 dan IQ 115 dan kira-kira 2.5 peratus setiap satu di atas 130 dan di bawah 70.[4]

Markah daripada ujian kecerdasan ialah anggaran kecerdasan. Tidak seperti jarak dan jisim sebagai contoh, ukuran kecerdasan yang konkrit tidak boleh dicapai memandangkan sifat abstrak konsep "kecerdasan".[5] Skor IQ telah terbukti dikaitkan dengan faktor seperti pemakanan,[6][7][8] status sosioekonomi ibu bapa,[9][10] morbiditi dan kematian,[11][12] status sosial ibu bapa,[13] dan persekitaran perinatal.[14] Walaupun kebolehwarisan IQ telah disiasat selama hampir satu abad, masih terdapat perdebatan tentang kepentingan darjat kebolehwarisan[15][16] dan mekanisme pewarisan.[17] Kebanyakan kajian serta laporan APA mencadangkan kebolehwarisan IQ adalah sekitar 0.75 bagi remaja lewat dan dewasa, tetapi jauh lebih rendah untuk kanak-kanak.[13][18][19][20][21]

Markah IQ digunakan dalam proses penempatan pendidikan, penilaian ketidakupayaan intelek dan menilai pemohon pekerjaan. Dalam konteks penyelidikan, ia telah dikaji sebagai peramal prestasi kerja[22] dan pendapatan.[23] Ia juga digunakan untuk mengkaji taburan kecerdasan psikometrik dalam populasi dan korelasi antaranya dengan pemboleh ubah lain. Markah mentah pada ujian IQ bagi kebanyakan populasi telah meningkat pada kadar purata yang berskala kepada tiga mata IQ setiap dekad sejak awal abad ke-20, fenomena yang dipanggil kesan Flynn. Penyiasatan corak peningkatan yang berbeza dalam skor subujian juga boleh memaklumkan penyelidikan semasa tentang kecerdasan manusia.

Kebolehpercayaan dan kesahan[sunting | sunting sumber]

Kebolehpercayaan[sunting | sunting sumber]

Psikometrik umumnya menganggap ujian IQ mempunyai kebolehpercayaan statistik yang tinggi.[13][24] Kebolehpercayaan mewakili konsistensi pengukuran sesuatu ujian.[25] Ujian yang boleh dipercayai menghasilkan markah yang serupa apabila diulang-ulang.[25] Secara agregat, ujian IQ mempamerkan kebolehpercayaan yang tinggi, walaupun pengambil ujian mungkin mempunyai markah yang berbeza-beza apabila mengambil ujian yang sama pada masa yang berbeza, dan mungkin mempunyai markah yang berbeza-beza apabila mengambil ujian IQ yang berbeza pada usia yang sama. Seperti semua kuantiti statistik, sebarang anggaran IQ tertentu mempunyai ralat piawai yang berkaitan yang mengukur ketidakpastian tentang anggaran. Dalam ujian moden, selang keyakinan boleh menjadi kira-kira 10 mata dan ralat pengukuran piawai dilaporkan boleh serendah kira-kira tiga mata.[26] Ralat piawai yang dilaporkan mungkin dinilai rendah kerana ia tidak mengambil kira semua sumber ralat.[27]

Pengaruh luar seperti motivasi rendah atau keresahan tinggi kadangkala boleh menurunkan skor ujian IQ seseorang.[25] Bagi individu yang mempunyai markah yang sangat rendah, selang keyakinan 95% mungkin lebih daripada 40 mata, yang berpotensi merumitkan ketepatan diagnosis ketidakupayaan intelek.[28] Dengan cara yang sama, skor IQ yang tinggi juga kurang boleh dipercayai daripada skor yang hampir dengan median populasi.[29] Laporan skor IQ lebih tinggi daripada 160 dianggap meragukan.[30]

Kesahan sebagai ukuran kecerdasan[sunting | sunting sumber]

Kebolehpercayaan dan kesahan adalah konsep yang sangat berbeza. Walaupun kebolehpercayaan mencerminkan kebolehulangan, kesahan merujuk kepada kekurangan berat sebelah. Ujian berat sebelah tidak mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur.[25] Walaupun ujian IQ secara amnya dianggap untuk mengukur beberapa bentuk kecerdasan, mereka mungkin gagal berfungsi sebagai ukuran tepat bagi definisi kecerdasan manusia yang lebih luas termasuk kreativiti dan kecerdasan sosial. Atas sebab ini, ahli psikologi Wayne Weiten berhujah bahawa kesahan konstruk mereka mesti layak dengan teliti, dan tidak dilebih-lebihkan.[25] Menurut Weiten, "Ujian IQ adalah ukuran yang sah untuk jenis kecerdasan yang diperlukan untuk memperoleh prestasi baik dalam kerja akademik. Akan tetapi, jika tujuannya adalah untuk menilai kecerdasan dalam erti kata yang lebih luas, kesahihan ujian IQ boleh dipersoalkan."[25]

Sesetengah saintis telah mempertikaikan nilai IQ sebagai ukuran kecerdasan secara am. Dalam The Mismeasure of Man (1981, edisi diperluas 1996), ahli biologi evolusi Stephen Jay Gould membandingkan ujian IQ dengan amalan yang kini tidak dikreditkan dalam menentukan kecerdasan melalui kraniometri, dengan alasan bahawa kedua-duanya adalah berdasarkan kesilapan reifikasi, "kecenderungan kita untuk menukar abstrak konsep menjadi entiti".[31] Hujah Gould mencetuskan banyak perdebatan,[32][33] dan buku itu disenaraikan sebagai salah satu daripada "25 Buku Sains Terhebat Sepanjang Zaman' dalam majalah Discover. [34]

Genetik dan persekitaran[sunting | sunting sumber]

Faktor persekitaran dan genetik memainkan peranan dalam menentukan IQ. Kepentingan relatif mereka telah menjadi subjek kajian dan perdebatan.[35]

Kebolehwarisan[sunting | sunting sumber]

Angka umum kebolehwarisan IQ, menurut laporan Persatuan Psikologi Amerika, ialah 0.45 bagi kanak-kanak, dan meningkat kepada sekitar 0.75 untuk remaja lewat dan dewasa.[13] Ukuran kebolehwarisan bagi faktor g pada masa bayi adalah serendah 0.2, sekitar 0.4 pada zaman kanak-kanak pertengahan, dan setinggi 0.9 pada masa dewasa.[36][37] Satu penjelasan yang dicadangkan ialah orang yang mempunyai gen yang berbeza cenderung untuk mengukuhkan kesan gen tersebut, contohnya dengan mencari persekitaran yang berbeza.[13][38]

Persekitaran keluarga yang dikongsi[sunting | sunting sumber]

Ahli keluarga mempunyai aspek persekitaran yang sama (contohnya, ciri-ciri rumah). Persekitaran keluarga yang dikongsi ini menyumbang 0.25–0.35 daripada variasi dalam IQ pada zaman kanak-kanak. Menjelang akhir remaja, ia menjadi agak rendah (sifar dalam beberapa kajian). Kesan beberapa ciri psikologi lain adalah serupa. Kajian ini tidak melihat kesan persekitaran yang melampau, seperti dalam keluarga abusif.[13][39][40][41]

Gen individu[sunting | sunting sumber]

Sebilangan besar daripada lebih 17,000 gen manusia dianggap mempunyai kesan ke atas perkembangan dan kefungsian otak.[42] Walaupun beberapa gen individu telah dilaporkan dikaitkan dengan IQ, tidak ada yang mempunyai kesan yang kuat. Deary dan rakan sekerja (2009) melaporkan bahawa tiada penemuan kesan gen tunggal yang kuat pada IQ telah direplikasi.[43] Penemuan terbaru persatuan gen dengan perbezaan intelek yang biasanya berbeza-beza pada orang dewasa dan kanak-kanak terus menunjukkan kesan yang lemah untuk mana-mana satu gen.[44][45]

Muzik[sunting | sunting sumber]

Latihan muzik pada zaman kanak-kanak berkorelasi dengan IQ yang lebih tinggi daripada purata.[46][47] Walau bagaimanapun, kajian terhadap 10,500 kembar tidak menemui kesan ke atas IQ, menunjukkan bahawa korelasi itu disebabkan oleh pengacau genetik.[48] Analisis meta menyimpulkan bahawa "Latihan muzik tidak boleh meningkatkan kemahiran kognitif atau akademik kanak-kanak dan remaja muda, dan bahawa penemuan positif sebelum ini mungkin disebabkan oleh pemboleh ubah yang mengelirukan."[49]

Ia secara umum menganggap bahawa mendengar muzik klasik meningkatkan IQ. Walau bagaimanapun, pelbagai percubaan replikasi (cth. kajian [50]) telah menunjukkan bahawa ini paling baik, hanyalah kesan jangka pendek (berlangsung tidak lebih daripada 10 hingga 15 minit), dan tiada kaitan dengan peningkatan IQ.[51]

Perkaitan sosial[sunting | sunting sumber]

Prestasi sekolah[sunting | sunting sumber]

Laporan Persatuan Psikologi Amerika, Intelligence: Knowns and Unknowns, menyatakan bahawa di mana sahaja ia telah dikaji, kanak-kanak yang mendapat markah tinggi dalam ujian kecerdasan cenderung untuk mempelajari lebih banyak perkara yang diajar di sekolah berbanding rakan sebaya mereka yang mendapat markah rendah. Korelasi antara skor IQ dan gred adalah kira-kira .50. Ini bermakna varians tampak ialah 25%. Walau bagaimanapun, mencapai gred yang baik juga bergantung kepada banyak faktor selain daripada IQ, seperti "kegigihan, minat terhadap sekolah, dan kesediaan untuk belajar" (hlm. 81).[13]

Jenayah[sunting | sunting sumber]

Laporan Persatuan Psikologi Amerika 1995 Intelligence: Knowns and Unknowns menyatakan bahawa korelasi antara IQ dan jenayah ialah −0.2. Perkaitan ini secara amnya dianggap sebagai kecil dan terdedah kepada kehilangan atau pengurangan yang ketara selepas mengawal kovariat yang betul, jauh lebih kecil daripada korelasi sosiologi biasa.[52] Ia adalah -0.19 antara skor IQ dan bilangan kesalahan juvana dalam sampel Denmark yang besar; dengan kelas sosial dikawal, korelasi menurun kepada -0.17. Korelasi 0.20 bermakna varians tampak menyumbang 4% daripada jumlah varians. Hubungan sebab-akibat antara keupayaan psikometrik dan hasil sosial mungkin tidak langsung. Kanak-kanak yang mempunyai prestasi akademik yang lemah mungkin berasa terasing. Akibatnya, mereka mungkin lebih cenderung untuk terlibat dalam tingkah laku delinkuen, berbanding dengan kanak-kanak lain yang berprestasi lebih baik.[13]

Perbezaan kumpulan[sunting | sunting sumber]

Antara isu paling kontroversi yang berkaitan dengan kajian kecerdasan ialah pemerhatian bahawa skor IQ berbeza secara purata antara kumpulan etnik dan kaum, walaupun perbezaan ini telah berubah-ubah dan dalam banyak kes semakin menurun dari semasa ke semasa.[53] Walaupun terdapat sedikit perdebatan ilmiah tentang kewujudan berterusan beberapa perbezaan ini, konsensus saintifik semasa adalah bahawa ia berpunca daripada punca persekitaran dan bukannya genetik.[54][55][56] Kewujudan perbezaan dalam IQ antara jantina masih menjadi kontroversi, dan sebahagian besarnya bergantung pada ujian yang dilakukan.[57][58]

Kaum[sunting | sunting sumber]

Walaupun konsep "kaum" adalah satu konstruk sosial,[59] perbincangan tentang hubungan yang dikatakan antara kaum dan kecerdasan, serta dakwaan perbezaan genetik dalam kecerdasan mengikut garis kaum, telah muncul dalam kedua-dua sains popular dan penyelidikan akademik sejak konsep kaum mula diperkenalkan. Walaupun terdapat banyak penyelidikan yang dilakukan mengenai topik tersebut, tiada bukti saintifik telah muncul bahawa purata skor IQ kumpulan populasi yang berbeza boleh dikaitkan dengan perbezaan genetik antara kumpulan tersebut.[60][61][62] Bukti yang semakin meningkat menunjukkan bahawa faktor persekitaran, bukan genetik, menjelaskan jurang IQ kaum.[63][64][56]

Siasatan pasukan petugas 1996 mengenai perisikan yang ditaja oleh Persatuan Psikologi Amerika menyimpulkan bahawa terdapat variasi ketara dalam IQ merentas kaum.[13] Walau bagaimanapun, analisis sistematik oleh William Dickens dan James Flynn (2006) menunjukkan jurang antara warga kulit hitam dan kulit putih Amerika telah ditutup secara dramatik dalam tempoh antara 1972 dan 2002, menunjukkan bahawa, dalam kata-kata mereka, "ketekalan jurang IQ orang Hitam-Putih adalah mitos".[65]

Kesan ancaman stereotaip telah dicadangkan sebagai penjelasan perbezaan prestasi ujian IQ antara kumpulan kaum,[66][67] seperti isu yang berkaitan dengan perbezaan budaya dan akses kepada pendidikan.[68][69]

Pengelasan[sunting | sunting sumber]

Klasifikasi IQ ialah amalan yang digunakan oleh penerbit ujian IQ untuk menetapkan julat skor IQ ke dalam pelbagai kategori dengan label seperti "superior" atau "purata".[70] Klasifikasi IQ didahului dalam sejarah dengan percubaan untuk mengklasifikasikan manusia mengikut keupayaan umum berdasarkan bentuk pemerhatian tingkah laku yang lain. Bentuk pemerhatian tingkah laku yang lain itu masih penting untuk mengesahkan klasifikasi berdasarkan ujian IQ.

Masyarakat IQ tinggi[sunting | sunting sumber]

Terdapat organisasi sosial, sesetengah daripadanya bertaraf antarabangsa, yang mengehadkan keahlian kepada orang yang mempunyai markah setinggi atau lebih tinggi daripada persentil ke-98 (2 sisihan piawai di atas min) pada beberapa ujian IQ atau setara. Mensa International mungkin yang paling terkenal daripada ini. Persentil ke-99.9 terbesar (3 sisihan piawai di atas min) orang awam ialah Persatuan Tiga Sembilan.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Braaten, Ellen B.; Norman, Dennis (1 November 2006). "Intelligence (IQ) Testing". Pediatrics in Review. 27 (11): 403–408. doi:10.1542/pir.27-11-403. ISSN 0191-9601. PMID 17079505. Dicapai pada 22 January 2020.
 2. ^ Stern 1914.
 3. ^ Glossary of Important Assessment and Measurement Terms. Philadelphia, PA: National Council on Measurement in Education. 2016. Diarkibkan daripada yang asal pada 22 July 2017. Dicapai pada 1 July 2017.
 4. ^ Neisser, Ulrich (1997). "Rising Scores on Intelligence Tests". American Scientist. 85 (5): 440–447. Bibcode:1997AmSci..85..440N. Diarkibkan daripada yang asal pada 4 November 2016. Dicapai pada 1 December 2017.
 5. ^ Haier, Richard (28 December 2016). The Neuroscience of Intelligence. Cambridge University Press. m/s. 18–19. ISBN 9781107461437.
 6. ^ Cusick, Sarah E.; Georgieff, Michael K. (1 August 2017). "The Role of Nutrition in Brain Development: The Golden Opportunity of the "First 1000 Days"". The Journal of Pediatrics. 175: 16–21. doi:10.1016/j.jpeds.2016.05.013. PMC 4981537. PMID 27266965.
 7. ^ Saloojee, Haroon; Pettifor, John M (15 December 2001). "Iron deficiency and impaired child development". BMJ: British Medical Journal. 323 (7326): 1377–1378. doi:10.1136/bmj.323.7326.1377. ISSN 0959-8138. PMC 1121846. PMID 11744547.
 8. ^ Qian, Ming; Wang, Dong; Watkins, William E.; Gebski, Val; Yan, Yu Qin; Li, Mu; Chen, Zu Pei (2005). "The effects of iodine on intelligence in children: a meta-analysis of studies conducted in China". Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. 14 (1): 32–42. ISSN 0964-7058. PMID 15734706.
 9. ^ Poh, Bee Koon; Lee, Shoo Thien; Yeo, Giin Shang; Tang, Kean Choon; Noor Afifah, Ab Rahim; Siti Hanisa, Awal; Parikh, Panam; Wong, Jyh Eiin; Ng, Alvin Lai Oon (13 June 2019). "Low socioeconomic status and severe obesity are linked to poor cognitive performance in Malaysian children". BMC Public Health. 19 (Suppl 4): 541. doi:10.1186/s12889-019-6856-4. ISSN 1471-2458. PMC 6565598. PMID 31196019.
 10. ^ Galván, Marcos; Uauy, Ricardo; Corvalán, Camila; López-Rodríguez, Guadalupe; Kain, Juliana (September 2013). "Determinants of cognitive development of low SES children in Chile: a post-transitional country with rising childhood obesity rates". Maternal and Child Health Journal. 17 (7): 1243–1251. doi:10.1007/s10995-012-1121-9. ISSN 1573-6628. PMID 22915146.
 11. ^ Markus Jokela; G. David Batty; Ian J. Deary; Catharine R. Gale; Mika Kivimäki (2009). "Low Childhood IQ and Early Adult Mortality: The Role of Explanatory Factors in the 1958 British Birth Cohort". Pediatrics. 124 (3): e380–e388. doi:10.1542/peds.2009-0334. PMID 19706576.
 12. ^ Deary & Batty 2007.
 13. ^ a b c d e f g h i Neisser et al. 1995.
 14. ^ Ronfani, Luca; Vecchi Brumatti, Liza; Mariuz, Marika; Tognin, Veronica (2015). "The Complex Interaction between Home Environment, Socioeconomic Status, Maternal IQ and Early Child Neurocognitive Development: A Multivariate Analysis of Data Collected in a Newborn Cohort Study". PLOS ONE. 10 (5): e0127052. Bibcode:2015PLoSO..1027052R. doi:10.1371/journal.pone.0127052. PMC 4440732. PMID 25996934.
 15. ^ Johnson, Wendy; Turkheimer, Eric; Gottesman, Irving I.; Bouchard, Thomas J. (August 2009). "Beyond Heritability". Current Directions in Psychological Science. 18 (4): 217–220. doi:10.1111/j.1467-8721.2009.01639.x. PMC 2899491. PMID 20625474.
 16. ^ Turkheimer 2008.
 17. ^ Devlin, B.; Daniels, Michael; Roeder, Kathryn (1997). "The heritability of IQ". Nature. 388 (6641): 468–71. Bibcode:1997Natur.388..468D. doi:10.1038/41319. PMID 9242404.
 18. ^ Plomin, R.; Pedersen, N. L.; Lichtenstein, P.; McClearn, G. E. (1994). "Variability and stability in cognitive abilities are largely genetic later in life". Behavior Genetics. 24 (3): 207–15. doi:10.1007/BF01067188. PMID 7945151.
 19. ^ Kirp, David (23 July 2006). "After The Bell Curve". New York Times Magazine. Diarkibkan daripada yang asal pada 29 January 2020.
 20. ^ Bouchard, Thomas J. (October 2013). "The Wilson Effect: The Increase in Heritability of IQ With Age". Twin Research and Human Genetics (dalam bahasa Inggeris). 16 (5): 923–930. doi:10.1017/thg.2013.54. ISSN 1832-4274. PMID 23919982.
 21. ^ Plomin, R.; Pedersen, N. L.; Lichtenstein, P.; McClearn, G. E. (1 May 1994). "Variability and stability in cognitive abilities are largely genetic later in life". Behavior Genetics (dalam bahasa Inggeris). 24 (3): 207–215. doi:10.1007/BF01067188. ISSN 1573-3297. PMID 7945151.
 22. ^ Schmidt, Frank L.; Hunter, John E. (1998). "The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings" (PDF). Psychological Bulletin. 124 (2): 262–74. CiteSeerX 10.1.1.172.1733. doi:10.1037/0033-2909.124.2.262. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2 June 2014. Dicapai pada 25 October 2017.
 23. ^ Strenze, Tarmo (September 2007). "Intelligence and socioeconomic success: A meta-analytic review of longitudinal research". Intelligence. 35 (5): 401–426. doi:10.1016/j.intell.2006.09.004. The correlation with income is considerably lower, perhaps even disappointingly low, being about the average of the previous meta-analytic estimates (.15 by Bowles et al., 2001; and .27 by Ng et al., 2005). But...other predictors, studied in this paper, are not doing any better in predicting income, which demonstrates that financial success is difficult to predict by any variable. This assertion is further corroborated by the meta-analysis of Ng et al. (2005) where the best predictor of salary was educational level with a correlation of only .29. It should also be noted that the correlation of .23 is about the size of the average meta-analytic result in psychology(Hemphill, 2003) and cannot, therefore, be treated as insignificant.
 24. ^ Mackintosh 2011 "after the age of 8–10, IQ scores remain relatively stable: the correlation between IQ scores from age 8 to 18 and IQ at age 40 is over 0.70."
 25. ^ a b c d e f Weiten W (2016). Psychology: Themes and Variations. Cengage Learning. m/s. 281. ISBN 978-1305856127.
 26. ^ "WISC-V Interpretive Report Sample" (PDF). Pearson. m/s. 18. Dicapai pada 29 September 2020.
 27. ^ Kaufman, Alan S.; Raiford, Susan Engi; Coalson, Diane L. (2016). Intelligent testing with the WISC-V. Hoboken, NJ: Wiley. m/s. 683–702. ISBN 978-1-118-58923-6. Reliability estimates in Table 4.1 and standard errors of measurement in Table 4.4 should be considered best-case estimates because they do not consider other major sources of error, such as transient error, administration error, or scoring error (Hanna, Bradley, & Holen, 1981), which influence test scores in clinical assessments. Another factor that must be considered is the extent to which subtest scores reflect portions of true score variance due to a hierarchical general intelligence factor and variance due to specific group factors because these sources of true score variance are conflated.
 28. ^ Whitaker, Simon (April 2010). "Error in the estimation of intellectual ability in the low range using the WISC-IV and WAIS-III". Personality and Individual Differences. 48 (5): 517–521. doi:10.1016/j.paid.2009.11.017. Dicapai pada 22 January 2020.
 29. ^ Lohman & Foley Nicpon 2012. "The concerns associated with SEMs [standard errors of measurement] are actually substantially worse for scores at the extremes of the distribution, especially when scores approach the maximum possible on a test ... when students answer most of the items correctly. In these cases, errors of measurement for scale scores will increase substantially at the extremes of the distribution. Commonly the SEM is from two to four times larger for very high scores than for scores near the mean (Lord, 1980)."
 30. ^ Urbina 2011 "[Curve-fitting] is just one of the reasons to be suspicious of reported IQ scores much higher than 160"
 31. ^ Gould 1981. Gould 1996.
 32. ^ Kaplan, Jonathan Michael; Pigliucci, Massimo; Banta, Joshua Alexander (2015). "Gould on Morton, Redux: What can the debate reveal about the limits of data?" (PDF). Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 30: 1–10.
 33. ^ Weisberg, Michael; Paul, Diane B. (19 April 2016). "Morton, Gould, and Bias: A Comment on "The Mismeasure of Science"". PLOS Biology. 14 (4). e1002444. doi:10.1371/journal.pbio.1002444. ISSN 1544-9173. PMC 4836680. PMID 27092558.
 34. ^ "25 Greatest Science Books of All Time". Discover. 7 December 2006.
 35. ^ Tucker-Drob, Elliot M; Briley, Daniel A (2014), "Continuity of Genetic and Environmental Influences on Cognition across the Life Span: A Meta-Analysis of Longitudinal Twin and Adoption Studies", Psychological Bulletin, 140 (4): 949–979, doi:10.1037/a0035893, PMC 4069230, PMID 24611582
 36. ^ Bouchard, Thomas J. (7 August 2013). "The Wilson Effect: The Increase in Heritability of IQ With Age". Twin Research and Human Genetics. 16 (5): 923–930. doi:10.1017/thg.2013.54. PMID 23919982.
 37. ^ Panizzon, Matthew S.; Vuoksimaa, Eero; Spoon, Kelly M.; Jacobson, Kristen C.; Lyons, Michael J.; Franz, Carol E.; Xian, Hong; Vasilopoulos, Terrie; Kremen, William S. (March 2014). "Genetic and environmental influences on general cognitive ability: Is g a valid latent construct?". Intelligence. 43: 65–76. doi:10.1016/j.intell.2014.01.008. PMC 4002017. PMID 24791031.
 38. ^ Huguet, Guillaume; Schramm, Catherine; Douard, Elise; Jiang, Lai; Labbe, Aurélie; Tihy, Frédérique; Mathonnet, Géraldine; Nizard, Sonia; Lemyre, Emmanuelle (May 2018). "Measuring and Estimating the Effect Sizes of Copy Number Variants on General Intelligence in Community-Based Samples". JAMA Psychiatry. 75 (5): 447–457. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.0039. PMC 5875373. PMID 29562078. Unknown parameter |displayauthors= ignored (bantuan)
 39. ^ Bouchard Jr, TJ (1998). "Genetic and environmental influences on adult intelligence and special mental abilities". Human Biology; an International Record of Research. 70 (2): 257–79. PMID 9549239.
 40. ^ Plomin, R; Asbury, K; Dunn, J (2001). "Why are children in the same family so different? Nonshared environment a decade later". Canadian Journal of Psychiatry. 46 (3): 225–33. doi:10.1177/070674370104600302. PMID 11320676.
 41. ^ Harris 2009.
 42. ^ Pietropaolo, S.; Crusio, W. E. (2010). "Genes and cognition". Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science. 2 (3): 345–352. doi:10.1002/wcs.135. PMID 26302082.
 43. ^ Deary, Johnson & Houlihan 2009.
 44. ^ "Genome-wide association studies establish that human intelligence is highly heritable and polygenic". Mol Psychiatry. 16 (10): 996–1005. 2011. doi:10.1038/mp.2011.85. PMC 3182557. PMID 21826061. Unknown parameter |displayauthors= ignored (bantuan)
 45. ^ "Childhood intelligence is heritable, highly polygenic and associated with FNBP1L". Mol Psychiatry. 19 (2): 253–258. 2013. doi:10.1038/mp.2012.184. PMC 3935975. PMID 23358156. Unknown parameter |displayauthors= ignored (bantuan)
 46. ^ Glenn Schellenberg, E. (2004). "Music Lessons Enhance IQ". Psychological Science. 15 (8): 511–514. CiteSeerX 10.1.1.152.4349. doi:10.1111/j.0956-7976.2004.00711.x. PMID 15270994.
 47. ^ Glenn Schellenberg, E. (2006). "Long-term positive associations between music lessons and IQ". Journal of Educational Psychology. 98 (2): 457–468. CiteSeerX 10.1.1.397.5160. doi:10.1037/0022-0663.98.2.457.
 48. ^ Mosing, Miriam A.; Madison, Guy; Pedersen, Nancy L.; Ullén, Fredrik (1 May 2015). "Investigating cognitive transfer within the framework of music practice: genetic pleiotropy rather than causality". Developmental Science. 19 (3): 504–512. doi:10.1111/desc.12306. PMID 25939545.
 49. ^ Sala, Giovanni; Gobet, Fernand (1 February 2017). "When the music's over. Does music skill transfer to children's and young adolescents' cognitive and academic skills? A meta-analysis". Educational Research Review. 20: 55–67. doi:10.1016/j.edurev.2016.11.005. ISSN 1747-938X.
 50. ^ Stough, C.; Kerkin, B.; Bates, T. C.; Mangan, G. (1994). "Music and spatial IQ". Personality and Individual Differences. 17 (5): 695. doi:10.1016/0191-8869(94)90145-7. Dicapai pada 3 October 2020.
 51. ^ Chabris, C. F. (1999). "Prelude or requiem for the 'Mozart effect'?". Nature. 400 (6747): 826–827. Bibcode:1999Natur.400..826C. doi:10.1038/23608. PMID 10476958.
 52. ^ Cullen, Francis T.; Gendreau, Paul; Jarjoura, G. Roger; Wright, John Paul (October 1997). "Crime and the Bell Curve: Lessons from Intelligent Criminology". Crime & Delinquency. 43 (4): 387–411. doi:10.1177/0011128797043004001.
 53. ^ Nisbett, Richard E.; Aronson, Joshua; Blair, Clancy; Dickens, William; Flynn, James; Halpern, Diane F.; Turkheimer, Eric (2012). "Intelligence: New findings and theoretical developments". American Psychologist. 67 (2): 130–159. doi:10.1037/a0026699. ISSN 1935-990X. PMID 22233090.
 54. ^ Ceci & Williams 2009.
 55. ^ "Intelligence research should not be held back by its past". Nature. 545 (7655): 385–386. 25 May 2017. Bibcode:2017Natur.545R.385.. doi:10.1038/nature.2017.22021. PMID 28541341. Intelligence science has undoubtedly been dogged by ugly prejudice. Historical measurements of skull volume and brain weight were done to advance claims of the racial superiority of white people. More recently, the (genuine but closing) gap between the average IQ scores of groups of black and white people in the United States has been falsely attributed to genetic differences between the races.
 56. ^ a b Nisbett, Richard E.; Aronson, Joshua; Blair, Clancy; Dickens, William; Flynn, James; Halpern, Diane F.; Turkheimer, Eric (2012). "Group differences in IQ are best understood as environmental in origin" (PDF). American Psychologist. 67: 503–504. doi:10.1037/a0029772. ISSN 0003-066X. PMID 22963427. Dicapai pada 22 July 2013.
 57. ^ Mackintosh 2011
 58. ^ Hunt 2011
 59. ^ Templeton, A. (2016). "Evolution and Notions of Human Race". Dalam Losos, J.; Lenski, R. (penyunting). How Evolution Shapes Our Lives: Essays on Biology and Society. Princeton; Oxford: Princeton University Press. m/s. 346–361. doi:10.2307/j.ctv7h0s6j.26. That this view reflects the consensus among American anthropologists is stated in: Wagner, Jennifer K.; Yu, Joon-Ho; Ifekwunigwe, Jayne O.; Harrell, Tanya M.; Bamshad, Michael J.; Royal, Charmaine D. (February 2017). "Anthropologists' views on race, ancestry, and genetics". American Journal of Physical Anthropology. 162 (2): 318–327. doi:10.1002/ajpa.23120. PMC 5299519. PMID 27874171. See also: American Association of Physical Anthropologists (27 March 2019). "AAPA Statement on Race and Racism". American Association of Physical Anthropologists. Dicapai pada 19 June 2020.
 60. ^ Jencks, Christopher; Phillips, Meredith (2011). The Black-White Test Score Gap. Brookings Institution Press. m/s. 503. ISBN 9780815746119. The available evidence reviewed by several authors in this volume provides, as Richard E. Nisbett puts it, 'no evidence for genetic superiority of either race while providing strong evidence for a substantial environmental contribution to the black-white IQ gap.'
 61. ^ Birney, Ewan; Raff, Jennifer; Rutherford, Adam; Scally, Aylwyn (24 October 2019). "Race, genetics and pseudoscience: an explainer". Ewan's Blog: Bioinformatician at large. ‘Human biodiversity’ proponents sometimes assert that alleged differences in the mean value of IQ when measured in different populations – such as the claim that IQ in some sub-Saharan African countries is measurably lower than in European countries – are caused by genetic variation, and thus are inherent. . . . Such tales, and the claims about the genetic basis for population differences, are not scientifically supported. In reality for most traits, including IQ, it is not only unclear that genetic variation explains differences between populations, it is also unlikely.
 62. ^ Aaron, Panofsky; Dasgupta, Kushan (28 September 2020). "How White nationalists mobilize genetics: From genetic ancestry and human biodiversity to counterscience and metapolitics". American Journal of Biological Anthropology. 175 (2): 387–398. doi:10.1002/ajpa.24150. PMID 32986847. [T]he claims that genetics defines racial groups and makes them different, that IQ and cultural differences among racial groups are caused by genes, and that racial inequalities within and between nations are the inevitable outcome of long evolutionary processes are neither new nor supported by science (either old or new).
 63. ^ Kaplan, Jonathan Michael (January 2015). "Race, IQ, and the search for statistical signals associated with so-called "X"-factors: environments, racism, and the "hereditarian hypothesis"". Biology & Philosophy. 30 (1): 1–17. doi:10.1007/s10539-014-9428-0. ISSN 0169-3867.
 64. ^ Dickens, William T.; Flynn, James R. (2006). "Black Americans Reduce the Racial IQ Gap: Evidence from Standardization Samples" (PDF). Psychological Science. 17 (10): 913–920. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01802.x. PMID 17100793.
 65. ^ Dickens, William T.; Flynn, James R. (2006). "Black Americans Reduce the Racial IQ Gap: Evidence from Standardization Samples" (PDF). Psychological Science. 17 (10): 913–920. doi:10.1111/j.1467-9280.2006.01802.x. PMID 17100793.
 66. ^ Mackintosh 2011.
 67. ^ Inzlicht, Michael (2011). Stereotype Threat: Theory, Process, and Application. Oxford University Press. m/s. 5, 141–143. ISBN 978-0199732449.
 68. ^ Shuttleworth-Edwards, Ann B.; Van der Merwe, Adele S. (2002). "WAIS-III and WISC-IV South African Cross-Cultural Normative Data Stratified for Quality of Education". Dalam Ferraro, F. Richard (penyunting). Minority and cross-cultural aspects of neuropsychological assessment. Exton, PA: Swets & Zeitlinger. m/s. 72–75. ISBN 9026518307.
 69. ^ Barbara P. Uzzell, Marcel Ponton, Alfredo Ardila International Handbook of Cross-Cultural Neuropsychology book ISBN 978-0805835854 (2013)
 70. ^ Kaufman & Lichtenberger 2006.