Formula kimia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Formula kimia ialah satu cara menerangkan maklumat mengenai hubungan atom dalam sebatian kimia.

Contoh formula kimia sebatian[sunting | sunting sumber]

1 ) K2O = Kalium oksida

2) K2CO3 = Kalium karbonat

3) K2SO4 = Kalium sulfat

4) KCl = Kalium Klorida

5) KBr = Kalium Bromida

6) KI = Kalium Iodida

7) KOH = Kalium hidroksida

8) KNO3 = Kalium nitrat

9) Na2O = Natrium oksida

10) Na2CO3 = Natrium karbonat

11) NaSO4 = Natrium sulfat

12) NaCl = Natrium klorida

13) NaBr = Natrium bromida

14) NaI = Natrium Iodida

15) NaOH = Natrium hidroksida

16) NaNO3 = Natrium nitrat

17) H2CO3 = Hidrogen karbonat

18) H2SO4 = Hidrogen sulfat

19) HCl = Hidrogen klorida

20) HBr = Hidrogen bromida

21) HI = Hidrogen Iodida

22) HNO3 = Hidrogen nitrat

23) AgNO3 = argertum nitrat

24) MgO = magnesium oksida

25) PbSO4 = plumbum (II) sulfat

26) CrPO4 = kromium fosfat

27) MgBr2 = magnesium bromida

28) CaCl2 = kalsium klorida

29) Zn(OH)2 = zink hidroksida

30) Pb(NO3)2 = Plumbum (II) nitrat

31) Fe(OH)2 = ferum(II) hidroksida

32) BaCl2 = barium klorida

33) Na2CO3 = natrium karbonat

34) Ag2SO4 = argentum sulfat

35) H2SO4 = asid sulfurik

36) K2CrO4 = kalium dikromat(VI)

37) Al2O3 = aluminium oksida

38) Al2(SO4)3 = aluminium sulfat

39) Fe2O3 = ferum(III) oksida

40) Cr2O3 = kromium oksida

41) HCl = Asid Hidroklorik

42) H2SO4 = Asid sulfurik

Kimia[sunting | sunting sumber]

 1. Natrium Klorida
 2. Kalium Hidroksida
 3. Argertum Klorida Confius
 4. Magnesium Oksida
 5. Plumbum (II) Sulfat
 6. Kromium Fosfat
 7. Magnesium Bromida
 8. Kalsium Klorida
 9. Zink Hidroksida
 10. Plumbum (II) Nitrat
 11. Ferum(II) Hidroksida
 12. Barium Klorida
 13. Natrium Karbonat
 14. Agentum Sulfat
 15. Asid Sulfurik
 16. Kalium Sulfat
 17. Natrium Oksida
 18. Kalium Dikromat (VI)
 19. Aluminium Oksida
 20. Aluminium Sulfat
 21. Ferum(III) Oksida
 22. Kromium Oksida

Formula molekul[sunting | sunting sumber]

Formula yang mengunakan simbol untuk menunjukkan bilangan dan jenis atom yang terdapat dalam satu molekul.

sebagai contoh :