Pergi ke kandungan

Hutang senior

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Dalam kewangan, hutang senior (Senior debt), yang sering dikeluarkan dalam bentuk nota senior atau dirujuk sebagai pinjaman senior, ialah hutang yang diutamakan berbanding hutang lain yang tidak bercagar atau lebih "junior" yang terhutang oleh penghutang. Hutang senior mempunyai kekananan yang lebih tinggi dalam struktur modal penghutang berbanding hutang subordinat. Sekiranya penghutang bankrap, hutang senior secara teorinya mesti dibayar balik sebelum pemiutang lain menerima sebarang bayaran.

Hutang senior selalunya dijamin dengan cagaran di mana pemberi pinjaman telah meletakkan lien pertama. Biasanya ini meliputi semua aset syarikat dan sering digunakan untuk garis kredit pusingan. Ia adalah hutang yang mempunyai keutamaan untuk pembayaran balik dalam pembubaran.

Ia juga merupakan kelas hutang korporat yang mempunyai keutamaan berkenaan dengan faedah dan prinsipal berbanding kelas hutang lain dan ke atas semua kelas ekuiti oleh penghutang yang sama.

Had kepada kekananan

[sunting | sunting sumber]

Pihak terjamin mungkin mendapat keutamaan berbanding pemberi pinjaman kanan yang tidak terjamin

[sunting | sunting sumber]

Tanpa mengambil kira status kanan pinjaman atau instrumen hutang lain, instrumen hutang lain (sama ada senior atau sebaliknya) mungkin mendapat manfaat daripada sekuriti yang secara berkesan menjadikan instrumen lain itu lebih berkemungkinan dibayar balik dalam keadaan insolvensi berbanding hutang senior tidak bercagar. Pemberi pinjaman instrumen hutang terjamin (tanpa mengira kedudukan) akan menerima manfaat sekuriti untuk instrumen tersebut sehingga mereka dibayar balik sepenuhnya, tanpa perlu berkongsi manfaat sekuriti itu dengan mana-mana pemberi pinjaman lain. Jika nilai sekuriti tidak mencukupi untuk membayar balik hutang bercagar, maka baki tuntutan yang belum dibayar akan berperingkat mengikut dokumentasinya (sama ada mengikut tahap senior atau sebaliknya), dan akan menerima layanan pro rata dengan hutang tidak bercagar lain yang mempunyai pangkat sedemikian.[perlu rujukan]

Status super senior

[sunting | sunting sumber]

Pemberi pinjaman kanan atau pemberi pinjaman hutang senior secara teorinya (dan biasanya) berada dalam kedudukan terbaik kerana mereka mempunyai tuntutan pertama terhadap aset tidak bercagar.

Walau bagaimanapun, dalam pelbagai bidang kuasa dan keadaan, secara nominal hutang "senior" mungkin tidak bertaraf pari passu dengan semua kewajipan kanan yang lain. Contohnya, dalam kes penyitaan Washington Mutual Bank pada tahun 2008, semua aset dan sebahagian besar liabiliti Washington Mutual Bank (termasuk deposit, bon dilindungi dan hutang bercagar lain) telah diambil alih oleh syarikat JPMorgan Chase. Bagaimanapun, tuntutan hutang lain, termasuk hutang senior tidak bercagar, tidak. [1] Dengan melakukan ini, Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan (FDIC) secara berkesan menundukkan hutang kanan tidak bercagar kepada pendeposit, dengan itu melindungi sepenuhnya pendeposit sambil juga menghapuskan sebarang liabiliti insurans deposit yang berpotensi kepada FDIC itu sendiri. Dalam kes ini dan kes-kes lain yang serupa, kuasa kawal selia dan pengawasan tertentu boleh menyebabkan pemberi pinjaman kanan menjadi subordinat dalam cara yang mungkin tidak dijangka.

Di samping itu, dalam kebankrapan Bab 11 undang-undang Amerika Syarikat, pemberi pinjaman baharu boleh datang untuk membiayai operasi syarikat yang berterusan dan diberikan status super-senior kepada pemberi pinjaman lain (walaupun senior terjamin), yang dipanggil status " penghutang dalam milikan". Rejim serupa wujud di bidang kuasa lain.

Hutang "senior" di syarikat induk secara strukturnya adalah disubordinat kepada semua hutang di anak syarikat

[sunting | sunting sumber]

Pemberi pinjaman kanan kepada syarikat induk sebenarnya berada di bawah mana-mana pemberi pinjaman (senior atau sebaliknya) di anak syarikat berkenaan dengan akses kepada aset anak syarikat dalam keadaan muflis. Kes kejatuhan bank Washington Mutual pada tahun 2008 menyerlahkan keutamaan tuntutan ini, kerana pemberi pinjaman kepada Washington Mutual, Inc. tidak menerima apa-apa manfaat daripada aset anak syarikat bank entiti tersebut. [2]

Pautan luar

[sunting | sunting sumber]