Kajian kepimpinan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Bidang pengajian kepimpinan memfokuskan kepada kepimpinan dalam konteks organisasi dan dalam kehidupan manusia serta berasal dari sains sosial (cth, sosiologi, antropologi, psikologi), kemanusiaan (cth, sejarah dan falsafah), serta bidang pengajian profesional dan gunaan (cth, pengurusan dan pendidikan). Kajian kepimpinan merupakan bidang pengajian akademik pelbagai disiplin yang berkait rapat dengan bidang pengajian organisasi.

Pada masa kini, kajian kepimpinan sebagai bidang penyiasatan akademik telah menarik minat para sarjana dari pelbagai latar belakang disiplin. Terdapat banyak program akademik (merangkumi beberapa kolej dan jabatan akademik) yang berkaitan dengan pengajian kepimpinan. Umumnya, program ijazah kepimpinan berkaitan dengan aspek kepimpinan, kajian kepimpinan, dan kepimpinan organisasi, walaupun terdapat beberapa penumpuan berorientasikan kepimpinan dalam bidang akademik lain.

Kepimpinan dalam sistem pendidikan tinggi[sunting | sunting sumber]

Di semua peringkat, dari sarjana hingga kedoktoran, kepimpinan telah menjadi salah satu bidang akademik yang paling pesat berkembang dalam pendidikan tinggi. Semakin banyak kolej dan universiti telah mula membangunkan bukan sahaja kursus individu, tetapi juga keseluruhan program ijazah yang khusus ditujukan kepada pengajian kepimpinan.

Malah di antara beberapa disiplin akademik yang lebih mantap dan tradisional seperti kejuruteraan, pendidikan, dan perubatan, bidang pengkhususan dan tumpuan telah berkembang dalam kajian kepimpinan. Kebanyakan program akademik ini bertujuan untuk bersifat multidisiplin, berdasarkan teori dan aplikasi dari bidang berkaitan seperti sosiologi, psikologi, falsafah, dan pengurusan. Pendekatan sedemikian telah dikemukakan oleh Rost (1991) yang berhujah bahawa pendekatan unidisiplin tidak memungkinkan sarjana dan pengamal untuk berfikir secara radikal dan memunculkan pemikiran baru tentang kepimpinan (hlm. 2).

Di luar bilik darjah, terdapat peluang pembangunan dan pendidikan kepimpinan formal yang diketuai oleh banyak jabatan Hal Ehwal Pelajar institusi. Sebagai contoh, di institusi Kanada seperti Kolej Sheridan, terdapat program kakitangan pelajar Pembimbing Rakan Sebaya yang besar. Program ini memungkinkan pelajar untuk memperoleh pengalaman kerja sambil membina kemahiran kepimpinan, keyakinan diri, dan hubungan dengan komuniti kampus mereka. Peluang kepimpinan lainnya termasuk persidangan kepimpinan pelajar, peranan kakitangan pelajar, peluang sukarelawan, peluang kokurikulum, dan bengkel kepimpinan. Pendidikan kepimpinan dalam pendidikan tinggi memiliki pentingannya sendiri. Ia tidak hanya meningkatkan kadar pengekalan pelajar, tetapi juga dianggap sebagai kemahiran kerja yang penting. Persatuan Kolej dan Majikan Kebangsaan di Amerika Syarikat telah meninjau majikan dan menemukan bahwa kepimpinan adalah sifat yang dicari oleh 67.4% responden dalam resume calon yang sukses.

Sejarah kepimpinan sebagai bidang pengajian[sunting | sunting sumber]

Kajian tentang kepimpinan boleh bermula sejak Plato, Sun Tzu, dan Machiavelli. Namun, kepimpinan hanya menjadi tumpuan kajian akademik kontemporari dalam 60 tahun yang lalu, dan lebih-lebih lagi dalam dua dekad yang lalu. Para sarjana dan penyelidik kepimpinan kontemporari sering dipersoalkan tentang sifat kerja mereka dan tempatnya dalam akademi. Tetapi banyak kekeliruan yang mengelilingi kepimpinan sebagai bidang pengajian mungkin disebabkan oleh kekurangan pemahaman mengenai transdisiplin, antara, dan bidang pengajian akademik pelbagai disiplin secara amnya.

Dalam konteks Malaysia, sejarah kepimpinan sebagai bidang pengajian mencakup perkembangan dan pengiktirafan bidang ini dalam sistem pendidikan negara. Pada awalnya, pengajian kepimpinan di Malaysia tidak diberikan penekanan yang signifikan dalam sistem pendidikan tinggi. Namun, pada tahun 2002, Universiti Utara Malaysia (UUM) memperkenalkan program Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia dengan Kepimpinan sebagai salah satu program yang ditawarkan.

Sejak itu, minat dan pengiktirafan terhadap pengajian kepimpinan telah berkembang di negara ini. Semakin banyak institusi pendidikan tinggi di Malaysia menawarkan program dan kursus yang berkaitan dengan kepimpinan dalam pelbagai bidang, termasuk pengurusan, perniagaan, pendidikan, dan sains sosial. Beberapa universiti terkemuka seperti Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan Universiti Teknologi Malaysia juga telah memperkenalkan program-program pengajian kepimpinan.

Selain daripada pengajian formal, terdapat juga organisasi dan inisiatif di Malaysia yang menggalakkan pembangunan kepimpinan dalam kalangan mahasiswa dan masyarakat umum. Contohnya, Majlis Perwakilan Pelajar Malaysia (MPPM) dan Majlis Belia Malaysia (MBM) sering menganjurkan program-program dan latihan kepimpinan untuk membantu perkembangan bakat kepimpinan dalam kalangan mahasiswa dan belia.

Secara keseluruhannya, sejarah kepimpinan sebagai bidang pengajian di Malaysia menunjukkan perkembangan positif dan pengiktirafan yang semakin meningkat. Dengan semakin meningkatnya kesedaran akan kepentingan kepimpinan dalam semua bidang, diharapkan pengajian kepimpinan di Malaysia akan terus berkembang dan memberi sumbangan kepada pembangunan sumber manusia yang berkualiti dalam negara.

 • Kajian Kepimpinan Negeri Ohio yang bermula pada tahun 1940-an [1] dan memberi tumpuan kepada bagaimana pemimpin dapat memenuhi keperluan kumpulan yang sama. Penemuan menunjukkan bahawa dua dimensi terpenting dalam kepimpinan termasuk: "struktur permulaan", dan "pertimbangan". Ciri-ciri ini boleh sama ada tinggi atau rendah dan bebas antara satu sama lain. Penyelidikan adalah berdasarkan soal selidik kepada pemimpin dan orang bawahan. Soal selidik ini dikenali sebagai Soal Selidik Penerangan Tingkah Laku Pemimpin (LBDQ) dan Soal Selidik Penerangan Tingkah Laku Penyelia (SBDQ). [2] Menjelang 1962, LBDQ berada pada versi XII.
 • Kajian Kepimpinan Michigan [3] yang bermula pada 1950-an [4] dan menunjukkan bahawa pemimpin boleh diklasifikasikan sebagai sama ada "berpusatkan pekerja," atau "berpusatkan pekerjaan." Kajian-kajian ini mengenal pasti tiga ciri kritikal pemimpin yang berkesan: tingkah laku berorientasikan tugas, tingkah laku berorientasikan perhubungan, dan kepimpinan penyertaan
 • McGregors Theory X & Theory Y dibangunkan oleh Douglas McGregor pada tahun 1960-an di MIT Sloan School of Management . Teori-teori ini menerangkan motivasi pekerja dalam tenaga kerja. Kedua-dua teori bermula dengan premis bahawa peranan pengurusan adalah untuk mengumpulkan faktor pengeluaran, termasuk orang, untuk faedah ekonomi firma. Di luar tahap ini, kedua-dua teori pengurusan berbeza.

Program kedoktoran pertama dalam Pengajian Kepimpinan [5] telah ditubuhkan di Universiti San Diego di Sekolah Kepimpinan dan Sains Pendidikan pada tahun 1979. [6] Sekolah sarjana pertama Pengajian Kepimpinan telah ditubuhkan di Sekolah Pengajian Kepimpinan Universiti Richmond Jepson pada tahun 1992. [7]

Kajian empirikal, meta-analitik, dan teori telah dijalankan ke atas pelbagai jenis kepimpinan. Beberapa gaya kepimpinan yang dikaji termasuk:

 • Kepimpinan ambidextrous
 • Kepimpinan Demokratik
 • Kepimpinan inovasi
 • Kepimpinan transaksi
 • Kepimpinan transformasi

Kepimpinan dalam kalangan belia[sunting | sunting sumber]

Kepimpinan dalam kalangan belia Malaysia telah menjadi fokus penting dalam usaha membangunkan potensi dan kepakaran generasi muda. Terdapat pelbagai program dan inisiatif yang ditujukan untuk membina dan memperkukuh kemahiran kepimpinan dalam kalangan belia di negara ini.

Pertama, terdapat program-program kepimpinan yang dianjurkan oleh agensi kerajaan seperti Kementerian Belia dan Sukan, yang bertujuan untuk melahirkan pemimpin belia yang berkualiti. Program ini mungkin merangkumi latihan kepimpinan, kursus pengurusan, dan aktiviti pembangunan diri lain yang membantu belia meningkatkan kemahiran komunikasi, kebolehan pengaruh, pengurusan konflik, dan keupayaan pemecahan masalah.

Selain itu, terdapat juga persatuan belia dan pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang menyediakan peluang dan platform untuk belia mengambil peranan kepimpinan. Persatuan pelajar, kelab sukarelawan, dan badan kepenggunaan belia adalah beberapa contoh entiti yang memberi peluang kepada belia untuk memimpin dan menyumbang kepada masyarakat. Selain program-program formal, pendidikan formal juga berperanan penting dalam memupuk kepimpinan dalam kalangan belia. Sekolah-sekolah di Malaysia sering menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang melibatkan kepimpinan, seperti persatuan pelajar, kelab sukan, dan kelab kebudayaan. Ini memberi peluang kepada belia untuk mempelajari dan mengamalkan kemahiran kepimpinan dalam konteks yang terstruktur.

Kepimpinan dalam kalangan belia juga sering ditekankan dalam program-program kemasyarakatan dan keusahawanan. Misalnya, program latihan keusahawanan belia boleh membantu mereka mengembangkan kemahiran keusahawanan dan pemimpin masa depan dalam bidang perniagaan. Selain daripada itu, program-program kepimpinan antarabangsa juga memberi peluang kepada belia Malaysia untuk berinteraksi dengan belia dari negara lain, mengembangkan pemikiran global, dan memperluas rangkaian sosial mereka. Ini termasuk pertukaran pelajar, persidangan kepimpinan antarabangsa, dan program pemimpin muda global.

Secara keseluruhannya, kepimpinan dalam kalangan belia Malaysia diberikan penekanan yang signifikan melalui pelbagai program dan inisiatif. Melalui pendidikan formal, program kerajaan, persatuan belia, dan program keusahawanan, belia Malaysia diberi peluang untuk mempelajari, mempraktikkan, dan memperkukuh kemahiran kepimpinan mereka, yang membantu mempersiapkan mereka untuk peranan kepimpinan dalam masyarakat dan negara di masa depan.

 1. ^ Khurana, Rakesh (2010) [2007]. From Higher Aims to Hired Hands: The Social Transformation of American Business Schools and the Unfulfilled Promise of Management as a Profession. Princeton University Press. m/s. 354. ISBN 9781400830862. Dicapai pada 2013-08-24. Academic concern with the study of leadership began in 1945 with a research program at Ohio State University, under the aegis of the federal government's War Manpower Commission and the Department of labor, known as the Ohio State Leadership Studies[...]
 2. ^ The Ohio State University (n.d.). Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ) "Fisher College of Business | Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ)". Diarkibkan daripada yang asal pada 2009-04-07. Dicapai pada 2009-04-06.
 3. ^ Boje, D. (2000). The Isles Leadership: The Voyage of the Behaviorists. The Leadership Box (Northern Michigan State University) http://business.nmsu.edu/~dboje/teaching/338/behaviors.htm#katz_michigan
 4. ^ Katz, D., Maccoby, N., and Morse, N. 1950. Productivity, Supervision, and Morale in an Office Situation. Ann Arbor, MI: Institute for Social Research.
 5. ^ University of San Diego (n.d.). Ph.D. in Leadership Studies. School of Leadership and Education Sciences website http://www.sandiego.edu/soles/programs/leadership_studies/academic_programs/doctoral_program/index.php Diarkibkan 2009-02-15 di Wayback Machine
 6. ^ University of San Diego (n. d.). History and Facts. School of Leadership and Education Sciences. http://www.sandiego.edu/soles/about/history_and_facts.php
 7. ^ University of Richmond (n. d.). Jepson School of Leadership Studies http://jepson.richmond.edu/about/index.html