Sains sosial

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Sains sosial atau sains kemasyarakatan merupakan penggunaan kaedah saintifik untuk mengkaji bidang kemanusiaan di dunia ini. Ia juga dikenali sebagai kajian sosial/kajian kemasyarakatan yang berlaku dalam dunia sosial dan fenomena yang berlaku dalam dunia sosial yang melibatkan manusia. Bidang Sains Sosial merangkumi:

  1. Antropologi
  2. Ekonomi
  3. Linguistik
  4. Etimologi
  5. Psikologi
  6. Sosiologi
  7. Pendidikan
  8. Komunikasi
  9. Kimia

Istilah sains sosial mengikut A New Dictionary of Sociology (Mitchell, 1979) secara umumnya digunakan untuk sebarang bentuk pengajian yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Secara khususnya, istilah tersebut memberi penekanan kepada penggunaan kaedah yang ilmiah atau saintifik dalam penelitian terhadap hubungan yang rumit dan kompleks antara manusia. Ini bermakna bahawa setiap penelitian yang dilakukan ke atas hubungan kemanusiaan dan kemasyarakatan itu mestilah dilakukan dengan cara yang saintifik, mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan serta teruji oleh masa dan tempat. no

Asas sains sosial[sunting | sunting sumber]

Sebagai satu bidang ilmiah atau ilmu, sains sosial, seperti juga bidang sains tulen, mempunyai asas yang logikal dalam menghuraikan sesuatu fenomena sosial. Pertama, sebarang kenyataan dalam sains sosial mestilah boleh diterima oleh akal dan pemikiran manusia, ianya mestilah logikal dan munasabah. Kedua, kenyataan itu mestilah selari atau tidak bercanggah dengan apa yang kita perhatikan di alam nyata. Ini bermakna bahawa setiap kenyataan yang dibuat oleh ahli sains sosial mempunyai asas kebenarannya serta boleh diterima oleh akal manusia kerana mempunyai bukti yang kukuh. Pembuktian kepada kenyataan tersebut mestilah disokong oleh hasil pemerhatian yang dibuat. Oleh yang demikian segala kenyataan yang dibuat dalam sains sosial itu mempunyai asas yang kukuh dan terbukti bukan sahaja melalui pemerhatian yang mendalam.