Kakawin Smaradahana

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kakawin Smaradahana atau kata smaradhahana secara etimologi terdiri dari kata smra yang artinya "kama (dewa asamara)" dan kata dhahana yang mempunyai arti "pembakaran", jadi kata smaradhahana dapat diartikan pembakaran dewa Kama.