Kakawin Sumanasantaka

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

secara etimologi kata sumanasantaka terdiri dari kata sumanasa yang artinya bunga sumana dan antaka yang dapat diartikan kematian, dan kata sumanasantaka dapat diartikan kematian kerena terkena bunga sumana.