Kitab non-kanonik yang dirujuk dalam Alkitab

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kitab non-kanonik yang dirujuk dalam Alkitab ialah sebutan untuk kitab yang tidak termasuk ke dalam "kanon" Alkitab, iaitu kitab-kitab yang diakui oleh sebahagian besar orang-orang Kristian dan Yahudi sebagai bahagian dari Perjanjian Lama (atau Tanakh) serta kitab-kitab yang diakui oleh orang Kristian sebagai bahagian dari Perjanjian Baru. Kitab-kitab non-kanonik meliputi pseudopigrafa, tulisan-tulisan dari budaya Helenistik dan non-alkitabiah lain, karya yang hilang dengan status diketahui atau tidak diketahui, juga kitab-kitab yang diakui hanya oleh golongan-golongan Kristian tertentu sebagai bahagian dari Apokrifa Alkitab atau Deuterokanonika. Ini juga dapat merangkumi kitab-kitab Anagignoskomena (Kitab-kitab Deuterokanonika dalam Ortodoksi Timur) yang hanya diterima oleh penganut Kristian Ortodoks Timur. Dalam rencana ini, "dirujuk" dapat bermaksud kutipan langsung, parafrasa, atau penyebutan, yang dalam sejumlah kes hanya dikenal kerana telah diidentifikasi oleh para penulis kuno, atau kutipan dari suatu karya atau penulis.

Alkitab Ibrani[sunting | sunting sumber]

Berikut ialah kitab-kitab non-kanonik yang disebutkan dalam Alkitab Ibrani (Perjanjian Lama di Alkitab Kristian):

 • "Kitab Orang Jujur" (Ibrani: סֵפֶר הַיׇּשׇׁר: , sēfer ha-yā-shār; TL: "Kitab al Mustakim"; BIS: "Buku Yasar"; bahasa Inggeris: Book of Jasher: ): disebut dalam Yosua 10:13 dan 2 Samuel 1:18. Dari konteks dalam Kitab Samuel tersirat bahawa kitab itu merupakan kumpulan puisi atau "nyanyian". Beberapa kitab telah diklaim sebagai naskah kitab yang sekarang sudah hilang tersebut, sejumlah di antaranya dikelompokkan sebagai Pseudopigrafa. Beberapa ahli Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir mendapatkancopyright bagi suatu terjemahan inggris dari salah satu naskah ini dan diterbitkan kembali pada tahun 1887 di Salt Lake City, Amerika Syarikat. Terdapat pendapat bahawa kitab ini juga dirujuk dalam 2 Timotius 3:8.[1]
 • "Kitab Peperangan Tuhan". Juga disebut Kitab Peperangan Yahweh. Satu sumber mengatakan "Kutipan dari kitab ini berbentuk nyanyian, sehingga kemungkinan ialah kitab puisi atau nyanyian...Musa mengutipnya, sehingga tarikh penyusunannya tentu sebelum penyiapan penulisan "Pentateukh" (=Taurat), mungkin dalam masa 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Tidak terdapat lagi yang diketahui mengenainya dan satu-satunya yang terlestarikan hanyalah kutipan oleh Musa itu." Dirujuk pada Bilangan 21:14, kemungkinan berkait dengan Peperangan Kanak-kanak Terang Melawan Kanak-kanak Kegelapan. Kitab Peperangan Tuhan juga dikutip dalam Kitab Yaser dari Abad Pertengahan (diterjemahkan oleh Moses Samuel ~ 1840, disunting oleh J. H. Parry, 1887) Bab 90:48 sebagai suatu nota koloboratif yang ditulis oleh Musa, Yosua dan bani Israel.
 • "Kitab Sejarah Raja-raja Israel" dan "Kitab Sejarah Raja-raja Yehuda" disebut dalam Kitab Raja-raja (1 Raja-raja 14:19,29), dikatakan memuatkan nota peristiwa-peristiwa selama pemerintahan masing-masing raja Yerobeam bin Nebat dari Kerajaan Israel dan Rehabeam dari Kerajaan Yehuda. "Kitab Sejarah (Tawarikh) Raja-raja Israel" juga disebut dalam 1 Raja-raja 16:20 berkait dengan Raja Zimri, dan banyak kali dalam Kitab 1 dan 2 Raja-raja.
 • "Kitab Sejarah Nabi Ido", "Riwayat Ido, pelihat itu" atau "Penglihatan-penglihatan Ido, pelihat itu" (Kitab nabi Semaya, dan Ido sang Pelihat; juga disebut Story of the Prophet Iddo atau The Annals of the Prophet Iddo) disebut dalam Kitab 2 Tawarikh. (2 Tawarikh 9:29, 2 Tawarikh 12:15, 2 Tawarikh 13:22). Iddo ialah seorang "pelihat" (nabi) yang hidup pada zaman pemerintahan raja Salomo, Rehabeam, dan Abia. Perbuatannya dicatat dalam kitab ini, yang sekarang telah hilang seluruhnya, kecuali judulnya yang disenaraikan dalam Alkitab. Namun, menarik untuk dicatat bahawa nabi Zakharia ialah keturunan Ido, walaupun kemungkinan bukan Ido yang sama (Ezra 5:1, Zakharia 1:1).
 • "Riwayat Semaya, Nabi itu"Dirujuk pada 2 Tawarikh 12:15.

 • "Piagam Hak-hak Kerajaan" (Juga disebut The Manner of the Kingdom, The Book of Statutes atau 3 Samuel) Dirujuk pada

  1 Samuel 10:25.
 • "Kitab Riwayat Salomo" (The Acts of Solomon). Dirujuk pada

  1 Raja-raja 11:41.[2]
 • "Kitab Sejarah Raja Daud". Juga disebut The Annals of King David, The Book of the Annals of King David atau The Chronicles of King David. Dapat pula merujuk kepada seluruh sisa Kitab 1 Tawarikh. Dirujuk pada

  1 Tawarikh 27:24.
 • "Riwayat Samuel, Pelihat itu". Juga disebut The Book of Samuel the Seer, Samuel the Seer atau The Acts of Samuel the Seer, yang mungkin sama dengan Kitab 1 & 2 Samuel. Dirujuk pada

  1 Tawarikh 29:29.[3]
 • "Riwayat Nabi Natan". Juga disebut The Book of Nathan the Prophet, Nathan the Prophet or The Acts of Nathan the Prophet or History of Nathan the Prophet. Dirujuk pada

  1 Tawarikh 29:29, dan juga 2 Tawarikh 9:29.
 • "Riwayat Gad, Pelihat itu". Juga disebut Gad the Seer atau The Acts of Gad the Seer. Dirujuk pada

  1 Tawarikh 29:29.
 • "Nubuat Ahia". Juga disebut "Nubuat Ahia, orang Silo itu" (The Prophesy of Ahijah the Shilonite) mungkin merupakan rujukan pada 1 Raja-raja 14:2–18. Dirujuk pada

  2 Tawarikh 9:29.
 • "Kitab Raja-raja Yehuda dan Israel". Juga disebut The Book of the Kings of Israel and Judah. Dirujuk pada

  2 Tawarikh 16:11, 2 Tawarikh 27:7 and 2 Tawarikh 32:32. Mungkin sama dengan Kitab 1 & 2 Raja-raja.
 • "Riwayat Yehu Bin Hanani". Juga disebut The Book of Jehu the son of Hanani. Dikatakan "yang disenaraikan di dalam kitab raja-raja Israel". Kemungkinan ialah rujukan kepada 1 Raja-raja 16:1–7. Dirujuk pada

  2 Tawarikh 20:34.
 • "Tafsiran Kitab Raja-raja" (The Story of the Book of Kings). Juga disebut Midrash on the Book of Kings Dirujuk pada

  2 Tawarikh 24:27.
 • "Riwayat Uzia" (The Acts of Uziah). Juga disebut The Book by the prophet Isaiah. Mungkin sama dengan Kitab Yesaya. Dirujuk pada

  2 Tawarikh 26:22.
 • "Penglihatan Nabi Yesaya bin Amos" (The Vision of Isaiah). Juga disebut The Vision of the Prophet Isaiah. Mungkin seiras dengan kitab pseudepigrafa "Kenaikan Yesaya" (Ascension of Isaiah). Mungkin pula merujuk kepada Kitab Yesaya yang terdapat sekarang. Dikatakan termuat "dalam Kitab Raja-raja Yehuda dan Israel". Dirujuk pada

  2 Tawarikh 32:32.
 • "Riwayat Raja-raja Israel" (The Acts of the Kings of Israel). Juga disebut The Acts and Prayers of Manasseh. Mungkin seiras dengan "Kitab Sejarah Raja-raja Israel" (The Book of the Kings of Israel) di atas. Dirujuk pada

  2 Tawarikh 33:18.[4]
 • "Riwayat Para Pelihat" "atau "Buku Para Pelihat" (The Sayings of the Seers). Dirujuk pada

  2 Tawarikh 33:19.[5]
 • "Syair Ratapan Mengenai Yosia" (The Laments for Josiah). Juga disebut Lamentations. Dikatakan termuat dalam Kitab Ratapan yang terdapat sekarang. Dirujuk pada

  2 Tawarikh 35:25.
 • "Kitab Sejarah Raja Ahasyweros" (The Chronicles of King Ahasuerus) atau "kitab Pencatatan sejarah". Juga disebut The Book of Records of the Chronicles atau "Kitab Sejarah Raja-raja Media dan parsi" (The Book of the Chronicles of the Kings of Media and parsi). Dirujuk pada

  Ester 2:23, Ester 6:1, Ester 10:2, dan Nehemia 12:23.

Deuterokanonika[sunting | sunting sumber]

 • Buku (atau Kebijaksanaan) dari Ahikar dirujuk pada Tobit Diarkibkan 2017-10-25 di Wayback Machine 1:22, Tobit Diarkibkan 2017-10-25 di Wayback Machine 2:10, Tobit Diarkibkan 2017-10-25 di Wayback Machine 11:19, Tobit 14:10.
 • Fabel Aesop mengenai Dua Pot (Periuk dan Kuali): dirujuk pada Sirakh 13:2-3[6]
 • Sindiran Dagangan dari Mesir, atau pekerjaan lain dalam tradisi yang sama.[7] Dikutip pada Sirakh 38:24-39:11
 • "Arkib" dirujuk pada 2 Makabe 2:1
 • "Kitab Amaran Nehemia" (Memoar Nehemia) dirujuk pada 2 Makabe 2:13, mungkin sama dengan Kitab Nehemia.
 • "Surat-surat Para Raja": dirujuk pada 2 Makabe 2:13
 • "Lima buku oleh Yason dari Kirene" dirujuk pada 2 Makabe 2:23: Penulis Kitab 2 Makabe juga memberitahu bahawa pekerjaan ini merupakan ringkasan sejarah oleh Yason.
 • "Surat Sang Raja": dirujuk pada 2 Makabe 11:22

Perjanjian Baru[sunting | sunting sumber]

Beberapa sarjana berpendapat bahawa Novum Testamentum Graece memuatkan senarai 132 perikop Perjanjian Baru yang nampaknya memuatkan rujukan verbal pada sejumlah kitab parakanonik.[8]

Para penulis pagan yang dikutip atau disinggung:[9][10]

 • Menander, Thais 218 (1 Korintus 15:33: "Pergaulan yang buruk merosakkan kebiasaan yang baik.")
 • Epimenides (Kisah Para Rasul 17:28: "pujangga-pujanggamu"), dan de Oraculis (Titus 1:12-13, di mana Paulus memperkenalkan Epimenides sebagai "nabi mereka sendiri" iaitu "orang Kreta," lihat paradoks Epimenides )
 • Aratos, Phaenomena 5, (Kisah Para Rasul 17:28: "pujangga-pujanggamu")

Kitab-kitab Non-Kanonik yang dikutip atau disinggung:

 • "Kitab Henokh" (Yudas 4,6,13,14–15, 2 Petrus 2:4;3:13)[11][12]
 • "Kitab Orang Jujur" (Book of Jasher; 2 Timotius 3:8, 2 Samuel 1:18, Yosua 10:13)
 • "Surat Paulus kepada Jemaat di Laodikia" (Surat Kolose (Kolose 4:16: "supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu.")
 • "Kehidupan Adam dan Hawa" (2 Korintus 11:14 "Iblispun menyamar sebagai malaikat Terang", 2 Korintus 12:2 "peringkat yang ketiga dari sorga ")[13]
 • Sebuah bahagian yang hilang dari "Andaian Musa" (Yudas 9 "Mikhael.. mayat Musa")
 • Kemartiran Yesaya (Ibrani 11:37 "mereka... digergaji menjadi dua" [AYT])
 • Surat Paulus kepada jemaat di Korintus sebelum Surat 1 Korintus (1 Korintus 5:9 "Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu...")

Nota[sunting | sunting sumber]

 1. ^ oble lase (2014-12-01), Ancient Book of Jasher/Audio Version, dicapai pada 2016-06-18Lebih daripada satu |accessdate= dan |access-date= dinyatakan (bantuan)
 2. ^ "Juga disebut The Book of the Acts of Solomon". Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-12-25. Dicapai pada 2018-03-04.
 3. ^ "Are There Lost Books of the Bible?".
 4. ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2012-12-25. Dicapai pada 2018-03-04.
 5. ^ Juga disebut The Acts of the Seers
 6. ^ Lihat catatan kaki pada perikop Alkitab dalam The Jerusalem Bible, Garden City, New York: Doubleday & Company, 1966
 7. ^ Rollston, Chris A. (April 2001). "Ben Sira 38:24–39:11 and The Egyptian Satire of the Trades". Journal of Biblical Literature. 120 (Spring): 131–139. doi:10.2307/3268597.
 8. ^ Ewert, David (1 July 1990). "A General Introduction to the Bible: From Ancient Tablets to Modern Translations". Zondervan.
 9. ^ Holloway, Gary (1 January 1996). "James & Jude". College Press.
 10. ^ Charlesworth, James H. (24 October 1985). "The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament". CUP Archive.
 11. ^ Witherington, Ben (9 January 2008). "Letters and Homilies for Hellenized Christians: A Socio-Rhetorical Commentary on 1-2 Peter". InterVarsity Press.
 12. ^ Porter, Stanley E.; Pearson, Brook W. (19 December 2004). "Christian-Jewish Relations Through the Centuries". A&C Black.
 13. ^ Martin, Ralph P. 2 Corinthians Word Biblical Commentary 40.