Pergi ke kandungan

Perjanjian Lama

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Sebahagian daripada siri tentang

Simbol Agama Kristian

 
Yesus Kristus
Yesus Kristus  · Kelahiran  · Penyaliban  · Wafat  · Kebangkitan
Asas
Gereja  · Kerajaan  · Pegangan  · Perjanjian Baru
Alkitab
Wasiat Lama  · Wasiat Baru  · Injil  · Kanun  · Kitab  · Apokrifa
Teologi
Tuhan (Bapa  · Anak  · Roh Kudus)  · Apologetik  · Katolikisme  · Kristologi  · Misi  · Pembaptisan  · Sejarah teologi  · Penyelamatan  · Tritunggal
Sejarah dan tradisi
Pengikut  · Bunda Maria  · Santo Petrus  · Paulus si Hawari  · Bapa Gereja  · Awal  · Konstantinus Agung  · Persidangan  · Thomas Aquinas  · Perpecahan Timur-Barat  · Perang Salib  · Reformasi Protestan
Tajuk umum
Agama lain  · Kesarwabangsaan  · Kesenian  · Khutbah  · Kritikan  · Liturgi  · Muzik  · Simbolik  · Sembahyang  · Tahun gereja
Denominasi dan gerakan

Portal Kristian
Agama Yahudi menggunakan istilah Tanakh untuk merujuk kepada peraturan-peraturan agamanya, yang kemudian diambil sebagai Perjanjian Lama dalam agama Kristian. Dalam akademik, istilah Alkitab Ibrani selalunya digunakan untuk merujuk kepada Tanakh atau Perjanjian Lama.

Perjanjian Lama (bahasa Inggeris: Old Testament atau OT) dalam agama Kristian adalah kitab suci yang pertama dalam dua bahagian kitab suci agama Kristian (satu lagi adalah Perjanjian Baru). Perjanjian Lama berkait dengan kitab suci agama Yahudi Tanakh dengan beberapa variasi dan tambahan. Dalam agama Kristian Ortodoks, teks yang sama dikenali sebagai Septuagint yang diterjemahkan dari bahasa Greek.

Perjanjian Lama dianggap kitab suci untuk kedua-dua penganut Yahudi dan Kristian. Mereka percaya Tuhan memberi inspirasi untuk manusia menulisnya. Kitab ini mengandungi buku yang berbeza dan ianya mengenai Tuhan, dan orang Israel.

Senarai kitab-kitab dalam Perjanjian Lama[sunting | sunting sumber]

Kanon Yahudi Kanon Katolik Rom Kanon Protestan Kanon Ortodoks Timur Kanon Syriak Kanon Habsyah Bahasa Asal
Kitab Taurat
Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Kejadian Ibrani
Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Keluaran Ibrani
Imamat Imamat Imamat Imamat Imamat Imamat Ibrani
Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Bilangan Ibrani
Ulangan Ulangan Ulangan Ulangan Ulangan Ulangan Ibrani
Kitab Nabi Kitab Tawarikh
Yosua Yosua Yosua Yosua Yosua Yosua Ibrani
Hakim-hakim Hakim-hakim Hakim-hakim Hakim-hakim Hakim-hakim Hakim-hakim Ibrani
Lihat bawah Rut Rut Rut Rut Rut Ibrani
Samuel 1 Samuel 1 Samuel 1 Kerajaan [1] 1 Kerajaan [1] 1 Kerajaan [1] Ibrani
2 Samuel 2 Samuel 2 Kerajaan [1] 2 Kerajaan [1] 2 Kerajaan [1] Ibrani
Raja-raja 1 Raja-raja 1 Raja-raja 3 Kerajaan [1] 3 Kerajaan [1] 3 Kerajaan [1] Ibrani
2 Raja-raja 2 Raja-raja 4 Kerajaan [1] 4 Kerajaan [1] 4 Kerajaan [1] Ibrani
Lihat bawah 1 Tawarikh 1 Tawarikh 1 Tawarikh 1 Tawarikh 1 Tawarikh Ibrani
2 Tawarikh 2 Tawarikh 2 Tawarikh 2 Tawarikh 2 Tawarikh Ibrani
      1 Esdras 1 Esdras 1 Esdras Yunani
Lihat bawah Ezra Ezra 2 Esdras 2 Esdras 2 Esdras Ibrani/Aramia
Nehemia Nehemia Ibrani
  Tobit   Tobit Tobit Tobit Ibrani
  Yudit   Yudit Yudit Yudit Ibrani
Lihat bawah Ester [2] Ester Ester [2] Ester [2] Ester [2] Ibrani/Yunani
  1 Makabe   1 Makabe 1 Makabe 1 Makabe Ibrani/Aramia
  2 Makabe   2 Makabe 2 Makabe 2 Makabe Yunani
      3 Makabe [3]     Yunani
      4 Makabe [4]     Yunani
  Kitab Puisi
Lihat bawah Ayub Ayub Ayub Ayub Ayub Ibrani
Lihat bawah Mazmur Mazmur Mazmur [5] Mazmur [5] Mazmur [5] Ibrani
      Oda Oda Oda [6] Ibrani/Yunani
Lihat bawah Amsal Amsal Amsal Amsal Amsal Ibrani
Lihat bawah Pengkhutbah Pengkhutbah Pengkhutbah Pengkhutbah Pengkhutbah Ibrani
Lihat bawah Kidung Agung Kidung Agung Kidung Agung Kidung Agung Kidung Agung Ibrani
  Kebijaksanaan Salomo   Kebijaksanaan Salomo Kebijaksanaan Salomo Kebijaksanaan Salomo Yunani
  Sirakh   Sirakh Sirakh Sirakh Ibrani/Yunani
  Kitab Nabi-Nabi Besar
Yesaya Yesaya Yesaya Yesaya Yesaya Yesaya Ibrani
Yeremia Yeremia Yeremia Yeremia Yeremia Yeremia Ibrani/Aramia
Lihat bawah Ratapan Ratapan Ratapan Ratapan Ratapan Ibrani
  Barukh [7]   Barukh Barukh   Ibrani/Yunani
    Surat Yeremia [8] Surat Yeremia [8]   Ibrani/Yunani
        2 Barukh   Ibrani/Yunani
          4 Barukh [8] Ibrani/Yunani
Yehezkiel Yehezkiel Yehezkiel Yehezkiel Yehezkiel Yehezkiel Ibrani
Lihat bawah Daniel [9] Daniel Daniel [9] Daniel [9] Daniel [9] Ibrani/Aramia
  Kitab Nabi-Nabi Kecil
12 Nabi Hosea Hosea Hosea Hosea Hosea Ibrani
Yoel Yoel Yoel Yoel Yoel Ibrani
Amos Amos Amos Amos Amos Ibrani
Obaja Obaja Obaja Obaja Obaja Ibrani
Yunus Yunus Yunus Yunus Yunus Ibrani
Mikha Mikha Mikha Mikha Mikha Ibrani
Nahum Nahum Nahum Nahum Nahum Ibrani
Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk Habakuk Ibrani
Zefanya Zefanya Zefanya Zefanya Zefanya Ibrani
Hagai Hagai Hagai Hagai Hagai Ibrani
Zakharia Zakharia Zakharia Zakharia Zakharia Ibrani
Maleakhi Maleakhi Maleakhi Maleakhi Maleakhi Ibrani
Kitab Karya-Karya  
Mazmur   Ibrani
Amsal   Ibrani
Ayub   Ibrani
Kitab Agung   Ibrani
Rut   Ibrani
Ratapan   Ibrani
Pengkhutbah   Ibrani
Kitab Ester   Ibrani
Daniel   Ibrani/Yunani
Ezra [10]   Ibrani/Yunani
Tawarikh   Ibrani
          Pengembalian Yunani
          Henokh Yunani

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l Nama yang diguna pakai didalam Septuaginta adalah Kitab Kerajaan dan lazimnya digunakan oleh masyarakat Kristian dari tradisi Timur
  2. ^ a b c d Teks Septuaginta mempunyai 103 ayat tambahan didalam Bahasa Yunani yang tidak terdapat didalam teks Masoretis
  3. ^ Diiktiraf oleh Gereja Ortodoks Yunani & Gereja Ortodoks Rusia
  4. ^ Diiktiraf oleh Gereja Ortodoks Georgia
  5. ^ a b c Teks Septuaginta mengandungi Mazmur 151 yang tiada didalam teks Masoretis
  6. ^ Kitab ini dikandungkan sebagai sebahagian kitab 2 Tawarikh
  7. ^ Kitab Surat Yeremia dikandungkan didalam kitab ini
  8. ^ a b c Sebahagian kitab ini dikandungkan didalam Kitab Barukh oleh Gereja Katolik Rom. Gereja Ortodoks Habsyah mengandungkannya didalam kitab 4 Barukh
  9. ^ a b c d Di dalam teks Septuaginta, kitab Daniel mempunyai tambahan ayat yang tiada didalam teks Masoretis
  10. ^ Kitab Nehemia dikandungkan didalam Kitab Ezra