Kod ATC N05

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Kod ATC N05 Psikoleptik ialah subkumpulan terapeutik Sistem Pengelasan Bahan Kimia Terapeutik Anatomi, sistem kod huruf-nombor yang dibangunkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) untuk mengelaskan ubat dan produk perubatan lain.[1][2][3] Subkumpulan N05 ialah sebahagian daripada kod anatomi N Sistem saraf.[4]

Kod kegunaan veterinar (Kod ATCvet) boleh dihasilkan dengan meletakkan huruf Q di hadapan kod ATC manusia: contohnya, QN05.[5] Kod ATCvet tanpa kod ATC manusia dipetik dengan huruf awalan Q dalam senarai.
Pengelasan ATC peringkat kebangsaan mungkin memiliki kod tambahan yang tidak ada dalam senarai ini yang menuruti versi WHO.

N05A Antipsikotik[sunting | sunting sumber]

N05AA Fenotiazina dengan rantai sisi alifatik[sunting | sunting sumber]

N05AA01 Klorpromazina
N05AA02 Levomepromazina
N05AA03 Promazina
N05AA04 Asepromazina
N05AA05 Triflupromazina
N05AA06 Siamemazina
N05AA07 Klorproetazina

N05AB Fenotiazina dengan struktur piperazina[sunting | sunting sumber]

N05AB01 Diksirazina
N05AB02 Flufenazina
N05AB03 Perfenazina
N05AB04 Proklorperazina
N05AB05 Tiopropazat
N05AB06 Trifluoperazina
N05AB07 Asetofenazina
N05AB08 Tioproperazina
N05AB09 Butaperazina
N05AB10 Perazina

N05AC Fenotiazina dengan struktur piperidina[sunting | sunting sumber]

N05AC01 Perisiazina
N05AC02 Tioridazina
N05AC03 Mesoridazina
N05AC04 Pipotiazina

N05AD Terbitan butirofenon[sunting | sunting sumber]

N05AD01 Haloperidol
N05AD02 Trifluperidol
N05AD03 Melperon
N05AD04 Moperon
N05AD05 Pipamperon
N05AD06 Bromperidol
N05AD07 Benperidol
N05AD08 Droperidol
N05AD09 Fluanison
N05AD10 Lumateperon
QN05AD90 Azaperon

N05AE Terbitan indol[sunting | sunting sumber]

N05AE01 Oksipertina
N05AE02 Molindon
N05AE03 Sertindola
N05AE04 Ziprasidon
N05AE05 Lurasidon

N05AF Terbitan tioksantena[sunting | sunting sumber]

N05AF01 Flupentiksol
N05AF02 Klopentiksol
N05AF03 Klorprotiksena
N05AF04 Tiotiksena
N05AF05 Zuklopentiksol

N05AG Terbitan difenilbutilpiperidina[sunting | sunting sumber]

N05AG01 Fluspirilena
N05AG02 Pimozida
N05AG03 Penfluridol

N05AH Diazepina, oksazepina, tiazepina dan oksepina[sunting | sunting sumber]

N05AH01 Loksapina
N05AH02 Klozapina
N05AH03 Olanzapina
N05AH04 Kuetiapina
N05AH05 Asenapina
N05AH06 Klotiapina
N05AH53 Olanzapina dan samidorfan

N05AL Benzamida[sunting | sunting sumber]

N05AL01 Sulpirida
N05AL02 Sultoprida
N05AL03 Tiaprida
N05AL04 Remoksiprida
N05AL05 Amisulprida
N05AL06 Veraliprida
N05AL07 Levosulpirida

N05AN Litium[sunting | sunting sumber]

N05AN01 Litium

N05AX Antipsikotik lain[sunting | sunting sumber]

N05AX07 Protipendil
N05AX08 Risperidon
N05AX10 Mosapramina
N05AX11 Zotepina
N05AX12 Aripiprazola
N05AX13 Paliperidon
N05AX14 Iloperidon
N05AX15 Kariprazina
N05AX16 Brekspiprazola
N05AX17 Pimavanserin
QN05AX90 Amperozida

N05B Anksiolitik[sunting | sunting sumber]

N05BA Terbitan benzodiazepina[sunting | sunting sumber]

N05BA01 Diazepam
N05BA02 Klordiazepoksida
N05BA03 Medazepam
N05BA04 Oksazepam
N05BA05 Kalium klorazepat
N05BA06 Lorazepam
N05BA07 Adinazolam
N05BA08 Bromazepam
N05BA09 Klobazam
N05BA10 Ketazolam
N05BA11 Prazepam
N05BA12 Alprazolam
N05BA13 Halazepam
N05BA14 Pinazepam
N05BA15 Kamazepam
N05BA16 Nordazepam
N05BA17 Fludiazepam
N05BA18 Etil loflazepat
N05BA19 Etizolam
N05BA21 Klotiazepam
N05BA22 Kloksazolam
N05BA23 Tofisopam
N05BA24 Bentazepam
N05BA25 Meksazolam
N05BA56 Lorazepam, campuran

N05BB Terbitan difenilmetana[sunting | sunting sumber]

N05BB01 Hidroksizina
N05BB02 Kaptodiam
N05BB51 Hidroksizina, campuran

N05BC Karbamat[sunting | sunting sumber]

N05BC01 Meprobamat
N05BC03 Emilcamat
N05BC04 Mebutamat
N05BC51 Meprobamat, campuran

N05BD Terbitan dibenzo-bisiklo-oktadiena[sunting | sunting sumber]

N05BD01 Benzoktamina

N05BE Terbitan azaspirodekanadion[sunting | sunting sumber]

N05BE01 Buspiron

N05BX Anksiolitik lain[sunting | sunting sumber]

N05BX01 Mefenoksalon
N05BX02 Gedokarnil
N05BX03 Etifoksina
N05BX04 Fabomotizola
N05BX05 Lavandulae aetheroleum

N05C Hipnotik dan sedatif[sunting | sunting sumber]

N05CA Barbiturat, tulen[sunting | sunting sumber]

N05CA01 Pentobarbital
N05CA02 Amobarbital
N05CA03 Butobarbital
N05CA04 Barbital
N05CA05 Aprobarbital
N05CA06 Sekobarbital
N05CA07 Talbutal
N05CA08 Vinilbital
N05CA09 Vinbarbital
N05CA10 Siklobarbital
N05CA11 Heptabarbital
N05CA12 Reposal
N05CA15 Metoheksital
N05CA16 Heksobarbital
N05CA19 Tiopental
N05CA20 Ethalobarbital
N05CA21 Alobarbital
N05CA22 Proksibarbal

N05CB Barbiturat, campuran[sunting | sunting sumber]

N05CB01 Campuran barbiturat
N05CB02 Barbiturat dengan campuran ubat lain

N05CC Aldehid dan terbitan[sunting | sunting sumber]

N05CC01 Kloral hidrat
N05CC02 Kloralodol
N05CC03 Asetilglisinamida kloral hidrat
N05CC04 Dikloralfenazon
N05CC05 Paraldehid

N05CD Terbitan benzodiazepina[sunting | sunting sumber]

N05CD01 Flurazepam
N05CD02 Nitrazepam
N05CD03 Flunitrazepam
N05CD04 Estazolam
N05CD05 Triazolam
N05CD06 Lormetazepam
N05CD07 Temazepam
N05CD08 Midazolam
N05CD09 Brotizolam
N05CD10 Kuazepam
N05CD11 Loprazolam
N05CD12 Doksefazepam
N05CD13 Sinolazepam
N05CD14 Remimazolam
N05CD15 Nimetazepam
QN05CD90 Klimazolam

N05CE Terbitan piperidinedion[sunting | sunting sumber]

N05CE01 Glutetimida
N05CE02 Metiprilon
N05CE03 Piritildion

N05CF Ubat berkaitan benzodiazepina[sunting | sunting sumber]

N05CF01 Zopiklon
N05CF02 Zolpidem
N05CF03 Zaleplon
N05CF04 Eszopiklon

N05CH Agonis reseptor melatonin[sunting | sunting sumber]

N05CH01 Melatonin
N05CH02 Ramelteon
N05CH03 Tasimelteon

N05CJ Antagonis reseptor oreksin[sunting | sunting sumber]

N05CJ01 Suvoreksan
N05CJ02 Lemboreksan
N05CJ03 Daridoreksan

N05CM Hipnotik dan sedatif lain[sunting | sunting sumber]

N05CM01 Metakualon
N05CM02 Klometiazola
N05CM03 Bromisoval
N05CM04 Karbromal
N05CM05 Skopolamina
N05CM06 Propiomazina
N05CM07 Triklofos
N05CM08 Etklorvinol
N05CM09 Valerianae radix
N05CM10 Heksapropimat
N05CM11 Bromida
N05CM12 Apronal
N05CM13 Valnoktamida
N05CM15 Metilpentinol
N05CM16 Niaprazina
N05CM18 Deksmedetomidina
QN05CM90 Detomidina
QN05CM91 Medetomidina
QN05CM92 Xilazina
QN05CM93 Romifidina
QN05CM94 Metomidat
QN05CM96 Tasipimidina
QN05CM99 Campuran

N05CX Campuran hiptonik dan sedatif kecuali barbiturat[sunting | sunting sumber]

N05CX01 Meprobamat, campuran
N05CX02 Metakualon, campuran
N05CX03 Metilpentinol, campuran
N05CX04 Klometiazola, campuran
N05CX05 Emepronium, campuran
N05CX06 Dipiperonilaminoetanol, campuran

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) – Synopsis". Institut Kesihatan Kebangsaan. Dicapai pada 1 Februari 2020.
  2. ^ World Health Organization. "Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification". Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Dicapai pada 3 Januari 2022.
  3. ^ "Structure and principles". Pusat Kerjasama Metodologi Statistik Dadah WHO. 15 Februari 2018. Dicapai pada 3 Januari 2022.
  4. ^ "ATC/DDD Index 2022: code N05" (dalam bahasa Inggeris). Pusat Kerjasama Metodologi Statistik Dadah WHO.
  5. ^ "ATCvet Index 2022: code QN05". Pusat Kerjasama Metodologi Statistik Dadah WHO.

Templat:Antipsikotik