Mam

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
(Dilencongkan dari Mam, Azerbaijan)

{{Infobox | child = | templatestyles = Infobox settlement/styles.css | bodyclass = ib-settlement vcard

| above =

Mam


| subheader =

| rowclass1 = mergedtoprow ib-settlement-official | data1 =

| rowclass2 = mergedtoprow | header2 =

| rowclass3 = mergedbottomrow | label3 =  • {{{translit_lang1_type}}} | data3 =

| rowclass4 = mergedbottomrow | label4 =  • {{{translit_lang1_type1}}} | data4 =

| rowclass5 = mergedbottomrow | label5 = • {{{translit_lang1_type2}}} | data5 =

| rowclass6 = mergedbottomrow | label6 =  • {{{translit_lang1_type3}}} | data6 =

| rowclass7 = mergedbottomrow | label7 =  • {{{translit_lang1_type4}}} | data7 =

| rowclass8 = mergedbottomrow | label8 =  • {{{translit_lang1_type5}}} | data8 =

| rowclass9 = mergedbottomrow | label9 =  • {{{translit_lang1_type6}}} | data9 =

| rowclass10 = mergedtoprow | header10 =

| rowclass11 = mergedbottomrow | label11 =  • {{{translit_lang2_type}}} | data11 =

| rowclass12 = mergedbottomrow | label12 =  • {{{translit_lang2_type1}}} | data12 =

| rowclass13 = mergedbottomrow | label13 = • {{{translit_lang2_type2}}} | data13 =

| rowclass14 = mergedbottomrow | label14 =  • {{{translit_lang2_type3}}} | data14 =

| rowclass15 = mergedbottomrow | label15 =  • {{{translit_lang2_type4}}} | data15 =

| rowclass16 = mergedbottomrow | label16 =  • {{{translit_lang2_type5}}} | data16 =

| rowclass17 = mergedbottomrow | label17 =  • {{{translit_lang2_type6}}} | data17 =

| rowclass18 = mergedtoprow | data18 =

| rowclass19 = mergedtoprow | class19 = maptable | data19 =

| rowclass20 = mergedtoprow | data20 =

| rowclass21 = mergedtoprow | data21 =

| rowclass22 = mergedtoprow | data22 =

| rowclass23 = mergedtoprow | data23 = | rowclass24 = mergedtoprow | data24 = | rowclass25 = mergedrow | data25 =

| rowclass26 = mergedtoprow | data26 =

| rowclass27 = | data27 =

| rowclass28 = mergedrow | label28 = Grid position | data28 =

| rowclass29 = mergedtoprow | label29 = Negara | data29 =  Azerbaijan

| rowclass30 = mergedrow | label30 = Daerah | data30 = Sabirabad

| rowclass31 = mergedrow | label31 = {{{subdivision_type2}}} | data31 =

| rowclass32 = mergedrow | label32 = {{{subdivision_type3}}} | data32 =

| rowclass33 = mergedrow | label33 = {{{subdivision_type4}}} | data33 =

| rowclass34 = mergedrow | label34 = {{{subdivision_type5}}} | data34 =

| rowclass35 = mergedrow | label35 = {{{subdivision_type6}}} | data35 =

| rowclass36 = mergedtoprow | label36 = | data36 =

| rowclass37 = mergedrow | label37 = {{{established_title1}}} | data37 =

| rowclass38 = mergedrow | label38 = {{{established_title2}}} | data38 =

| rowclass39 = mergedrow | label39 = {{{established_title3}}} | data39 =

| rowclass40 = mergedrow | label40 = {{{established_title4}}} | data40 =

| rowclass41 = mergedrow | label41 = {{{established_title5}}} | data41 =

| rowclass42 = mergedrow | label42 = {{{established_title6}}} | data42 =

| rowclass43 = mergedrow | label43 = {{{established_title7}}} | data43 =

| rowclass44 = mergedrow | label44 = {{{extinct_title}}} | data44 =

| rowclass45 = mergedrow | label45 = Founded by | data45 =

| rowclass46 = mergedrow | label46 = Named for | data46 =

| rowclass47 = mergedtoprow | label47 = Seat | data47 =

| rowclass48 = mergedrow | label48 = Former seat | data48 =

| rowclass49 = mergedrow | label49 = Former seat | data49 =

| rowclass51 = mergedtoprow | label51 = Boroughs | data51 =

| rowclass52 = mergedtoprow | header52 = | rowclass53 = mergedrow | label53 =  • Jenis | data53 =

| rowclass54 = mergedrow | label54 =  • Badan | class54 = agent | data54 =

| rowclass55 = mergedrow | label55 =  •  | data55 = | rowclass56 = mergedrow | label56 =  • {{{leader_title1}}} | data56 = | rowclass57 = mergedrow | label57 =  • {{{leader_title2}}} | data57 = | rowclass58 = mergedrow | label58 =  • {{{leader_title3}}} | data58 = | rowclass59 = mergedrow | label59 =  • {{{leader_title4}}} | data59 =

| rowclass60 = mergedrow | label60 = {{{government_blank1_title}}} | data60 = | rowclass61 = mergedrow | label61 = {{{government_blank2_title}}} | data61 = | rowclass62 = mergedrow | label62 = {{{government_blank3_title}}} | data62 = | rowclass63 = mergedrow | label63 = {{{government_blank4_title}}} | data63 = | rowclass64 = mergedrow | label64 = {{{government_blank5_title}}} | data64 = | rowclass65 = mergedrow | label65 = {{{government_blank6_title}}} | data65 =

| rowclass66 = mergedtoprow | header66 =

| rowclass67 = mergedrow | label67 =  • Jumlah | data67 =

| rowclass68 = mergedrow | label68 =  • Tanah | data68 = | rowclass69 = mergedrow | label69 =  • Air | data69 = | rowclass70 = mergedrow

| label70 =  • Urban

| data70 =

| rowclass71 = mergedrow

| label71 =  • Luar Bandar

| data71 = | rowclass72 = mergedrow

| label72 = • Metro

| data72 = | rowclass73 = mergedrow | label73 =  • Pemeringkatan | data73 =

| rowclass74 = mergedrow | label74 =  • {{{area_blank1_title}}} | data74 =

| rowclass75 = mergedrow | label75 =  • {{{area_blank2_title}}} | data75 =

| rowclass76 = mergedrow | label76 =   | data76 =

| rowclass77 = mergedtoprow | header77 =

| rowclass78 = mergedrow | label78 =  • Panjang | data78 =

| rowclass79 = mergedrow | label79 =  • Lebar | data79 =

| rowclass80 = mergedtoprow

| label80 = Ketinggian

| data80 =

| rowclass81 = mergedtoprow

| label81 = Aras paling tinggi

| data81 = | rowclass82 = mergedrow | label82 =  • Pemeringkatan | data82 =

| rowclass83 = mergedbottomrow

| label83 = Aras paling rendah

| data83 = | rowclass84 = mergedrow | label84 =  • Pemeringkatan | data84 =

| rowclass85 = mergedtoprow

| label85 = Penduduk

 (2009)

| data85 =

| rowclass86 = mergedtoprow | header86 =

| rowclass87 = mergedrow | label87 =  • Jumlah | data87 =

| rowclass88 = mergedrow

| label88 =  • Estimate 

({{{pop_est_as_of}}})

| data88 =

| rowclass89 = mergedrow | label89 = • Rank | data89 =

| rowclass90 = mergedrow | label90 =  • Density | data90 =

| rowclass91 = mergedrow | label91 =   • Rank | data91 =

| rowclass92 = mergedrow

| label92 =  • Urban

| data92 =

| rowclass93 = mergedrow | label93 =  • Bandar density | data93 =

| rowclass94 = mergedrow

| label94 =  • Luar bandar

| data94 =

| rowclass95 = mergedrow | label95 =  • Luar bandar density | data95 =

| rowclass96 = mergedrow

| label96 = • Metro

| data96 =

| rowclass97 = mergedrow | label97 =  • Metro density | data97 =

| rowclass98 = mergedrow

| label98 =  • 

| data98 =

| rowclass99 = mergedrow | label99 =  • Density | data99 =

| rowclass100 = mergedrow

| label100 =  • 

| data100 =

| rowclass101 = mergedrow | label101 =  • Density | data101 =

| rowclass102 = mergedrow | label102 =   | data102 =

| rowclass103 = mergedtoprow | label103 = Templat:Pluralize from text | data103 = Templat:Pluralize from text

| rowclass104 = mergedtoprow | header104 = | rowclass105 = mergedrow | label105 =  • {{{demographics1_title1}}} | data105 = | rowclass106 = mergedrow | label106 =  • {{{demographics1_title2}}} | data106 = | rowclass107 = mergedrow | label107 =  • {{{demographics1_title3}}} | data107 = | rowclass108 = mergedrow | label108 =  • {{{demographics1_title4}}} | data108 = | rowclass109 = mergedrow | label109 =  • {{{demographics1_title5}}} | data109 = | rowclass110 = mergedrow | label110 =  • {{{demographics1_title6}}} | data110 = | rowclass111 = mergedrow | label111 =  • {{{demographics1_title7}}} | data111 = | rowclass112 = mergedrow | label112 =  • {{{demographics1_title8}}} | data112 = | rowclass113 = mergedrow | label113 =  • {{{demographics1_title9}}} | data113 = | rowclass114 = mergedrow | label114 =  • {{{demographics1_title10}}} | data114 =

| rowclass115 = mergedtoprow | header115 = | rowclass116 = mergedrow | label116 =  • {{{demographics2_title1}}} | data116 = | rowclass117 = mergedrow | label117 =  • {{{demographics2_title2}}} | data117 = | rowclass118 = mergedrow | label118 =  • {{{demographics2_title3}}} | data118 = | rowclass119 = mergedrow | label119 =  • {{{demographics2_title4}}} | data119 = | rowclass120 = mergedrow | label120 =  • {{{demographics2_title5}}} | data120 = | rowclass121 = mergedrow | label121 =  • {{{demographics2_title6}}} | data121 = | rowclass122 = mergedrow | label122 =  • {{{demographics2_title7}}} | data122 = | rowclass123 = mergedrow | label123 =  • {{{demographics2_title8}}} | data123 = | rowclass124 = mergedrow | label124 =  • {{{demographics2_title9}}} | data124 = | rowclass125 = mergedrow | label125 =  • {{{demographics2_title10}}} | data125 =


| rowclass126 = mergedtoprow | header126 =

| rowclass127 = mergedtoprow | label127 = {{#if:|{{{timezone1_location}}}|{{#if:|{{{timezone2_location}}}|{{#if:|[[Zon waktu|Zon waktu|Zon waktu}}}}}} | data127 = UTC+4 (AZT) | rowclass128 = mergedrow | label128 =  • Musim panas (DST) | data128 = UTC+5 (AZT)

| rowclass129 = mergedrow | label129 = | data129 = | rowclass130 = mergedrow | label130 =  • Musim panas (DST) | data130 =

| rowclass131 = mergedrow | label131 = | data131 = | rowclass132 = mergedrow | label132 =  • Musim Panas (DST) | data132 =

| rowclass133 = mergedrow | label133 = | data133 = | rowclass134 = mergedrow | label134 =  • Musim panas (DST) | data134 =

| rowclass135 = mergedrow | label135 = | data135 = | rowclass136 = mergedrow | label136 =  • Musim panas (DST) | data136 =

| rowclass137 = mergedtoprow | label137 = {{{postal_code_type}}} | class137 = adr | data137 =

| rowclass138 = mergedtoprow | label138 = {{{postal2_code_type}}} | class138 = adr | data138 =

| rowclass139 = mergedtoprow | label139 = Templat:Pluralize from text | data139 = Templat:Pluralize from text

| rowclass140 = mergedtoprow | label140 = Geocode | class140 = nickname | data140 =

| rowclass141 = mergedtoprow | label141 = ISO 3166 code | class141 = nickname | data141 =

| rowclass142 = mergedtoprow | label142 = Vehicle registration | data142 =

| rowclass143 = mergedrow | label143 = | class143 = nickname | data143 =

| rowclass144 = | label144 = | class144 = nickname | data144 =

| rowclass145 = mergedtoprow | label145 = | data145 =

| rowclass146 = mergedrow | label146 = | data146 =

| rowclass147 = mergedrow | label147 = | data147 =

| rowclass148 = mergedrow | label148 = | data148 =

| rowclass149 = mergedrow | label149 = | data149 =

| rowclass150 = mergedrow | label150 = | data150 =

| rowclass151 = mergedrow | label151 = | data151 =

| rowclass152 = mergedrow | label152 = | data152 =

| rowclass153 = mergedtoprow | label153 = {{{blank_name_sec2}}} | data153 =

| rowclass154 = mergedrow | label154 = {{{blank1_name_sec2}}} | data154 =

| rowclass155 = mergedrow | label155 = {{{blank2_name_sec2}}} | data155 =

| rowclass156 = mergedrow | label156 = {{{blank3_name_sec2}}} | data156 =

| rowclass157 = mergedrow | label157 = {{{blank4_name_sec2}}} | data157 =

| rowclass158 = mergedrow | label158 = {{{blank5_name_sec2}}} | data158 =

| rowclass159 = mergedrow | label159 = {{{blank6_name_sec2}}} | data159 =

| rowclass160 = mergedrow | label160 = {{{blank7_name_sec2}}} | data160 =

| rowclass161 = mergedtoprow | label161 = Website | data161 =

| class162 = maptable | data162 =

| belowrowclass = mergedtoprow | below = }}

Mam merupakan sebuah kampung yang terletak di daerah Sabirabad, Azerbaijan.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]