Minhaj

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Minhaj atau Manhaj, menurut bahasa arab artinya jalan yang jelas & terang. Allah Ta’ala berfirman[1], yang artinya,

”Untuk tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan & jalan yang terang…”
—Al Maidah: 48

Definisi[sunting | sunting sumber]

Menurut istilah syar'i, Manhaj ialah kaidah-kaidah & ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiyyah, seperi kaidah-kaidah bahasa arab, ushul ‘aqidah, ushul fiqih, & ushul tafsir dimana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur & benar. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus & terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia kedalam jahannam, & jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”
—An-Nisaa: 115

Imam Ibnu Abi Jamrah mengatakan, ”Para ulama telah berkata mengenai makna dalam firman Allah, ”Dan mengikuti jalan yang bukan jalan-jalan orang yang beriman” yang dimaksud adalah jalan (minhaj) para Shahabat generasi pertama.

Prinsip Manhaj Salafi[sunting | sunting sumber]

Muhammad Ibn Umar Bazmul menghuraikan perkara ini dalam bukunya Salafi Manhaj, pembahasannya adalah seperti berikut:

 1. Objektif Pertama: Definisi sistem Salafi, prinsip-prinsipnya, kaedah-kaedah untuk mematuhinya dan menyebut keutamaannya, prinsip-prinsip asas Salafi.
  1. Prinsip pertama: Mendirikan ibadah kepada Allah dengan berpegang kepada Kitab (Al-Quran) dan Sunnah menurut pengertian orang-orang terdahulu (al-salaf al-salih).
  2. Prinsip Kedua: Berpegang teguh kepada Jemaah dan mendengar serta mentaati [pemerintah Islam].
  3. Prinsip ketiga: Sangat berhati-hati terhadap bid'at agama dan bid'ah agama (mubatadiun).
   1. Salafi menjauhi perhimpunan orang-orang yang berinovasi (bida'i).
   2. Peruntukan mengenai mengikuti sistem Salafi
   3. Faedah mengikuti kaedah Salafi
 1. Objektif kedua: Ciri-ciri tersendiri sistem Salafi
  1. Ciri pertama: kesetiaan dan perpisahan mereka (al-wala' wa al-bara') berkisar mengikut jalan Rasulullah saw.
  2. Ciri kedua: Ciri mereka ialah mereka mengikut Sunnah
  3. Sifat Ketiga: Mereka sederhana dan sederhana dalam semua urusan mereka
  4. Sifat Keempat: Mereka adalah orang-orang yang bersatu padu dan bermuafakat dan mereka teguh dan berazam di atas kebenaran
  5. Ciri kelima: Mereka berusaha untuk menegakkan agama dengan mencari dan menerapkan ilmu Islam yang betul
 2. Objektif ketiga: Cara untuk mencapai pembetulan mengikut Sunnah dan cita-cita ahli Jamaah
  1. Kriteria Pertama: Permulaan dan asas kepada pindaan ini ialah menyembah Allah dan menyatukanNya dengan tauhid Islam.
  2. Kriteria Kedua: Pembetulan bermula dengan individu dan tidak bermula dengan masyarakat, pemimpin atau orang lain selainnya - malah setiap individu hendaklah bermula dengan dirinya sendiri kemudian orang yang paling rapat dengannya dan seterusnya orang yang paling rapat dengannya.
  3. Kriteria Ketiga: Kepentingan ilmu mendahului ucapan dan perbuatan
  4. Kriteria Keempat: Ilmunya hendaklah selaras dengan ilmu orang-orang terdahulu (al-salaf al-salih).
  5. Kriteria Kelima: Melengkapkan diri semasa menyeru [kepada Allah] dengan sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan riwayat-riwayat Salaf.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Al-Qur'an Al-Karim