Perbandingan bahasa-bahasa pengaturcaraan

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Bahasa-bahasa pengaturcaraan digunakan untuk mengawal tingkah laku sesebuah mesin (selalunya komputer). Sama seperti bahasa-bahasa sejadi, bahasa pengaturcaraan mempunyai sintaksis dan semantik.

Terdapat beribu-ribu bahasa pengaturcaraan dan yang baru, muncul saban tahun. Tidak banyak bahasa yang menjadi cukup popular sehingga ia digunakan lebih daripada sedikit orang, namun pengatur-pengatur cara pakar boleh dengan mudahnya mengunakan berdozen-dozen bahasa yang berlainan semasa kerjaya mereka.

Perbandingan am[sunting | sunting sumber]

Berikut addalah jadual yang membandingkan maklumat am dan teknikal bagi pilihan bahasa-bahasa pengaturcaraan yang sering digunakan.

Bahasa Kegunaan yang dimaksudkan Paradigma Dipiawaikan?
ActionScript 3.0 Web, pihak pelanggan imperatif, berorientasi objek, pacuan peristiwa Ya, ECMA
Ada Penggunaan, Terbina dan Masa sebenar serentak, teragih, generik, imperatif, berorientasi objek Ya, ANSI, ISO, GOST 27831-88 [1]
ALGOL 58 Penggunaan imperatif Tidak
ALGOL 60 Penggunaan imperatif Ya, ISO[2]
ALGOL 68 Penggunaan serentak, imperatif Ya, GOST_27974-88[3]
APL Penggunaan, Pemprosesan data berorientasi tatasusunan Ya, ISO
Bahasa himpunan Umum Tidak
AutoIt Amat berkhususkan domain, Pengautomatan GUI (makro)
BASIC Penggunaan, Pendidikan berprosedur Ya, ANSI, ISO
BeanShell Penggunaan, Penskripan imperatif, berorientasi objek, kefungsian, berpantul Dalam perkembangan, JCP[4]
BLISS Sistem berprosedur Tidak
Boo Penggunaan Tidak
C Sistem imperatif Ya, ANSI C89, ISO C90/C99
C++ Penggunaan, Sistem imperatif, berorientasi objek, generik Ya, ISO
C# Penggunaan imperatif, berorientasi objek, generik, berpantul Ya, ECMA, ISO[5]
Chrome Penggunaan imperatif, berorientasi objek, generik Tidak
Clean Umum kefungsian, generic Tidak
COBOL Penggunaan, Perusahaan imperatif, berorientasi objek Ya
ColdFusion Pembangunan Web berprosedur, berorientasi objek Tidak
Common Lisp Umum imperatif, kefungsian, berorientasi objek Ya
Curl Rich Internet Applications pacuan peristiwa, kefungsian, imperatif, berorientasi objek, generik, berpantul Tidak
D Penggunaan, Sistem imperatif, berorientasi objek, generik Tidak
Dylan Penggunaan kefungsian, berorientasi objek Tidak
Eiffel Penggunaan imperatif, berorientasi objek, generik Ya, ECMA, ISO[6]
Erlang Penggunaan, Teragih dan Telekom kefungsian, serentak, teragih Tidak
Factor berorientasi tindanan Tidak
FP kefungsian Tidak
F# Penggunaan kefungsian, berorientasi objek, imperatif, generik Tidak
Forth Umum imperatif, berorientasi tindanan Ya, ANSI
Fortran Penggunaan, saintifik dan kejuruteraan imperatif, berprosedur, berorientasi objek Ya
GraphTalk logic-oriented, berorientasi objek Tidak
Groovy Penggunaan imperatif, berorientasi objek, berorientasi aspek Tidak
Haskell Penggunaan kefungsian, generik, penilaian malas Tidak
Io Penggunaan, Penskripan pacuan hos imperatif, berorientasi objek Tidak
J Pemprosesan data berorientasi tatasusunan, tahap fungsi, tersirat Tidak
Java Penggunaan imperatif, berorientasi objek, generik, berpantul Ya, ECMA, ISO
JavaScript Web, pihak pelanggan imperatif, berorientasi objek, kefungsian, berpantul Ya, ECMA
Joy research kefungsian, berorientasi tindanan Tidak
Lua Penskripan pacuan hos berprosedur, imperatif, berpantul Tidak
Mathematica Amat berkhususkan domain, Matematik kefungsian, berprosedur Tidak
MATLAB M-code Amat berkhususkan domain, Matematik imperatif, berorientasi objek Tidak
Modula-2 Penggunaan imperatif, generik Ya, ISO[7]
Modula-3 Penggunaan imperatif, berorientasi objek, generik Tidak
Oberon Umum imperatif, berorientasi objek Tidak
Objective-C Penggunaan imperatif, berorientasi objek, berpantul Ya
Objective Caml Penggunaan berorientasi objek, kefungsian, imperatif, generik Tidak
Object Pascal (Delphi) Penggunaan imperatif, berorientasi objek, generik, pacuan peristiwa Tidak
Oz Pendidikan mantik, kefungsian, imperatif, berorientasi objek, serentak Tidak
Pascal Penggunaan, Pendidikan imperatif, berprosedur Ya, ISO[8]
Perl Pemprosesan teks, Penskripan imperatif, berprosedur, berpantul, kefungsian, berorientasi objek, generik Tidak
PHP Web, pihak pelayan imperatif, berprosedur, berorientasi objek, berpantul Tidak
PL/I Penggunaan, COBOL dan Fortran original domain imperatif, berorientasi objek Ya
Prolog Penggunaan, Kecerdasan buatan mantik Ya, ISO
Python Penggunaan, tak genting kelajuan imperatif, berorientasi objek, kefungsian, berorientasi aspek, berpantul Tidak[9]
REALbasic Penggunaan
RPG Penggunaan
Ruby Penggunaan, Penskripan imperatif, berorientasi objek, berorientasi aspek, berpantul Tidak
S Penggunaan, Statistik imperatif, berprosedur, kefungsian, berorientasi objek Tidak
S-Lang Penggunaan, Penskripan, Berangka imperatif, berprosedur Tidak
Scala Penggunaan, Pendidikan berorientasi objek, kefungsian, generik Tidak
Scheme Umum, Pendidikan
Smalltalk Penggunaan, Pendidikan berorientasi objek, serentak, pacuan peristiwa, imperatif, declarative Ya, ANSI
SNOBOL Pemprosesan teks
Tcl Penggunaan, Penskripan imperatif, berprosedur, pacuan peristiwa Tidak
Visual Basic Penggunaan, Pendidikan component-oriented, pacuan peristiwa Tidak
Visual Basic .NET Penggunaan, Pendidikan berorientasi objek, pacuan peristiwa Tidak
Visual Prolog logical, berorientasi objek, kefungsian, pacuan peristiwa, imperatif, declarative Tidak
Windows PowerShell Pentadbiran imperatif, berorientasi objek, kefungsian, pipeline, berpantul Tidak
XL pengaturcaraan konsep, imperatif (secara lalai), berorientasi objek (berbilang model) Tidak
Bahasa Kegunaan yang dimaksudkan Paradigma Dipiawaikan?

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ http://vak.ru/lib/exe/fetch.php/book/gost/pdf/gost-27831-88.pdf
  2. ^ ISO 1538:1984
  3. ^ http://vak.ru/lib/exe/fetch.php/book/gost/pdf/gost-27974-88.pdf
  4. ^ JSR 274
  5. ^ ECMA-334; ISO/IEC 23270:2006
  6. ^ ECMA-367; ISO/IEC 25436:2006
  7. ^ ISO/IEC 10514-1:1996
  8. ^ ISO 7185
  9. ^ Perubahan bahasa dilakuan dengan menggunakan sebuah tatacara yang didokumentasikan secara formal, bermula dengan Usulan Penaiktarafan Python (PEP, Python Enhancement Proposal). Pembebasan-pembebasan versi Python turut disertakan dengan sebuah Panduan Rujukan Bahasa yang menunjukkan sintaks dan semantik; sebuah pelaksanaan rujukan, dan suite ujian. Semua ini digunakan untuk menjanakan pelaksanaan Python yang lain seperti Jython dan IronPython

Bacaan lanjut[sunting | sunting sumber]

  • Cezzar, Ruknet. A Guide to Programming Languages: Overview and Comparison. ISBN 978-0890068120.