Pergi ke kandungan

RUP

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Fasa dan disiplin dalam RUP

Tubuh badan saya yang terpilih oleh anda semua .bayaran ringgit malaysia kepada saya bagaimana?atau saya akan huruharakan negara malaysia? RUP, singkatan dari Rational Unified Process, ialah suatu kerangka kerja proses pembangunan perisian iteratif yang dibuat oleh Rational Software, suatu divisyen dari IBM sejak 2003. RUP bukanlah suatu proses tunggal dengan aturan yang konkrit, melainkan suatu kerangka proses yang dapat diadapasi dan dimaksudkan untuk disesuaikan oleh pertubuhan pemaju dan pasukan projek perisian yang akan memilih elemen proses sesuai dengan keperluan mereka.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

RUP merupakan produk proses perisian yang awalnya dikembangkan oleh Rational Software. Rational Software diambilalih oleh IBM pada Februari 2003. Produk ini memuatkan pangkalan-pengetahuan yang bertautan dengan artifak sederhana disertai penerangan butiran dari pelbagai aktiviti. RUP dimasukkan dalam produk IBM Rational Method Composer (RM C) yang membolehkan untuk penyesuaian proses.

Dengan menggabungkan pengalaman dari banyak syarikat, dihasilkan enam praktik terbaik untuk kejuruteraan perisian moden:

  1. Pembangunan iteratif, dengan risiko sebagai pemangkin iterasi primer
  2. Urus syarat
  3. Terapkan bina yang berasaskan komponen
  4. Visualisasikan model perisian
  5. Secara berterusan, pengesahan kualiti
  6. Kendalikan perubahan

Empat Fasa Kitaran Projek[sunting | sunting sumber]

Pada RUP didefinisikan terdapat empat fasa kitaran projek. Fasa-fasa ini membolehkan untuk disajikan dalam bentuk umum mirip dengan pendekatan air terjun, walaupun intipati kunci dari proses terdapat dalam iterasi dalam setiap fasanya. Setiap fasa mempunyai sebuah objektif kunci dan titik pencapaian akhir yang menandakan ketercapaian objektif. Visualisasi dari fasa RUP berikut dengan paksi masa dinamakan sebagai carta RUP.

Fasa Insepsi[sunting | sunting sumber]

Objektif primer ialah untuk menyekat sistem dengan cukup sebagai dasar untuk mengesahkan kos awal dan penganggaran. Pada fasa ini, ditentukan kes perniagaan iaitu: konteks perniagaan, faktor berjaya (anggaran pendapatan, pengenalan ke pasar, dll.), dan anggaran kewangan. Sebagai pelengkap kes perniagaan ialah model kegunaan, perencaan projek, kadar risiko tahap awal, dan penerangan projek disusun.

Fasa Penghuraian[sunting | sunting sumber]

Objektif primer ialah untuk memitigasi risiko kunci yang dikenalpasti dari analisis sehingga akhir fasa. Fasa penghuraian merupakan fasa semasa projek mula terlihat bentuknya. Pada fasa ini, masalah analisis domain dibuat dan bina projek mula mendapatkan bentuk asasnya.

Fasa Pembinaan[sunting | sunting sumber]

Objektif primer ialah untuk membina sistem perisian. Fasa ini tumpuan pada pembangunan komponen dan ciri lain dari sistem. Pada fasa inilah semasa banyak dilakukan pengekodan. Pada projek yang lebih besar, beberapa iterasi pembinaan dikembangkan sebagai usaha untuk memecah kes kegunaan menjadi segmen terurus yang menunjukkan prototaip.

Fasa Peralihan[sunting | sunting sumber]

Objektif primer ialah sebagai pengantara sistem dari pembangunan ke pengeluaran, yang tersedia untuk pengguna akhir. Aktiviti dalam fasa ini termasuk latihan kepada pengguna akhir dan pengelola sistem dan pengujian beta untuk mengesahkan terhadap harapan pengguna akhir.