Ibnu Khuzaimah

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Ibnu Khuzaimah merupakan salah seorang tokoh dalam bidang Hadis pada abad ke-4H, yang telah banyak menyumbangkan sebahagian besar hidupnya untuk mengkaji hadis.[1] Disebabkan oleh jasanya yang begitu besar, kebanyakan para ulama yang menyebutnya sebagai imamnya para imam (bahasa Arab: إمام الأئمة).[1][2] Salah satu karyanya yang sangat penting dan banyak mendapat ilham di kalangan ulama, adalah Ash-Shahih, sebuah karya yang dalam bidang hadis yang memuatkan hadis-hadis shahih yang tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. [1] [3].

Naisabur adalah satu daripada beberapa buahwilayah yang sudah melahirkan begitu ramai tokoh ahli hadis kenamaan, antara lain Ibnu Khuzaimah

Biografi[sunting | sunting sumber]

Nama dan Kelahiran[sunting | sunting sumber]

Ibnu Khuzaimah atau nama sebenarnya Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi. [2] Dilahirkan pada bulan Safar 223 H. atau bersamaan 838 M. di Naisabur, sebuah bandar di Khurasan, yang kini terletak di bahagian timur laut negara Iran. [2][4]

Pendidikan, Guru dan Murid[sunting | sunting sumber]

Beliau memulakan pendidikannya dengan mempelajari Al-Quran, dan kemudian beliau mempelajari ilmu hadis melalui seorang ulama di Marwah, iaitu Muhammad bin Hisyam dan Ibnu Qutaibah. [2] Setelah usianya mencapai 17 tahun beliau melakukan pembelajaran intelektual ke pelbagai negeri Islam; seperti ke Marwah, Rayy, Syria, Mesir, Washith, Baghdad, Basrah, Kufah dan lain-lain. [2]

Selama mempelajari ilmu pendidikan, beliau mempelajari melalui kebanyakan ulama tersohor pada zamannya, - selain yang telah disebutkan - antara lain: Ali bin Muhammad, Musa bin Sahl Ar-Ramli, Muhammad bin Harb, Abu Kuraib, Muhammad bin Maran, Yunus bin Abdul A’la, Abdul Jabbar bin Al-A’la, Ishaq bin Rahawaih, Mahmud bin Ghailan, Ali bin Hajar, dan lain-lain. [2] [4]

Sebagai seorang imam besar di Khurasan, Ibnu Khuzaimah mempunyai ramai murid, antaranya: Ahmad bin Al-Mubarak, Ibrahim bin Abi Thalib, Abu Ali An-Nisaburi, Abu Amr bin Hamdan, Muhammad bin Ahmad bin Bashir, dan lain. [4]

Meninggal dunia[sunting | sunting sumber]

Ibnu Khuzaimah meninggal dunia pada malam Sabtu berzamaan 12 Zulkaedah tahun 311 H. atau yang bersamaan dengan 924 M. ketika berusia 89 tahun; jenazahnya dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dan dikebumikan di biliknya sendiri. [2] [3]

Penilaian Ulama[sunting | sunting sumber]

Terdapat ramai ulama yang memberikan pengakuan, penyaksian atas integriti dan keperibadian Ibnu Khuzaimah, antara lain:

Az-Zarkali (w. 1396 H.)[sunting | sunting sumber]

Az-Zarkali menyatakan bahawa pada zamannya, Ibnu Khuzaimah adalah seorang imam, ahli fikih, seorang ijtihad dan ahli dalam bidang hadis.[5]

Adz-Dzahabi[sunting | sunting sumber]

Adz-Dzahabi menyatakan bahawa Ibnu Khuzaimah sebagai seorang hafiz besar (bahasa Arab: الحافظ الكبير), imam para imam, dan tuan guru Islam (bahasa Arab: شيخ الإسلام). [4]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c (Indonesia) T. M. Hasbi Ash Shiddiqiey, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), hal. 259-260.
  2. ^ a b c d e f g (Indonesia) Dadi Nurhaedi, "Ibnu Khuzaimah" dalam Pengajian Kitab Hadis, ed. M. Alfatih Suryadilaga (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 218-223.
  3. ^ a b {{{1}}} Abul Ma’ali Muhammad bin Abdurrahman, Diwanul Islam, ed. Sayyid K. Hasan (Lubnan-Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), II, hal. 241-242
  4. ^ a b c d {{{1}}} Abu Abdillah Muhammad Adz-Dzahabi, Tadzkiratul Huffadh (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1998), II, hal. 207-208
  5. ^ {{{1}}} Khairuddin Az-Zarkali, Al-A’lam (ttp: Darul Ilmi lil Malayin, 2002), VI, hal. 29.