Indeks (penerbitan)

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Indeks merupakan suatu perantaraan yang merujuk kepada sesuatu dokumen . Walau bagaimanapun indeks yang ditekankan disini adalah indeks yang terdapat di belakang buku atau dalam bahasa inggeris di sebut BOB - back of the book. Indek buku adalah suatu senarai daftar kata- kata kunci yang di susun secara abjad dari A hingga ke Z yang mewakili perkataan-perkataan yang terdapat di dalam buku tersebut. Setiap perkataan yang dijadikan indek mempunyai tanda nombor muka surat yang bermaksud maklumat perkataan tersebut bolah di cari didalam buku tersebut sekiranya pengguna membuka nombor lembaran muka surat tersebut.

JENIS INDEKS - 1. Indek yang menyatu dengan buku - iaitu didalam sebuah buku mempunyai indek di belakang lembarannya. 2. Indek yang terpisah dari buku - iaitu lebih dikenali sebagai buku indeks.

KEBAIKKAN ADANYA INDEKS - Pengindeksan merupakan satu cara/metod menonjolkan maklumat kepermukaan. Kalau tidak, maklumat tersebut akan tersembunyi di dalam buku-buku dan susah diketahui oleh orang ramai. Dengan adanya indek, membuat pengetahuan lebih mudah dicapai.