Ini adalah senarai pilihan. Klik di sini untuk maklumat lanjut.

Senarai karya sastera yang diterbitkan di Asia Raja

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Halaman depan Asia Raja, 23 Julai 1942

Sejumlah enam puluh sembilan sajak, enam puluh cerita pendek, dan tiga siri diterbitkan di Asia Raja, sebuah akhbar di Hindia Timur Belanda dan awal Indonesia. Pertama kali diterbitkan pada 29 April 1942, beberapa bulan selepas Empayar Jepun menyerang Hindia, Asia Raya ditubuhkan di bawah pemerintahan pendudukan dan bertujuan sebagai kenderaan untuk propaganda pro-Jepun - termasuk kesusasteraan. Dijalankan oleh kedua-dua kakitangan Jepun dan asli,[1] akhbar itu kekal dalam penerbitan hingga 7 September 1945, menutup kurang daripada sebulan selepas Indonesia mengisytiharkan kemerdekaan.[2]

Semasa pendudukan itu, pasukan Jepun menguatkan piawaian penapisan, yang mana Asia Raya - sebagai organ pasukan pendudukan - diikuti secara tegas. Penulis yang ingin menerbitkan karya mereka adalah terhad dalam tema yang mereka pilih oleh Pusat Kebudayaan (dalam bahasa Indonesia, Poesat Keboedajaan; dalam bahasa Jepun, Keimin Bunka Shidōsho (啓民文化指導所)) di ibu negara di Jakarta. Mereka diberitahu bahawa kerja-kerja yang berkaitan dengan perjuangan dalaman atau topik yang menyedihkan akan menyebabkan masyarakat "racun" dengan kekeliruan dan keputusasaan. Sebaliknya, penulis berharap untuk diterbitkan terpaksa memberi tumpuan kepada tema positif dalam usaha untuk menanamkan sifat-sifat positif dalam masyarakat; menjelang akhir pendudukan, ini bermakna perjuangan nasionalis.[a][3] Untuk menolak dasar ini, penulis sering menyembunyikan lebih banyak subteks anti-kolonial peribadi dalam karya mereka.[4]

Penyumbang Asia Raya penyumbang adalah orang Jepun atau orang asli, dengan yang kedua lebih aktif; karya oleh dua penulis asing, Rabindranath Tagore dan Mahatma Gandhi, juga diterbitkan dalam terjemahan. Penulis yang paling diterbitkan di Asia Raya ialah Rosihan Anwar, seorang lulusan sekolah menengah kanan baru-baru ini, yang menerbitkan tujuh puisi dan sembilan cerita pendek ketika bekerja untuk akhbar itu.[5] Andjar Asmara, seorang bekas pengarah filem, menerbitkan kebanyakan terbitan; kedua-dua siri beliau adalah berdasarkan filem yang telah dibuat sebelum pendudukan.[6][7]

Senarai berikut dibahagikan kepada tiga jadual, satu untuk puisi, satu untuk cerita pendek, dan satu untuk siri; jadual-jadual pada awalnya disusun mengikut abjad mengikut tajuk, walaupun mereka juga boleh disusun. Nama penulis diberikan seperti yang dicatatkan di Asia Raya, dengan catatan penjelasan yang menunjukkan nama samaran di mana diketahui. Judul diberikan dalam ejaan asal, dengan terjemahan bahasa Inggeris literal di bawahnya. Tarikh, pada asalnya pada Kalendar Jepun kōki (皇紀), diberikan dalam kalendar Gregorian. Melainkan dinyatakan sebaliknya, senarai ini adalah berdasarkan kepada yang disusun oleh Mahayana (2007, pp. 209–215).


Puisi[sunting | sunting sumber]

Usmar Ismail menerbitkan beberapa puisi dan cerita pendek.
Beberapa puisi oleh Rosihan Anwar telah diterbitkan.
Noer Soetan Iskandar menerbitkan puisi pada bulan puasa.
Puisi oleh Mohandas Karamchand Gandhi telah diterjemahkan dan diterbitkan.
Puisi yang diterbitkan di Asia Raya
Tajuk Tarikh Pengarang Catatan
"Al-Qoeran al-Karim" 15 Jun 1945 Aboebakar, Hj.Hj. Aboebakar
"Angin Foedji" 3 Julai 1943 Ismail, UsmarUsmar Ismail
"Angkatan Baroe" 22 Mei 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Angkatankoe" 29 Mei 1945 Loebis, B.H.B.H. Loebis
"Asia Raja" 21 Mei 1942 St. P.B.
"Banjak Arti Kilat Matamoe" 2 Jun 1942 Darmawidjaja
"Bantoean Toean" 6 September 1944 Romoesha
"Bermoekim di Moesim Bertanam di Zaman" 31 Mei 1942 St. P.B.
"Boenglon" 26 November 1942 Gempita, GegapGegap Gempita
"Dharma Pemoeda" 28 Jun 1945 Rangkoeti, B.B. Rangkoeti
"Diponegoro" 8 Februari 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Djangan Tak Goena" 11 Jun 1945 Halim, KarimKarim Halim
"Djeritan Hidoep Baroe" 5 April 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Djeritan Malam" 10 Julai 1945 Noersamsoe
"Doa" 17 Februari 1945 Rangkoeti, B.B. Rangkoeti
"Doa" 6 Julai 1945 Loebis, B.H.B.H. Loebis
"Doa" 25 Ogos 1945 Jassin, H.B.H.B. Jassin
"Dokoritoe" 2 Jun 1945 Takahashi Taisa [b]
"Fadjar Naik" 23 Jun 1945 Soebyarto, A.A. Soebyarto
"Gita Negara" 27 Februari 1943 Azhar, M.S.M.S. Azhar
"Hari Raja" 30 September 1943 Djoeffrie
"Hasrat Angkatanku" 16 Julai 1945 Ridhwan, AfandiAfandi Ridhwan
"Indahlah Noesa" 10 Jun 1944 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Ingatlah" 1 Januari 1943 Tidak diketahui [c]
"Kebesarannja" 23 Ogos 1945 Halim, KarimKarim Halim
"Kenangan Diponegoro" 7 Februari 1945 Anas, Ma'roefMa'roef Anas
"Kepada Toean" 28 Jun 1945 Tidak diketahui [d]
"Kewadjiban" 21 Ogos 1945 Jassin, H.B.H.B. Jassin
"Kisah di Waktoe Pagi" 1 April 1944 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Kodrat Waktoekoe" Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Arifin, Soetomo DjaoeharSoetomo Djaoehar Arifin
"Laoetan" 21 Jun 1942 Effendi, RoestamRoestam Effendi
"Lebah Sekawan" 23 Januari 1943 Moerni, BoediBoedi Moerni
"Loekisan" 10 April 1944 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Menghadapi Moesoeh" 25 Julai 1945 Toha
"Menoedjoe Tjita" 18 Julai 1945 Wakidjan, S.S. Wakidjan
"Minat Poetra Dewasa" 9 Mac 1943 Azhar, M.S.M.S. Azhar
"Moesafir" 29 Mac 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Moesoeh Mendarat di Balikpapan" 7 Julai 1945 Takahashi Taisa
"NamaMoe Toehan" 13 Julai 1945 Karim Halim
"Njanjian dari Pendjara" 21 Julai 1943 Mohandas Karamchand Gandhi [e]
"Pahlawankoe" 21 Julai 1945 Wiratma, AgniAgni Wiratma
"Pandai Besi" 16 Oktober 1943 Noersamsoe
"Pembangoenan Nippon Baroe" 11 Februari 1943 Tidak diketahui
"Pemoeda Kini Bergelora" 24 Julai 1945 Djaoehari, A.A. Djaoehari
"Pemoeda Perantara" 2 Jun 1945 Noersamsoe
"Pemoeda Perdjuangan" 30 Jun 1945 Takahashi Taisa
"Pemoeda Zaman" 23 Mei 1945 Karim Halim
"Pentjalang" 12 Jun 1943 Azhar, M.S.M.S. Azhar
"Perdjuangan Seriboe Djoeta Manoesia" 28 Oktober 1943 Arifin, Hassan NoelHassan Noel Arifin
"Permenoengan" 17 Mei 1942 Darmawidjaja
"Poeasa" 19 Ogos 1944 Noer Soetan Iskandar
"Ratna Satria" 5 Jun 1943 Loebis, B.H.B.H. Loebis
"Renoengkan Sedjenak" 23 Jun 1945 El Hakim [f]
"Renoengkan Sedjenak" 27 Jun 1945 Andjasmara, HartonoHartono Andjasmara
"Satoe Arti" 31 Julai 1945 Suchitra
"Sayat Sembiloe" 21 November 1942 Darmawidjaja
"Sebelum Perdjoeangan" 19 Jun 1945 Ali, TaslimTaslim Ali
"Semangat Pemoeda" 12 Jun 1945 Noer, PanyamPanyam Noer
"Soeara Sedjarah" Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month Taslim A.
"Soenting Melati" 1 Januari 1943 Gempita, GegapGegap Gempita
"Soerat Antjaman" 17 Mei 1942 Cloboth
"Tanah Airkoe" 8 Julai 1944 Ismail, UsmarUsmar Ismail
"Tekad Boelad" 17 Julai 1945 Hidajati, WiwiekWiwiek Hidajati
"Tempat Pemoeda" 7 November 1943 Endah, KoesoemaKoesoema Endah
"Terima Kasih Iboe" 22 Disember 1944 H.R.
"Tetap" 11 Julai 1945 Tidak diketahui
"Tinggalkan Dakoe di dalam Sunji" 16 Mei 1942 Darmawidjaja
"Tjiptakan Doenia Bahagia" 19 Julai 1945 Jassin, H.B.H.B. Jassin
"WahjoeMoe Koedoes" 20 Julai 1945 Karim Halim

Cerita pendek[sunting | sunting sumber]

Satu cerita pendek oleh Achdiat Karta Mihardja telah diterbitkan.
Dua cerita pendek Rabindranath Tagore telah diterjemah dan diterbitkan
Andjar Asmara menerbitkan tiga cerita pendek dan dua siri.
Cerita pendek yang diterbitkan di Asia Raya
Tajuk Tarikh Pengarang Penulis
"Aroes Mengalir" 15 Julai 1944 Karim Halim
"Batoe" 1 Februari 1944 Tetsoekitji Kawai [g]
"Beladjar jang Penghabisan" 14 Januari 1943 Sastrosoewignjo
"Bintang Koekoes" 1 Januari 1943 O.S. [h]
"Boekan Karena Akoe" 15 April 1944 Kartahadimadja, AohAoh Kartahadimadja
"Darah Laoet" 1 Julai 1944 Jassin, H.B.H.B. Jassin
"Dengan Dibimbing oleh Toehan" 25 Julai 1945 Mihardja, Achdiat KartaAchdiat Karta Mihardja
"Di dalam Mesdjid" 1 Jun 1945 Rachman, DarsjafDarsjaf Rachman
"Di Moesim Panen" Tidak diketahui Cloboth
"Di Tempat Asoehan Garoeda" 15 Januari 1944 Hoemio Niwa [g]
"Dimana (Daidantjoo)" 10 May 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar [i]
"Ditjari" 14 Jun 1942 Andjar Asmara [j]
"Djawabnja" 21 Jun 1942 Zahar
"Djiwa Pahlawan" 1 Jun 1944 Machtoem, HodidjahHodidjah Machtoem
"Djoeroe Rawat" 15 Februari 1945 Zaman, PoetraPoetra Zaman
"Djoewariah" 12 Januari 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Djonggol Desa" 14 April 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Doenia Tjopet" 2 Mei 1942 Sulaiman, AbuAbu Sulaiman
"Dosa jang Tak Dapat Diampoeni" 21 Jun 1942 A.A.
"Dr. Soegianto" 3 Februari 1945 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Gadis Berkoedoeng Perioek Kaju" 9 Oktober 1943 Harutaro, S.S. Harutaro
"Hoedjan dan Panas" 10 Februari 1945 Noersamsoe
"Indonesia Tanah Kekasih" 6 September 1945 Ismail, UsmarUsmar Ismail
"Irama Masa" 27 Januari 1945 Zaman, PoetraPoetra Zaman
"Isjarat Anai-Anai" 28 Jun 1945 Soedjani
"Kemedja Lama" 14 Julai 1945 Kertapati, InoeInoe Kertapati
"Ketika KOKKI Moelai Berkibar di Djawa" 23 Februari 1943 Maru Furura
"Kitjizo ke Medan Perang" 1 Januari 1944 Josikei Hino [k]
"Kjai Gondolajoe" 16 Jun 1945 Darmawidjaja
"Korban Gadis" 1 April 1943 Winarno
"Lajar Poetih" 1 April 1944 Ismail, UsmarUsmar Ismail
"Laoet Perhoeboengan" 15 Julai 1944 Tidak diketahui
"Latihan Gerilja" 26 Mei 1945 Kertapati, InoeInoe Kertapati
"Melangkah Teroes" 11 Julai 1945 Tidak diketahui
"Memoedja Majat Kekasih" 8 Mei 1942 Kamadjaja
"Menjamboet Poeasa" 17 Ogos 1944 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Mr. Doel" 5 Julai 1942 Andjar Asmara [j]
"Oentoek Saoedara" 15 Jun 1943 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Pahlawan Moeda" 26 Ogos 1944 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Pak Sewo" 24 April 1945 Noersamsoe
"Pak Tani Poelang" 22 Mei 1943 Tidak diketahui
"Paman Koe" 15 Jun 1944 Anwar, RosihanRosihan Anwar
"Pandai Besi" 1 September 1944 Djojokoesoemo, D.D. Djojokoesoemo
"Pemoeda Pantjaroba"

"Youth in Transition"

1 Ogos 1944 Arifin, Soetomo DjaoeharSoetomo Djaoehar Arifin
"Perdjoeangan Batin" 31 Mei 1942 Adris, TabraniTabrani Adris
"Perhitoengan Njawa" 9 Mei 1942 dan 10 Mei 1942 Hamid [l]
"Pertjintaan dan Pengorbanan" 4 September 1943 Harutaro, S.S. Harutaro
"Poetri Pertiwi" 24 Mei 1945 Arifin, Soetomo DjaoeharSoetomo Djaoehar Arifin
"Pradjoerit Nogikoe" 5 Februari 1944 Kan Kikotji [g]
"Ratapan" 9 Mei 1942 dan 10 Mei 1942 Tagore, RabindranatRabindranat Tagore [m]
"Resiko Goenting" 12 Mei 1942 Cloboth
"Salah Sangka"

"Mistaken"

30 September 1943 Katjamata
"Seboeah Bingkisan" 1 Februari 1945 Kartahadimadja, AohAoh Kartahadimadja
"Seroean Azan" 17 Mei 1945 Halim, KarimKarim Halim
"Si Amat Toekang Betjak" 8 Januari 1943 dan 9 Januari 1943 M. Basri [l]
"Soeara jang Memberi Ilham" 5 Mei 1942 Andjar Asmara [j]
"Tamoe" 2 Jun 1942 Tagore, RabindranatRabindranat Tagore [n]
"Tanda Bahagia" 1 September 1944 Siregar, BakriBakri Siregar
"Toentoenan" 21 Ogos 1945 Darmawidjaja
"Trem Berdjalan Teroes" 12 Jun 1943 Anwar, RosihanRosihan Anwar

Siri[sunting | sunting sumber]

Siri yang diterbitkan di Asia Raya
Tajuk Tarikh Pengarang Catatan
Kartinah 30 April 1942 ke 25 Jun 1942 Andjar Asmara [j][6]
Noesa Penida 30 Jun 1942 ke 14 September 1942 Andjar Asmara [j][6]
Roekmini 12 Januari 1943 ke 19 Februari 1943 E.S.N. [6]

Catatan penjelasan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Menjelang akhir pendudukan, orang Jepun telah mula membantu orang Indonesia mempersiapkan diri untuk kemerdekaan mereka. Ini termasuk, antara usaha-usaha lain, membentuk Jawatankuasa Persediaan Kerja untuk Kemerdekaan Indonesia untuk perbincangan dan membantu dengan pengisytiharan kemerdekaan Indonesia, yang telah digubal dalam rumah seorang laksamana Jepun (Dahm 1971, pp. 100–111).
 2. ^ Tajuk dalam bahasa Jepun
 3. ^ Diambil dari iklan kalendar.
 4. ^ Dikreditkan ke Pejabat Pusat Kemerdekaan Dana Perang
 5. ^ Dalam terjemahan
 6. ^ Nama samaran Abu Hanifah (Jassin 1993, p. 15)
 7. ^ a b c Disunting oleh Rosi Tani
 8. ^ Sebuah kisah dongeng
 9. ^ Tajuk yang tidak boleh dibaca secara tidak sah (dalam kurungan)
 10. ^ a b c d e Nama samaran Abisin Abbas
 11. ^ Disunting oleh Rosihan Anwar
 12. ^ a b Di dalam dua siri
 13. ^ Di dalam dua jilid, terjemahan oleh Darmawidjaja
 14. ^ Terjemahan oleh Darmawidjaja

Nota kaki[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Mahayana 2007, m/s. 177–178.
 2. ^ Mahayana 2007, m/s. 181.
 3. ^ Jassin 1993, m/s. 14–16.
 4. ^ Jassin 1993, m/s. 18.
 5. ^ The Jakarta Post 2011, In memoriam.
 6. ^ a b c d Mahayana 2007, m/s. 201–202.
 7. ^ Filmindonesia.or.id, Abisin Abbas.

Sumber petikan[sunting | sunting sumber]

 • "Abisin Abbas". Filmindonesia.or.id (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Konfiden Foundation. Diarkibkan daripada asal pada 7 August 2012. Dicapai 7 August 2012. 
 • Dahm, Bernhard (1971). History of Indonesia in the Twentieth Century [Sejarah Indonesia di Abad Ke-20] (dalam bahasa Inggeris). Praeger. OCLC 230842. 
 • "In memoriam: Rosihan Anwar, the Last Mohican" [Dalam kenangan: Rosihan Anwar, Mohika Terakhir]. The Jakarta Post (dalam bahasa Inggeris). Jakarta. 14 April 2011. Diarkibkan daripada asal pada 24 December 2012. Dicapai 24 December 2012. 
 • Jassin, H.B. (1993). Kesusastraan Indonesia di Masa Jepang [Kesusasteraan Indonesia di Zaman Jepun] (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Balai Pustaka. ISBN 978-979-407-307-0. 
 • Mahayana, Maman S. (2007). Ekstrinsikalitas Sastra Indonesia [Peristiwa Ekstrinsik dalam Kesusasteraan Indonesia] (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: RajaGrafindo Persada. ISBN 978-979-769-115-8.