Program Latihan Khidmat Negara

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Pergi ke pandu arah Pergi ke carian
Logo Program Latihan Khidmat Negara

Program Latihan Khidmat Negara (Jawi: ڤروݢرم لاتيهن خدمت نݢارا; PLKN) merupakan kursus latihan wajib selama tiga bulan di Pusat Latihan PLKN seluruh Malaysia bagi sesetengah warganegara Malaysia yang terpilih apabila menamatkan pendidikan sekolah menengah di Malaysia atau berumur 17 tahun ke atas. Program ini bertujuan bagi pembinaan sahsiah diri bermatlamatkan membina dan mengukuhkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda, memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional dan membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni. Program ini bukanlah bersifat Kerahan Tenaga dan tidak mengikut mana-mana model daripada luar kerana dilaksanakan menurut cara Malaysia.

Pada setiap tahun, 24% daripada remaja yang akan berumur 18 tahun pada tahun latihan mereka dipilih untuk menyertai PLKN ini. Namun mereka yang bermasalah tertentu boleh memohon untuk ditangguhkan atau dikecualikan untuk PLKN ini.

Pada tahun 2015, program ini ditangguhkan untuk menjimatkan RM400 juta. Pengumuman ini dibuat oleh Najib Razak semasa mengumumkan semakan Belanjawan 2015 pada 20 Januari 2015.[1]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Sebuah Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga telah dibentuk dalam Mesyuarat Kabinet pada 30 Oktober 2002 untuk mengkaji keperluan pelaksanaan Kerahan Tenaga ini. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Menteri Pertahanan dan dianggotai oleh 7 Menteri, seorang Penasihat Perdana Menteri yang bertaraf Menteri dan 5 Timbalan Menteri.

Di dalam mesyuarat pertama pada 12 November 2002, Jawatankuasa Kabinet Mengenai Kerahan Tenaga telah menerima pengunaan istilah Khidmat Negara bagi menggantikan istilah Kerahan Tenaga. Jawatankuasa Kabinet Mengenai Khidmat Negara (JKMKN) telah menubuhkan 4 buah Jawatankuasa Kecil iaitu Jawatankuasa Kecil Kewangan, Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Undang-Undang dan Jawatankuasa Logistik bagi membantu jawatankuasa ini menyediakan perancangan dan menyelaraskan keperluan pelaksanaan Program Khidmat Negara.

Kabinet pada 28 Mei 2003 telah meluluskan cadangan pelaksanaan Program Khidmat Negara dan Akta Latihan Khidmat Negara 2003. Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang Akta Latihan Khidmat Negara pada 25 Jun 2003 manakala Dewan Negara meluluskan Rang Undang-Undang ini pada 7 Julai 2003.

Objektif[sunting | sunting sumber]

Program Khidmat Negara akan dilaksanakan bagi mencapai objektif yang telah digariskan seperti berikut:

 1. Meningkatkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda.
 2. Memupuk perpaduan kaum serta integrasi nasional.
 3. Membentuk perwatakan positif menerusi nilai-nilai murni.
 4. Menyemarakkan semangat kesukarelaan.
 5. Melahirkan generasi muda yang lebih cergas,cerdas dan penuh keyakinan diri.

Pelaksanaan[sunting | sunting sumber]

Dalam melaksanakan Program Khidmat Negara ini, beberapa aspek penting telah diambil kira iaitu seperti:

 1. Jangka masa latihan selama 3 bulan secara berkhemah dan berasrama.
 2. Pelaksanaan telah dimulakan pada tahun 2004.
 3. Kemudahan infrastruktur latihan dan kemudahan-kemudahan asrama seperti yang terdapat di kem-kem PLKN seluruh negara.
 4. Implikasi kewangan.
 5. Menghadkan kesan ke atas sistem pembelajaran yang sedang berjalan.
 6. Guna tenaga dari segi kepakaran dan pengalaman.

Modul Latihan[sunting | sunting sumber]

Pelatih PLKN akan menjalani latihan modul-modul yang ditetapkan oleh JLKN iaitu seperti

 • Modul Fizikal
 • Modul Kenegaraan
 • Modul Pembinaan Karakter
 • Modul Khidmat Komuniti
 1. Modul Fizikal adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina kemahiran dan ketahanan mental, emosi, spiritual dan fizikal bagi menjadikan peserta Program Latihan Khidmat Negara sebagai warganegara yang berkesan. Secara khususnya, latihan-latihan yang dilalui dapat mengeratkan perpaduan di kalangan peserta, mempertingkatkan ketabahan mental bagi tujuan hidup (survival), daya kepimpinan, disiplin dalaman, keyakinan diri, kemahiran bekerja sebagai ahli satu pasukan, kemahiran menyelesai masalah, membuat keputusan secara individu dan dalam kumpulan. Di samping itu, peserta akan dilatih oleh para jurulatih untuk mempelajari melalui pengalaman dalam aktiviti-aktiviti seperti kawad, kraf hutan, pertolongan cemas, membaca peta, kompas, latihan pandu arah, menyeberangi sungai, merempuh halangan, aktiviti menggunakan tali (litar tali tinggi dan rendah), merentas desa, seni mempertahankan diri, aktiviti air, kembara hutan dan lain-lain. Modul ini dilaksanakan selama empat minggu di dalam dan di persekitaran tapak perkhemahan.
 1. Modul Kenegaraan adalah sebuah modul yang diaplikasikan untuk memperluaskan pengetahuan tentang kenegaraan (nation-building) dan meningkatkan perasaan cinta serta pengorbanan para peserta program kepada negara. Melalui latihan dalam kumpulan, jurulatih memimpin kumpulan untuk mempelajari tentang kenegaraan yang merangkumi tanah air, rakyat, kerajaan, kedaulatan dan cabaran-cabaran dalam dan luar negara. Melalui elemen Tanah Air, peserta akan dibantu membina serta memupuk rasa sayang kepada tanah air dan sanggup mempertahankannya. Peserta membincangkan tentang negara dari segi aspek geografi, keindahan bumi ini, hasilnya, sempadan dan lain-lain. Peserta dapat mengetahui asal-usul pelbagai ras, etnik, membina rasa sayang sesama etnik dan antara etnik, memahami kepentingan bersatu-padu melalui aktiviti seperti menganalisis fakta tentang etnik, mengharmonikan perbezaan, memahami persamaan dan sebagainya melalui elemen Rakyat. Elemen Kerajaan pula membantu peserta memahami bagaimana negara (tanah air, rakyat, kedaulatan) ini ditadbir dan diurus, melalui sistem pentadbiran, undang-undang, perlembagaan dan lain-lain. Peserta memahami kepentingan dan cara untuk mempertahankan kebebasan negara melalui elemen Kedaulatan. Cabaran dari dalam dan luar negara juga diperbincangkan supaya peserta menyedari peluang dan ancaman yang datang secara berterusan. Modul ini dilaksanakan selama tiga minggu dan pelbagai kaedah digunakan seperti lawatan, simulasi, lakonan, dinamik kumpulan, menonton gambar, melukis, berdebat, mentafsir peristiwa dan lain-lain.
 1. Modul Pembinaan Karakter adalah sebuah modul yang dilaksanakan untuk membina karakter yang berkesan bagi para peserta yang merangkumi diri, keluarga, komuniti dan negara. Terdapat dua komponen yang akan dilalui peserta di mana yang pertama berfokus kepada pembinaan diri dan kedua adalah tentang diri dengan orang lain. Di dalam komponen pertama, peserta melalui proses penerokaan diri sendiri, menyedari dan mengenal pasti ciri-ciri diri (seperti aspek kepimpinan), memperkayakan kekuatan dan memulihkan kelemahan diri. Peserta menyedari tentang penglibatan orang lain dalam kehidupan mereka, mengetahui kemahiran untuk bekerja sebagai ahli satu pasukan, cara bertindak sebagai pemimpin dalam kumpulan, dan mengatasi masalah di dalam kumpulan semasa melalui komponen kedua modul ini. Melalui aktiviti-aktiviti ceramah, permainan, latihan dan lain-lain, pelatih belajar tentang kejujuran, membuat pilihan, bertanggungjawab, memimpin, menunaikan janji (komitmen) dan membina keyakinan diri. Modul ini dilaksanakan selama dua minggu dan peserta dipimpin oleh jurulatih.
 1. Kehidupan ini tidak akan memberikan sebarang makna sekiranya kita tidak mempunyai kekuatan untuk mencuba sesuatu.” Kesukarelaan dan jatidiri yang kukuh dan padu perlu dijanakan dalam diri setiap individu untuk menyuburkan kekuatan serta keyakinan diri. Dengan itu, sebagai langkah merealisasikan aspirasi tersebut, Program Latihan Khidmat Negara telah dilaksanakan dengan memperkenalkan beberapa modul tertentu kepada para pelatih yang berumur 18 tahun. Salah satu modul yang terdapat dalam pelaksanaan Program latihan Khidmat Negara ialah Modul Khidmat Komuniti . Modul khidmat komuniti mempunyai lima komponen utama iaitu kemudahan awam, kejiranan, khidmat sosial, alam sekitar dan penempatan di Jabatan. Ini bermakna, sepanjang program berjalan, para pelatih akan melalui kelima-lima komponen tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan. Aktiviti bagi melaksanakan aktiviti secara kolektif dan menyeluruh, aktiviti sepanjang siri dibahagikan kepada 5 pecahan komponen supaya wira dan wirawati mampu memahami aspirasi khidmat komuniti di antaranya ialah:
 • Kejiranan – Antara projek utama yang dijalankan ialah mengecat dewan orang ramai, pembahagi jalan, menceriakan taman, lawatan ke rumah-rumah jiran di kawasan kampong, melakukan program anak angkat dan pelbagai lagi.
 • Kemudahan awam – para pelatih turut didedahkan dengan pelbagai aktiviti di lokasi-lokasi terpilih. Antaranya ialah pembaikpulihan perhentian bas, pembaikpulihan dewan masyarakat, memberi kesedaran kepada para pelatih dan masyarakat tempatan mengenai kepentingan kemudahan awam melalui ceramah ringkas, gotong-royong di rumah-rumah ibadat seperti masjid, kawasan kubur dan sebagainya.
 • Antara aktiviti yang dijalankan dalam komponen ini adalah mendengar taklimat daripada institusi-institusi yang dilawat seperti Bengkel Orang Kurang Upaya, PENGASIH, hospital, klinik-klinik desa dan pelbagai lagi.
 • Aktiviti yang paling banyak dilakukan ialah gotong-royong seperti membersihkan, mengindahkan dan menceriakan kawasan sekitar.

[sunting | sunting sumber]

Logo PLKN
 • Konsep logo yang cuba ditonjolkan ialah api yang sedang membara melambangkan semangat patriotisme.
 • Bentuk api dihasilkan dengan jalur merah melambangkan 3 suku kaum utama di Malaysia bersatu padu mempertahankan negara.
 • Bentuk bulat berwarna biru menandakan perpaduan yang erat antara yang terjalin antara kaum.
 • Bentuk bulan dan bintang pula melambangkan kedaulatan negara yang harus dipertahankan oleh semua pihak.
 • Perkataan KHIDMAT NEGARA dibentuk mencakupi bentuk api tadi bagi melambangkan misi dan visi yang akan dilaksanakan.

Masalah[sunting | sunting sumber]

Peserta kursus ini dipilih secara rawak tanpa perbincangan dengan pihak sekolah / pihak berkuasa tempatan (penghulu). Ini menimbulkan kritikan kerana timbulnya beberapa kes di mana mereka yang tidak upaya turut dipanggil bagi melapor diri bagi kursus Program Latihan Khidmat Negara. Terdapat juga beberapa kes di mana peserta program dipilih dari kalangan ibu muda serta remaja miskin yang terpaksa bekerja untuk menyara hidup, sebagaimana nasib yang ditimpa oleh seorang remaja miskin, Ahmad Hafizal Ahmad Fauzi dari Perlis. Tindakan kerajaan memilih bakal pelatih tanpa mengetahui latar belakang mereka disifatkan sesetengah pihak sebagai tidak berperikemanusiaan. Selain itu beberapa pihak telah menimbulkan isu kemungkinannya berlaku masalah keselamatan seperti kemungkinan berlakunya kes rogol[2],[3], buli, atau salah laku seksual[4] pada anak mereka.

Bagaimanapun, pihak berkuasa menegaskan bahawa semua perkara tersebut telah diambil kira dan menjamin tidak akan berlaku. Selain itu, mereka yang tidak dapat hadir diminta menulis surat bagi mendapatkan penangguhan atau pengecualian daripada menghadiri Program Latihan Khidmat Negara.

Rentetan pengingkaran hadir ke PLKN, pihak berkuasa telah mengambil tindakan tegas bagi mempenjarakan mereka yang tidak hadir. Tindakan itu menerima kritikan hebat oleh beberapa pihak yang melihat hukuman yang dikenakan tidak berpadanan dengan kesalahan.

Ini kerana mereka yang dihukum penjara pastinya ditempatkan kedalam penjara bersama-sama penjenayah berat lain. Selain itu masa depan mereka juga akan hancur akibat rekod penjara mereka, dan mereka yang kurang mampu berkemungkinannya akan menerima hukuman berat akibat tidak mempunyai wang bagi mendapatkan peguam bagi membela diri. Ini adalah nasib yang di tempoh oleh Ahmad Hafizal Ahmad Fauzi, peserta PLKN yang pertama dipenjarakan akibat kesalahan tidak hadir bagi Program Latihan Khidmat Negara.

Kematian[sunting | sunting sumber]

Sejak PLKN diadakan pada tahun 2004 sehingga 2007, daripada 14 kematian pelatih yang dilaporkan, tujuh meninggal dunia kerana penyakit yang mereka hidapi termasuk sakit jantung, asma dan jangkitan kuman dan denggi.[5]

Senarai pusat latihan/kem PLKN[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah senarai kem latihan mengikut negeri dan daerah berserta status semasa

Negeri Daerah Nama Kem Status
Johor Mersing Kem PLKN Pusat Bina Semangat YPJ Beroperasi
Johor Muar Kem PLKN Nasuha Ladang Rempah Ratus Herba Beroperasi
Johor Kota Tinggi Kem PLKN Desaru Gerakhas Beroperasi
Johor Kluang Kem PLKN PTH Kluang Beroperasi
Johor Batu Pahat Kem PLKN Sembrong Beroperasi
Johor Batu Pahat Kem PLKN Sembrong Beroperasi
Johor Mersing Kem PLKN Teluk Sari Beroperasi
Johor Segamat Kem PLKN Seri Ledang Beroperasi
Melaka Masjid Tanah Kem PLKN Warisan Beroperasi
Melaka Ayer Keroh Kem PLKN Hutan Rekreasi Ayer Keroh Beroperasi
Melaka Jasin Kem PLKN Lagenda Gunung Ledang Asahan Beroperasi
Melaka Alor Gajah Kem PLKN Putra-Putri Beroperasi
Negeri Sembilan Bandar Seri Jempol Kem PLKN De Bana Beroperasi
Negeri Sembilan Rembau Kem PLKN Ulu Pari Beroperasi
Negeri Sembilan Port Dickson Kem PLKN PDS Resort Beroperasi
Negeri Sembilan Rembau Kem PLKN Titian Bintangor Ditangguh sementara[6]
Negeri Sembilan Juasseh Kem PLKN Karisma Beroperasi
Negeri Sembilan Mantin Kem PLKN Sri Perkasa Beroperasi
Negeri Sembilan Port Dickson Kem PLKN Rachado Bay Tidak beroperasi[7]
Selangor Kuala Kubu Baru Kem PLKN Kuala Kubu Baru Tidak beroperasi[8]
Selangor Beranang Kem PLKN Millennium Beroperasi
Selangor Kuala Langat Kem PLKN Paya Indah Beroperasi
Selangor Rawang Kem PLKN Temasya Beroperasi
Selangor Ulu Semenyih Kem PLKN Setia Ikhlas Beroperasi
Selangor Kuala Kubu Baru Kem PLKN Geo Kosmo Beroperasi
Selangor Sepang Kem PLKN Princess Haliza Beroperasi
Selangor Hulu Selangor Kem PLKN Pelangi Hill Resort Beroperasi
Selangor Kuala Langat Kem PLKN Jugra Banting Beroperasi
Pahang Raub Kem PLKN Benum Hill Beroperasi
Pahang Bandar Muadzam Shah Kem PLKN Pinggiran Pelangi Beroperasi
Pahang Kuala Rompin Kem PLKN Summer Set Resort Tidak beroperasi[9]
Pahang Chini Kem PLKN Tasik Chini Beroperasi
Pahang Kuantan Kem PLKN Gambang Beroperasi
Pahang Cherating Kem PLKN Cahaya Gemilang Beroperasi
Pahang Pekan Kem PLKN Tanjung Semarak Beroperasi
Pahang Bandar Pusat Jengka Kem PLKN Indra Pahlawan Beroperasi
Pahang Kuantan Kem PLKN Kg Hijrah Beroperasi
Pahang Temerloh Kem PLKN Arena Resort Beroperasi
Terengganu Setiu Kem PLKN Merang Suria Beroperasi
Terengganu Kemaman Kem PLKN Cheneh Cemerlang Beroperasi
Terengganu Setiu Kem PLKN Peladang Setiu Tidak beroperasi[10]
Terengganu Hulu Terengganu Kem PLKN Padang Kacong, Kg. Padang Limau Nipis Beroperasi
Kelantan Gua Musang Kem PLKN Latihan Etnobotani Gua Musang Beroperasi
Kelantan Pasir Mas Kem PLKN Cancun Park, Mukim Bukit Tuku Beroperasi
Kelantan Kuala Krai Kem PLKN Batu Jong Beroperasi
Perlis Kaki Bukit Kem PLKN Tasik Meranti Beroperasi
Perlis Kaki Bukit Kem PLKN Tasoh Beroperasi
Perlis Padang Besar Kem PLKN Guar Chenderai Beroperasi
Pulau Pinang Balik Pulau Kem PLKN White Resort Beroperasi
Pulau Pinang Balik Pulau Kem PLKN Sri Mutiara Beroperasi

Infrastruktur Kem[sunting | sunting sumber]

Sebuah kem PLKN yang lengkap akan mengandungi pelbagai kemudahan untuk kegunaan para pelatih, jurulatih dan staf pengurusan

Bangunan kediaman[sunting | sunting sumber]

 • Bangunan kediaman untuk pelatih, jurulatih dan staf pengurusan kem
 • Bangunan bilik mandi dan tandas
 • Bangunan bilik rehat

Bangunan pentadbiran[sunting | sunting sumber]

 • Pejabat pentadbiran
 • Bangunan stor logistik
 • Bangunan rawatan kecemasan
 • Balai pengawal

Bangunan umum[sunting | sunting sumber]

 • Kompleks sajian
 • Bangunan surau
 • Bangunan tandas pelawat
 • Tempat perjumpaan keluarga

Kemudahan latihan[sunting | sunting sumber]

 • Bangunan bilik kuliah
 • Bangunan rumah bot
 • Padang kawad
 • Jungle tracking, membaca peta dan perkhemahan
 • Kawasan sukan kreativiti
 • Elemen tali rendah
 • Elemen tali tinggi
 • Sirkit merempuh halangan
 • Kolam latihan air
 • Kemudahan sukan

Kemudahan lain[sunting | sunting sumber]

 • Pagar keselamatan
 • Papan tanda
 • Tempat meletak kereta

Nota[sunting | sunting sumber]

Pautan luar[sunting | sunting sumber]