Anabolisme

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Anabolisme ialah set laluan metabolik yang membina molekul daripada unit yang lebih kecil. Tindak balas ini memerlukan tenaga, dikenali juga sebagai proses endergonik. Anabolisme ialah aspek pembentukan metabolisme. Anabolisme biasanya sinonim dengan biosintesis. Pempolimeran, laluan anabolik yang digunakan untuk membina makromolekul seperti asid nukleik, protein, dan polisakarida, menggunakan tindak balas kondensasi untuk bergabung dengan monomer. Makromolekul dicipta daripada molekul yang lebih kecil menggunakan enzim dan kofaktor. Anabolisme membantu dalam pembinaan makromolekul seperti protein, asid nukleik, polisakarida.