Loghat

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
(Dilencongkan dari Dialek)
Pergi ke pandu arah Pergi ke carian

Loghat (loghat daerah atau dialek) ialah kelainan dalam sesuatu bahasa yang diketahui telah menjadi ciri penting untuk satu-satu golongan atau yang di dalam kalangan kelas tertentu sepertimana telah pun diketahui terdapat di dalam kalangan penutur dari sesebuah bahasa itu sendiri dan telah pun menuruti yang sepertimana di dalam nota pengetahuan untuk perkataan atau istilah dan juga menjadi suatu keperluan untuk penutur.

Etimologi[sunting | sunting sumber]

Kata ini juga boleh dikaitkan sebagai suatu perkataan berasal dari kata bahasa Yunani Kuno αἰσθητικός (aisthetikos - "keindahan, kepekaan, kesadaran, berkaitan dengan persepsi deria"), iaitu turunan dari αἰσθάνομαι (aisthanomai - "saya melihat, meraba, merasakan") ia menjurus kepada penataan Istilah yang merangkumi konsep ditakrifkan ini pertama kali digunakan oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgarten pada 1735 untuk pengertian ilmu tentang hal yang bisa dirasakan melampaui perasaan.

Bahasa di dalam istilah dan juga dialek telah menjadi suatu kepentingan yang sangat bermakna dan sangat bernilainya dan juga penting.

Kerana sangat ketara di dalam maksud dorongan yang mendorong makna sifat serta maksud sebenar dan kenapa perlu untuk dinyatakan dengan makna dan juga maksud sebagai diantara ciri penting dan sangat berkeperluannya untuk penutur mengetahui secara jelas dan terperinci.

Dan juga setiap istilah dan dialek adalah sangat sesuai diketahui menerusi perincian yang sesuai sepertimana perlu untuk diketahui dan juga yang sebagaimana telah diperincikan dan selaras serta terperinci.

Menerusi perincian bahasa yang telah tersebut dan juga diketahui sebagai diantara yang sesuai mengikut difinisi dan juga sehubungan itu secara terperincinya dalam erti kata lain ia akan dipratikan dan digunakan oleh penutur sesebuah bahasa dengan gaya dan juga loghat ataupun menerusi algoritma bahasa itu sendiri.

Dan juga perlu setara untuk penutur mensetarakan tingkat impak sosialisme yang telah terdapat di samping daya peningkatan kesan dari kesetaraan dwi-fungsi di dalam penekanan ciri-ciri terperinci dan tertentu.

Walaubagaimanapun adalah sangat ketara di dalam penilaian yang sesuai menuruti dasar dan akar umbi bahasa penutur tersebut dan dikaitkan dengan dialek-dialek tertentu dan telah sediakala tersebut di dalam konteks keutamaan pembahagian bentuk peranan dari aspek-aspek tertentu serta terperinci sesuai mengikuti perincian sesuatu sifat dari dialek tersebut [1].

Oftografi[sunting | sunting sumber]

Sekiranya ada yang lebih mengetahui dengan lebih terperinci dengan secara inklusif dan sesuai menurut dan mengikuti oftografi meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknikal di dalam usaha membentuk sistem ejaan standard dalam bahasa telah digunakan dalam dialek atau bahagian tertentu daripada yang ada juga dikenali sebagai.

"bahasa standard" disokong oleh institusi di dalam konteks keadaan apa pun dan sekalipun institusi tersebut.

Sokongan mungkin merangkumi mana-mana atau semua yang seperti berikut ia diketahui telah untuk merancana di dalam suatu bentuk etimologi di dalam sebuah terminologi terkenal oleh pengiktirafan atau jawatan kerajaan.

Standard Dialek[sunting | sunting sumber]

Sebagai aspek dan juga nilai penting di dalam pembentangan formal dalam persekolahan sebagai "betul" bentuk di dalam sebuah untuk sebarang bahasa pemantauan tidak formal penggunaan seharian tatabahasa yang diterbitkan.

Menerusi penerbitan kamus dan buku teks yang menyatakan bentuk lisan dan tulisan normatif dan sastera formal yang luas, lingua franca daripada bahasa yang jauh lebih baik dan berupaya membawa lebih banyak lagi makna internsif.

Secara tidak lansung yang telah terdapat dalam pandangan minda topografi daripada lebih banyak panduan oleh intelektual, daripada sebelumnya, (sama ada prosa, puisi), (bukan fiksyen, dll.)

Keseragaman dialek standard dan ketidakseragaman standard dialek yang juga dikenali sebagai "bahasa standard" disokong oleh institusi.

Sokongan institusi tersebut boleh merangkumi salah satu atau semua perkara berikut adalah suatu impak penting di dalam pengiktirafan atau penunjukan sesebuah kerajaan kerana persembahan rasmi di sekolah sebagai bentuk bahasa yang "betul"; Istilah ini paling kerap digunakan untuk corak pertuturan serantau, tetapi dialek juga boleh ditakrifkan oleh faktor lain, seperti kelas sosial atau etnik yang seperti pemantauan tidak rasmi penggunaan seharian penutur

Menurut definisi yang paling sering digunakan oleh ahli bahasa, pelbagai bahasa boleh dianggap sebagai "dialek" dari beberapa bahasa - "setiap orang bercakap dialek".

Menurut tafsiran itu, kriteria di atas hanya berfungsi untuk membezakan sama ada dua ragam adalah dialek bahasa yang sama atau dialek bahasa yang berbeza.

Menerbitkan tatabahasa, kamus, dan buku teks yang menetapkan bentuk lisan dan tulisan normatif; dan kesusasteraan formal yang meluas (sama ada prosa, puisi, bukan fiksyen, dll.) yang menggunakannya.

Contoh bahasa standard ialah bahasa Perancis yang disokong oleh institusi Académie Française.

Dialek bukan standard mempunyai tatabahasa dan perbendaharaan kata yang lengkap, tetapi biasanya bukan penerima sokongan institusi.

Latar Belakang Istilah[sunting | sunting sumber]

Istilah ini paling biasa digunakan untuk dihuraikan dan menghuraikan corak pertuturan setempat, tetapi juga perlu ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti darjat sosial.[2]

Pengestilahan loghat berasal dari perkataan Arab لغة (lúğa) yang bermaksud "bahasa";

Dan sementara untuk istilah dialek dipinjam dari bahasa Inggeris melalui perkataan Yunani διάλεκτος (dialektos) yang bermaksud "bahasa" atau "perbualan" gaya bahasa yang telah dipetuturkan semasa ia digunakan dan ia juga sepertimana diketahui, adalah merupakan suatu jenis ataupun gaya percakapan yang telah pun distilahkan, dialek lazimnya dialek akan dipratikan sewaktu dan juga semasa suatu bentuk situasi keadaan berlansungnya sesebuah perbincangan mahupun perbualan biasa diantara penutur dan penutur yang menuturkan dialek.

Fungsi Istilah[sunting | sunting sumber]

Dalam kegunaan umum, perkataan "loghat" atau "loghat daerah" adakalanya dipakai untuk memaksudkan suatu bahasa yang kurang biasa didengari (terutamanya bahasa setempat), khususnya bahasa yang tidak bertulis atau tidak diselaraskan.[3]

Penggunaan perkataan ini tidak sedap didengari penutur bahasa-bahasa yang dimaksudkan kerana diiringi salah sangka bahawa bahasa minoriti berkenaan ketandusan kosa kata, tatabahasa atau kepentingan sebagai daya pengerak fungsi.

Bilangan penutur dan liputan geografi untuk sesuatu loghat itu agak sukar ditentukan menerusi ragam bahasa yang menjadi ciri kumpulan tertentu penutur bahasa tersebut sepertimana mengikut di dalam definisi dialek atau ragam bahasa tertentu serta sangat berkait rapat dan selalunya boleh difahami bersama, terutamanya jika berdekatan antara satu sama lain pada kontinum untuk sesebuah jenis dialek-dialek sedia ada dan juga sebagai diantara dialek-dialek yang telah diguna pakai sewaktu zaman terdahulu dan semasa sepertimana di dalam fungsi dan difinisi istilah dialek di zaman moden ketika ini

Difinisi Dwi-Fungsi[sunting | sunting sumber]

Istilah dialek (diketahui dari Bahasa Latin dialectus, dialectos, namun demikian istilah ini sebenarnya adalah berasal daripada perkataan Yunani Purba διάλεκτος, diálektos 'discourse', daripada διά, diá 'through' dan λέγω, légō 'I speak') dan untuk rujukan istilah boleh juga dirujuk dan merujuk kepada salah satu daripada dua jenis fenomena linguistik yang berbeza iaitu penggunaan bahasa sehari-hari di kawasan geografi tertentu, biasanya dalam wilayah atau negara bangsa dan sebagai contoh iaitu sepertimana di Malaysia amnya

Telah terdapat pelbagai perbezaan di dalam perbendaharaan kata yang sengaja ditanam untuk mengecualikan orang luar atau berfungsi sebagai shibboleth dan turut dikenali sebagai cryptolects dan telah pun termasuk di dalam difinisi slanga bahasa melayu yang argot.

Dan juga untuk mengklasifikasikan subset bahasa sebagai dialek, ahli bahasa telah mengambil kira dwi-fungsi dari dwi-perpekstif kumalatif.

di dalam peneguhan gerak balas terhadap seluruh kelas rangsangan sebagai tambahan kepada yang diulangkan menerusi responsif kepada kepekaan bahasa di dalam perpekstif yang spekulatif sebagaimana sesuai dan setara dengan kesetaraan daya legislatif yang berada di samping kuasa bahasa tersebut dan menjadikan sangatlah penting dan berkewajipan untuk ambil kira secara pengiraan yang merangkumi kesemua aspek-aspek terpenting di dalam difinisi linguistik pengiraan kelas.

Beberapa dialek bahasa tidak saling memahami dalam bentuk lisan, yang akan membawa kepada perdebatan mengenai apakah bahasa itu adalah regiolect atau di dalam erti kata yang terdapat di dalam pengertian sebenar ia adalah bahasa yang terpisah.

Manakala jika sekira telebih di dalam sesetengah gaya penutur loghat itu boleh terbahagi lagi kepada loghat-loghat kecil.

Loghat itu adalah sistem perhubungan penuh (baik lisan mahupun berisyarat, tetapi tidak semestinya bertulis) yang dilengkapkan lagi perbendaharaan kata dan tatabahasa sendiri.

Loghat yang dikaitkan dengan darjat sosial tertentu dipanggil sosiolek.

Kelainan-kelainan bahasa yang lain termasuk penggunaan bahasa baku yang telah diselaraskan untuk tujuan perhubungan umum (contohnya, tulisan piawai) jargon dan justeru sehubungan itu untuk dicirikan menerusi dan melalui perbezaan yang di dalam leksikon (perbendaharaan kata).

Oleh kerana faktor pelanggaran dan pertemuan beberapa slanga bahasa patois dan pijin ataupun bahasa sulit dan juga sebagai telah disaluti oleh sesebuah gaya bahasa yang tersirat dan telah tecorak sebagai yang diantara telah menjadi suatu corak pertuturan tertentu dari seseorang individu sahaja dan dipanggil menerusi kata panggilan idiolek umum.

Sesuatu loghat itu boleh dibezakan melalui kosa kata, tatabahasa, dan sebutannya (fonologi, termasuk prosodi).

Jika hanya terdapat perbezaan pada sebutannya, maka harus digunakan namun di dalam istilah pelat tertentu di dalam sesuatu aksen bahasa namun adalah sifat pelat tersebut mesti dan pasti perlu mempunyai sebentuk binaan struktur maksud yang pasif dan mampu memberikan sesuatu bentuk sifat yang makmur di dalam memberikan makna dengan konsep yang beteraskan ciri-ciri yang berkonsepkan lanskap piawai bahasa yang inklusif dan mampan.

Namun sangat penting dan sangat perlu sewaktu sesuatu loghat dan juga dialek dari bahasa yang telah digayakan oleh penutur dengan daya sifat bukan dari jenis yang berasal dari bahasa di dalam dialek serupa telah dituturkan menerusi suatu bentuk dialek dan loghat bahasa dituturkan oleh penutur di dalam daerah-daerah yang tertentu.

Justeru sehubungan itu sepertimana telah diketahui dan juga sebagaimana telah dinyatakan dan tersebut bahawa dialek dan loghat mempunyai kepelbagaian dan dwi-fungsi dan maksud serta sangat bermakna di dalam kepelatan dan warna-warninya bahasa dan budaya di dalam bahasa yang telah terhasil dari impak penutur dialek dan juga loghat telah tersebut.

Namun demikian untuk istilah loghat adalah sangat tepat dan juga berpatutan bagi kedua-dua erti ini yang diketahui telah dimaksudkan dengan secara signifikan iaitu yang telah diperincikan menerusi perincian difinisi set-bahasa yang bergitu ketara sekali walaupun ejaan dan dan sebutan berbeza namun tidak pada daya kefungsian dan difinisi untuk fungsinya maksud dan makna.

Perbezaan yang banyak tertumpu dalam leksikon dan juga mungkin telah menjadi sebagai bahasa yang merupakan di dalam krole yang tersendiri dan apabila terdapat perbezaan leksikal kebanyakan diketahui akan tertumpu pada perbendaharaan kata khusus profesion atau organisasi lain, itu adalah jargon.

Loghat baku dan bukan baku[sunting | sunting sumber]

Loghat baku (atau "bahasa baku") adalah loghat yang didukung secara keinstitusian, iaitu termasuklah pengiktirafan atau ketetapan kerajaan; penyampaianny selaku bentuk bahasa yang "tepat" di sekolah; penerbitan tatabahasa, kamus, dan buku pembelajaran yang mengemukakan bentuk lisan dan bertulis yang "tepat"; dan kesusasteraan formal berlarutan yang menggunakan loghat itu (prosa, puisi, bukan cereka, dan sebagainya). Adanya juga berbilang loghat baku yang dihubungkan dengan satu bahasa itu. Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia boleh dikatakan sebagai bentuk loghat baku bahasa Melayu, begitu juga Bahasa Inggeris Amerika Baku, Bahasa Inggeris British Baku, Bahasa Inggeris India Baku, Bahasa Inggeris Australia Baku, dan Bahasa Inggeris Filipina Baku kesemuanya bergelar bahasa Inggeris yang baku.

Loghat bukan baku juga menikmati kosa kata, tatabahasa dan sintaksis yang lengkap seperti loghat baku, tetapi tidak meraih dukungan keinstitusian. Satu contoh loghat bukan baku ialah Bahasa Melayu Sarawak dalam bahasa Melayu yang laris ditutur oleh masyarakat Sarawak tetapi tidak diajar di sekolah mahupun digunakan dalam surat-menyurat rasmi dalam hubungan rasmi. Ujian Dialek direka oleh Joseph Wright untuk membandingkan pelbagai loghat bahasa Inggeris.

"Loghat" atau "bahasa"[sunting | sunting sumber]

Tiadanya syarat-syarat yang diterima umum bagi membezakan bahasa dan loghat, namun adanya beberapa paradigma yang memberikan hasil-hasil yang adakalanya bercanggahan. Justeru, pembezaan yang tepat pun tetap subjektif, iaitu terpulang pada rangka rujukan seseorang.

Kelainan bahasa selalu dipanggil loghat berbanding bahasa atas satu atau lebih sebab-sebab yang berikut:

  • semata-mata bukan bahasa bertulis (ataupun tidak diiktiraf sedemikian)
  • penutur kelainan bahasa itu tidak bernegara sendiri
  • langsung tidak atau jarang sekali digunakan dalam cetakan atau sastera
  • kelainan bahasa itu ketandusan prestij.

Ahli-ahli linguistik antropologi mentakrifkan loghat sebagai suatu bentuk bahasa tertentu yang dipakai oleh suatu komuniti perbualan. Dalam erti kata lain, perbezaan antara bahasa dan dialek ialah perbezaan antara "yang abstrak atau umum" dan "yang maujud dan khusus". Dari perspektif ini, tiada sesiapa pun yang bertutur dalam "bahasa"; sebaliknya, semuanya bertutur dalam loghat. Sesiapa yang menentukan loghat tertentu sebagai bentuk yang "baku" atau "tepat" sebenarnya sedang menggunakan kata-kata tersebut untuk meluahkan pembezaan sosial. Selalunya, bahasa baku itu lebih menyerupai sosiolek golongan elit.

Dalam kelompok-kelompok yang mana prestij itu kurang memainkan peranan, istilah "loghat" boleh digunakan cuma untuk memaksudkan kelainan setempat yang tidak ketara dalam amalan linguistik yang dianggap saling mudah difahami, memainkan peranan penting dalam mengenali seseorang serta membayangkan asal-usulnya (kawasan bandar yang mana, kampung yang mana, atau daerah yang mana); maka nampaknya terdapat banyak "loghat keabdian". Ertinya, terdapat banyak kelainan yang tidak ketara di antara penutur yang saling memahami bahasa dan menerima bahawa diri mereka bertutur "secara sama" secara amnya.

Ahli bahasa moden tahu bahawa taraf sesuatu bahasa itu bukan sahaja ditentukan oleh kriteria linguistik, malah juga merupakan hasil perkembangan sejarah dan politik. Bahasa Romansh ada bahasa bertulisnya, maka diiktiraf sebagai bahasa, biarpun agak serupa bunyinya dengan loghat-loghat Alp Lombard. Lain pula dengan bahasa Cina, yang bentuk-bentuk kelainannya termasuk bahasa Mandarin dan Kantonis sering dianggap sebagai dialek dan bukan bahasa sungguhpun saling tidak boleh difahami semata-mata kerana semuanya berkongsi piawaian penulisan dan badan kesusasteraan.

Aphorisme[sunting | sunting sumber]

Sepucuk surat yang tidak diketahui oleh banyak orang mungkin boleh membantu menyelesaikan dalam erti kata lain ia sekurang-kurangnya mungkin berpontensi mengurangkan kontroversi tentang pandangan terhadap istilah dialek atau loghat.

Berikut kandungan aphorisme telah disertakan di dalam penulisan surat tidak rasmi yang ditulis kepada ahli falsafah alam melayu bertarikh pada 24 Oktober 2021 dalam surat itu, beliau berkata:

"Dia gembira menjadi sebahagian daripada yang berguna, Dan berkualiti tinggi dalam teras nilai psikologi sihat mereka, dan juga saya sangat berminat kerana tidak mempunyai sifat yang berbeza untuk saya daripada banyak lebih baik tidak mempunyai apa-apa kerana itu semua sama seperti budaya alam semula jadi kita untuk masa depan yang lebih baik melangkaui kuantiti produktiviti infiniti yang pasti boleh dipercayai daripada lebih banyak membawanya kepada ribut hidrogen dengan semangat melalui gabungan perpaduan dalam heksagon dengan dialek aksen paragon untuk kaum lain dan setakat yang saya tahu, berdasarkan pengalaman saya, "mereka lebih baik daripada manusia lain" walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa perlindungan untuk, semasa atau di dalam sesetengah bentuk keadaan telah berlalu atau sewaktu ketika ini, "Petikan Dalam" "Ceramah Amal-Nya" "Untuk Bandaraya Utara" Dan Selatan" "Kota Perpaduan".

"Dialek bahasa telah tersebut dengan perbezaan sistem tulisan yang akan beroperasi pada darjah jarak yang berbeza daripada bentuk di dalam tulisan yang berpiawai".

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Oxford English dictionary
  2. ^ Merriam-Webster Online Dictionary
  3. ^ Perhatikan, contohnnya, penggunaan "dialect" dalam ayat berikut yang dipetik dari potert biografi Theodore Roosevelt (The river of doubt: Theodore Roosevelt's darkest journey (2005) oleh Candice Millard, Doubleday), "… and Rondon, although he knew ten different Indian dialects…" ("…dan Rondon, biarpun ia tahu akan sepuluh dialek Indian berbeza…", ms. 80). Penelitian kandungan akhbar masa itu turut memperlihatkan penggunaan yang sama.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]