Harta intelek

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Harta intelek (bahasa Inggeris: intellectual property atau IP) merupakan istilah yang merujuk kepada beberapa jenis ciptaan fikiran berlainan di mana hak eksklusifnya diakui di bawah bidang undang-undang berkait.[1] Di bawah undang-undang harta intelektual, pemilik diberikan hak eksklusif tertentu bagi pelbagai aset tidak nyata seperti muzik, penulisan dan karya seni; penemuan dan ciptaan; perkataan dan frasa, simbol dan reka bentuk. Jenis biasa hak harta intelektual termasuk hak cipta, tanda dagang, paten, hak reka bentuk dagangan dan rahsia perdagangan dalam sesetengah perundangan. Harta intelek dalam bidang undang-undang merujuk kepada hasil kreativiti manusia yang merangkumi pelbagai perkara seperti karya muzik, sastera dan seni; rekacipta; dan simbol, nama, imej dan reka bentuk yang digunakan dalam perniagaan termasuk hak cipta, cap dagangan, paten dan hak-hak lain yang berkaitan. Di bawah undang-undang harta intelek, pemegang salah satu dari harta-harta yang bersifat abstrak ini mempunyai hak-hak eksklusif tertentu untuk harta intelek yang mereka cipta.

Pembangunan harta intelek di dalam sesebuah negara akan meningkatkan tahap inovasi, ekonomi dan menganjaknya ke sebuah negara berasaskan ekonomi pengetahuan. Kekuatan undang-undang harta intelek dalam sesebuah negara juga dikenal pasti sebagai faktor penting yang mempengaruhi pelaburan dari luar terutamanya untuk bidang perniagaan yang berasaskan pengetahuan. Sungguhpun kebanyakan prinsip perundangan mengenai harta intelektual telah berubah selama beberapa abad, ia hanyalah pada abad ke-19 istilah hak milik intelektual mula digunakan, dan tidak sehingga akhir abad ke-20 ia menjadi meluas di kebanyakan dunia. Statut Anne British 1710 dan Statut Monopolies 1623 kini dianggap sebagai asal hakcipta dan undang-undang paten berikutnya.

Hari Harta Intelek Sedunia disambut pada 26 April setiap tahun untuk meningkatkan kesedaran masyarakat awam tentang apa itu harta intelek dan bagaimana ia menggalak bukan saja perkembangan muzik, kesenian dan hiburan tetapi juga inovasi produk dan teknologi.

Mengikut laporan agensi antarabangsa Pertubuhan Harta Intelek Sedunia (WIPO) mengenai perkembangan paten di Asia, China, Korea Selatan dan Jepun adalah negara yang berada di tempat 10 teratas sebagai negara yang paling banyak menfailkan paten. Untuk negara seperti Malaysia, terdapat penambahan 70% jumlah paten yang difailkan pada peringkat antarabangsa iaitu dari 60 ke 103 pada tahun 2007[2].

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Statut Anne mula berkuat kuasa pada tahun 1710

Kegunaan moden bagi istilah hak milik intelektual bermula seawal 1867 dengan penubuhan Persekutuan Jerman Utara yang perlembagaannya memberikan kuasa legislative bagi perlindungan hak milik intelektual (Schutz des geistigen Eigentums) kepada persekutuan.[3] Apabila setiausaha pentadbiran diwujudkan melalui Persidangan Paris bagi Perlindungan Hakmilik Industri (1883) dan Persidangan Berne bagi Perlindungan Hasil Kesusteraan dan Artistik (1886) digabung pada tahun 1893, ia terletak di Berne, dan turut menerima pakai istilah hak milik intelektual dalam nama gabungan baru, United International Bureaux bagi Perlindungan Hakmilik Intelektual. Organisasi tersebut kemudiannya dipindahkan ke Geneva pada tahun 1960, dan diganti pada tahun 1967 dengan penubuhan Organisasi Hakmilik Intelektual Dunia /World Intellectual Property Organization (WIPO) melalui “Convention Establishing the World Intellectual Property Organization” sebagai agensi Bangsa-bangsa Bersatu. Menurut Lemley, hanya pada masa ini istilah ini mula digunakan di Amerika Syarikat (yang bukan merupakan anggota Persidangan Berne),[4] dan tidak menjadi popular sehingga perenggan dalam Akta Bayh-Dole pada tahun 1980.[5]

"Sejarah paten tidak bermula dengan ciptaan, tetapi sebaliknya dengan anugerah diraja oleh Queen Elizabeth I (1558-1603) bagi keistimewaan monopoli... Bagaimanapun, sekitar 200 tahun selepas berakhirnya pemerintahan Elizabeth, patent mewakili hak perundangan yang didapati olehpencipta bagi memberikan kawalan ekslusif ke atas pengeluaran dan jualan ciptaan saintifik atau mekanikal... menggambarkan evolusi paten dari hak diraja kepada doktrin undang-undang awam."[6]

Pada tahun 1818 dalam himpunan penulisannya, ahli teori liberal Perancis, Benjamin Constant, menentang idea “hak milik” yang baru diperkenalkan yang dikenali sebagai intelektual."[7] Istilah hak milik intelektual mula digunakan pada keputusan Massachusetts Circuit Court Oktober 1845 dalam kes paten Davoll et al. v. Brown., dalam mana Hakim Charles L. Woodbury menulis bahawa "hanya dengan cara ini kita boleh melindungi hak milik intelektual, usaha buah fikiran, pengeluaran dan kepentingan adalah milik seseorang...seperti gandum yang dia semai, atau ternakan yang digembalanya."[8] Kenyataan bahawa "jumpaan adalah...hak milik" wujud lebih awal lagi. Seksyen 1 dalam perundangan Perancis 1791 menyatakan, "Semua jumpaan baru merupakan hak milik pengarang; bagi menjamin pencipta hak milik dan nikmat sementara jumpaannya, yang akan diberikan padanya paten bagi lima, sepuluh atau lima belas tahun."[9] Di Eropah, pengarang Perancis A. Nion mennulis propriété intellectuelle dalam Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, diterbitkan pada 1846.

Sehingga masakini, tujuan undang-undang hak milik intelektual adalah bagi memberikan perlindungan sedikit mungkin agar menggalakkan ciptaan. Dengan itu, dalam sejarah, ia hanya diberikan hanya apabila ia perlu bagi menggalakkan penciptaan, dalam tempoh dan ruang yang terhad.[10]

Asal konsep ini boleh dijejak lebih lama lagi. Undang-undang Yahudi dari segi beberapa pertimbangan yang kesannya adalah sama dengan undang-undang intelek moden, sungguhpun konsep ciptaan intelek sebagai harta tidak kelihatan wujud – terutamanya prinsip Hasagat Ge'vul (unfair encroachment) digunakan bagi menghadkan hakcipta penerbitan tempoh terhad (tetapi bukan bagi pengarang) pada kurun ke-16. [11]

Pada masa kini, terutamanya di Amerika Syarikat, matlamat perundangan intelektual dan mereka yang menyokongnya adalah "perlindungan mutlak ". "Pemikirannya adalah sekiranya sebahagian harta intelektual diingini kerana ia menggalakkan penciptaan, lebih banyak lebih baik. Tanggapannya adalah pencipta tidak akan mempunyai dorongan bagi mencipta kecuali mereka secara sah berhak mendapatkan nilai social penuh bagi ciptaan mereka." [12] Perlindungan mutlak atau pandangan nilai penuh melihat harta intelek sebagai satu lagi jenis harta 'sebenar', biasanya mengambil perundangan dan rhetoriknya.

Dorongan kewangan[sunting | sunting sumber]

Hak ekslusif ini membenarkan pemilik harta intelek bagi mendapatkan keuntungan dari harta yang mereka cipta, memberikan dorongan kewangan bagi ciptaan dalam harta intelektual, dan dalam kes paten, membayar kos penyelidikan dan pembangunan.[13] Sesetengah pengulas, seperti David Levine dan Michele Boldrin, mempertikai justifikasi ini.[14]

Pertumbuhan ekonomi[sunting | sunting sumber]

Perjanjian WIPO dan beberapa persetujuan antarabangsa berkait adalah berasaskan atas idea bahawa perlindungan hak harta hakcipta adalah penting bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Buku panduan Harta Intelek WIPO memberikan dua alasan bagi undang-undang harta intelek:

Satu adalah bagi memberikan eksperisi statut pada hak moral dan ekonomi bagi ciptaan mereka dan hak bagi awam capaian bagi ciptaan tersebut. Kedua adalah bagi mempromosi, sebagai tindakan sengaja polisi Kerajaan, kreatif dan penyebaran dan penggunaan hasilnya dan bagi menggalakkan perdagangan adil yang akan menyumbang pada pembangunan social dan ekonomi. [15]

Matlamat[sunting | sunting sumber]

Matlamat yang dinyatakan oleh kebanyakan undang-undang harta intelek (dengan pengecualian cap dagang) adalah bagi "Menggalakkan kemajuan."[16] Dengan menukar hak esklusif terhad bagi pendedahan penciptaan dan kerja kreatif, masyarakat dan pemilik paten/hakcipta sama-sama beruntung, dan galakan dicipta bagi pencipta dan pengarang bagi mencipta dan mendeahkan kerja mereka. Sesetengah pengulas menyedari bahawa matlamat perundangan harta intelek dan mereka yang menyokong perlaksanaannya kelihatannya sebagai "perlindungan mutlak". "Sekiranya sesetengah harta intelek diingini kerana ia menggalakkan ciptaan, mereka berkata, lebih banyak lebih baik. Pemikiran disebaliknya adalah pencipta tidak akan mempunyai galakan yang mencukupi bagi mencipta kecuali mereka berhak secara perundangan bagi mendapatkan nilai sosial penuh bagi hasil ciptaan mereka".[17] Perlindungan mutlak ini atau pandangan nilai penuh melihat harta intelek sebagai satu lagi jenis harta "sebenar", biasanya menerima pakai undang-undang dan rhetorik mengenainya. Pembangunan baru lain dalam undang-undang hakmilik harta intelek, seperti Akta Penciptaan Amerika, menekankan keharmonian antarabangsa.

Kritikan[sunting | sunting sumber]

Lencana "Menyalin bukanlah mencuri!" dengan watak menyerupai Mickey Mouse merupakan sindiran visual pada Mickey sebagai symbol keseluruhan industry harta intelek dan pendiriannya terhadap menyalin.

Istilah itu sendiri[sunting | sunting sumber]

Pengasas Yayasan Perisian Bebas (Free Software Foundation) Richard Stallman menegaskan bahawa sungguhpun istilah harta intelek digunakan secara meluas, ia patut disingkirkan sama sekali kerana mampu mengherot dan mengaburkan isu ini secara sistematik sehingga kegunaannya telah digalakkan oleh mereka yang mendapat keuntungan dari kekeliruan ini.." Dia mendakwa bahawa istilah "beroperasi sebagai pengumpul bagi mengambil semua undang-undang berlainan [yang] asalnya beza, berubah secara berlainan, merangkumi aktiviti berlainan, memiliki peraturan berbeza, dan menimbulkan isu polisi awam yang berbeza " dan ia mencipta "bias" dengan mengelirukan monopoli ini dengan hak milik benda fizikal, menyamakan ia dengan "hak milik harta ".[18] Stallman menyokong merujuk pada hak cipta, paten, dan cap dagang secara berasingan dan memberi amaran dari secara memetik undang-undang berlainan kepada istilah berkumpulan.

Lawrence Lessig, bersama ramai lagi penggerak copyleft dan perisian bebas, telah mengkritik membayangkan persaman dengan harta fizikal (seperti tanah atau kereta). Mereka menegaskan bahawa persamaan sedemikian gagal kerana harta fizikal pada umumnya bersaing sementara karya intelek tidak bersaing (iaitu sekiranya seseorang membuat salinan, menggunakan salinan tidak menghalang kegunaan yang asal).[19]

Kelemahan[sunting | sunting sumber]

Sebahagian pengkritik hak intelek, seperti mereka dalam pergerakan budaya bebas, menunding monopoli intelek sebagai mengancam kesihatan, menghalang kemajuan, dan menumpu keuntungan dengan menyukarkan orang ramai,[20][21] dan menegaskan bahawa kepentingan umum terhakis oleh monopoli mahal berpanjangan dalam bentuk sambungan hak cipta, paten perisian, dan paten kaedah perniagaan.

Jawatankuasa bagi Hak Ekonomi, Masyarakat, dan Budaya menyedari bahawa "pertikaian mungkin wujud antara mematuhi dan perlaksanaan sistem harta intelek semasa dan hak kemanusiaan yang lain".[22] Ia menegaskan bahwa harta intelek cenderung dipimpin oleh matlamat ekonomi apabila ia patut dilihat terutamanya sebagai hasil masyarakat; untuk menyumbang pada kemakmuran manusia, sistem harta intelek perlu menghormati dan menurut undang-undang hak kemanusiaan. Menurut Jawatankuasa tersebut, apabila sistem gagal melakukannya ia berisiko melanggar hak kemanusiaan pada makanan dan kesihatan, dan penyertaan budaya dan kebaikan saintifik.[23]


Kritikan lain undang-undang hak intelek berkaitan dengan kecenderungan bagi perlindungan hak intelek untuk meningkat, dari segi tempoh dan jangkauan. Trend adalah kearah perlindungan hak cipta yang lebih panjang. [24] (menimbulkan kebimbangan bahawa satu masa ia akan menjadi abadi selamanya).[19][25][26][27] Tambahan lagi, pembangunan dan pengawal barangan di bawah harta intelek telah cuba membawa lebih banyak perkara di bawah perlindungan. Patent telah diberikan bagi organisma hidup,[28] (dan di Amerika Syarikat, sesetengah organisma hidup tertentu telah boleh dipaten selama lebih satu kurun)[29] dan warna juga telah di daftar dibawah cap dagang.[30] Disebabkan ia adalah sistem monopoli yang diberikan oleh kerajaan hakcipta, paten, dan cap dagang telah dipanggil keistimewaan monopoli intelek (“intellectual monopoly privilege-IMP”) satu topic yang mana beberapa sarjana, termasuk Birgitte Andersen[31] dan Thomas Alured Faunce[32] telah menulis mengenainya.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ Intellectual Property Licensing: Forms and Analysis, by Richard Raysman, Edward A. Pisacreta and Kenneth A. Adler. Law Journal Press, 1998-2008. ISBN 973588520869Templat:Please check ISBN [pengesahan diperlukan]
 2. ^ Toh Mei Ling, "Still some way to go for IP", The Edge Malaysia, 14 April 2008
 3. ^ 'Article 4 No. 6 of the Constitution of 1867 (German)' Hastings Law Journal, Vol. 52, p. 1255, 2001
 4. ^ Ralat petik: Tag <ref> tidak sah; tiada teks disediakan bagi rujukan yang bernama Lemley 2005
 5. ^ Mark A. Lemley, "Property, Intellectual Property, and Free Riding" (Abstract); see Table 1: 4-5.
 6. ^ Mossoff, A. 'Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800,' Hastings Law Journal, Vol. 52, p. 1255, 2001
 7. ^ (Perancis) Benjamin de Constant de Rebecque, Collection complète des ouvrages publiés sur le gouvernement représentatif et la constitution actuelle de la France: formant une espèce de cours de politique constitutionnelle, P. Plancher, 1818, p. 296.
 8. ^ 1 Woodb. & M. 53, 3 West.L.J. 151, 7 F.Cas. 197, No. 3662, 2 Robb.Pat.Cas. 303, Merw.Pat.Inv. 414
 9. ^ A Brief History of the Patent Law of the United States
 10. ^ "Property, Intellectual Property, and Free Riding", Mark A. Lemley, Texas Law Review 2007
 11. ^ Jewish Law and Copyright
 12. ^ http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/tlr83&div=30&g_sent=1&collection=journals
 13. ^ Prudential Reasons for IPR Reform Diarkibkan 2011-09-27 di Wayback Machine, University of Melbourne, Doris Schroeder and Peter Singer, May 2009
 14. ^ Levine, David (2008-09-07). Against intellectual monopoly (PDF). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-87928-6. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 15. ^ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch1.pdf Diarkibkan 2013-01-15 di Wayback Machine p. 3.
 16. ^ U.S. Const., art. 1, sec. 8, cl. 8.
 17. ^ http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/tlr83&div=30&g_sent=1&collection=journals
 18. ^ Richard M. Stallman. "Did You Say "Intellectual Property"? It's a Seductive Mirage". Free Software Foundation, Inc. Dicapai pada 2008-03-28.
 19. ^ a b "Against perpetual copyright".
 20. ^ On patents - Daniel B. Ravicher (August 6, 2008). "Protecting Freedom In The Patent System: The Public Patent Foundation's Mission and Activities".
 21. ^ Joseph Stiglitz (October 13, 2006). "Authors@Google: Joseph Stiglitz - Making Globalization Work".
 22. ^ WIPO - World Intellectual Property Organization. "Human Rights and Intellectual Property: An Overview". Diarkibkan daripada yang asal pada 2011-10-22. Dicapai pada October 25, 2011.
 23. ^ Chapman, Audrey R. (2002). "The Human Rights Implications of Intellectual Property Protection". Journal of International Economic Law. 5 (4): 861–882. doi:10.1093/jiel/5.4.861. Dicapai pada October 25, 2011. Unknown parameter |month= ignored (bantuan)
 24. ^ E.g., the U.S. Copyright Term Extension Act, Pub.L. 105-298.
 25. ^ Mark Helprin, Op-ed: A Great Idea Lives Forever. Shouldn't Its Copyright? The New York Times, May 20, 2007.
 26. ^ Eldred v. Ashcroft Eldred v. Ashcroft, 537 U. S. 186 (2003)
 27. ^ Mike Masnick (May 21, 2007). "Arguing For Infinite Copyright... Using Copied Ideas And A Near Total Misunderstanding Of Property". techdirt.
 28. ^ Council for Responsible Genetics, DNA Patents Create Monopolies on Living Organisms. Accessed 2008.12.18.
 29. ^ Plant Patents USPTO.gov Diarkibkan 2011-05-14 di Wayback Machine
 30. ^ Sebagai contoh, AstraZeneca memegang pendaftaran bagi cap dagang untuk warna ungu, sebagaimana digunakan bagi pil kapsul. AstraZeneca, Nexium: Legal Diarkibkan 2010-12-22 di Wayback Machine. Accessed 2008.12.18.
 31. ^ Birgitte Andersen. Intellectual Property Right' Or 'IntellectualMonopoly Privilege': Which One Should PatentAnalysts Focus On? CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE SISTEMAS DE INOVAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO PARA O TERCEIRO MILÊNIO • NOV. 2003
 32. ^ Martin G, Sorenson C and Faunce TA. Balancing intellectual monopoly privileges and the need for essential medicines Globalization and Health 2007, 3:4 doi:10.1186/1744-8603-3-4. "Balancing the need to protect the intellectual property rights (IPRs) ("which the third author considers are more accurately described as intellectual monopoly privileges (IMPs)) of pharmaceutical companies, with the need to ensure access to essential medicines in developing countries is one of the most pressing challenges facing international policy makers today.")
 • Arai, Hisamitsu. "Intellectual Property Policies for the Twenty-First Century: The Japanese Experience in Wealth Creation", WIPO Publication Number 834 (E). 2000. wipo.int Diarkibkan 2012-12-12 di archive.today
 • Bettig, R. V. (1996). Critical Perspectives on the History and Philosophy of Copyright. In R. V. Bettig, Copyrighting Culture: The Political Economy of Intellectual Property. (pp. 9–32). Boulder, CO: Westview Press.
 • Boldrin, Michele and David K. Levine. "Against Intellectual Monopoly", 2008. dkleving.com
 • Hahn, Robert W., Intellectual Property Rights in Frontier Industries: Software and Biotechnology, AEI Press, March 2005.
 • Branstetter, Lee, Raymond Fishman and C. Fritz Foley. "Do Stronger Intellectual Property Rights Increase International Technology Transfer? Empirical Evidence from US Firm-Level Data". NBER Working Paper 11516. July 2005. weblog.ipcentral.info Diarkibkan 2008-11-22 di Wayback Machine
 • Connell, Shaun. "Intellectual Ownership". October 2007. rebithofffreedom.org Diarkibkan 2007-12-21 di Wayback Machine
 • De George, Richard T. "14. Intellectual Property Rights." In The Oxford Handbook of Business Ethics, by George G. Brenkert and Tom L. Beauchamp, 1:408-439. 1st ed. Oxford, England: Oxford University Press, n.d.
 • Farah, Paolo and Cima, Elena. "China’s Participation in the World Trade Organization: Trade in Goods, Services, Intellectual Property Rights and Transparency Issues" in Aurelio Lopez-Tarruella Martinez (ed.), El comercio con China. Oportunidades empresariales, incertidumbres jurídicas, Tirant lo Blanch, Valencia (Spain) 2010, pp. 85–121. ISBN 978-84-8456-981-7. Available at SSRN.com
 • Gowers, Andrew. "Gowers Review of Intellectual Property". Her Majesty's Treasury, November 2006. hm-treasury.gov.uk ISBN 978011840839Templat:Please check ISBN.
 • Greenhalgh, C. & Rogers M., (2010). Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth. New Jersey: Princeton University Press.
 • Kinsella, Stephan. "Against Intellectual Property". Journal of Libertarian Studies 15.2 (Spring 2001): 1-53. mises.org
 • Lai, Edwin. "The Economics of Intellectual Property Protection in the Global Economy". Princeton University. April 2001. dklevine.com
 • Lee, Richmond. Scope and Interplay of IP Rights[pautan mati kekal] Accralaw offices.
 • Lessig, Lawrence. "Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity". New York: Penguin Press, 2004. free-culture.cc.
 • Lindberg, Van. Intellectual Property and Open Source: A Practical Guide to Protecting Code. O'Reilly Books, 2008. ISBN 0-596-51796-3 | ISBN 978-0-596-51796-0
 • Maskus, Keith E. "Intellectual Property Rights and Economic Development". Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 32, 471. journals/jil/32-3/maskusarticle.pdf law.case.edu
 • Mazzone, Jason. "Copyfraud". Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No. 40. New York University Law Review 81 (2006): 1027. (Abstract.)
 • Miller, Arthur Raphael, and Michael H. Davis. Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright. 3rd ed. New York: West/Wadsworth, 2000. ISBN 0-314-23519-1.
 • Mossoff, A. 'Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800,' Hastings Law Journal, Vol. 52, p. 1255, 2001
 • Rozanski, Felix. "Developing Countries and Pharmaceutical Intellectual Property Rights: Myths and Reality" stockholm-network.org Diarkibkan 2009-10-09 di Portuguese Web Archive
 • Perelman, Michael. Steal This Idea: Intellectual Property and The Corporate Confiscation of Creativity. Palgrave Macmillan, 2004.
 • Rand, Ayn. "Patents and Copyrights" in Ayn Rand, ed. 'Capitalism: The Unknown Ideal,' New York: New American Library, 1966, pp. 126–128
 • Reisman, George. 'Capitalism: A Complete & Integrated Understanding of the Nature & Value of Human Economic Life,'] Ottawa, Illinois: 1996, pp. 388–389
 • Schechter, Roger E., and John R. Thomas. Intellectual Property: The Law of Copyrights, Patents and Trademarks. New York: West/Wadsworth, 2003, ISBN 0-314-06599-7.
 • Schneider, Patricia H. "International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries". July 2004. mtholyoke.edu Diarkibkan 2009-02-26 di Wayback Machine
 • Shapiro, Robert and Nam Pham. "Economic Effects of Intellectual Property-Intensive Manufacturing in the United States". July 2007. the-value-of.ip.org Diarkibkan 2013-10-21 di Wayback Machine
 • Vaidhyanathan, Siva. The Anarchist in the Library: How the Clash Between Freedom and Control Is Hacking the Real World and Crashing the System. New York: Basic Books, 2004.
 • Burk, Dan L. and Mark A. Lemley (2009). The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-08061-1.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]