Bantuan:Pengenalan suntingan dengan VisualEditor/2

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Membuka suntingan
Mengaktifkan mod suntingan

Asas bar alatan
Alatan penyuntingan

Pautan dan pautan wiki
Hubungkan sesama laman

Menyimpan perubahan
Menerbitkan suntingan

Mencipta rencana baharu
Menulis laman baharu dari kosong

Rumusan
Rumusan apa yang dipelajariScreenshot of the VisualEditor toolbar

Bar alatan VisualEditor muncul di bahagian atas skrin ketika anda mula meyunting.

Butang berfungsi untuk Buat asal dan Buat semula suntingan yang anda lakukan.

Butang turunan Perenggan  atau Judul  membolehkan anda untuk menggunakan format teks piawai, seperti membentuk judul (seksyen) baharu serta subjudul. Format perenggan biasa dipanggil sebagai "Perenggan"; judul bagi seksyen terutama sesebuah laman dipanggil "Judul", dan subjudulnya bernama "Judul 2", "Judul 3", dsb.

Butang menu A  memiliki pilihan pemformatan tambahan, termasuk teks tebal (A), condong (A), garis bawah (A), superskrip (x2) dan subskrip (x2). Pemformatan ini terpakai di mana-mana teks yang anda pilih. Sebagai contoh, subjek rencana perlu ditulis secara tebal pada kali pertama ia disebut.

Butang   membolehkan penghasilan senarai bertitik atau bernombor, dan menu Ω memiliki senarai aksara khas untuk dipakai dalam rencana.