Bantuan:Pengenalan suntingan dengan VisualEditor/3

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Membuka suntingan
Mengaktifkan mod suntingan

Asas bar alatan
Alatan penyuntingan

Pautan dan pautan wiki
Hubungkan sesama laman

Menyimpan perubahan
Menerbitkan suntingan

Mencipta rencana baharu
Menulis laman baharu dari kosong

Rumusan
Rumusan apa yang dipelajariScreenshot of the VisualEditor toolbar

Pautan (secara khususnya pautan wiki) adalah antara komponen-komponen penting Wikipedia. Pautan wiki menghubungkan sesama laman, sekaligus menghubungkan keseluruhan ensiklopedia.

Secara am, pautan wiki perlu ditambah bagi sebutan pertama konsep atau benda penting atau yang tidak lazim difahami dalam satu-satu rencana. Pautan boleh ditambah dengan menu , atau dengan pintasan Ctrl+K.

Menu pemautan atau pintasan menerbitkan suatu kotak dialog yang membolehkan anda mencari pautan dalam yang anda inginkan dalam Wikipedia. Tekan Enter atau butang "Siap" menjadikan pautan dipasang dalam laman VisualEditor.

Pautan luar (ke laman luar Wikipedia) boleh dicipta dengan butang "Pautan luar" lalu memasukkan URL di dalam kotak itu. Dalam rencana, ini biasanya hanya dibolehkan bagi di bahagian Pautan luar di bawah rencana. (Untuk menambah URL sebagai rujukan dalam rencana, lihat tutorial perujukan)

Untuk menyunting atau membuang pautan sedia ada, klik saja pautan itu.