Nama orang Minangkabau

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Tiga dari empat orang yang dijuluki sebagai "bapak pendiri" Republik Indonesia yang merupakan orang Minang dengan karakter nama yang agak berbeda; Tan Malaka, yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka, merupakan kombinasi nama bercorak Arab dengan penambahan gelar dari adat Minangkabau darek (darat) di belakang nama utamanya. Kemudian Mohammad Hatta, yang seluruh namanya bercorak Arab, dan Sutan Sjahrir, yang namanya bercorak Minangkabau pesisir, yang ditandai dengan pemakaian nama Sutan di awal nama utamanya.

Nama orang Minangkabau adalah pelbagai jenis nama yang digunakan oleh orang-orang Minangkabau dan keturunannya. Dalam Encyclopedie van Nederlandsch-Indie disebutkan, nama-nama orang Minang pada zaman-zaman awal berasal daripada alam dan nama-nama benda yang terdapat di dalamnya. Dalam masa yang cukup lama, banyak juga nama-nama yang berunsur Hindu dan Buddha wujud. Setelah kemasukan Islam dan berkembang, nama-nama kearab-araban muncul sebagai nama-nama orang Minang. Memasuki pertengahan abad ke-20, muncul nama kejawa-jawaan, singkatan, dan pengekodan. Pada masa Order Baru, muncul juga nama-nama yang berbau kebarat-baratan. Pada awal dua dekad terakhir, nama-nama orang Minang kembali diramaikan dengan nama-nama Islam, yang didasarkan atas motivasi pemberi nama itu sendiri.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Penamaan dalam masyarakat Minangkabau pada masa lampau berpegang pada falsafah “Alam takambang jadi guru”. Mereka biasanya menamakan kampung, daerah-daerah baharu, dan nama-nama etnik dengan falsafah ini, termasuk dalam memberikan gelaran atau nama kepada seseorang. Memasuki pertengahan pada abad ke-14, nama-nama Arab mula muncul seiring dengan masuknya Islam ke Minangkabau. Nama para nabi dan rasul serta para sahabat, atau isteri dan anak-anaknya, adalah nama-nama yang sering digunakan.[1]

Walaupun bukan sebuah tradisi, ramai orang Minang yang gemar menggunakan imbuhan atau akhiran tertentu dalam memberikan nama, seperti –zal untuk lelaki atau -niar untuk perempuan. Nama-nama yang mengandungi atau berakhiran -rizal bahkan sering dikaitkan sebagai nama khas Minang.[2]

Setelah PRRI[sunting | sunting sumber]

Seiring dengan tekanan dan ugutan daripada ibukota setelah penumpasan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada akhir tahun 1960-an, ramai masyarakat Minangkabau yang berusaha menghilangkan identiti dan label keminangannya, termasuk perubahan nama. Mereka berusaha untuk mencari identiti baharu agar terlepas dari kejaran tentera pusat. Dengan menjawa-jawakan diri seperti yang diinginkan oleh pusat, ramai orang Minang menggantikan nama mereka dengan nama yang kejawa-jawaan, atau nama-nama berunsur Eropah, Parsi, dan Amerika Latin. Akan tetapi, nama-nama yang mereka berikan mempunyai maksud yang tersendiri; terdapat ciptaan yang mereka ciptakan di dalamnya.[3]

Nama-nama Jawa pada masyarakat Minangkabau biasanya merupakan singkatan daerah asal orang tua, nama kedua orang tua, atau gabungan keduanya. Nama-nama ini lekat setelah PRRI, seperti ‘Parmanto’ (singkatan daripada daerah asal pemilik nama, Parikmalintang dan Toboh), ‘Surianto’ (Surian dan Koto), dan lain sebagainya. Namun demikian, ada sebahagian orang tua yang mengambil nama Jawa bulat-bulat, atau sekadar menyamarkan nama Minang mereka. Bastian Sutan Ameh misalnya, yang mengganti namanya menjadi ‘Sebastian Tanamas’ ketika merantau ke Jakarta.[2]

Guru besar dan sejarawan Gusti Asnan menilai, tiada gerakan yang disengaja dalam masyarakat Minangkabau untuk mengganti nama mereka dengan nama-nama Jawa. "Itu memang strategi untuk tetap bertahan" kerana jika tidak, mereka akan tetap dicari oleh tentera pusat, untuk dibunuh. Selain itu, bagi mereka yang merantau ke Jawa, mereka lebih mudah diterima. Gusti Asnan sendiri mengaku, namanya tidak ada hubungannya dengan gusti yang di Bali atau Kalimantan. "Gusti itu singkatan dari ‘Gus’ yang artinya lahir di bulan Ogos dan ‘ti’ daripada bidan tempat saya lahir yang namanya ‘Eti’, sedangkan ‘Asnan’ itu singkatan nama ibu dan bapa saya, Asyiah dan Syahminan."[3]

Namun pendapatnya ditolak oleh ahli sosiologi Andrinof Chaniago, sebab mulai ada beberapa nama serupa yang dipakai oleh orang-orang yang lahir sebelum peristiwa PRRI. Misalnya nama Masmi­mar Mangiang (ber­asal daripada kependekan Masa mem­pertahankan Indonesia mardeka), diambil dari suasa­na dua setengah bulan sabelum Persidangan Meja Bundar. Andrinof berpendapat bahasa mencegahnya nama-nama "ganjil" orang Minangkabau adalah oleh kerana kebiasaan sebagian keluarga untuk membuat penciptaan nama yang berasal daripada singkatan dan punya kaitan yang peristiwa sejarah tertentu. "Andrinof diambil daripada tiga suku kata: an (mungkin maksud orangtua saya untuk nama panggilan), dri yang berasal daripada drei atau dri (dekat ke Bahasa Jerman atau Belanda) yang ertinya tiga, dan nof yang berasal daripada Nof(v)ember. Ertinya, nama ini berasal dari tanggal dan bulan kelahiran saya, yakni 3 November." Hal itu menurutnya berdasarkan ciri orang Minangkabau yang sentiasa berupaya kreatif untuk marahsiakan sesuatu yang kusuh di mata orang lain.[4]

Kini[sunting | sunting sumber]

Nama-nama yang muncul ketika ini kebanyakan berasal daripada bahasa-bahasa selain Minangkabau. Terdapat nama yang berdasarkan motivasi atau berkaitan dengan masa kelahiran, urutan kelahiran, atau terinspirasi daripada nama-nama tokoh terkenal.[5][6][7] Seiring dengan pemodenan, ramai orang Minangkabau yang mengambil nama-nama Barat. Memasuki pertengahan tahun 1980-an, disebabkan penguasaan budaya Order Baru, nama-nama yang berasal daripada bahasa Sanskrit ikut terkenal di kalangan masyarakat Minangkabau.[2]

Nama panggilan dan gelaran[sunting | sunting sumber]

Orang Minang biasanya mempunyai nama singkatan nama atau menyebut nama orang lain dengan lebih pendek daripada nama panggilannya. Orang yang pertama kali tercatat mengakronimkan namanya adalah Hamka, yang merupakan singkatan daripada nama sebenarnya, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Di Indonesia, kebanyakannya mengikuti jejak langkah Hamka, memendekkan nama panjang menjadi singkatan.[2]

Dalam budaya Minangkabau, lelaki yang sudah berkahwin akan diberikan gelaran di belakang namanya, sesuai dengan ungkapan "ketek banamo, gadang bagala". Maksudnya, terdapat dua teguran bagi orang Minangkabau, iaitu nama yang diberikan oleh keluarga ketika masih kecil dan gelaran yang biasanya diberikan kepada kaum lelaki beberapa masa sebelum melangsungkan perkahwinan. Pada nagari tertentu, setelah ijab kabul di hadapan penghulu atau tuan kadi, mempelai lelaki akan diberikan gelaran baru sebagai panggilan penganti nama kecilnya dan masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelaran baru tersebut.[8][9] Gelar panggilan ini biasanya bermulai dari sutan, bagindo, atau sidi (sayyidi) di kawasan pesisir, sementara di kawasan Luhak Limopuluah, pemberian gelaran ini tidak berlaku.

Nama suku sebagai nama belakang[sunting | sunting sumber]

Istilah suku pada masyarakat Minangkabau agak membingungkan bagi etnik lain di luar Minangkabau. Ada yang memaksudkannya sebagai suku atau etnik, tetapi terdapat juga yang memaksudkan istilah suku dalam kebudayaan Minang sebagai puak seperti pada suku Batak, Ambon, Toraja, dan Minahasa. Bagi orang Minangkabau, suku merupakan sub-puak yang diturunkan daripada keturunan ibu, tidak patrilineal seperti peraturan puak pada suku Batak atau suku-suku lain di Indonesia. Bagi orang Batak atau Mandailing, jika mereka berasal dari puak yang sama, misalnya sama-sama Sitorus atau Nasution, bererti bersaudara. Atas dasar yang tidak jauh beza, pada masyarakat Minangkabau, sesama suku tidak direstui untuk berkahwin.

Dalam kaitannya dengan penamaan, terdapat sebahagian keluarga Minang yang mengangkat nama suku sebagai nama belakang anak mereka, seperti Koto, Piliang, Caniago, Tanjung, Sikumbang, dan lain-lain.[a][10] Namun, sebahagian lain beranggapan, menggunakan nama suku atau puak akan menghilangkan identiti Minangnya, kerana terikut-ikut kebiasaan orang Batak yang menggunakan puak di belakang nama lahirnya. Oleh sebab itu, penamaan seperti ini tidak popular di kalangan masyarakat Minangkabau.

Fonologi[sunting | sunting sumber]

Bahasa Minangkabau mempunyai 20 bunyi konsonan, iaitu /p/, /b/, /t/, /d/, /c/, /j/, /k/, /g/, /?/, /s/, /z/, /h/, /m, /n/, /ñ/, /ŋ/, /r/, /l/, /w/, dan /y/, ditambah dua bunyi lain yang ada pada nama, iaitu /š/ dan /x/. Bunyi /ñ/ dan /ŋ/ tidak muncul di awal nama, kecuali sebagai kata teguran yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Untuk bunyi tertentu, bunyi /f/, /š/, dan /z/ sering dilafazkan menjadi /p/, /s/, dan /j/. Tamsilnya, pada nama ‘Arifin’, terjadi perubahan daripada bunyi [f] menjadi bunyi [p] sehingga pemilik nama ini digelar dengan sebutan ‘Pin’, atau pada nama ‘Safrizal’ yang digelar dengan sebutan ‘Sap’.[11]

Nama-nama orang Minangkabau yang berunsur Arab, Eropah, Sanskrit, atau yang berasal daripada nama suku lain yang bahasanya berbeza, akan mengalami penyesuaian dengan sistem bunyi yang terdapat dalam bahasa Minangkabau. Gejala perubahan bunyi tidak jarang memunculkan bunyi baharu, iaitu bunyi diftong. Contoh: panggilan ‘Maik’ pada nama Rahmat; bunyi /mat/ sebagai bahagian dari penggalan kata ‘mat’ berubah menjadi /maik/. Bunyi diftong pada amnya tidak muncul pada nama panjang.[11]

Nama-nama unik orang Minang[sunting | sunting sumber]

Beberapa nama orang Minang dianggap unik, bahkan juga ada yang dianggap "aneh" oleh sebahagian kalangan.[12][13] Beberapa diantaranya:

dan pelbagai nama lainnya, baik yang dipakai oleh tokoh masyarakat mahupun kalangan masyarakat awam.

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Catatan kaki[sunting | sunting sumber]

Keterangan
 1. ^ Contoh: Nama-nama seumpama Hasril Chaniago (kerana berasal dari suku Caniago), Indra J. Piliang, Basrizal Koto, dan seterusnya.
Rujukan
 1. ^ Almos, dkk 2009, m/s. 3.
 2. ^ a b c d Baikoeni & 16 September 2009.
 3. ^ a b Arif Budiman & 16 Julai 2012.
 4. ^ Adrinof Chaniago & 30 Mac 2013.
 5. ^ Almos, dkk 2009, m/s. 4.
 6. ^ Almos, dkk 2009, m/s. 5.
 7. ^ Almos, dkk 2009, m/s. 6.
 8. ^ Idris 2004.
 9. ^ Almos, dkk 2009, m/s. 2.
 10. ^ Almos, dkk 2009, m/s. 7.
 11. ^ a b Reniwati & 1 April 2010.
 12. ^ Meluruskan Tafsir Nama-nama “Aneh” Padang Ekspres.
 13. ^ Nama Orang Minangkabau : UNIK, FLEKSIBEL, DAN “ANEH” RantauNet.
Daftar pustaka
 • Asnan, Gusti (2007). Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat tahun 1950-an. Yayasan Obor Indonesia. ISBN 979-461-640-0.
 • Almos, dkk (2009). Makna Nama Diri Pada Masyarakat Minangkabau. Padang.
 • Baikoeni, Elfitra. Nama Orang Minangkabau. 16 September 2009.
 • Idris, Soewardi (2004). Sekitar Adat Minangkabau. Jakarta: Kulik-Kulik Alang, Himpunan Eks-Siswa SMP Negeri Solok Masa Revolusi, 1946–1949.
 • Reniwati. "Struktur Fonologis Nama Orang Minangkabau" dalam Wacana Etnik, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Volume 1, Nomor 1, April 2010. Padang. ISSN 2098-8746.
 • Marnita, Rina. 2000. "Perubahan Sosial Budaya dan Dampaknya terhadap Bahasa Minangkabau". Padang.
 • Budiman, Arif (16 Juli 2012). "Kala Orang Minang Berganti Nama". Lentera Timur. Dicapai pada 2012-12-08. Periksa date values in: |date= (bantuan)