Pergi ke kandungan

Islam

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Islam (Tulisan Jawi: اسلام; Bahasa Arab: Mengenai audio iniالإسلام; al-'islām ; disebut: [ɪs.ˈlaːm]) (aslama = أسلم, yuslimu = يسلم, islaman = اسلاما) ialah agama samawi yang terkandung dalam al-Quran, yang dianggap penganutnya sebagai kalam Allah (Arab: الله, Allāh), kata demi kata, serta ajaran dan contoh normatif nabi terakhir Nabi Muhammad s.a.w., seorang tokoh politik dan keagamaan Arab abad ke-7. Perkataan Islam bermaksud "penyerahan", atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah.[1] Seorang penganut Islam dikenali sebagai Muslim, bermaksud "seorang yang tunduk".[2][3]

Muslim percaya bahawa Allah itu Esa dan tujuan hidup ialah untuk menyembah Tuhan.[4] Muslim juga percaya bahawa Islam merupakan versi lengkap dan sejagat kepercayaan monoteistik ajaran Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan lain-lain nabi. Nabi Muhammad s.a.w. bukanlah pengasas agama baru, sebaliknya menjadi pemulih keimanan monoteistik ajaran nabi-nabi terdahulu. Tradisi Islam menegaskan bahawa agama Yahudi dan Kristian memutarbalikkan wahyu yang Allah berikan kepada nabi-nabi ini dengan mengubah teks atau memperkenalkan tafsiran palsu, atau kedua-duanya.[5]

Amalan keagamaan Islam termasuklah Rukun Islam, yang merupakan lima tanggungjawab yang menyatukan Muslim ke dalam sebuah masyarakat.[6] Selain itu, terdapat syariat Islam (شريعة, syari'ah) yang menyentuh pada hampir semua aspek kehidupan dan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktik seperti hukum pemakanan dan perbankan kepada jihad dan zakat.[7]

Muslim mengikuti empat mazhab dari Imam besar Islam iaitu imam Hambali,Imam Maliki,Imam Syafie dan Imam Hanafi.[8][9][10] Islam adalah agama paling berpengaruh di Afrika dan Timur Tengah, serta di sebahagian besar Asia. Komuniti besar juga ditemui di China, Semenanjung Balkan di Eropah Timur dan Rusia. Terdapat juga sebahagian besar komuniti pendatang Muslim di bahagian lain dunia, seperti Eropah Barat. Sekitar 20% Muslim tinggal di negara-negara Arab,[11] 25% di Asia Selatan dan 13% di Indonesia, negara Muslim terbesar mengikut populasi.[12] Terdapat sekitar 1.57 bilion Muslim, atau 23% penduduk dunia, menjadikan Islam agama kedua terbesar di dunia, selepas Kristian,[13] dan boleh dikatakan agama yang berkembang paling pesat di dunia.[14][15][16][17][18]

Etimologi dan maksud

Perkataan Islam merupakan kata nama kerjaan berasal daripada kata akar tiga konsonan s-l-m, dan diterbitkan dari kata kerja bahasa Arab Aslama, yang bermaksud "untuk merelakan, menyerah atau tunduk (kepada Tuhan)."[2][3] Satu lagi perkataan yang diterbitkan daripada akar yang sama ialah salam (سلام) yang bermaksud 'sejahtera'.[19] Dengan demikian, Islam bermaksud penyerahan dan penundukan kepada Allah, dan Muslim harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya, menurut perintah-Nya, dan mengelakkan syirik. Perkataan ini kadangkala memiliki pengertian berlainan dalam al-Quran. Dalam sesetengah ayat, kualiti Islam sebagai kepercayaan dalaman ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah kehendaki untuk memberi panduan kepadanya nescaya Dia melapangkan dadanya kepada Islam."[20] Ayat lain menghubung islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama" atau "cara hidup"): "Hari ini Aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu (dīn) dan Aku telah cukupkan nikmatKu kepada kamu dan Aku telah redakan Islam itu menjadi agama kamu."[21] Manakala ada pula yang menggambarkan Islam sebagai perbuatan kembali kepada Allah—lebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan.[22]

Rukun Iman

Iman ialah membenarkan dengan sepenuh hati, jiwa dan raga, menyatakan dengan lisan, dan melakukan dengan anggota badan. Para sarjana Islam menetapkan setiap Muslim mestilah percaya kepada enam perkara asas dalam Islam yang dikenali sebagai Rukun Iman, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada Kitab, beriman kepada hari Kiamat dan, beriman kepada Qada dan Qadar[23]

Muslim percaya bahawa Allah mewahyukan pesanan terakhir-Nya kepada manusia melalui Nabi Muhammad s.a.w. dan melalui malaikat Jibrail. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad s.a.w. merupakan Nabiullah terakhir dan kitab Al-Qur'an merupakan wahyu yang diterima baginda lebih dari dua dekad.[24] Muslim percaya bahawa para nabi merupakan manusia dan bukan tuhan/dewa, meskipun mereka mampu melakukan mukjizat untuk membuktikan kenabian mereka. Para Nabi dianggap menjadi yang paling hampir sempurna dari semua manusia, dan uniknya merupakan penerima wahyu ketuhanan sama ada terus dari Allah atau melalui perantaraan malaikat. Al-Qur'an menerangkan nama-nama berbagai tokoh yang dianggap Nabi dalam Islam, termasuk Nabi Adam a.s., Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. dan Nabi Isa a.s.[25] Teologi Islam mengatakan bahawa semua pesuruh Allah sejak Nabi Adam a.s. memberi perutusan yang sama - Islam - penundukan kepada Allah. Islam dihuraikan dalam Al-Qur'an sebagai "sifat primordial bagaimana Allah mencipta manusia",[26] dan Al-Qur'an menyatakan bahawa nama Muslim telah diberikan oleh Nabi Ibrahim a.s.[27]

Allah

Kaligrafi Allah dalam bahasa Arab

Konsep teologi asas Islam ialah tauhid-kepercayaan bahawa terdapat hanya satu Tuhan. Istilah Arab untuk Tuhan ialah Allāh; kebanyakan ilmuwan percaya ia diperoleh daripada penyingkatan kata al- (yang/itu) dan ʾilāh (tuhan), bermaksud "Tuhan" (al-ilāh), namun yang lain menjejak asal usulnya daripada kata Arami Alāhā.[28] Bangsa bukan Arab mungkin menggunakan nama lain untuk Allah, seperti "Tanrı" dalam bahasa Turki atau "Khodā" dalam Parsi. Kepercayaan kepada Allah juga merupakan sebahagian daripada Rukun Islam, di mana tauhid diluahkan dalam syahadah (pengakuan), dengan mengisytiharkan bahawa:

"Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad ialah pesuruh Allah."

Dalam teologi tradisi Islam, Allah itu di luar pemahaman manusia; Muslim tidak perlu membayangkan Allah, cuma memuja dan sujud pada-Nya sebagai pencipta alam. Mereka mempercayai tujuan kewujudan ialah untuk menyembah Tuhan.[4] Qur'an kadangkala memerikan Allah dengan nama atau sifat lain, seperti al-Rahman, bermakna "Maha Pengasih" dan al-Rahim, bermakna "Maha Penyayang" (lihat Asmaul Husna).[29] Allah dihuraikan dalam surah 112 al-Qur'an sebagai:[30]

"Dialah Allah Yang Maha Esa; Allah, Yang Kekal, Mutlak; Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan; Dan tidak ada sesiapapun yang serupa dengan-Nya." (112:1-4)

Dengan itu Muslim menolak doktrin Tritunggal Kristian, dan membandingkannya kepada politeisme.[31]

Kitab

Surah pertama dalam manuskrip al-Qur'an oleh Khattat Aziz Efendi

Muslim mempercayai bahawa terdapat beberapa kitab suci yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya, dengan al-Quran sebagai kitab terakhir. Mereka juga mempercayai kandungan kitab-kitab sebelum Al-Quran, Taurat dan Injil, telah dipesongkan—sama ada dari segi tafsiran, teks, atau keduanya.[5] Muslim menganggap al-Qur'an sebagai kata sebenar Allah; ia adalah pusat teks keagamaan Islam yang diturunkan dalam bahasa Arab.[32] Muslim percaya bahawa ayat Al-Qur'an telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. oleh Allah melalui malaikat Jibrail pada banyak peristiwa antara 610 dan kewafatan baginda pada 8 Jun 632. Al-Qur'an dilaporkan telah ditulis oleh sahabat Nabi semasa baginda masih hidup, namun cara utama penyampaian ialah melalui lisan. Ia telah disusun pada zaman khalifah pertama Abu Bakar as-Siddiq, dan telah dipiawaikan di bawah pentadbiran khalifah ketiga Uthman bin Affan.

Al-Qur'an dibahagikan kepada 114 surah, atau bab, yang apabila digabungkan, mengandungi 6,236 ayat. Surah lebih awal secara kronologinya, diturunkan di Makkah, menekankan topik etika dan kerohanian. Surah Madaniyyah berikutnya kebanyakannya membincangkan isu sosial dan moral yang berkaitan dengan masyarakat Muslim.[33] Al-Qur'an lebih menekankan panduan moral berbanding ajaran undang-undang, dan dianggap "buku sumber prinsip dan nilai Islam".[34] Pakar undang-undang Muslim merujuk hadith, atau rekod bertulis kehidupan Nabi Muhammad s.a.w., sebagai tambahan kepada al-Qur'an dan untuk membantu menafsirkannya. Sains ulasan dan takwil al-Qur'an dikenali sebagai tafsir.[35]

Perkataan Qur'an bermaksud "pengucapan". Apabila Muslim bertutur secara abstrak mengenai al-Qur'an, mereka lazimnya memaksudkan kitab suci yang dibaca dalam bahasa Arab berbanding karya bercetak atau sebarang terjemahannya. Bagi Muslim, al-Qur'an hanya sempurna seperti diturunkan dalam bahasa Arab asli; terjemahan adalah semestinya kurang tepat atas sebab perbezaan bahasa, kesilapan daripada penterjemah, dan kemustahilan mengekalkan gaya asal yang diilhamkan. Terjemahan oleh itu hanya dianggap sebagai ulasan terhadap al-Qur'an, atau "tafsiran maksudnya", bukan seperti al-Qur'an itu sendiri.[36]

Malaikat

Kepercayaan kepada malaikat merupakan satu lagi asas keimanan Islam. Kata bahasa Arab untuk malaikat (malak) bermaksud "utusan", seperti yang setara dengannya dalam Ibrani (malakh) dan Greek (angelos). Menurut Al-Qur'an, malaikat tidak memiliki tekad bebas, dan menyembah Allah dengan kepatuhan sempurna.[37] Tugas malaikat termasuk menyampaikan wahyu daripada Allah, mengagungkan Allah, mencatat setiap perbuatan manusia, dan mengambil jiwa manusia di akhir hayatnya. Mereka juga difikirkan untuk menjadi perantara bagi pihak manusia. Al-Qur'an menghuraikan malaikat sebagai "utusan dengan kepak—dua, atau tiga, atau empat (pasang): Dia [Allah] menambahkan Makhluk mengikut kemahuan-Nya…"[38]

Nabi dan Rasul

Muslim mengakui para nabi (Arab: نبي) dan rasul (رسول) sebagai manusia yang dipilih Tuhan untuk menjadi utusanNya. Menurut Qur'an,[39] semua nabi merupakan manusia dan bukan tuhan, walaupun mereka mendapat mukjizat yang membuktikan kenabian mereka. Teologi Islam menyatakan semua rasul menyampaikan pesanan Islam—penyerahan kepada kehendak Tuhan. Al-Qur'an menyebut nama beberapa orang yang dianggap nabi, termasuk Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa.[40] Muslim juga percaya bahawa Allah menghantar Nabi Muhammad SAW (Penutup segala Nabi) untuk menyebarkan pesanan ketuhanan ke seluruh alam (untuk menyimpulkan dan memuktamadkan kata Tuhan), sedangkan rasul-rasul sebelum baginda dihantar kepada puak atau kaum tertentu sahaja.[41]

Perbezan antara nabi dan rasul ialah seseorang nabi menerima wahyu daripada Allah SWT untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu daripada Allah SWT guna disampaikan kepada segenap umatnya.

Dalam Islam, contoh "normatif" kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. dipanggil Sunnah (harfiahnya "kebiasaan"). Contoh ini dipelihara dalam tradisi yang dikenali sebagai hadith ("laporan"), iaitu rekod kata, perbuatan, dan perwatakan peribadi baginda. Muslim digalakkan untuk mencontohi perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. dalam kehidupan harian mereka, dan sunnah dilihat sebagai penting kepada panduan tafsiran al-Qur'an.[42]

Kebangkitan dan pengadilan

Kepercayaan pada "Hari Kebangkitan", Yawm al-Qiyāmah (juga dikenali sebagai yawm ad-dīn, "Hari Pengadilan" dan as-sā`a, "Saat Terakhir") juga penting pada Muslim. Mereka percaya bahawa masa Qiyāmah telah ditentukan oleh Allah tetapi tidak diketahui oleh manusia. Ujian dan kesengsaraan yang mendahului dan semasa Kiamat dihuraikan dalam al-Qur'an dan hadith, dan juga dalam komentar dari ulama. Al-Qur'an menekankan kebangkitan jasad, suatu pemecahan dari kefahaman Arab pra-Islam tentang kematian. Ia menyatakan bahawa kebangkitan akan diikuti oleh perhimpunan manusia, dan pengadilan mereka oleh Allah.[43]

Al-Qur'an menyenaraikan beberapa dosa yang boleh membawa seseorang ke neraka, seperti kufur, riba dan ketidakjujuran. Muslim melihat syurga (jannah) sebagai tempat keriangan dan kebahagiaan, dengan rujukan al-Qur'an menghuraikan sifatnya dan keseronokan fizikal yang akan datang. Terdapat juga rujukan kepada ridwān (kegembiraan dan senang hati).[44] Tradisi mistik dalam Islam meletakkan keseronokan kesyurgaan ini dalam konteks kesedaran yang amat terhadap Allah.[45]

Takdir

Selaras dengan kepercayaan Islam dalam takdir, atau ketentuan tuhan (al-qadā wa'l-qadar), Allah mempunyai pengetahuan dan kawalan penuh ke atas semua yang berlaku. Ini dijelaskan dalam ayat al-Qur'an seperti "Katakan: 'Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami'…"[46] Bagi Muslim, segala di dunia yang berlaku, baik atau jahat, telah ditentukan dan tiada apa yang boleh berlaku kecuali atas izin Allah. Menurut ahli teologi Muslim, walaupun peristiwa telah ditentukan, manusia memiliki tekad bebas dan dia boleh memilih antara betul atau salah, dan demikian bertanggungjawab atas perbuatannya. Menurut tradisi Islam, semua yang telah ditakdirkan oleh Allah ditulis dalam al-Luh al-Mahfūz, "Batu Suratan Terpelihara".[47]

Kewajipan dan amalan

Lima Rukun Islam

Syahadah ditulis pada plak di Masjid Agung Xi'an, China
Amalan Haji termasuk berjalan tujuh kali mengelilingi Kaabah (tawaf). Muslim juga bersolat menghadap ke sini.

Lima Rukun Islam (Arab: اركان الدين) adalah lima amalan penting dalam Islam Sunah, dan lima konsep asas penerimaan agama bagi Islam Syiah.[48]

Rukun Islam bagi Muslim Sunnah ialah:

 1. Syahadah (الشهادة), iaitu fahaman asas ajaran Islam:

  اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله
  Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah

  Perjanjian ini adalah asas untuk semua kepercayaan dan amalan lain dalam Islam. Muslim harus mengulangi syahadah ini dalam solat, dan bukan-Muslim yang ingin memeluk Islam diperlukan untuk mengucap kalimah ini.[49]
 2. Solat (صلاة‎), atau amalan sembahyang, wajib dilakukan lima kali sehari. Setiap solat perlu menghadap Kaabah di Makkah. Di kebanyakan negara Muslim, peringatan yang dipanggil Azan disiarkan secara umum dari masjid tempatan pada masa yang sesuai.
 3. Puasa (صوم), iaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Muslim tidak boleh makan atau minum dari subuh hingga senja pada bulan ini, dan harus berwaspada dari dosa lain.
 4. Zakat (زكاة), atau pemberian sedekah. Amalan pemberian ini wajib untuk semua Muslim yang mampu, berdasarkan pada kekayaan yang dikumpul. Bahagian yang ditetapkan digunakan untuk membantu yang miskin dan yang memerlukan, dan juga untuk membantu menyebarkan Islam.
 5. Haji (حج), iaitu ziarah semasa bulan Zulhijjah ke bandar Makkah. Setiap Muslim yang mampu (dari segi badan dan harta) wajib menunaikan haji sekurang-kurangnya sekali seumur hidupnya.

Mengikut Muslim Syiah pula, lima asas Islam ialah:[50]

 1. Tauhid, Tuhan itu satu dan unik.
 2. Keadilan, konsep kebenaran moral berasaskan etika, keadilan dan kesaksamaan, bersama dengan hukuman jika melanggarnya.
 3. Hari Kiamat, penilaian terakhir Tuhan terhadap manusia.
 4. Kenabian, cara Tuhan menghantar utusan, atau nabi, untuk membimbing manusia.
 5. Imamah, institusi yang mewarisi institusi kenabian.

Lima rukun asas ini diikuti oleh sepuluh rukun subsidiari: 1.Solat; 2.Puasa; 3.Haji; 4.Zakat; 5.Jihad; 6.Amar ma'ruf; 7.Nahi munkar; 8.Satu Perlima; 9.Tawalla; 10.Tabarra.

Hukum dan perundangan

Syariah (secara harfiah: "laluan menuju ke tempat berair") merupakan hukum Islam yang dibentuk oleh kesarjanaan tradisi Islam. Dalam Islam, Syariah ialah penyataan kehendak ketuhanan, dan "membentuk satu sistem kewajipan terhadap seorang Muslim oleh sebab kepercayaan agamanya".[51]

Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan, daripada hal negara, seperti pentadbiran dan hubungan luar, kepada isu kehidupan seharian. Al-Qur'an menakrifkan hudud sebagai hukuman untuk lima jenayah khusus: berzina, tuduhan zina, meminum arak, mencuri dan merompak. Al-Qur'an dan Sunnah juga mengandungi hukum pewarisan, perkahwinan, dan pembalasan untuk kecederaan dan bunuh, serta peraturan untuk puasa, sedekah dan solat. Bagaimanapun, arahan dan larangan ini mungkin agak umum, jadi tahap amalannya berbeza-beza. Para ulama telah membentuk sistem hukum berasaskan peraturan-peraturan ini dan tafsiran mereka.[52]

Fiqh, atau "perundangan", ditaksirkan sebagai pengetahuan peraturan amali agama. Cara yang digunakan pakar hukum Islam untuk memperoleh hukum dikenali sebagai usul al-fiqh ("teori hukum", atau "prinsip fiqh"). Menurut teori hukum Islam, undang-undang Islam mempunyai empat sumber asas, iaitu mengikut keutamaan: Al-Qur'an, Sunnah, kesepakatan ulama Muslim (ijma'), dan pemikiran beranalogi (qiyas). Untuk pakar hukum Islam awal, teori kurang penting berbanding aplikasi pragmatik hukum ini. Pada abad ke-9, Imam al-Shafi'i memberikan asas teori perundangan Islam dengan mengekodkan prinsip fiqh (termasuk empat sumber asas) dalam bukunya ar-Risālah.[53]

Agama dan negara

Hukum Islam tidak membezakan "hal masjid" dan "hal negara"; fungsi ulama sebenarnya adalah sebagai tokoh perundangan dan ahli teologi. Secara amalinya, pemerintah Islam kerap kali melangkaui bidang kuasa Mahkamah Syariah dengan mewujudkan sistem selari "mahkamah pengaduan", yang mana dikuasai mereka. Apabila dunia Islam mula bertembung dengan idea sekular Barat, masyarakat Muslim bergerak balas dengan cara berbeza. Turki telah diperintah sebagai negara sekular sejak reformasi Mustafa Kemal Atatürk. Manakala, Revolusi Iran 1979 menggantikan rejim agak sekular dengan Republik Islam yang diketuai oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini.[54]

Kehidupan keluarga

Unit asas dalam masyarakat Islam adalah keluarga, dan Islam mentakrifkan kewajipan dan hak ahli keluarga. Ayah dilihat bertanggungjawab secara kewangan untuk keluarganya, dan wajib untuk memenuhi keperluan mereka. Pembahagian warisan ditentukan dalam al-Qur'an, yang menyatakan bahawa kebanyakannya adalah untuk keluarga terdekat, manakala sebahagian diasingkan untuk pembayaran hutang dan wasiat. Bahagian wanita dalam pewarisan lazimnya separuh dari lelaki yang sama taraf.[55] Perkahwinan menurut Islam merupakan kontrak sivil yang terdiri dari tawaran dan penerimaan antara dua pihak yang layak dengan kehadiran dua saksi. Pengantin lelaki diperlukan untuk membayar mahar kepada pengantin perempuan, seperti yang disyaratkan dalam kontrak.[56]

Seorang lelaki boleh mempunyai hingga empat isteri jika si suami percaya dia boleh melayani mereka dengan adil, manakala seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu suami. Di kebanyakan negara Muslim, proses penceraian dalam Islam dikenali sebagai talaq, yang lazimnya dilakukan suami dengan menyebut kata "cerai".[57] Wanita dikehendaki memakai tudung dan menurut aurat, namun para sarjana tidak sependapat sama ada terdapat dalil Qur'an terhadap amalan tradisional Islam seperti purdah dan burqa.

Bermula pada abad ke-20, reformis sosial Islam bertelagah terhadap amalan ini dan amalan lain seperti poligami, dengan kejayaan berbeza. Pada masa sama, ramai wanita Islam cuba menyelaraskan tradisi dan kemodenan dengan menggabungkan kehidupan aktif dengan kesederhanaan luaran. Sesetengah kumpulan Islamis seperti Taliban pula cuba untuk meneruskan peraturan tradisional seperti yang digunakan kepada wanita.[58]

Pakar hukum

Terdapat banyak istilah dalam Islam untuk merujuk kepada mereka yang pakar dalam hukum Islam. Lazimnya para sarjana ini terpelajar dalam beberapa bidang pengajian Islam. Secara umumnya, istilah ulama digunakan untuk merujuk kepada mereka yang telah menyempurnakan latihan dan pengajian sains Islam beberapa tahun, seperti mufti, qadi, faqih atau muhaddith. Sesetengah Muslims turut menganggap mullah, imam dan mawlawi—yang cuma mencapai tahap terendah kesarjanaan Islam sebagai ulama; manakala yang lain menganggap mereka perlu mencapai taraf lebih tinggi. Ada juga Muslim yang mengamalkan ijtihad di mana mereka tidak menerima kewibawaan ulama.[59]

Adab dan pemakanan

Banyak amalan jatuh dalam kategori adab, atau etika Islam. Ini termasuk menegur sapa yang lain dengan "as-salamu `alaykum" ("selamat sejahtera atas kamu"), menyebut bismillah ("dengan nama Allah") sebelum makan, dan menggunakan hanya tangan kanan untuk makan dan minum. Amalan kebersihan Islam secara besarnya dibahagikan kepada kategori kesihatan dan kebersihan peribadi. Bersunat bagi lelaki diamalkan secara meluas. Upacara pengebumian termasuk solat jenazah serta memandikan dan mengkafankan mayat, dan kemudian ditanam dalam kubur. Muslim mempunyai batasan dalam pemakanan mereka. Makanan haram termasuklah produk khinzir, darah, bangkai dan alkohol. Semua daging harus diperoleh dari haiwan yang disembelih dengan nama Allah oleh seorang Muslim, atau Ahli Kitab, dengan pengecualian haiwan buruan dan haiwan laut. Makanan yang dibenarkan untuk Muslim dikenali sebagai makanan halal.[60]

Ketenteraan

Jihad bermaksud "berusaha atau berjuang" (pada jalan Allah) dan dianggap "rukun Islam keenam" oleh minoriti Muslim Sunnah.[61] Dalam makna yang lebih luas, jihad secara klasiknya ditafsirkan sebagai "berusaha sedaya upaya menggunakan kuasa, ikthiar atau kebolehan diri dalam melawan benda yang tidak dibenarkan." Bergantung pada jenis benda yang menjadi lawan, sama ada seorang musuh nyata, syaitan, atau suatu aspek dalam diri sendiri, beberapa kategori berlainan jihad dapat diertikan.[62] Jihad juga merujuk kepada berusaha untuk memiliki kesempurnaan keagamaan dan moral.[63] Namun jihad apabila digunakan tanpa sebarang penerang difahami merujuk kepada aspek ketenteraan.[64][65] Sesetengah pihak berkuasa Muslim, terutamanya di kalangan Syi'ah dan Sufi, membezakan antara "jihad lebih besar", yang berkaitan dengan kesempurnaan rohaniah diri, dan "jihad kecil", ditakrifkan sebagai peperangan.[66]

Di dalam fiqh, jihad lazimnya dianggap bermaksud penggunaan ketenteraan terhadap penempur bukan-Muslim dalam pertahanan atau pengembangan ummah. Tujuan terakhirnya diperdebatkan, sesetengah mendakwa ia cuma sebagai pertahanan dan pencegahan, manakala yang lain mendakwa matlamatnya ialah menyejagatkan Islam. Jihad merupakan satu-satunya bentuk peperangan yang dibenarkan dalam Islam dan mungkin diisytiharkan terhadap orang murtad, pemberontak, perompak, kumpulan ganas, dan ketua atau negeri yang menindas Muslim atau menghalang dakwah.[67][68] Kebanyakan Muslim kini mentafsirkan jihad sebagai hanya suatu bentuk pertahanan perang: jihad luaran termasuk berjuang untuk membuat masyarakat Islam mematuhi norma keadilan Islam.[69]

Dalam kebanyakan keadaan dan untuk kebanyakan Muslim, jihad merupakan tugas kolektif (fardu kifayah): pelaksanaannya oleh sebahagian masyarakat mengecualikan yang lain. Hanya untuk orang yang diberi kuasa, terutamanya raja (imam), jihad menjadi tugas individu. Untuk penduduk lain, ini hanya berlaku dalam kes pengerahan umum.[68] Untuk kebanyakan Syiah, jihad serangan hanya boleh diisytiharkan oleh Imam masyarakat Muslim, dan oleh itu digantung sejak keghaiban Muhammad al-Mahdi pada 868 M.[70]

Sejarah

Nabi Muhammad (610–632)

Masjid an-Nabawi ("Masjid Nabi") di Madinah adalah tapak makam Nabi Muhammad s.a.w.

Nabi Muhammad s.a.w. (sek. 570 – 632) adalah seorang peniaga yang kemudian menjadi pemimpin agama, politik dan ketenteraan. Baginda dilihat sebagai utusan terakhir Tuhan, dan bukan pencipta Islam. Muslim mempercayai bahawa baginda merupakan pemulih kepercayaan monoteistik asal Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa dan lain-lain. Baginda dilihat sebagai nabi terakhir dan terhebat—manusia yang paling sempurna, dan pemilik semua sifat unggul.[71] Baginda dilaporkan menerima wahyu dari Allah selama 23 tahun kehidupan terakhirnya, bermula pada usia 40 tahun. Kandungan wahyu ini, dikenali sebagai al-Qur'an, telah dihafal dan direkodkan oleh sahabat baginda.[72]

Semasa zaman ini, Nabi Muhammad s.a.w. berdakwah kepada orang Makkah, merayu mereka untuk meninggalkan politeisme. Walaupun sesetengahnya memeluk Islam, Nabi Muhammad s.a.w. dan pengikutnya telah ditindas oleh pihak berkuasa Makkah. Selepas 13 tahun berdakwah, baginda dan orang Muslim berhijrah ke bandar Madinah (dahulu dikenali sebagai Yathrib) pada 622. Di sana, dengan mualaf Madinah (Ansar) dan pendatang Makkah (Muhajirin), Nabi Muhammad s.a.w. mendirikan kuasa keagamaan dan politiknya. Beberapa pertempuran terjadi dengan Musyrikin Makkah dan orang Yahudi Madinah yang menentang Muslim diusir. Pada masa yang sama, laluan perdagangan Makkah disekat sambil Nabi Muhammad s.a.w. membawa puak-puak padang pasir di sekeliling Madinah masuk ke pihaknya.[73] Pada 629 baginda telah menakluki Makkah dengan hampir tanpa pertumpahan darah, dan pada masa kewafatannya pada 632 telah menguasai seluruh Semenanjung Arab.[74]

Kebangkitan khilafah dan perang saudara (632–650)

Nabi Muhammad s.a.w. mula berdakwah menyebarkan Islam di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah di mana baginda menyatukan puak-puak Arab kepada sebuah negara Islam terawal. Dengan kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. pada 632, perselisihan faham tercetus terhadap siapa yang akan mewarisi baginda sebagai ketua umat Muslim. Umar Al-Khattab, sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang terkenal, mencadangkan Abu Bakar as-Siddiq, yang merupakan rakan dan sahabat karib Nabi Muhammad s.a.w. Orang lain menambah sokongan mereka dan Abu Bakar telah dilantik sebagai khalifah pertama. Pilihan ini bagaimanapun dipertikaikan oleh sesetengah sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang beranggapan bahawa Ali bin Abi Talib, sepupu dan menantunya, sepatutnya dilantik sebagai pewarisnya. Tugas segera Abu Bakar as-Siddiq ialah untuk membela kekalahan baru-baru ini kepada Empayar Byzantine (atau Empayar Rom Timur, walaupun beliau terpaksa menghentikan pemberontakan sekelompok puak Arab dalam episod yang dikenali sebagai Perang Riddah, atau "Perang Murtad".[75]

Wilayah Khilafah pada 750 M

Kewafatan beliau pada 634 menyebabkan pelantikan Umar al-Khattab sebagai khalifah, diikuti oleh Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Keempat-empat khalifah ini dikenali sebagai al-khulafā' ar-rāshidūn ("Khalifah yang Benar"). Di bawah mereka, wilayah pemerintahan Muslim berkembang jauh ke wilayah Parsi dan Byzantine.[76]

Apabila Saidina Umar telah dibunuh pada 644, pemilihan Uthman sebagai pewaris menghadapi penentangan yang meningkat. Pada 656, Saidina Uthman juga dibunuh, dan Saidina Ali memegang jawatan khalifah. Selepas melawan pembangkang dalam perang saudara pertama ("Fitnah Pertama"), Ali pula telah dibunuh oleh Khawarij pada 661. Berikutan ini, Mu'awiyah, yang merupakan gabenor Levant, mengambil kuasa dan memulakan Dinasti Umayyah.[77]

Pertikaian terhadap kepimpinan agama dan politik ini telah membawa kepada perpecahan dalam masyarakat Muslim. Majoritinya menerima kesahan tiga pemerintah sebelum Saidina Ali, dan kini dikenali sebagai Sunah. Minoriti yang tak setuju, dan percaya bahawa Saidina Ali adalah pewaris sebenar; telah dikenali sebagai Syiah.[78] Selepas kemangkatan Mu'awiyah pada 680, konflik pewarisan tercetus sekali lagi dalam perang saudara yang dikenali sebagai "Fitnah Kedua". Sesudah itu, Dinasti Umayyah kekal memerintah selama 70 tahun, dan berjaya menakluk Maghribi dan Al-Andalus (Semenanjung Iberia, bekas Hispania Visigoth) dan Gallia Narbonensis di barat di samping mengembangkan wilayah Muslim ke Sindh dan pinggiran Asia Tengah.[79] Antara contoh seni bina terbaik hasil penaklukan Islam yang masih kekal ialah Masjid Besar Kairouan (di Tunisia) yang dibina pada 670 oleh jeneral Umayyah Uqbah ibn Nafi[80] dan dianggap sebagai moyang dan model semua masjid di barat dunia Islam[81][82] Sementara elit Arab-Muslim bertempur dalam penaklukan, sesetengah Muslim zahid mula mempersoalkan kewarakan dan menurut kemahuan dalam kehidupan duniawi, menekankan kepada kemiskinan, rendah diri dan pengelakan dosa sebagai jalan menolak kemahuan badan. Muslim soleh yang zahid seperti Hasan al-Basri ini kemudian membangkitkan gerakan yang akan berkembang menjadi kesufian.[83]

Bagi aristokrasi Umayyah, Islam dilihat sebagai agama untuk Arab sahaja;[84] ekonomi Empayar Umayyah berdasarkan pada anggapan bahawa majoriti bukan-Muslim (Zimmi) perlu membayar cukai kepada Arab Muslim minoriti. Seorang bukan-Arab yang mahu memeluk Islam perlu terlebih dahulu menjadi pelanggan suku Arab. Malah selepas pemelukan, Muslim baru ini (mawali) tidak mencapai kesamaan sosial dan ekonomi dengan Arab. Keturunan dari bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. Abbas bin Abdul Muttalib menghimpunkan mawali yang tidak puas hati, Arab miskin, dan sebahagian Syi'ah terhadap Umayyah dan menggulingkan mereka dengan bantuan dari propagandis dan jeneral mereka iaitu Abu Muslim, memulakan Dinasti Abbasiyyah pada 750.[85]

Zaman Kegemilangan (750–1258)

Gambaran artis Pertempuran Hattin pada 1187, di mana Baitulmaqdis ditawan semula oleh tentera Salahuddin al-Ayyubi

Di bawah Abbasiyyah, tamadun Islam berkembang pesat pada "Zaman Kegemilangan Islam", dengan ibu kotanya di bandar kosmopolitan Baghdad.[86] Koleksi hadith utama telah disusun dan empat mazhab Sunah moden telah diasaskan. Hukum Islam telah maju dengan hebat oleh usaha imam awal abad ke-9 al-Shafi'i; beliau mengekodkan cara untuk memastikan kebolehpercayaan hadis, satu topik yang telah menjadi fokus pertikaian di kalangan sarjana Islam.[87] Ahli falsafah Ibnu Sina dan Al-Farabi cuba untuk menggabungkan prinsip Greek ke dalam teologi Islam, manakala yang lain seperti ahli teologi abad ke-11 Abu Hamid Al-Ghazali menentangnya dan akhirnya berjaya.[88] Sufisme dan Syiah pula mengalami perubahan besar pada abad ke-9. Kesufian menjadi gerakan mantap yang telah bergerak ke arah kebatinan dan menjauhi rumpun zahidnya, manakala Syiah berpecah berpunca dari ketidaksetujuan atas pewarisan Imam.[89]

Penyebaran penguasaan Islam menyebabkan permusuhan di kalangan penulis Kristian medieval yang melihat Islam sebagai musuh berdasarkan bilangan besar pemeluk baru Muslim. Penentangan ini mengakibatkan perjanjian polemik yang menggambarkan Islam sebagai agama anti-Al-Masih dan Muslim sebagai penuh bernafsu dan submanusia.[90] Pada Zaman Pertengahan juga, sebilangan kecil ahli falsafah Arab seperti pemuisi Al-Ma'arri mengambil pendekatan kritikal kepada Islam, dan ahli falsafah Yahudi Maimonides membezakan pandangan Islam mengenai moral dengan pandangan Yahudi yang beliau sendiri huraikan.[91]

Hospital awam didirikan pada masa ini (dipanggil hospital Bimaristan), dan dianggap "hospital pertama" dari segi makna moden perkataan itu[92] dan mengeluarkan diploma perubatan pertama untuk perlesenan doktor perubatan.[93][94] Guinness Book of World Records mengiktiraf Universiti Al-Karaouine yang diasaskan pada 859 M sebagai universiti memberi ijazah tertua di dunia.[95] Asal usul kedoktoran juga bermula dari ijazat attadris wa 'l-ifttd ("lesen mengajar dan memberikan pendapat hukum") di madrasah yang mengajar syariah.[96] Institusi pertama untuk pesakit mental juga diasaskan di dunia Muslim.[97] Ketika ini, piawai teknik uji kaji dan pengkuantitian diperkenalkan kepada proses saintifik untuk membezakan teori-teori bersaing di samping tradisi petikan.[98][99] Ibn Al-Haitham dianggap sebagai bapa kaedah saintifik moden dan sering dipanggil "ahli sains sebenar pertama."[100] Institusi perundangan yang diperkenalkan Islam termasuklah amanah dan wakaf.[101][102]

Perpecahan dan serangan

Pada lewat abad ke-9, khilafah Abbasiyyah mula retak apabila beberapa wilayah mendapat autonomi lebih. Di sepanjang Afrika Utara, Timur Tengah dan Asia Tengah, amiriah terbentuk apabila wilayah berpecah. Empayar Arab monolitik memberi laluan kepada Dunia Islam yang lebih homogen di mana Fatimiyyah Syiah malah menandingi kekuasaan keagamaan khilafah. Pada 836, khalifah Al-Mu'tasim memindahkan ibu negara khilafah dari Baghdad ke bandar baru Samarra, sehinggalah 892 apabila ia dikembalikan semula ke Baghdad oleh al-Mu'tamid. Pada 1055 Turki Seljuk telah mengatasi Abbasiyyah sebagai kuasa tentera, walaupun mereka terus menghormati kuasa khalifah pada namanya.[103] Semasa zaman ini pengembangan dunia Islam diteruskan, melalui kedua-dua penaklukan dan dakwah secara aman walaupun kedua-dua rangkaian perdagangan Islam dan Muslim berkembang ke sub-Sahara Afrika Barat, Asia Tengah, Volga Bulgaria dan Kepulauan Melayu.[2]

Reconquista telah dilancarkan terhadap taifa Muslim di Iberia, dan hak milik Itali Muslim telah dirampas oleh Norman. Bermula abad ke-11, pakatan kerajaan Kristian Eropah dikerahkan bagi melancarkan siri peperangan yang dikenali sebagai Perang Salib, dengan matlamat mengundurkan tentera Muslim dari bahagian timur bekas Empayar Rom, terutamanya Tanah Suci, dan mendirikan Negeri Salibi. Pada mulanya berjaya, perolehan wilayah ini telah dibalikkan oleh jeneral Muslim yang berikutnya seperti Salahuddin al-Ayyubi; yang menawan semula Baitulmaqdis semasa Perang Salib Kedua.[104]

Di timur, Empayar Mongol mengakhiri dinasti Abbasiyyah di Pertempuran Baghdad 1258, dalam satu siri serangan menakluki tanah Muslim. Sementara itu di Mesir, tentera-hamba Mamluk mengambil alih kuasa dalam kebangkitan pada 1250[105] dan dalam pakatan dengan Angkatan Kencana menghentikan tentera Mongol pada Perang Ain Jalut. Dalam abad yang berikutnya kekhanan Mongol memeluk Islam dan penyerapan keagamaan dan kebudayaan ini menandakan zaman baru sintesis Mongol-Islam yang membentuk penyebaran lanjut Islam di tengah Asia, timur Eropah dan subbenua India. Kekhanan Krimea merupakan antara kuasa terkuat di Eropah Timur hingga akhir abad ke-17.[106]

Wangsa dan penaklukan baru (1030–1918)

Pada abad ke-13 dan ke-14 Empayar Uthmaniyyah (dinamakan bersempena Uthman I) muncul dari kalangan "amiriah Ghazi" ini dan bertapak kukuh selepas satu siri penaklukan yang termasuk Balkan, sebahagian Greece dan barat Anatolia. Pada 1453 di bawah Muhammad al-Fatih mereka mengepung Constantinople, ibu kota Byzantium, yang jatuh sejurus selepas itu, tidak mampu melawan bilangan tentera Uthmaniyah yang lebih besar dan sedikit sebanyak, teknologi meriam.[107] Selepas Mesir Mamluk jatuh kepada mereka pada 1517, Empayar Uthmaniyah turut melancarkan kempen Eropah yang menjangkau hingga ke pintu Vienna pada 1529.[108] Menjelang abad ke-18, meskipun terdapat cubaan pemodenan, Empayar Uthmaniyah telah mula rasa diancam oleh kelebihan ketenteraan dan ekonomi Eropah.

Sementara itu bermula pada abad ke-13, Sufisme mengalami perubahan, secara besarnya berpunca dari usaha al-Ghazali untuk mengesahkan dan menyusun semula gerakan tersebut. Beliau mengembangkan model golongan Sufi—satu komuniti guru dan pelajar rohaniah.[109] Satu lagi perkara penting pada Kesufian ialah penghasilan Masnawi, satu koleksi puisi mistik oleh pemuisi Parsi Rumi. Masnawi mempunyai pengaruh besar pada perkembangan pemikiran keagamaan Sufi; bagi kebanyakan Sufi ia kitab kedua terpenting, selepas al-Qur'an.[110]

Taj Mahal yang terletak di Agra, India, dibina di bawah pemerintahan Mughal[111]

Dari abad ke-14 hingga ke-16 bahagian timur dunia Islam mengalami satu lagi zaman kegemilangan di bawah Wangsa Timuriyah. Pada awal abad ke-16, Wangsa Safawiyah menguasai Parsi dan menetapkan Islam Syiah sebagai agama rasmi di sana, dan meskipun terdapat halangan berkala, kekal berkuasa selama dua abad sehinggalah awal abad ke-18.

Selepas penjajahan Parsi dan penjarahan Baghdad oleh Mongol pada 1258, Delhi menjadi pusat kebudayaan terpenting Muslim timur.[112] Banyak wangsa Islam memerintah pelbagai bahagian subbenua India bermula dari abad ke-12. Yang utama termasuk Kesultanan Delhi (1206-1526) dan Empayar Mughal (1526-1857). Empayar-empayar ini membantu penyebaran Islam di Asia Selatan. Pada abad ke-18 gerakan Wahabi mula bertapak di Arab Saudi. Diasaskan oleh pendakwah Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi merupakan ideologi fundamentalis yang mengutuk amalan seperti Sufisme dan penghormatan kepada wali sebagai tidak Islamik.[113]

Menjelang pertengahan abad ke-19 Empayar British secara rasminya mengakhiri dinasti Mughal,[114], dan pada akhir abad ke-19 menggulingkan Kerajaan Mysore yang diperintah Muslim. Pada abad ke-19, kebangkitan nasionalisme telah mengakibatkan Greece mengisytiharkan dan memenangi kemerdekaan pada 1829, dengan beberapa negeri Balkan ikut serta selepas Uthmaniyah mengalami kekalahan dalam Perang Rusia-Turki 1877–1878. Pada masa ini, ramai Muslim berpindah, kebanyakannya dari India dan Indonesia ke Caribbean, secara tidak langsung menyebarkan agama mereka di tempat-tempat baru. Era Uthmaniyah berakhir di hujung Perang Dunia Pertama dan khilafah dimansuhkan pada tahun 1924 serta merupakan kerajaan Islam rasmi terakhir sepanjang sejarah dalam lingkungan 822 tahun sepanjang era ini.[115][116]

Zaman moden (1918–kini)

Madrasah Masjid Jamia di Srirangapatna, India.

Pada awal abad ke-20, kebanyakan dunia Muslim di luar Empayar Uthmaniyah telah diserap ke dalam empayar Eropah bukan Islam. Selepas kekalahan Perang Dunia Pertama, saki-baki empayar ini telah dibahagikan sebagai negeri naungan atau lingkungan pengaruh Eropah. Sejak itu kebanyakan masyarakat Muslim jajahan Eropah ini telah merdeka, dan isu baru seperti kekayaan minyak dan hubungan dengan Israel telah mendapat keutamaan.[117]

Abad ke-20 memperlihatkan dunia Islam makin terdedah kepada pengaruh kebudayaan luar. Sebagai gerak balas, banyak gerakan "pemulih" Islam dimulakan. Kumpulan seperti Ikhwan Muslimin di Mesir dan Jamaat-e-Islami di Pakistan menyokong alternatif totalistik dan teokratik kepada ideologi politik sekular. Kadangkala dipanggil Islamis, mereka melihat nilai kebudayaan Barat sebagai ancaman, dan menggalakkan Islam sebagai penyelesaian komprehensif kepada persoalan harian umum dan peribadi. Di negara seperti Iran, gerakan revolusi menggantikan rejim sekular dengan negeri Islam, manakala kumpulan transnasional seperti al-Qaeda Osama bin Laden terlibat dengan pengganasan untuk mencapai matlamat mereka. Berbeza pula dengan gerakan liberalisme Islam yang cuba untuk menyelaraskan tradisi keagamaan dengan norma moden pemerintahan sekular dan hak asasi manusia. Penyokongnya mengatakan bahawa terdapat berbagai cara untuk membaca teks suci Islam, dan menekankan perlunya meninggalkan ruang untuk "pemikiran bebas pada perkara keagamaan".[118]

Kritikan terhadap Islam masa kini termasuk tuduhan bahawa Islam tidak bertoleransi terhadap kritikan dan syariat Islam terlalu keras pada orang murtad. Pengkritik seperti Ibn Warraq mempersoalkan kemoralan al-Qur'an, mengatakan bahawa kandungannya mewajarkan penganiayaan terhadap wanita dan menggalakkan komen antisemitik oleh ahli teologi Muslim.[119] Ada juga penulis yang mengkritik Islam (dan agama lain) sebagai seksis, tiada toleransi dan suka berperang. Dakwaan seumpama itu dipertikaikan oleh penulis Muslim seperti Fazlur Rahman,[120] Syed Ameer Ali,[121] Ahmed Deedat[122] dan Yusuf Estes.[123] Yang lain seperti Daniel Pipes dan Martin Kramer lebih memfokuskan pada kritikan penyebaran fundamentalisme Islam, satu bahaya yang mereka rasakan telah diabaikan.[124] William Montgomery Watt dan Norman Daniel bagaimanapun menyangkal banyak kritikan sebagai produk mitos dan polemik lama.[125] Kebangkitan Islamofobia, menurut Carl W. Ernst, telah menyumbangkan kepada pandangan negatif mengenai Islam dan Muslim di Barat.[126]

Mazhab

Taburan penganut Islam mengikut mazhab
Cabang dalam Islam

Sunah

Islam Sunah merupakan kumpulan terbesar dalam Islam (sehingga 90%[8][127] daripada 1.5 bilion Muslim di dunia). Dalam bahasa Arab, as-Sunnah secara harfiah bermaksud "prinsip" atau "laluan". Al-Qur'an dan Sunnah (contoh kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. seperti yang direkodkan dalam hadith) merupakan asas utama doktrin Sunah. Sunnah dilihat sebagai penting dalam membantu mentafsirkan Qur'an.[128]

Ahlussunah (atau Sunni) percaya bahawa empat khalifah pertama merupakan pewaris benar kepada Nabi Muhammad s.a.w.; kerana Allah tidak menunjukkan mana-mana ketua tertentu untuk mewarisinya, ketua itu perlu dipilih.[127] Sunah mengakui empat mazhab (aliran pemikiran) utama yang sah: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Keempat-empat mazhab ini menerima kesahihan yang lain dan seorang Muslim boleh memilih mana-mana yang menyenangkannya,[129]. Terdapat juga gerakan ultra-ortodoks di dalam Sunah, contohnya Salafi yang mengambil generasi pertama Muslim sebagai model teladan.[130]

Syi'ah

Syiah membentuk 10–20% Muslim dan adalah rumpun kedua terbesar Islam.[9][10] Mereka percaya dalam kepimpinan Imam dari keturunan Ali bin Abi Talib, yang mengikut kebanyakan Syiah tidak mungkin berbuat salah. Mereka percaya bahawa Saidina Ali yang merupakan sepupu dan menantu Nabi Muhammad s.a.w. merupakan pewaris sebenar baginda, dan mereka memanggil beliau Imam pertama, menolak keabsahan khalifah Muslim sebelumnya. Bagi mereka, seorang Imam memerintah dengan hak perlantikan ketuhanan dan memiliki "kuasa kerohanian mutlak" di kalangan Muslim, mempunyai kata terakhir dalam hal doktrin dan wahyu.[131][132] Islam Syi'ah mempunyai beberapa rumpun, yang terbesar ialah Syiah Imam Dua Belas (iṯnāʿašariyya), di mana istilah Syiah secara umum lazimnya merujuk kepada kumpulan ini. Walaupun Imam Dua Belas berkongsi banyak amalan teras dengan Sunah, dua rumpun ini tidak bersetuju mengenai taraf kepentingan dan kesahihan sebahagian koleksi hadith. Syiah Imam Dua Belas mengikuti tradisi hukum yang dipanggil fiqh Ja'fari.[133] Kumpulan Syiah lain termasuklah Ismailiyah dan Zaidiyah, yang berbeza dari segi senarai Imam dan kepercayaan teologi.[134]

Kesufian

Kesufian atau sufisme merupakan satu bentuk pendekatan mistik-astetik terhadap Islam. Dengan memfokuskan lebih pada aspek kerohanian agama, Sufi berusaha untuk memperoleh pengalaman terus dari Allah dengan mengguna pakai "daya gerak hati dan emosi" yang harus dilatih seseorang untuk diguna.[135] Sufisme dan syariat Islam biasanya dianggap menjadi pelengkap, walaupun Sufisme telah dikritik oleh kumpulan Salafi sebagai bidaah tidak wajar. Kebanyakan golongan Sufi, atau tarekat, boleh dikelaskan sebagai sama ada Sunah atau Syiah, walaupun ada yang mengelaskan diri mereka hanya sebagai Sufi.[136]

Lain-lain

Khawarij adalah mazhab yang berasal pada zaman awal Islam. Rumpun Khawarij yang masih hidup ialah Ibadi. Tidak seperti kebanyakan kumpulan Khawarij, Ibadi tidak menganggap Muslim berdosa sebagai kafir. Imam merupakan topik penting dalam kesusasteraan hukum Ibadi, yang mensyaratkan bahawa ketua patut dipilih menurut hanya pengetahuan dan kewarakannya, dan hendaklah disisihkan jika bertindak zalim. Kebanyakan Muslim Ibadi tinggal di Oman dengan sedikit komuniti di Afrika Utara.[137]

Ahmadiyyah merupakan satu gerakan yang muncul di akhir abad ke-19, bermula dari kehidupan dan ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Beliau mengaku sebagai Mujaddid abad ke-14 takwim Islam, Al-Masih dan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu.[138][139] Ahmadi menekankan kepercayaan bahawa Islam ialah hukum terakhir kemanusiaan dan keperluan mengembalikan intipati sebenarnya, yang telah hilang ditelan zaman. Ahmadi melihat diri mereka sebagai pendahulu pemulihan dan penyebaran aman Islam.[140] Terdapat sekatan undang-undang terhadap Ahmadi di beberapa negara Muslim, khususnya Pakistan.[141]

Terdapat juga Muslim yang menolak Hadith, dipanggil golongan al-Quran sahaja atau anti-Hadith.

Demografi

Populasi Muslim mengikut peratusan

Kajian demografi menyeluruh terhadap 232 negara dan wilayah pada 2009 melaporkan bahawa 23% penduduk dunia atau 1.57 bilion orang merupakan Muslim. Sekitar 80–90% angka ini merupakan Ahli Sunah Waljamaah dan 10–20% adalah Syiah,[8][10][142] dengan minoriti kecil tergolong dalam mazhab lain. Kira-kira 50 negara bermajoriti Muslim,[143] dan sekitar 20% dari semua Muslim seluruh dunia merupakan Arab.[144] Antara 1900 dan 1970 komuniti Muslim sejagat berkembang daripada 200 juta kepada 551 juta;[145] antara 1970 dan 2009 populasi Muslim berkembang lebih tiga kali menjadi 1.57 bilion.

Majoriti Muslim tinggal di Asia dan Afrika.[146] Sekitar 62% Muslim menetap di Asia, dengan lebih 683 juta penganut di Indonesia, Pakistan, India dan Bangladesh.[147][148] Di Timur Tengah, negara bukan Arab seperti Turki dan Iran adalah negara majoriti Muslim terbesar; di Afrika, Mesir dan Nigeria memiliki masyarakat Muslim teramai.[149]

Kebanyakan anggaran menyatakan yang Republik Rakyat China memiliki antara 20 hingga 30 juta Muslim (1.5% hingga 2% penduduk).[150][151][152][153] Bagaimanapun, data daripada International Population Center San Diego State University menunjukkan bahawa China memiliki 65.3 juta Muslim.[154] Islam ialah agama kedua terbesar selepas Kristian di banyak negara Eropah,[155] dan sedang menghampiri status tersebut di benua Amerika, dengan antara 2.45 juta dan kira-kira 7 juta Muslim di Amerika Syarikat.[9][156]

Kebudayaan

Masjid

Masjid Negeri Sultan Abu Bakar di Malaysia
Pintu utama Masjid Niujie di China

Masjid ialah tempat ibadat untuk Muslim. Walaupun tujuan utama masjid ialah sebagai tempat ibadat, ia juga penting kepada komuniti Muslim sebagai tempat untuk perjumpaan dan pengajian. Masjid moden telah berkembang secara ketara daripada rekaan awal dari abad ke-7, dan mengandungi beraneka unsur seni bina seperti menara masjid.[157]

Seni

Kesenian Islam merangkumi seni tampak yang dihasilkan dari abad ke-7 dan seterusnya oleh orang (tidak semestinya Muslim) yang tinggal di wilayah yang diduduki penduduk Muslim.[158] Ia termasuk berbagai-bagai bidang seperti seni bina, khat, lukisan dan seramik.

Takwim

Permulaan rasmi era Muslim yang dipilih ialah Hijrah pada 622 M, yang merupakan titik perubahan penting dalam nasib Nabi Muhammad s.a.w. Penetapan tahun ini sebagai tahun 1 H atau 1 AH (Anno Hegirae) dalam kalendar Islam dilaporkan dibuat oleh Khalifah Umar. Ia merupakan takwim qamari, dengan 19 tahun lazim 354 hari dan 11 tahun lompat 355 hari dalam kitaran 30 tahun. Tarikh Islam tidak boleh ditukarkan kepada tarikh Masihi secara mudah dengan menambah 622 tahun: peruntukan harus dibuat untuk fakta bahawa setiap abad Hijri sejajar dengan hanya 97 tahun dalam kalendar Kristian.[159]

Hari suci Islam jatuh pada tarikh tetap dalam takwim qamari, yang bermakna mereka terjadi pada musim berlainan pada tahun berlainan dalam Kalendar Gregory. Perayaan Islam yang terpenting ialah Hari Raya Aidilfitri (B. Arab: عيد الفطر) pada 1 Syawal, yang menandakan berakhirnya bulan berpuasa Ramadan, dan Hari Raya Aidiladha (B. Arab: عيد الأضحى) pada 10 Zulhijah, serentak dengan haji ke Makkah.[160] Hari dalam takwim Islam bermula pada waktu maghrib.[161]

Agama lain

Jamik al-Qibli di Masjid al-Aqsa, Baitulmaqdis, sebuah tapak suci bagi Islam.
Kubah Al-Sakhrah, juga di Masjid al-Aqsa. Muslim percaya Nabi Muhammad s.a.w. naik ke syurga dari sini

Menurut doktrin Islam, Islam merupakan agama asal manusia, diakui oleh Nabi Adam a.s.[162] Pada suatu ketika, perpecahan berlaku, dan Allah mula mengutuskan nabi-nabi untuk menyampaikan wahyu-Nya kepada manusia.[163] Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s., nabi-nabi Ibrani dan Nabi Isa a.s., kesemuanya diakui sebagai nabi, tetapi Islam percaya pesanan mereka dan teks Taurat dan Injil telah dicemarkan oleh orang Yahudi dan Kristian. Begitu juga, setiap kanak-kanak dilahirkan Muslim, tetapi telah dibawa memeluk agama lain oleh ibu bapa mereka yang tidak Islam.[163]

Hukum Islam membahagikan bukan-Muslim kepada beberapa kategori, bergantung pada hubungan mereka dengan negeri Islam. Kristian dan Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan Islam dikenali sebagai zimmi ("orang yang dilindungi"). Menurut aturan ini, keselamatan peribadi dan harta zimmi dijamin dengan syarat mereka membayar ufti (jizyah) kepada kerajaan Islam. Status ini turut diberikan kepada orang Majusi dan kadangkala orang Hindu, tetapi bukan kepada ateis atau agnostik.[164] Mereka yang hidup di tanah bukan-Muslim (dar al-harb) dikenali sebagai harbi, dan sebaik memasuki pakatan dengan negeri Muslim dikenali sebagai ahl al-ahd. Mereka yang menerima jaminan keselamatan semasa tinggal buat sementara waktu di tanah Muslim dikenali sebagai ahl al-amān. Kedudukan mereka adalah sama seperti zimmi kecuali mereka tidak perlu membayar jizyah. Orang yang bersetuju gencatan senjata (ahl al-hudna) adalah yang tinggal di luar wilayah Muslim dan bersetuju untuk menahan diri dari menyerang Muslim.[165][166] Murtad dari Islam ditegah, dan boleh dihukum bunuh.[167]

Gerakan Alevi, Yazidi, Duruzi, Ahmadiyyah, Bábí, Bahá'í dan Barghawata sama ada berpunca dari Islam atau berkongsi sesetengah kepercayaan dengan Islam. Sesetengah menganggap diri mereka berbeza manakala yang lain menganggap masih bermazhab Islam walaupun berkontroversi dalam sesetengah kepercayaan mereka dengan Muslim aliran utama. Sikhisme, diasaskan oleh Guru Nanak pada lewat abad ke-15 di Punjab, mengandungi aspek kedua-dua Islam dan Hinduisme.[168]

Lihat juga

Nota

 1. ^ Ten Misconceptions About Islam Diarkibkan 2008-09-14 di Wayback Machine, Compendium of Muslim Texts, USC-MSA.
 2. ^ a b c L. Gardet. "Islam". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 3. ^ a b "Lane's lexicon" (PDF). Dicapai pada 2007-07-03.
 4. ^ a b Lihat:
 5. ^ a b Lihat:
  • Accad (2003): Mengikut Ibnu Taimiyah, walaupun sesetengah Muslim menerima ketepatan teks seluruh kitab Bible, kebanyakan Muslim cuma menerima ketepatan sebahagian besarnya sahaja.
  • Esposito (1998), m/s. 6,12
  • Esposito (2002b), m/s. 4–5
  • F. E. Peters (2003), m/s. 9
  • F. Buhl. "Muhammad". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
  • Hava Lazarus-Yafeh. "Tahrif". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 6. ^ Esposito (2002b), m.s. 17
 7. ^ Lihat:
  • Esposito (2002b), m/s. 111,112,118
  • "Shari'ah". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 8. ^ a b c "Islām". Encyclopædia Britannica Online. Dicapai pada 2010-08-25.
 9. ^ a b c Tracy Miller, penyunting (2009). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World’s Muslim Population (PDF). Pew Research Center. Dicapai pada 2009-10-08. Unknown parameter |month= ignored (bantuan)
 10. ^ a b c "Religions". Agensi Perisikan Pusat. The World Factbook. 2010. Diarkibkan daripada yang asal pada 2018-12-20. Dicapai pada 2010-08-25.
 11. ^ Lihat:
  • Esposito (2002b), m/s. 21
  • Esposito (2004), m/s. 2, 43
 12. ^ Lihat Islam mengikut negara
 13. ^ "Major Religions of the World—Ranked by Number of Adherents". Diarkibkan daripada yang asal (HTML) pada 2008-06-15. Dicapai pada 2007-07-03.
 14. ^ "Islam Today". PBS. Dicapai pada 2010-08-25. Islam, followed by more than a billion people today, is the world's fastest growing religion and will soon be the world's largest...
 15. ^ "No God But God". Thomas W. Lippman. U.S. News & World Report. 7 April 2008. Dicapai pada 2010-08-25. Islam is the youngest, the fastest growing, and in many ways the least complicated of the world's great monotheistic faiths. It is a unique religion based on its own holy book, but it is also a direct descendant of Judaism and Christianity, incorporating some of the teachings of those religions—modifying some and rejecting others.
 16. ^ "Understanding Islam". Susan Headden. U.S. News & World Report. 7 April 2008. Dicapai pada 2010-08-25.
 17. ^ "The List: The World's Fastest-Growing Religions". Foreign Policy. 14 Mei 2007. Diarkibkan daripada yang asal pada 2007-05-21. Dicapai pada 2010-05-16.
 18. ^ "Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents". Adherents.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-06-15. Dicapai pada 2007-07-03.
 19. ^ Douglas Harper. "Islam". Online Etymology Dictionary. Dicapai pada 2007-11-22.
 20. ^ Quran 6:125, Quran 61:7, Quran 39:22
 21. ^ Quran 5:3, Quran 3:19, Quran 3:83
 22. ^ Lihat:
  • Quran 9:74, Quran 49:14
  • L. Gardet. "Islam". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 23. ^ Quran 2:4, Quran 2:285, Quran 4:136, Quran 57:22-23
 24. ^ Esposito (2004), m/s. 17, 18, 21
 25. ^ Lihat:
  • Momem (1987), m/s. 176
  • "Islam". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 26. ^ Quran 30:30
 27. ^ Lihat:
 28. ^ Lihat:
  • "Islam and Christianity", Encyclopedia of Christianity (2001): Orang Yahudi dan Kristian berbahasa Arab juga merujuk kepada Tuhan dengan nama Allāh.
  • L. Gardet. "Allah". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 29. ^ David Bentley (1999). The 99 Beautiful Names for God for All the People of the Book. William Carey Library. ISBN 0-87808-299-9. Unknown parameter |month= ignored (bantuan); Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (bantuan)
 30. ^ Lihat:
  • Quran 112:1–4
  • Esposito (2002b), m/s. 74–76
  • Esposito (2004), m/s. 22
  • Griffith (2006), m/s. 248
  • D. Gimaret. "Allah, Tawhid". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 31. ^ David Thomas. "Tathlith, Trinity". Encyclopaedia of the Qur'an Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 32. ^ "Qur'an". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 33. ^ Lihat:
  • "Islam". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • "Qur'an". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 34. ^ Esposito (2004), m/s. 79
 35. ^ Lihat:
  • Esposito (2004), m/s. 79–81
  • "Tafsir". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 36. ^ Lihat:
  • Teece (2003), m/s. 12,13
  • C. Turner (2006), m/s. 42
  • "Qur'an". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan): Perkataan Qur'an dicipta dan mula digunakan oleh al-Quran sendiri. Terdapat dua teori berbeza mengenai istilah ini dan pembentukannya.
 37. ^ Quran 21:19–20, Quran 35:1
 38. ^ lihat:
  • Quran 35:1
  • Esposito (2002b), m/s. 26–28
  • W. Madelung. "Malā'ika". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • Gisela Webb. "Angel". Encyclopaedia of the Qur'an Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 39. ^ "The Koran". Quod.lib.umich.edu. Dicapai pada 2009-12-12.
 40. ^ Lihat:
  • Momem (1987), m/s. 176
  • "Islam". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 41. ^ Challenges to Religion and Islam, m/s. 229. Books.google.com. 2007. ISBN 9788176257329. Dicapai pada 2010-08-06.
 42. ^ Lihat:
  • Encyclopedia of Islam and the Muslim World (2003), m/s. 666
  • J. Robson. "Hadith". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • D. W. Brown. "Sunna". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 43. ^ Lihat:
  • "Resurrection", The New Encyclopedia of Islam (2003)
  • "Avicenna". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan): Ibn Sīnā, Abū ʿAlī al-Ḥusayn b. ʿAbd Allāh b. Sīnā dikenali di Barat sebagai "Avicenna".
  • L. Gardet. "Qiyama". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 44. ^ Quran 9:72
 45. ^ Lihat:
  • Smith (2006), m/s. 89; Encyclopedia of Islam and Muslim World, m/s. 565
  • "Heaven", The Columbia Encyclopedia (2000)
  • Asma Afsaruddin. "Garden". Encyclopaedia of the Qur'an Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • "Paradise". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 46. ^ Lihat:
  • Quran 9:51
  • D. Cohen-Mor (2001), m/s. 4: "The idea of predestination is reinforced by the frequent mention of events 'being written' or 'being in a book' before they happen: 'Say: "Nothing will happen to us except what Allah has decreed for us…" ' "
  • Ahmet T. Karamustafa. "Fate". Encyclopaedia of the Qur'an Online. |access-date= requires |url= (bantuan): The verb qadara literally means "to measure, to determine". Here it is used to mean that "God measures and orders his creation".
 47. ^ Lihat:
  • Farah (2003), m/s. 119–122
  • Patton (1900), m/s. 130
 48. ^ Lihat:
  • Momem (1987), m/s. 178
  • "Pillars of Islam". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 49. ^ Lihat:
  • Farah (1994), m/s. 135
  • Momen (1987), m/s. 178
  • "Islam", Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals(2004)
 50. ^ Mulla Bashir Rahim, An Introduction to Islam, oleh Ahlul Bayt Digital Islamic Library Project
 51. ^ "Shari'ah". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 52. ^ Lihat:
  • Menski (2006), m/s. 290
  • B. Carra de Vaux. "Hadd". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
  • N. Calder. "Sharia". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 53. ^ Weiss (2002), m/s. xvii, 162
 54. ^ lihat:
  • Esposito (2004), m/s. 84
  • Lapidus (2002), m/s. 502–507,845
  • Lewis (2003), m/s. 100
 55. ^ "al-Mar'a". Encyclopaedia of Islam
 56. ^
  • Waines (2003) m/s. 93–96
  • The Oxford Dictionary of Islam (2003), m/s. 339
  • Esposito (1998) m/s. 79
 57. ^ *"Talak". Encyclopaedia of Islam
 58. ^
  • Esposito (2004), m/s. 95,96,235–241
  • Harald Motzki. "Marriage and Divorce". Encyclopaedia of the Qur'an. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • Lori Peek. "Marriage Practices". Encyclopedia of Women & Islamic Cultures. |access-date= requires |url= (bantuan)
 59. ^ Weiss (2002), m/s. 3,161
 60. ^ Lihat:
 61. ^ Esposito (2003), m/s. 93
 62. ^ Firestone (1999) m/s. 17-18
 63. ^ Lihat:
  • Brockopp (2003) m/s. 99–100
  • Esposito (2003), m/s. 93
  • "jihad". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 64. ^ Reuven Firestone (1999), The Meaning of Jihād, m/s. 17-18
 65. ^ Britannica Encyclopedia, Jihad
 66. ^ Lihat:
  • Firestone (1999) m/s. 17
  • "Djihad", Encyclopedia of Islam Online.
 67. ^ Firestone (1999) m/s. 17
 68. ^ a b "Djihād". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 69. ^ Knowing the Enemy: Jihadist Ideology and the War on Terror, Mary R. Habeck, Yale University Press, m/s. 108-109, 118
 70. ^ cf. Sachedina (1998) m/s. 105 dan 106
 71. ^ Lihat:
  • Esposito (1998), m/s. 12
  • Esposito (2002b), m/s. 4–5
  • F. E. Peters (2003), m/s. 9
  • "Muhammad". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 72. ^ Lihat:
  • Quran 18:110
  • F. Buhl. "Muhammad". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 73. ^ Lihat:
  • F.E.Peters (2003), m/s. 78,79,194
  • Lapidus (2002), m/s. 23–28
 74. ^ F. Buhl. "Muhammad". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 75. ^ Lihat:
  • Holt (1977a), m/s. 57
  • Hourani (2003), m/s. 22
  • Lapidus (2002), m/s. 32
  • Madelung (1996), m/s. 43
  • Tabatabaei (1979), m/s. 30–50
 76. ^ Lihat:
  • Holt (1977a), m/s. 74
  • L. Gardet. "Islam". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 77. ^ Holt (1977a), m/s. 67–72
 78. ^ Waines (2003) m/s. 46
 79. ^ Donald Puchala, Theory and History in International Relations, m/s. 137. Routledge, 2003.
 80. ^ Clifford Edmund Bosworth, ''Historic cities of the Islamic world'', m/s. 260. BRILL, 2007. Books.google.com. 2007. ISBN 9789004153882. Dicapai pada 2010-08-06.
 81. ^ Nnamdi Elleh, ''Architecture and power in Africa'', m/s. 115. Greenwood Publishing Group, 2002. Books.google.fr. 2002. ISBN 9780275976798. Dicapai pada 2010-08-06.
 82. ^ John Stothoff Badeau and John Richard Hayes, The Genius of Arab civilization: source of Renaissance, m/s. 104. Taylor & Francis, 1983.
 83. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 90,91
  • "Sufism". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 84. ^ Hawting (2000), m/s. 4
 85. ^ Lapidus (2002), m/s. 56; Lewis (1993), m/s. 71–83
 86. ^ Lihat:
  • Holt (1977a), m/s. 80,92,105
  • Holt (1977b), m/s. 661–663
  • Lapidus (2002), m/s. 56
  • Lewis (1993), m/s. 84
  • L. Gardet. "Islam". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 87. ^ Lapidus (2002), m/s. 86
 88. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 160
  • Waines (2003) m/s. 126,127
 89. ^ Lihat:
  • Esposito (2004), m/s. 44–45
  • Lapidus (2002), m/s. 90–94
  • "Sufism". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 90. ^ Tolan (2002) xv, xvi, 41
 91. ^ Lihat:
  • Novak (Februari 1999)
  • Sahas (1997), m/s. 76–80
 92. ^ Françoise Micheau. : 991–2. Cite journal requires |journal= (bantuan); Missing or empty |title= (bantuan); |contribution= ignored (bantuan)CS1 maint: ref=harv (link), dalam (Morelon & Rashed 1996, pp. 985–1007)
 93. ^ Syed Farid Alatas (2006). "From Jami`ah to University: Multiculturalism and Christian–Muslim Dialogue". Current Sociology. 5 4 (1): 112–32. doi:10.1177/0011392106058837.CS1 maint: postscript (link) CS1 maint: ref=harv (link)
 94. ^ S. M. Imamuddin (1981). Muslim Spain 711–1492 A.D. Brill Publishers. m/s. 169. ISBN 9004061312.CS1 maint: postscript (link) CS1 maint: ref=harv (link)
 95. ^ The Guinness Book Of Records, Terbitan 1998, ISBN 0-5535-7895-2, m/s. 242
 96. ^ George Makdisi (April–Jun 1989). "Scholasticism and Humanism in Classical Islam and the Christian West". Journal of the American Oriental Society. American Oriental Society. 109 (2): 175–182 [175–77]. doi:10.2307/604423. Check date values in: |date= (bantuan)CS1 maint: postscript (link) CS1 maint: ref=harv (link)
 97. ^ The beginnings of modern medicine: the Caliphate http://www.seed.slb.com/subcontent.aspx?id=30658
 98. ^ Ahmed, Imad-ad-Dean. Signs in the heavens. 2. Amana Publications, 2006. Cetak. ISBN 1-59008-040-8 m/s. 23, 84.

  "Despite the fact that they did not have a quantified theory of error they were well aware that an increased number of observations qualitatively reduces the uncertainty."

 99. ^ Rosanna Gorini (2003), "Al-Haytham the Man of Experience, First Steps in the Science of Vision", International Society for the History of Islamic Medicine, Institute of Neurosciences, Laboratory of Psychobiology and Psychopharmacology, Rome, Italy:

  "According to the majority of the historians al-Haytham was the pioneer of the modern scientific method. With his book he changed the meaning of the term optics and established experiments as the norm of proof in the field. His investigations are based not on abstract theories, but on experimental evidences and his experiments were systematic and repeatable."

 100. ^ BBC News The ‘first true scientist.’
 101. ^ (Gaudiosi 1988)
 102. ^ (Hudson 2003, p. 32)
 103. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 103–143
  • "Abbasid Dynasty". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 104. ^ Lapidus (2002), m/s. 288–290,310
 105. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 292
  • "Islamic World". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 106. ^ The Crimean Tatars and their Russian-Captive Slaves Diarkibkan 2013-01-15 di Wayback Machine. Eizo Matsuki. Mediterranean Studies Group at Hitotsubashi University.
 107. ^ Lihat:
  • Holt (1977a), m/s. 263
  • Lapidus (2002), m/s. 250
  • "Istanbul". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 108. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 198, 234, 244, 245, 254
  • L. Gardet. "Islam". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 109. ^ Esposito (2004), m/s. 104, 105
 110. ^ "Islamic Art". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 111. ^ Esposito (2004), m/s. 65
 112. ^ Ikram, S. M. 1964. Muslim Civilization in India. New York: Columbia University Press
 113. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 572
  • Watt (1973), m/s. 18: Wahhabism should not be confused with the early Kharijite sect of Wahabiyya, which was named after Abd-Allah ibn-Wahb ar-Rasibi, who opposed Ali at Nahrawan.
 114. ^ Lapidus (2002), m/s. 358, 378–380, 624
 115. ^ Lapidus (2002), m/s. 380, 489–493
 116. ^ "New Turkey". Weekly.ahram.org.eg. Diarkibkan daripada yang asal pada 2010-10-04. Dicapai pada 2010-05-16.
 117. ^ Lapidus (2002), m/s. 281–282,380,489–493,556,578,823,835
 118. ^ Lihat:
  • Esposito (2004), m/s. 118,119,179
  • Lapidus (2002), m/s. 823–830
 119. ^ Lihat:
 120. ^ Sebagai contoh lihat Major Themes of the Qur'an oleh Fazlur Rahman. Lihat juga ulasannya oleh William A. Graham (1983), m/s. 446.
 121. ^ Sebagai contoh lihat The Spirit of Islam oleh Syed Ameer Ali (1849-1928). Lihat juga komen David Samuel Margoliouth (1905) dalam prakata Mohammed and the Rise of Islam.
 122. ^ Westerlund (2003)
 123. ^ Elizabeth Omara-Otunnu (11-17-2003). "Ramadan Awareness Event Designed To Debunk Negative Images". Advance, University of Connecticut. Check date values in: |date= (bantuan)
 124. ^ Richard Bernstein. "Experts on Islam Pointing Fingers At One Another". The New York Times. Dicapai pada 2007-05-14.
 125. ^ Lihat:
  • Seibert (1994), m/s. 88–89
  • Watt (1974), m/s. 231
 126. ^ Ernst (2004), m/s. 11
 127. ^ a b "Sunnite". Encyclopædia Britannica Online. Dicapai pada 2010-08-26.
 128. ^ Lihat:
  • Encyclopedia of Islam and the Muslim World (2003), m/s .666
  • J. Robson. "Hadith". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • D. W. Brown. "Sunna". Encyclopaedia of Islam Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 129. ^ Lihat:
  • Esposito (2003), m/s. 275,306
  • "Shariah". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • "Sunnite". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 130. ^ Salafi Islam GlobalSecurity.org. Dicapai pada 2010-11-09.
 131. ^ Lihat:
  • Lapidus (2002), m/s. 46
  • "Imam". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  • "Shi'ite". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 132. ^ [http://www.al-shia.com/html/eng/p.php?p=shia'&url=Introduction Imamat, oleh Naser Makarem Shirazi
 133. ^ Lihat:
  • Ahmed (1999), m/s. 44–45
  • Nasr (1994), m/s. 466
 134. ^ Lihat:
 135. ^ Trimingham (1998), m/s. 1
 136. ^ Lihat:
  • Esposito (2003), m/s. 302
  • Malik (2006), m/s. 3
  • B. S. Turner (1998), m/s. 145
  • "Afghanistan: A Country Study". Country Studies. U. S. Library of Congress (Federal Research Division). m/s. 150. Dicapai pada 2007-04-18.
 137. ^ Lihat:
 138. ^ “The Fourteenth-Century's Reformer / Mujaddid”, from the “Call of Islam”, oleh Maulana Muhammad Ali
 139. ^ "Claims of Hadhrat Ahmad, Chapter Two". Alislam.org. 1904-06-24. Dicapai pada 2010-08-06.
 140. ^ The Ahmadi Muslim Community. Who are the Ahmadi Muslims and what do they believe? Waqar Ahmad Ahmedi gives a brief introduction to the Ahmadi branch of Islam Times Online. 27 Mei 2008.
 141. ^ "Ahmadiyya Debate". Parliament of United Kingdom. Dicapai pada 22 Oktober 2010.
 142. ^ "Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population". Pew Research Center. 7 Oktober 2009. Dicapai pada 2010-08-24.
 143. ^ Miller (2009), m/s. 11
 144. ^ Ilyas Ba-Yunus (2006). Muslims in the United States. Greenwood Publishing Group. m/s. 172. ISBN 0313328250. Dicapai pada 2010-08-25. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 145. ^ Frank Whaling (1987). Religion in today's world: the religious situation of the world from 1945 to the present day. T & T Clark. m/s. 38. ISBN 0567094529.
 146. ^ "Islam: An Overview in Oxford Islamic Studies Online". Oxfordislamicstudies.com. 2008-05-06. Dicapai pada 2010-05-16.
 147. ^ Secrets of Islam – U.S. News & World Report. (2005).
 148. ^ Miller (2009), m/s. 15,17
 149. ^ "Number of Muslim by country". nationmaster.com. Dicapai pada 2007-05-30.
 150. ^ "CIA – The World Factbook – China". Cia.gov. Diarkibkan daripada yang asal pada 2016-10-11. Dicapai pada 2009-06-15.
 151. ^ "China (includes Hong Kong, Macau, and Tibet)". State.gov. Dicapai pada 2009-06-15.
 152. ^ "NW China region eyes global Muslim market". China Daily. 2008-07-09. Dicapai pada 2009-07-14.
 153. ^ "Muslim Media Network". Muslim Media Network. 2008-03-24. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-03-27. Dicapai pada 2009-07-14.
 154. ^ Secrets of Islam, U.S. News & World Report. Data daripada International Population Center, San Diego State University.
 155. ^ Lihat:
  • Esposito (2004) m/s. 2,43
  • "Islamic World". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
  "Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents". Adherents.com. Diarkibkan daripada yang asal pada 2008-06-15. Dicapai pada 2007-01-09.
 156. ^ The Mosque in America: A National Portrait Diarkibkan 2010-06-17 di Wayback Machine Council on American-Islamic Relations (CAIR). 26 April 2001. Dicapai 2010-08-01.
 157. ^ Lihat:
  • J. Pedersen. "Masdjid". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
  • "Mosque". Encyclopaedia Britannica Online. |access-date= requires |url= (bantuan)
 158. ^ Marilyn Jenkins-Madina, Richard Ettinghauset and Architecture 650–1250, Yale University Press, ISBN 0-300-08869-8, m/s. 3
 159. ^ Lihat:
  • Adil (2002), m/s. 288
  • F. E. Peters (2003), m/s. 67
  • B. van Dalen. "Tarikh̲". Encyclopaedia of Islam Online. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); |access-date= requires |url= (bantuan)
 160. ^ Ghamidi (2001): Customs and Behavioral Laws
 161. ^ Patheos Library – Islam Sacred Time – Patheos.com
 162. ^ Friedmann (2003), m/s. 14–16
 163. ^ a b Friedmann (2003), m/s. 18–19
 164. ^ Lewis (2001), m/s. 273
 165. ^ Friedmann (2003), m/s. 55
 166. ^ "Aman", Encyclopaedia of Islam
 167. ^ "Murtadd", Encyclopedia of Islam
 168. ^ Encyclopedia of Islam, "Sikhs"

Rujukan

Buku dan jurnal

 • Accad, Martin (2003). "The Gospels in the Muslim Discourse of the Ninth to the Fourteenth Centuries: An Exegetical Inventorial Table (Part I)". Islam and Christian-Muslim Relations. 14 (1). ISSN 0959-6410.
 • Adil, Hajjah Amina (2002). Muhammad: The Messenger of Islam. Islamic Supreme Council of America. ISBN 978-1-930409-11-8. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Ahmed, Akbar (1999). Islam Today: A Short Introduction to the Muslim World (ed. 2.00). I. B. Tauris. ISBN 978-1-86064-257-9.
 • Brockopp, Jonathan E. (2003). Islamic Ethics of Life: abortion, war and euthanasia. University of South Carolina press. ISBN 1-57003-471-0.
 • Cohen-Mor, Dalya (2001). A Matter of Fate: The Concept of Fate in the Arab World as Reflected in Modern Arabic Literature. Oxford University Press. ISBN 0-19-513398-6.
 • Curtis, Patricia A. (2005). A Guide to Food Laws and Regulations. Blackwell Publishing Professional. ISBN 978-0-8138-1946-4.
 • Eglash, Ron (1999). African Fractals: Modern Computing and Indigenous Design. Rutgers University Press. ISBN 0-8135-2614-0.
 • Ernst, Carl (2004). Following Muhammad: Rethinking Islam in the Contemporary World. University of North Carolina Press. ISBN 0-8078-5577-4.
 • Esposito, John (1996). Islam and Democracy. Oxford University Press. ISBN 0-19-510816-7. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan); Cite has empty unknown parameter: |1= (bantuan)
 • Esposito, John (2000a). Muslims on the Americanization Path?. Oxford University Press. ISBN 0-19-513526-1. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Esposito, John (2000b). Oxford History of Islam. Oxford University Press. 978-0195107999.
 • Esposito, John (2002a). Unholy War: Terror in the Name of Islam. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-516886-0.
 • Esposito, John (2002b). What Everyone Needs to Know about Islam. Oxford University Press. ISBN 0-19-515713-3.
 • Esposito, John (2003). The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press. ISBN 0-19-512558-4.
 • Esposito, John (2004). Islam: The Straight Path (ed. ke-3). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-518266-8.
 • Farah, Caesar (2003). Islam: Beliefs and Observances (ed. ke-7). Barron's Educational Series. ISBN 978-0764122266.
 • Firestone, Reuven (1999). Jihad: The Origin of Holy War in Islam. Oxford University Press. ISBN 0-19-512580-0.
 • Friedmann, Yohanan (2003). Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-02699-4.
 • Ghamidi, Javed (2001). Mizan. Dar al-Ishraq. OCLC 52901690.
 • Goldschmidt, Jr., Arthur (2005). A Concise History of the Middle East (ed. ke-8). Westview Press. ISBN 978-0-8133-4275-7. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Griffith, Ruth Marie (2006). Women and Religion in the African Diaspora: Knowledge, Power, and Performance. Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-8370-9. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Hawting, G. R. (2000). The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750. Routledge. ISBN 0-415-24073-5.
 • Hedayetullah, Muhammad (2006). Dynamics of Islam: An Exposition. Trafford Publishing. ISBN 978-1-55369-842-5.
 • Holt, P. M. (1977a). Cambridge History of Islam, Vol. 1. Cambridge University Press. ISBN 0-521-29136-4. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Holt, P. M. (1977b). Cambridge History of Islam, Vol. 2. Cambridge University Press. ISBN 0-521-29137-2. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Hourani, Albert (2003). A History of the Arab Peoples. Belknap Press; Revised edition. ISBN 978-0-674-01017-8. Unknown parameter |coauthor= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Humphreys, Stephen (2005). Between Memory and Desire. University of California Press. ISBN 0-520-24691-8.
 • Kobeisy, Ahmed Nezar (2004). Counseling American Muslims: Understanding the Faith and Helping the People. Praeger Publishers. ISBN 978-0-313-32472-7.
 • Koprulu, Mehmed Fuad (1992). The Origins of the Ottoman Empire. SUNY Press. ISBN 0-7914-0819-1. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Kramer, Martin (1987). Shi'Ism, Resistance, and Revolution. Westview Press. ISBN 978-0-8133-0453-3.
 • Kugle, Scott Alan (2006). Rebel Between Spirit And Law: Ahmad Zarruq, Sainthood, And Authority in Islam. Indiana University Press. ISBN 0-253-34711-4.
 • Lapidus, Ira (2002). A History of Islamic Societies (ed. ke-2). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-77933-3.
 • Lewis, Bernard (1984). The Jews of Islam. Routledge & Kegan Paul. ISBN 0-7102-0462-0.
 • Lewis, Bernard (1993). The Arabs in History. Oxford University Press. ISBN 0-19-285258-2.
 • Lewis, Bernard (1997). The Middle East. Scribner. ISBN 978-0-684-83280-7.
 • Lewis, Bernard (2001). Islam in History: Ideas, People, and Events in the Middle East (ed. ke-2). Open Court. ISBN 978-0-8126-9518-2.
 • Lewis, Bernard (2003). What Went Wrong?: The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East (ed. Reprint). Harper Perennial. ISBN 978-0-06-051605-5.
 • Lewis, Bernard (2004). The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror. Random House, Inc., New York. ISBN 978-0-8129-6785-2.
 • Madelung, Wilferd (1996). The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge University Press. ISBN 0-521-64696-0.
 • Malik, Jamal (2006). Sufism in the West. Routledge. ISBN 0-415-27408-7. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Menski, Werner F. (2006). Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa. Cambridge University Press. ISBN 0-521-85859-3.
 • Mohammad, Noor (1985). "The Doctrine of Jihad: An Introduction". Journal of Law and Religion. 3 (2).
 • Momen, Moojan (1987). An Introduction to Shi`i Islam: The History and Doctrines of Twelver Shi`ism. Yale University Press. ISBN 978-0-300-03531-5.
 • Nasr, Seyed Muhammad (1994). Our Religions: The Seven World Religions Introduced by Preeminent Scholars from Each Tradition (Chapter 7). HarperCollins. ISBN 0-06-067700-7.
 • Novak, David (February 1999). "The Mind of Maimonides". First Things.
 • Parrinder, Geoffrey (1971). World Religions: From Ancient History to the Present. Hamlyn Publishing Group Limited. ISBN 0-87196-129-6.
 • Patton, Walter M. (April 1900). "The Doctrine of Freedom in the Korân". The American Journal of Semitic Languages and Literatures. Brill Academic Publishers. 16 (3). ISBN 90-04-10314-7.
 • Peters, F. E. (1991). "The Quest for Historical Muhammad". International Journal of Middle East Studies.
 • Peters, F. E. (2003). Islam: A Guide for Jews and Christians. Princeton University Press. ISBN 0-691-11553-2.
 • Peters, Rudolph (1977). Jihad in Medieval and Modern Islam. Brill Academic Publishers. ISBN 90-04-04854-5.
 • Rippin, Andrew (2001). Muslims: Their Religious Beliefs and Practices (ed. ke-2). Routledge. ISBN 978-0-415-21781-1.
 • Ruthven, Malise (2005). Fundamentalism: The Search for Meaning. Oxford University Press. ISBN 0-19-280606-8.
 • Sahas, Daniel J. (1997). John of Damascus on Islam: The Heresy of the Ishmaelites. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-03495-2.
 • Sachedina, Abdulaziz (1998). The Just Ruler in Shi'ite Islam: The Comprehensive Authority of the Jurist in Imamite Jurisprudence. Oxford University Press US. ISBN 0-19-511915-0.
 • Seibert, Robert F. (1994). "Review: Islam and the West: The Making of an Image (Norman Daniel)". Review of Religious Research. 36 (1).
 • Sells, Michael Anthony (2003). The New Crusades: Constructing the Muslim Enemy. Columbia University Press. ISBN 0-231-12667-0. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Smith, Jane I. (2006). The Islamic Understanding of Death and Resurrection. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515649-2.
 • Stillman, Norman (1979). The Jews of Arab Lands: A History and Source Book. Philadelphia: Jewish Publication Society of America. ISBN 1-82760-198-1.
 • Tabatabae, Sayyid Mohammad Hosayn (1979). Shi'ite Islam. Suny press. ISBN 0-87395-272-3. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Tabatabae, Sayyid Mohammad Hosayn (2002). Islamic teachings: An Overview and a Glance at the Life of the Holy Prophet of Islam. Green Gold. ISBN 0-922817-00-6. Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (bantuan)
 • Teece, Geoff (2003). Religion in Focus: Islam. Franklin Watts Ltd. ISBN 978-0-7496-4796-4.
 • Tolan, John V. (2002). Saracens: Islam in the Medieval European Imagination. Columbia University Press.
 • Trimingham, John Spencer (1998). The Sufi Orders in Islam. Oxford University Press. ISBN 0-19-512058-2.
 • Tritton, Arthur S. (1970) [1930]. The Caliphs and their Non-Muslim Subjects: A Critical Study of the Covenant of Umar. London: Frank Cass Publisher. ISBN 0-7146-1996-5.
 • Turner, Colin (2006). Islam: the Basics. Routledge (UK). ISBN 0-415-34106-X.
 • Turner, Bryan S. (1998). Weber and Islam. Routledge (UK). ISBN 0-415-17458-9.
 • Waines, David (2003). An Introduction to Islam. Cambridge University Press. ISBN 0-521-53906-4.
 • Warraq, Ibn (2000). The Quest for Historical Muhammad. Prometheus. ISBN 978-1-57392-787-1.
 • Warraq, Ibn (2003). Leaving Islam: Apostates Speak Out. Prometheus. ISBN 1-59102-068-9.
 • Watt, W. Montgomery (1973). The Formative Period of Islamic Thought. University Press Edinburgh. ISBN 0-85-224254-X.
 • Watt, W. Montgomery (1974). Muhammad: Prophet and Statesman (ed. New). Oxford University Press. ISBN 0-19-881078-4.
 • Weiss, Bernard G. (2002). Studies in Islamic Legal Theory. Boston: Brill Academic publishers. ISBN 90-04-12066-1.
 • Williams, John Alden (1994). The Word of Islam. University of Texas Press. ISBN 0-292-79076-7.
 • Williams, Mary E. (2000). The Middle East. Greenhaven Pr. ISBN 0-7377-0133-1.

Ensiklopedia

 • William H. McNeill, Jerry H. Bentley, David Christian, penyunting (2005). Berkshire Encyclopedia of World History. Berkshire Publishing Group. ISBN 978-0-9743091-0-1. Missing or empty |title= (bantuan)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 • Gabriel Oussani, penyunting (1910). Catholic Encyclopedia. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Paul Lagasse, Lora Goldman, Archie Hobson, Susan R. Norton, penyunting (2000). The Columbia Encyclopedia (ed. ke-6). Gale Group. ISBN 978-1-59339-236-9. Missing or empty |title= (bantuan)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 • Encyclopaedia Britannica Online. Encyclopaedia Britannica, Inc. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Erwin Fahlbusch, William Geoffrey Bromiley, penyunting (2001). Encyclopedia of Christianity (ed. ke-1). Eerdmans Publishing Company, and Brill. ISBN 0-8028-2414-5. Missing or empty |title= (bantuan)
 • John Bowden, penyunting (2005). Encyclopedia of Christianity (ed. ke-1). Oxford University Press. ISBN 0-19-522393-4. Missing or empty |title= (bantuan)
 • George Thomas Kurian, Graham T. T. Molitor, penyunting (1995). Encyclopedia of the Future. MacMillan Reference Books. ISBN 978-0-02-897205-3. Missing or empty |title= (bantuan)
 • P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs (penyunting). Encyclopaedia of Islam Online. Brill Academic Publishers. ISSN 1573-3912. Missing or empty |title= (bantuan)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 • Richard C. Martin, Said Amir Arjomand, Marcia Hermansen, Abdulkader Tayob, Rochelle Davis, John Obert Voll, penyunting (2003). Encyclopedia of Islam and the Muslim World. MacMillan Reference Books. ISBN 978-0-02-865603-8. Missing or empty |title= (bantuan)CS1 maint: multiple names: editors list (link)
 • Jane Dammen McAuliffe (penyunting). Encyclopaedia of the Qur'an Online. Brill Academic Publishers. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Lindsay Jones, penyunting (2005). Encyclopedia of Religion (ed. ke-2). MacMillan Reference Books. ISBN 978-0-02-865733-2. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Salamone Frank, penyunting (2004). Encyclopedia of Religious Rites, Rituals, and Festivals (ed. ke-1). Routledge. ISBN 978-0-415-94180-8. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Peter N. Stearns, penyunting (2000). The Encyclopedia of World History Online (ed. 6th). Bartleby. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Josef W. Meri, penyunting (2005). Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia. Routledge. ISBN 0-415-96690-6. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Wendy Doniger, penyunting (1999). Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions. Merriam-Webster. ISBN 0-87779-044-2. Missing or empty |title= (bantuan)
 • Glasse Cyril, penyunting (2003). New Encyclopedia of Islam: A Revised Edition of the Concise Encyclopedia of Islam. AltaMira Press. ISSN 978-0759101906. Cite has empty unknown parameter: |1= (bantuan); Missing or empty |title= (bantuan)
 • Edward Craig, penyunting (1998). Routledge Encyclopedia of Philosophy (ed. ke-1). Routledge. ISBN 978-0-415-07310-3. Missing or empty |title= (bantuan)

Bacaan lanjut

Pautan luar

Sumber akademik
Direktori
Islam - teks, audio dan video
Pertubuhan