Nombor transenden

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Lompat ke: pandu arah, cari
Sistem nombor matematik 
Asas

\mathbb{N}\sub\mathbb{Z}\sub\mathbb{Q}\sub\mathbb{R}\sub\mathbb{C}

Nombor asli \mathbb{N}
Nombor negatif
Integer \mathbb{Z}
Nombor nisbah \mathbb{Q}
Nombor bukan nisbah
Nombor nyata \mathbb{R}
Nombor khayalan
Nombor kompleks \mathbb{C}
Nombor algebra
Nombor transenden

Perluasan kompleks

Nombor dwikompleks
Nombor hiperkompleks
Kuaternion \mathbb{H}
Kokuaternion
Bikuaternion
Oktonion \mathbb{O}
Sedenion
Tesarina
Hipernombor
Nombor supernyata
Nombor hipernyata
Nombor sureal

Lain-lain

Nombor nominal
Nombor kompleks belah \mathbb{R}^{1,1}
Nombor bersiri
Nombor melampaui terhingga
Nombor ordinal
Nombor kardinal
Nombor perdana
p-adic numbers
Nombor boleh bina
Nombor boleh kira
Jujukan integer
Pemalar matematik
Nombor besar
Pi π = 3.141592654...
e = 2.718281828...
Unit khayalan  i^2 = -1
Ketakterhinggaan

Dalam bidang matematik, nombor transenden ialah nombor bukan algebra, iaitu nombor yang bukan punca mana-mana polinomial bukan sifar dengan satu pemboleh ubah dan pekali-pekali nombor nisbah (atau integer). Contoh-contoh nombor transenden ialah π dan e.