Pergi ke kandungan

Bantuan:Pengenalan suntingan dengan teks wiki/3

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Menyunting laman
Mengaktifkan mod suntingan

Pemformatan
Jadikan kemas

Pautan dan pautan wiki
Hubungkan sesama laman

Menyimpan perubahan
Terbitkan suntingan

Mencipta rencana baharu
Menulis laman baharu dari kosong

Rumusan
Rumusan apa yang dipelajariTutorial video berkenaan asas teks wiki, termasuk penerapan pautan.

Pautan wiki adalah antara komponen-komponen penting Wikipedia. Pautan wiki menghubungkan sesama laman, sekaligus menghubungkan keseluruhan ensiklopedia.

Secara am, pautan wiki perlu ditambah bagi sebutan pertama konsep atau benda penting atau yang tidak lazim difahami dalam satu-satu rencana.

Biasanya, pautan wiki menggunakan tanda kurung bersegi seperti ini: [[laman sasaran]]. Anda juga boleh menambah pautan wiki dengan mengeklik ikon Chain icon.

Jika anda ingin menambah satu pautan wiki, tetapi ingin memaparkan teks lain (selain nama tajuk laman sasaran), anda boleh gunakan pembahagi bar menegak | ( Shift+\):
[[laman sasaran|teks paparan]]

Anda juga boleh memberi pautan lebih khusus terhadap satu seksyen dalam rencana dengan tanda pagar, #:
[[laman sasaran#Seksyen sasaran|teks paparan]]

Ini ialah beberapa contoh:

Anda juga akan menjumpai templat yang membenarkan unsur-unsur yang lazim dipakai dimasukkan dalam banyak laman. Ini ditulis dengan menggunakan tanda kurung berombak: {{nama templat|parameter}}

Sebagai contoh, untuk memasukkan teg [perlu rujukan], anda boleh menaip kod ini: {{perlu rujukan|date=Julai 2024}}. Selain itu, ikon Puzzle piece icon juga boleh dipakai.