Sunan al-Tirmizi

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.


Jami' at-Tirmidhi (Arab: جامع الترمذي, Jāmi` at-Tirmidhī), juga dikenali sebagai Sunan al-Tirmizi (Arab: سُـنَن الترمذي, Sunan al-Tirmidhī), ialah satu daripada enam kitab Hadis yang dikenali sebagai Al-Kutub al-Sittah. Ia dihimpunkan oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmizi.

Sunan At-Tirmizi merupakan kitab ke-5 dalam susunan Kutubus Sittah. Imam At-Tirmizi telah mengumpullkan hadis-hadis selama 20 tahun, akan tetapi hanya 3956 hadis yang dimasukkan dalam sunannya. Sunan At-Tirmizi bukan sahaja mengandungi hadis-hadis sahih, malah ia juga mengandungi hadis-hadis hasan, dhaif, dan gharib dengan menerangkan kelemahannya.

Tajuk kitab[sunting | sunting sumber]

Al-Kattani berkata: "Jami al-Tirmizi juga dikenali sebagai Sunan; himpunan ini bukan dua kitab berlainan, dan juga [dikenali sebagai] Al-Jami al-Kabir."[1]


Pujian[sunting | sunting sumber]

Al-Hafiz Abu'l-Fadl Al-Maqdisi berkata, 'Aku dengar daripada al-Imam Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Ansari di Harrah — apabila Abu Isa al-Tirmizi dan kitabnya di bicarakan di hadapannya — berkata: "Bagiku kitab ini lebih berguna daripada kitab-kitab Bukhari dan Muslim. Ini kerana hanya seorang pakar mampu memdapat manfaat daripada kitab al-Bukhari dan kitab Muslim, sementara setiap orang mampu meraih manfaat daripada kita Abu Isa".'[2]

Ibn Al-Athir berkata: '(Ia) adalah kitab yang terbaik, memiliki manfaat yang paling banyak, aturannya terbaik, dengan perulangan yang paling kurang. Ia mengandungi apa yang tiada pada kitab-kitab lain; seperti penyataan pendapat mazhab berlainan, sudut-sudut penghujahan, dan menerangkan sama ada kedudukan hadis, sama ada Sahih, Gharib, atau Da'if, dan juga catatan yang baik atau buruk (berkaitan perawi).'

Ketulenan[sunting | sunting sumber]

Orang Islam Sunni menganggap himpunan ini sebagai kelima 'kekutannya' dalam Al-Kutub.[3]

Jenis hadis mengikut ketulenan[sunting | sunting sumber]

Daripada empat kitab Sunan, hanya kitab Imam al-Tirmizi yang dibahagikan kepada empat bahagian. Bahagian pertama, yang dimuatkan hadis Sahih beliau bersetuju dengan Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahagian kedua pula mematuhi piawai dua orang sarjana hadis, Imam Abu Daud, dan Imam Nasa'i. Imam al-Tirmizi menggunakan piawai kedua-dua sarjana ini —piawai ini kurang sedikit daripada piawai Imam al-Bukhari dan Imam Muslim.

Ketiga ialah himpunan hadis yang mempunyai percanggahan; dalam kes ini beliau menerangkan kelemahan hadis. Dan bahagian keempat, hadis-hadis yang telah digunkan oleh pakar fiqah.[4]

Ulasan[sunting | sunting sumber]

(Inggeris)

  • Aridhat al-Ahwathi bi Sharh Sunan al-Tirmidhi written Ibn al-Arabi d. 543H (1148-49 CE)
  • Sharh Jaami' al-Tirmidhi of which only the last portion of remains - Sharh 'Ilal at-Tirmidhi - by Ibn Rajab
  • Commentary on al-Tirmidhi's Hadith Collection by al-Zayn al-Iraqi
  • Footnotes, including explanation and verification, of approximately the first third of the Sunan by Ahmad Muhammad Shakir
  • al-`Urf al Shadhi Sharh Sunan Al-Tirmidhi by Anwar Shah Kashmiri
  • Tuhfat Al-Ahwadhi Bi Sharh Jami` Al-Tirmidhi by 'Abd al-Rahman al-Mubarkafuri, ed. 'Abd al-Rahman Muhammad 'Uthman, 10 vols., Beirut

.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Al-Risalah al-Mustatrafah, pg. 11.
  2. ^ Shurut al-A'immah al-Sittah, by al-Maqdisi, pg. 101.
  3. ^ Haddad, G. F. "Various Issues About Hadiths".
  4. ^ Shurut al-A'immah al-Sittah, by al-Maqdisi, pg. 92.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]