Akta Pendidikan 1996

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Akta Pendidikan 1996
Parlimen Malaysia
Tajuk panjang
 • Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi pendidikan dan bagi perkara yang berkaitan dengannya.
Petikan
Jangkauan wilayah
Seluruh Malaysia
Digubal oleh
Tarikh diluluskan
20 Disember 1995
Digubal oleh
Tarikh diluluskan
28 Disember 1995
15 Julai 1996
Tarikh mula berkuat kuasa
1 Ogos 1996
Tarikh kuat kuasa
[31 Disember 1997, P.U. (B) 541/1997]
Sejarah perundangan
Rang undang-undang diperkenalkan oleh Dewan Rakyat
Rang Undang-undang 1995
Petikan rang undang-undang
Diperkenalkan oleh
Bacaan pertama
Bacaan kedua
Bacaan ketiga
Rang undang-undang diperkenalkan oleh Dewan Negara
Rang Undang-undang 1995
Petikan rang undang-undang
Diperkenalkan oleh
Bacaan pertama
Bacaan kedua
Bacaan ketiga
Pindaan
Akta Pendidikan (Pindaan) 2002 [Akta A1152]
Akta Pendidikan (Pindaan) 2009 [Akta A1341]
Perundangan berkaitan
Akta Pelajaran 1961
Akta Pelajaran (Pindaan) 1963 [Akta 32/1963]
Perintah Akta Pelajaran (Perluasan ke Sarawak) 1975 [P.U. (A) 425/1975]
Perintah Akta Pelajaran (Perluasan ke Sabah) 1976 [P.U. (A) 176/1976]
Kata kunci
Pendidikan
Status: Berkuat kuasa

Akta Pendidikan 1996 merupakan lanjutan dan pembaharuan dari Akta Pelajaran 1961 bertujuan memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sejajar dengan kehendak dan cita-cita Malaysia untuk menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu tinggi dan bertaraf dunia. Akta Pendidikan 1996 menampilkan kesinambungan kepada hasrat dan dasar pendidikan yang sedia ada.

Akta ini berpaksi kepada perakuan-perakuan utama Penyata Razak 1956 yang menjadi asas dasar pendidikan kebangsaan. Akta baru ini juga banyak mengekalkan peruntukan yang masih relevan daripada Akta Pelajaran 1961. Tujuan menggubalkan Akta Pendidikan 1996 untuk memperluaskan skop dan memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan.

Struktur[sunting | sunting sumber]

Akta Pendidikan 1996, dalam keadaan semasa (1 January 2012), terdiri daripada 16 Bahagian mengandungi 156 seksyen dan 1 jadual (termasuk 2 pindaan).

 • Bahagian I: Permulaan
 • Bahagian II: Pentadbiran
 • Bahagian III: Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan
 • Bahagian IV: Sistem Pendidikan Kebangsaan
  • Bab 1—Sistem Pendidikan Kebangsaan
  • Bab 2—Pendidikan Prasekolah
  • Bab 3—Pendidikan Rendah
  • Bab 4—Pendidikan Menengah
  • Bab 5—Pendidikan Lepas Menengah
  • Bab 6—Institusi Pendidikan Lain
  • Bab 7—Pendidikan Teknik dan Politeknik
  • Bab 8—Pendidikan Khas
  • Bab 9—Pendidikan Guru
  • Bab 10—Pengajaran Agama di Institusi Pendidikan
  • Bab 11—Pengurusan Institusi Pendidikan
  • Bab 12—Penyediaan Kemudahan dan Perkhidmatan
 • Bahagian V: Penilaian dan Peperiksaan
 • Bahagian VI: Pendidikan Tinggi
 • Bahagian VII: Institusi Pendidikan Swasta
 • Bahagian VIII: Pendaftaran Institusi Pendidikan
  • Bab 1—Pendaftaran Institusi Pendidikan
  • Bab 2—Pembatalan Pendaftaran
  • Bab 3—Pendaftaran Pengelola dan Pekerja
  • Bab 4—Pendaftaran Murid
  • Bab 5—Pemeriksaan Institusi Pendidikan oleh Ketua Pendaftar
 • Bahagian IX: Pendaftaran Guru
  • Bab 1—Pendaftaran Guru
  • Bab 2—Permit Mengajar
 • Bahagian X: Jemaah Nazir Sekolah
  • Bab 1—Jemaah Nazir
  • Bab 2—Am
 • Bahagian XI: Kewangan
 • Bahagian XII: Rayuan
 • Bahagian XIII: Peraturan-peraturan
 • Bahagian XIV: Kesalahan dan Penalti
 • Bahagian XV: Pelbagai
 • Bahagian XVI: Peralihan dan Pemansuhan
 • Jadual

Rujukan[sunting | sunting sumber]

Pautan luar[sunting | sunting sumber]