Jahai

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Suku Jahai merupakan orang asli dari puak Negrito yang terdapat di Perak dan Kelantan.

Orang Asli Jahai mendiami beberapa tempat di Malaysia Barat