Pergi ke kandungan

Portal:Biologi

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

PORTAL BIOLOGI

Portal Biologi

frames
frames

Biologi, satu perkataan yang berasal daripada perkataan bahasa Greek, bios (hayat) dan akhiran -ology (kajian), ialah satu cabang sains yang berkenaan dengan ciri-ciri dan tingkah laku organisma. Biologi menumpukan kepada ciri-ciri fizikal dan tabiat hidupan yang hidup pada masa kini dan masa silam, bagaimana mereka terhasil dan interaksi antara sesama mereka dan alam sekitar. Malah kini terdapat ahli biologi yang mengkaji kemungkinan haiwan yang akan berevolusi pada masa akan datang dan juga yang terdapat di planet-planet yang lain.

Warna biru telah dipergunakan sebagai warna portal ini untuk menegaskan bahawa kehidupan di Bumi bergantung kepada kimia air yang unik.

Rencana pilihan

Contoh Gambar Bakteria
Contoh Gambar Bakteria

Bakteria ialah satu kumpulan utama organisma unisel. Istilah "bakteria" telah digunakan dengan berbagai-bagai maksud untuk semua prokariot serta untuk sekumpulan utamanya yang digelarkan eubakteria, tergantung kepada gagasan-gagasan mengenai hubungan antaranya. Istilah bakteria yang digunakan dalam rencana ini khusus untuk merujuk kepada eubakteria. Lagi satu kumpulan bakteria (digunakan secara umum dari segi bukan taksonomi) ialah Arkea. Kajian bakteria digelarkan bakteriologi, satu subbidang mikrobiologi.

Bakteria adalah organisma yang paling banyak terdapat di dunia, dan sentiasa boleh didapati di dalam tanah serta di dalam air, dan sebagai simbion bagi organisma yang lain. Banyak patogen adalah bakteria. Kebanyakannya amat kecil, biasanya hanya 0.5-5.0 μm pada ukuran yang paling panjang, walaupun bakteria gergasi seperti Thiomargarita namibiensis dan Epulopiscium fishelsoni boleh bertumbuh melebihi saiz 0.5 milimeter. Secara amnya, bakteria mempunyai dinding sel yang serupa dengan sel tumbuhan dan kulat, tetap dinding sel bakteria biasanya diperbuat daripada peptidoglikan dan bukannya daripada selulosa (seperti untuk tumbuhan) atau kitin (seperti untuk kulat), dan tidak berhomolog dengan dinding sel eukariot. Banyak bakteria bergerak dengan menggunakan flagelum yang mempunyai struktur yang berbeza dengan flagelum kumpulan lain.

Gambar pilihan

Embrio ialah multisel diploid eukaryote dalam peringkat terawal perkembangan, dari masa pertama pembahagian sel sehingga kelahiran, menetas, atau percambahan. Pada manusia, ia dipanggil embrio sehingga kira-kira lapan minggu selepas persenyawaan (iaitu sepuluh minggu selepas tempoh haid terakhir atau LMP)

Biografi pilihan

Tahukah anda?

  • ... ikan terkecil, iaitu Philippine goby, hanya boleh bertumbuh antara 1 sehingga 1.5 cm sahaja?
  • ... bunga terbesar didunia, Rafflesia memiliki bau yang menyengatkan?
  • ... akar Padi juga boleh mengalami Fermentasi?
  • ... virus bukanlah sebuah mikroorganisma?

Portal berkaitan

Kata-kata dari Wikiquote

Perkara yang anda boleh lakukan

Penyumbang

Sekiranya anda berminat untuk menyumbang di laman ini atau berminat untuk memulakan rencana baru yang berkaitan dengan biologi, taipkan nama pengguna anda di sini. Kerjasama anda amat dihargai.

Topik utama

Am Hayat | Spesies | Biologi
Ekologi Biojisim | Rantai makanan | Spesies penunjuk | Pemupusan | Habitat | Taburan spesies | Teori Gaia
Pemuliharaan Biokepelbagaian | Titik panas biokepelbagaian | Simpanan alam semula jadi | Kesan pinggir | Kesan Allee | Koridor | Pemecahan | Pencemaran | Spesies invasif | In situ - ex situ | Bank biji | Ekonomi alam sekitar
Evolusi Pemilihan semula jadi | Hanyutan genetik | Pemilihan seks | Penspesiesan  | Mutasi | Aliran gen
Pohon hayat Haiwans | Tumbuhans | Kulat | Protiss | Bakteria | Arkea | Prokariot | Eukariot | Sistem tiga domain | Angiosperma | Serangga | Nematods | Virus
Perkembangan Tisu | Persenyawaan | Embriogenesis | Penggastrulaan | Neurulasi | Organogenesis | Pembezaan | Morfogenesis | Metamorfosis | Ontogeni
Kitar hayat Pembiakan | Ploidi | Spermatogenesis | Selangan generasi | Oogenesis | Parasitisme | Evolusi seks | Meiosis | Pengulangan DNA
Sel Dinding sel | Membran sel | Sitorangka | Mitokondrion | Kloroplas | Nukleus | Retikulum endoplasma | Perkakas Golgi | Kitar sel | Mitosis | Metabolisme | Pengisyaratan sel | Penyasaran protein
Biokimia DNA | RNA | Protein | Enzim | Perlipatan protein | Karbohyirat | lipid | glycolysis | citric acid cycle | electron transport chain | Pemfosforilan oksidatif | Fotosintesis | Struktur protein
Genetik Gen | Genom | Kariotip | Transkripsi | Terjemahan | Gabungan semula | Kromosom | Pewarisan Mendel | Fenotip | Genotip | Epigenetik | Sambatan | Mutasi | Cap jari genetik | Kromatin | Genetik klasik | Genetik ekologi | Genetik molekul | Genetik penduduk | Genetik kuantitatif
Teknik-teknik Kejuruteraan genetik | transformation | gel electrophoresis | chromatography | centrifugation | cell culture | DNA sequencing | DNA microarray | green flourescent protein | vector | Enzyme assay | Protein purification | Western blot | Northern blot | Southern blot | restriction enzyme | polymerase chain reaction | two-hybrid screening
Other fields Anatomy | astrobiology | botany | bioengineering | bioinformatics | human biology | microbiology | origin of life | paleontology | parasitology | pathology | pharmacology | phylogenetics | physiology | marine biology | systems biology | taxonomy | zoology
Classification of man Primate | mammal | vertebrate | craniata | chordate | deuterostome | animal
History of biology Natural history | geography | ecology | molecular biology | evolutionary biology | Great Chain of Being

Portals?