Pergi ke kandungan

Majlis Daerah Mersing

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Majlis Daerah Mersing
  1. Sebelum Majlis Daerah Mersing ditubuhkan, terdapat beberapa Penguasa Tempatan kecil yang diwujudkan iaitu :
  1. Semua Penguasa Tempatan ini menggunakan Enakmen 118 dan “Authorities Local Election Ordinance 1951” sebagai asas pengurusan dan pentadbiran masing-masing.
  2. Walau bagaimanapun Enakmen di atas telah dimansuhkan setelah berkuatkuasanya Seksyen 10 Akta 124 (Akta Kerajaan Peruntukan Sementara 1973). Perintah di bawah seksyen 10 merangkumi perkara-perkara berikut:-
  • Pemansuhan Majlis-Majlis Tempatan
  • Pencantuman Majlis-Majlis Tempatan di bawah satu pentadbiran baru
  • Pengujudan Majlis-Majlis Daerah; dan
  • Perlantikan Ahli Lembaga Pengurus yang menggantikan Consular-Consular yang dipilih melalui pilihanraya di bawah “Local Authorities Elections Ordinance 1951”
  1. Akta 124 di atas akhirnya telah juga dimansuhkan oleh Kerajaan Persekutuan dan digantikan pula dengan Akta 171 (Akta Kerajaan Tempatan 1976) yang digunakan sehinggalah sekarang.
  2. Dengan berkuatkuasanya Akta 171 di atas, maka lahirlah MAJLIS DAERAH MERSING dengan rasminya dan telah diisytiharkan penubuhannya pada 26 Mei 1977 melalui Warta Kerajaan Johor bil.JPU 30
  3. Setelah itu lahirlah Majlis Daerah Mersing beserta 2 cawangan pentadbirannya di 2 pekan kecil iaitu Cawangan Endau dan Cawangan Jemaluang.