Pergi ke kandungan

Senarai kempen Nabi Muhammad

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Senarai kempen Nabi Muhammad memasukkan ekspedisi-ekspedisi dan kempen perang yang dijalankan oleh kaum Muslimin semasa hayat Nabi Muhammad s.a.w.

Sesetengah sumber menggunakan perkataan ghazwah dan maghazi (jamak) untuk kempen-kempen yang mana Nabi Muhammad terlibat, manakala perkataan sariyah (jmk. saraya) untuk kempen-kempen Muslim awal yang mana baginda sendiri tidak terlibat.[1] Sumber-sumber lain menggunakan istilah ghazwah dan maghazi untuk merujuk kepada kedua-dua jenis kempen.[2]

Sumber-sumber Islam awal berbeza-beza dalam kronologi kempen orang Muslim.[2] Melainkan dinyatakan, tarikh yang diberikan dalam senarai ini berdasarkan buku Muhammad at Medina oleh Montgomery Watt, yang mengikuti kronologi yang diusulkan oleh Leone Caetani.[3]

Senarai kempen[sunting | sunting sumber]

Petunjuk

  kempen yang Nabi Muhammad terlibat
(28)
  kempen yang Nabi Muhammad tidak terlibat
(73)

Jenis Nama Tarikh Masihi[3] Tarikh Hijrah[3]
1 Kempen Hamzah bin Abdul Muttalib[2] Mac 623 1
2 Kempen Ubaidah bin al-Harith April 623 1
3 Kempen al-Kharrar[3] Mei 623 1
4(1) Serangan Waddan (al-Abwa'[3]) Ogos 623 1
5(2) Serangan Buwat September 623 2
6(3)


Kempen Pertama ke Badar (Safwan[3]) September 623 2
7(4) Serangan Zul al-Usyairah Disember 623 2
8 Serbuan Nakhla Januari 624 2
9(5) Perang Badar 13 Mac 624 2
12(6) Serangan terhadap Bani Qainuqak April 624 2
13(7) Serangan terhadap Sawiq Mei/Jun 624 2
14(8) Serangan al-Kudar Mei 624 3
15 Pembunuhan Kaab bin al-Asyraf Ogos/September 624 3
16(9) Serbuan Zu Amar September 624 3
17(10) Serangan terhadap Buhran Oktober/November 624 3
18 Serbuan al-Qaradah November 624 3
19(11) Perang Uhud 23 Mac 625 3
20(12) Perang Hamra al-Asad Mac 625 3
21 Kempen Qatan Jun 625 4
22 Kempen Abdullah bin Unais Jun 625 4
23 Kempen al-Raji Julai 625 4
24 Kempen Bir Mauna Julai 625 4
25(13) Serangan terhadap Bani Nadir Ogos 625 4
26(14) Kempen Badar al-Mauid April 626 4
27(15) Kempen Zaturriqa Jun 626 5
28(16) Kempen Dumat al-Jandal Ogos/September 626 5
29 Kempen al-Muraisi/Serangan terhadap Bani Mustalaq Januari 627 5
30(17) Perang Khandaq April 627 5
31(18) Serangan terhadap Bani Quraizah Mei 627 5
32 Kempen Muhammad bin Maslamah Jun 627 6
33(19) Serangan terhadap Bani Lahyan Julai 627 6
34 Kempen Zuqarad Ogos 627 6
35 Kempen Ukasya bin al-Mihsan Ogos/September 627 6
36 Serbuan pertama terhadap Bani Thalabah Ogos/September 627 6
37 Serbuan kedua terhadap Bani Thalabah Ogos/September 627 6
38 Kempen Zaid bin Harithah (al-Jumum) September 627 6
39 Kempen Zaid bin Harithah (al-Is) September/Oktober 627 6
40 Serbuan terhadap Bani Thalabah Oktober/November 627 6
41 Kempen Zaid bin Harithah (Hisma) Oktober/November 627 6
42 Kempen Zaid bin Harithah (Wadi al-Qura) November/Disember 627 6
43 Kempen Abdul Rahman bin Auf Disember 627/Januari 628 6
44 Kempen Fidak Disember 627/Januari 628 6
45 Kempen Wadi al-Qura Kedua 628 6
46 Kempen Kurz bin Jabir al-Fihri Januari/Februari 628 6
47 Kempen Abdullah bin Rawaha Februari/Mac 628 6
48(20) Perjanjian Hudaibiyah Mac 628 6
49(21) Pembukaan Fidak Mei 628 7
50(22) Perang Khaibar Mei/Jun 628 7
51(23) Kempen Wadi al-Qura Ketiga Mei 628 7
52 Kempen Umar bin al-Khatab Disember 628 7
53 Kempen Abu Bakar al-Siddiq Disember 628 7
54 Kempen Basyir bin Saad al-Ansari (Fadak) Disember 628 7
55 Kempen Ghalib bin Abdullah al-Laithi (Meifah) Januari 629 7
56 Kempen Basyir bin Saad al-Ansari (Yaman) Februari 628 7
57 Kempen Ibnu Abu al-Awja al-Sulami April 629 7
58 Kempen Ghalib bin Abdullah al-Laithi (Fadak) Mei 629 7
59 Kempen Ghalib bin Abdullah al-Laithi (al-Kadid) Jun 629 8
60 Kempen Syuja bin Wahab al-Asadi Jun 629 8
61 Kempen Kaab bin Umair al-Ghifari Julai 629 8
62 Perang Mutah September 629 8
63 Kempen Amru bin al-As Oktober 629 8
64 Kempen Abu Ubaidah bin al-Jarrah Oktober 629 8
65 Kempen Abu Hadrad al-Aslami 629 8
66 Kempen Abu Qatadah bin Rabi al-Ansari (Khadirah) November 629 8
67 Kempen Abu Qatadah bin Rabi al-Ansari (Batn Edam) Disember 629 8
68(24) Pembukaan Kota Makkah Januari 630 8
69 Kempen Khalid bin al-Walid (Nakhlah) Januari 630 8
70 Serbuan Amru bin al-As Januari 630 8
71 Serbuan Saad bin Zaid al-Asyhali Januari 630 8
72 Kempen Khalid bin al-Walid (Bani Jazimah) Januari 630 8
73(25) Perang Hunain Januari 630 8
74 Kempen al-Tufail bin Amru al-Dausi Januari 630 8
75(26) Perang Autas 630 8
76 Kempen Abu Amir al-Asyari Januari 630 8
77 Kempen Abu Musa al-Asyari Januari 630 8
78(27) Pengepungan Taif Februari 630 8
79 Kempen Uyainah bin Hisan April/Mei 630 9
80 Kempen Qutbah bin Amir Mei/Jun 630 9
81 Kempen Dahhak al-Kilabi Jun/Julai 630 9
82 Kempen Alqammah bin Mujazziz Julai/Ogos 630 9
83 Kempen Ali bin Abu Talib (al-Fuls) Julai/Ogos 630 9
84 Kempen Ukasya bin al-Mihsan (Uzrah dan Bali) 630 9
85(28) Perang Tabuk Oktober/Disember 630 9
86 Kempen Khalid bin al-Walid (Daumat al-Jandal) Oktober 630 9
87 Kempen Abu Sufyan bin Harb 630 9
88 Pemusnahan Masjid al-Dirar 630 9
89 Kempen Khalid bin al-Walid Kedua (Daumat al-Jandal) April 631 9
90 Kempen Surad bin Abdullah April 631 9
91 Kempen Khalid bin al-Walid (Najran) Jun/Julai 631 10
92 Kempen Ali bin Abu Talib (Mudhij) Disember 631 10
93 Kempen Ali bin Abu Talib (Hamdan) 632 10
94 Pemusnahan Zulhalasah April 632 10
95 Kempen Usama bin Zaid (Mu'tah) Mei 632 10

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ J. M. B. Jones (1983). A. F. L. Beeston; dll. (penyunting). The Mag̱ẖāzī Literature. Arabic Literature to the End of the Umayyad Period. Cambridge University Press. m/s. 344.
  2. ^ a b c J. M. B. Jones (1957). "The Chronology of the "Mag̱ẖāzī"-- A Textual Survey". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 19: 245–246. doi:10.1017/s0041977x0013304x. JSTOR 610242. Ralat petik: Tag <ref> tidak sah, nama "jones245-246" digunakan secara berulang dengan kandungan yang berbeza
  3. ^ a b c d e f Watt, W. Montgomery (1956). Muhammad at Medina. Oxford At The Clarendon Press. m/s. 339–343. Ralat petik: Tag <ref> tidak sah, nama "watt" digunakan secara berulang dengan kandungan yang berbeza