Senarai unsur mengikut takat lebur

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Ini merupakan senarai unsur kimia yang disusun mengikut takat lebur yang disukat pada tekanan biasa.

Z Nama Simbol Takat Lebur dalam °C (Kelvin)
2 Helium He (Tidak memejal pada tekanan biasa, walaupun dekat sifar mutlak, tetapi mungkin pada keadaan lampau, pada 0.0213K)
1 Hidrogen H −258.975 °C (14.2 K)
10 Neon Ne −248.447 °C (24.7 K)
8 Oksigen O −222.65 °C (50.5 K)
9 Fluorin F −219.52 °C (53.6 K)
7 Nitrogen N −209.86 °C (63.3 K)
18 Argon Ar −189.19 °C (84.0 K)
36 Kripton Kr −157.22 °C (116 K)
54 Xenon Xe −111.7 °C (161 K)
17 Klorin Cl −100.84 °C (172 K)
86 Radon Rn −71 °C (202.1 K)
80 Raksa Hg −38.72 °C (234 K)
35 Bromin Br −7.1 °C (266 K)
87 Fransium Fr 27 °C (300 K)
55 Sesium Cs 28.55 °C (301.70 K)
31 Galium Ga 29.76 °C (302.91 K)
37 Rubidium Rb 39.64 °C (312.79 K)
15 Fosforus(putih) P 44.1 °C (317.3 K)
19 Kalium K 63.35 °C (336.50 K)
11 Natrium Na 98 °C (371 K)
53 Iodin I 113.5 °C (386.7 K)
16 Sulfur S 115.36 °C (388.51 K)
49 Indium In 156.76 °C (429.91 K)
3 Litium Li 180.7 °C (453.9 K)
34 Selenium Se 221 °C (494 K)
50 Timah Sn 232.06 °C (505.21 K)
84 Polonium Po 254 °C (527 K)
83 Bismut Bi 271.52 °C (544.67 K)
85 Astatin At 302 °C (575 K)
81 Talium Tl 304 °C (577 K)
48 Kadmium Cd 321.18 °C (594.33 K)
82 Plumbum Pb 327.6 °C (600.8 K)
30 Zink Zn 419.73 °C (692.88 K)
52 Telurium Te 449.65 °C (722.80 K)
51 Antimoni Sb 630.9 °C (904.1 K)
93 Neptunium Np 640 °C (913 K)
94 Plutonium Pu 640 °C (913 K)
12 Magnesium Mg 650 °C (923 K)
13 Aluminium Al 660.25 °C (933.40 K)
88 Radium Ra 700 °C (973 K)
56 Barium Ba 729 °C (1,002 K)
38 Strontium Sr 769 °C (1,042 K)
58 Serium Ce 798 °C (1,071 K)
33 Arsenik As 817 °C (1,090 K)
63 Europium Eu 822 °C (1,095 K)
70 Yterbium Yb 824 °C (1,097 K)
20 Kalsium Ca 839 °C (1,112 K)
99 Einsteinium Es 860 °C (1,130 K)
57 Lantanum La 920 °C (1,190 K)
59 Praseodimium Pr 931 °C (1,204 K)
61 Prometium Pm 931 °C (1,204 K)
32 Germanium Ge 938.3 °C (1,211.4 K)
47 Argentum Ag 961 °C (1,234 K)
97 Berkelium Bk 986 °C (1,259 K)
95 Amerisium Am 994 °C (1,267 K)
60 Neodimium Nd 1,016 °C (1,289 K)
89 Aktinium Ac 1,050 °C (1,320 K)
79 Aurum Au 1,064.58 °C (1,337.73 K)
96 Kurium Cm 1,067 °C (1,340 K)
62 Samarium Sm 1,072 °C (1,345 K)
29 Kuprum Cu 1,084.6 °C (1,357.8 K)
92 Uranium U 1,132 °C (1,405 K)
25 Mangan Mn 1,246 °C (1,519 K)
4 Berilium Be 1,278 °C (1,551 K)
64 Gadolinium Gd 1,312 °C (1,585 K)
65 Terbium Tb 1,357 °C (1,630 K)
66 Disprosium Dy 1,407 °C (1,680 K)
14 Silikon Si 1,410 °C (1,680 K)
28 Nikel Ni 1,453 °C (1,726 K)
67 Holmium Ho 1,470 °C (1,740 K)
27 Kobalt Co 1,495 °C (1,768 K)
101 Mendelevium Md 1,521 °C (1,794 K)
102 Nobelium No 1,521 °C (1,794 K)
68 Erbium Er 1,522 °C (1,795 K)
39 Ytrium Y 1,526 °C (1,799 K)
26 Ferum Fe 1,535 °C (1,808 K)
21 Skandium Sc 1,539 °C (1,812 K)
69 Tulium Tm 1,545 °C (1,818 K)
46 Paladium Pd 1,552 °C (1,825 K)
91 Protaktinium Pa 1,600 °C (1,870 K)
98 Kalifornium Cf 1,652 °C (1,925 K)
22 Titanium Ti 1,660 °C (1,930 K)
71 Lutetium Lu 1,663 °C (1,936 K)
90 Torium Th 1,755 °C (2,028 K)
78 Platinum Pt 1,772 °C (2,045 K)
40 Zirkonium Zr 1,852 °C (2,125 K)
24 Kromium Cr 1,857 °C (2,130 K)
23 Vanadium V 1,902 °C (2,175 K)
45 Rhodium Rh 1,966 °C (2,239 K)
43 Teknetium Tc 2,200 °C (2,470 K)
72 Hafnium Hf 2,227 °C (2,500 K)
44 Rutenium Ru 2,250 °C (2,520 K)
5 Boron B 2,300 °C (2,570 K)
77 Iridium Ir 2,443 °C (2,716 K)
41 Niobium Nb 2,468 °C (2,741 K)
42 Molibdenum Mo 2,617 °C (2,890 K)
100 Fermium Fm 2,781 °C (3,054 K)
103 Lawrensium Lr 2,961 °C (3,234 K)
73 Tantalum Ta 2,996 °C (3,269 K)
76 Osmium Os 3,027 °C (3,300 K)
75 Renium Re 3,180 °C (3,450 K)
74 Tungsten W 3,407 °C (3,680 K)
6 Karbon (berlian) C 3,550 °C (3,820 K)
6 Karbon (grapfit) C 3,675 °C (3,948 K)
6 Karbon (amorfus) C 3,675 °C (3,948 K)

Takat lebur bagi unsur berikut tidak diketahui lagi

Suhu dengan paling banyak unsur cecair[sunting | sunting sumber]

Julat suhu yang paling banyak unsuur dalam keadaan cecair ialah pada 2739 - 2742K dan 2750 - 2792K (2466 - 2469°C dan 2477 - 2519°C; 4471 - 4476°F dan 4491 - 4566°F).

aktinium, aluminium, amerisium, boron, serium, kromium, kobalt, kuprum, kurium, disprosium, erbium, gadolinium, germanium, aurum, hafnium, holmium, iridium, ferum, lantanum, lutetium, neodimium, neptunium, nikel, paladium, platinum, plutonium, praseodimium, prometium, protaktinium, rodium, rutenium, skandium, silikon, teknetium, terbium, torium, timah, titanium, uranium, vanadium, ytrium dan zirkonium adalag cecair dalam kedua-dua julat. Mereka disertai berilium dalam julat bawah dan niobium dalam julat atas.

Empat suhu dalam julat ini masing-masing merupakan takat lebur iridium, takat didih berilium, takat lebur niobium, dan takat didih aluminium.