Islam di Indonesia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.Islam di Indonesia merupakan agama yang terutama, dengan bilangan penganut yang terbanyak. Bilangan ini telah menyebabkan Indonesia menjadi negara yang mempunyai paling banyak orang Islam di dunia. Mengikut data banci untuk tahun 2010, laporan Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS) menunjukkan kandungan agama Indonesia seperti berikut:

  • Islam: 207.178.549 juta
  • Protestan: 16.784.447 juta
  • Katolik: 6.985.848 juta
  • Hindu: 4.252.649 juta
  • Agama Buddha: 2.084.946 juta
  • Kong hu chu : 524.219 ribu
  • Lain-lain: 467.278 ribu
  • Total  : 237.558.549 Juta