Suruhanjaya Koperasi Malaysia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Kerajaan Malaysia
Intisari agensi
Dibentuk1 Januari 2008; 16 tahun yang lalu (2008-01-01)
JenisKerajaan
Ibu pejabatTingkat 1, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Changkat Semantan, Off Jalan Semantan, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur
Eksekutif Kerajaan
 • Ybhg. Datuk Umar Sarim Bin Saidin, Timbalan Pengerusi Eksekutif
Laman sesawang
https://www.skm.gov.my/index.php/my/

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) ialah sebuah jabatan kerajaan di bawah kementerian Pembangunan Usahawan Malaysia (MED).

MENGENAI SKM[sunting | sunting sumber]

Latar Belakang[sunting | sunting sumber]

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) adalah satu entiti yang telah diperbadankan pada 1 Januari 2008. SKM sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia (JPK).

Di awal penubuhannya pada bulan Julai 1922, jabatan yang dikenali sebagai The Office of The Director of Co-operation ini berfungsi untuk menubuh, mendaftar dan membangunkan Syarikat Bekerjasama-sama di bawah Enakmen Syarikat Bekerjasama-sama (The Co-operative Societies Enactment 1922 [FMS Cap. 97 of 1935]) dan ditugaskan untuk memandu dan memajukan pergerakan koperasi.

Pejabat Pesuruhjaya Kemajuan Syarikat Bekerjasama-sama, Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi ketika itu bertempat di Taiping, Perak Darul Ridzuan. Ianya kemudian dipindahkan ke Kuala Lumpur dalam tahun 1924.

Nama Jabatan Kemajuan Kerjasama telah diubah kepada Jabatan Pembangunan Koperasi (JPK) dalam akhir tahun tujuh puluhan. Enakmen Tahun 1922 itu telah dimansuh dan digantikan dengan Akta Koperasi 1948 (Disemak 1983).

Akta Koperasi 1993 (Act 502) kemudiannya telah digubal bagi menyatukan undang-undang koperasi di seluruh Malaysia dan mula berkuatkuasa pada 22 Januari 1994.

Objektif Kami[sunting | sunting sumber]

 • Merangsang pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur menurut nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi bagi menyumbang ke     arah pencapaian objektif sosio-ekonomi negara;
 • Mengalakkan sektor koperasi yang kukuh kewangannya, progresif dan mampan; dan;
 • Mengekalkan keyakinan dalam gerakan koperasi.

Fungsi Kami[sunting | sunting sumber]

 • Mengalakkan serta mengekalkan kestabilan sektor koperasi;
 • Mengalakkan dan mempromosikan pembangunan koperasi dan sektor koperasi yang kukuh dan teratur;
 • Bertindak sebagai pemegang amanah dan untuk menguruskan apa-apa skim pembiayaan Islam atau kemudahan kredit yang ditubuhkan oleh Kerajaan   Malaysia untuk koperasi;
 • Menasihati Menteri mengenai semua perkara yang berhubungan dengan koperasi dan sektor koperasi;
 • Menjalankan apa-apa fungsi di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain seperti yang ditetapkan oleh Menteri melalui pemberitahuan yang disiarkan dalam Warta;
 • Bertanggungjawab dalam memantau, menyelia dan mengawal selia koperasi dan sektor koperasi;
 • Memelihara nilai dan prinsip koperasi;
 • Mendaftar dan membatalkan pendaftaran koperasi;
 • Mengadakan persekitaran yang sesuai bagi koperasi menjalankan aktivitinya.

FALSAFAH, MISI DAN VISI[sunting | sunting sumber]

Falsafah Kami[sunting | sunting sumber]

SKM komited memajukan koperasi melalui persekitaran yang kondusif bagi membangunkan koperasi yang berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan negara;

 • SKM memudahkan sistem penyampaian perkhidmatan melalui penambahbaikan proses kerja yang dinamik untuk membantu mencapai dasar-dasar pembangunan koperasi;
 • Anggota kerja SKM diberi latihan dan diterapkan dengan nilai-nilai murni serta jaminan kemajuan kerjaya supaya mereka berkhidmat dengan kompeten, ikhlas, berintegriti dan penuh komitmen; dan
 • SKM memastikan koperasi dikawal selia secara berterusan dan profesional berlandaskan Akta dan Peraturan bagi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi.

Visi Kami[sunting | sunting sumber]

"Peneraju Kecemerlangan Koperasi Bagi Menjadikannya Penyumbang Berkesan Kepada Pembangunan Negara"

Misi Kami[sunting | sunting sumber]

 • Koperasi yang kompetitif, berdaya tahan, berdaya saing, progresif dan berintegriti;
 • Peningkatan penglibatan koperasi dalam pelbagai sektor ekonomi;
 • Modal insan yang kompeten dan berbudaya keusahawanan

STRATEGI SKM[sunting | sunting sumber]

Strategi 01[sunting | sunting sumber]

 • Menggalakkan rakyat yang mempunyai keperluan bersama menyertai koperasi.

Strategi 02[sunting | sunting sumber]

 • Memberi bimbingan dan galakan kepada gerakan koperasi untuk mengukuhkan keupayaan ekonomi dan mewujudkan pengurusan koperasi yang profesional dan cekap.

Strategi 03[sunting | sunting sumber]

 • Membantu gerakan koperasi memainkan peranan lebih aktif dalam membangunkan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) dengan menceburi bidang ekonomi yang lebih global.

Strategi 04[sunting | sunting sumber]

 • Membantu koperasi meningkat dan menggembleng sumber-sumber dana supaya lebih produktif.

Strategi 05[sunting | sunting sumber]

 • Memberi khidmat runding cara dan bimbingan kepada koperasi-koperasi yang baru didaftarkan.

Strategi 06[sunting | sunting sumber]

 • Menguatkuasa pematuhan Undang-undang.

Strategi 07[sunting | sunting sumber]

 • Meningkatkan amalan nilai-nilai berkoperasi.

Strategi 08[sunting | sunting sumber]

 • Memberi pendedahan yang lebih luas dalam bidang pengurusan koperasi dan perniagaan.

Strategi 09[sunting | sunting sumber]

 • Meningkatkan sumber manusia Suruhanjaya agar lebih terlatih, bersikap positif dan luas dalam membangunkan gerakan koperasi.

Strategi 10[sunting | sunting sumber]

 • Memberi bimbingan dan memulihkan koperasi-koperasi yang tidak aktif.

Strategi 11[sunting | sunting sumber]

 • Membangunkan sistem pengurusan data untuk menyokong perancangan Suruhanjaya dan mewujudkan pusat pengumpulan maklumat yang boleh digunapakai oleh gerakan koperasi.

Strategi 12[sunting | sunting sumber]

 • Meningkatkan budaya kerja berkualiti di dalam pengurusan serta menggalakkan inovasi melalui peningkatan penggunaan teknologi maklumat.
Logo Suruhanjaya Koperasi Malaysia

PENGENALAN GERAKAN KOPERASI DI MALAYSIA[sunting | sunting sumber]

Gerakan koperasi di Malaysia bermula dengan terdaftarnya Koperasi Kredit Syarikat Bekerjasama-sama Jimat Cermat dan Pinjaman Wang Pekerja-Pekerja Jabatan Pos dan Telekom Berhad, koperasi yang pertama didaftarkan pada 21 Julai 1922. Koperasi tersebut kini dikenali sebagai Koperasi Telekom Malaysia Berhad (KOTAMAS). Koperasi luar bandar yang pertama didaftarkan adalah Syarikat Kampung Tebuk Haji Musa Bekerjasama-sama Dengan Tanggungan Berhad di Parit Buntar, Krian, Perak, yang didaftarkan pada 3 Disember 1923.

Gerakan Koperasi di Sarawak bermula pada 3 Mei 1949, manakala di Sabah ianya diperkenalkan mulai tahun 1959. Pada asalnya Undang-undang Koperasi yang berkuatkuasa di Sabah dan Sarawak adalah Ordinan Koperasi 1949 (Cap. 66 of The Laws of Sarawak) dan Ordinan Koperasi No. 3/1958 of Sabah dan kaedah-kaedah yang dibuat di bawahnya, sehinggalah Akta Koperasi 1993 (Act 502) dikuatkuasakan.

Gerakan koperasi di Malaysia bergiat aktif dalam pelbagai aktiviti ekonomi; di antaranya seperti kredit, pengguna, pengisaran padi, perumahan, pembangunan tanah, kenderaan dan pengangkutan, pembalakan, kontraktor, perindustrian kecil dan insurans.

Di Semenanjung Malaysia, koperasi-koperasi asas tani dan perikanan telah diserahkan penyeliaannya kepada Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) dalam tahun 1974. Walau bagaimanapun, perkembangan tersebut tidak melibatkan koperasi-koperasi di Sabah dan Sarawak.

Sejarah Gerakan Koperasi Di Malaysia[sunting | sunting sumber]

Pengenalan

Idea berkoperasi mula diperkenalkan oleh Sir Arthur Young di Negeri-negeri Tanah Melayu pada tahun 1907. Masyarakat kurang menerima pada awalnya terutama dari kalangan masyarakat Melayu kerana terdapat unsur-unsur riba dalam urusan pinjam-meminjam yang diperkenalkan.

Pada 14 April 1921, En. A. Cavendish telah dihantar ke negara Burma untuk membuat kajian mengenai pergerakan koperasi di negara tersebut.

Tarikh-Tarikh Bersejarah Gerakan Koperasi di Malaysia[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah beberapa tarikh-tarikh penting melibatkan pembangunan gerakan koperasi di Malaysia.

Tarikh/Tahun Jujukan Peristiwa
28-06-1922 Undang-undang Koperasi pertama Koperasi Pertubuhan Enakmen tahun 1922 diluluskan keputusan kajian dan Sijil oleh Encik A. Cavendish.
01-07-1922 Pembangunan kerjasama pejabat ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Encik A. Cavendish (Pendaftar pertama).
21-07-1922 Koperasi jimat cermat dan pinjaman dana daripada pekerja untuk jawatan dan Telecommunications Berhad mencatat.
03-12-1923 Syarikat Tebuk Haji Musa Koperasi dengan liabiliti terhad, Parit Buntar, Knysna, Perak mencatatkan.
1924 Pada tahun 1924 Capt. M. Noor telah dilantik sebagai Penolong Pendaftar. (orang Melayu pertama)
1935 Pada tahun 1935 Enakmen tahun 1922 sebagai disemak dan disiarkan FMS Cap. 97.
1938 Tahun 1938 sebanyak 76 jenis Koperasi kredit telah ditubuhkan dengan keanggotaan seramai 30.626 orang dan yuran sebanyak RM6, 393, 100.
1939 Tahun 1939 jumlah koperasi yang 515 keping.
1941-1945 Gerakan koperasi tidak aktif kerana Perang Dunia Kedua.
1948 Koperasi Pertubuhan Enakmen tahun 1922 dimansuhkan dan digantikan dengan Koperasi Societies Ordinance 1948.
1949 Ordinan Koperasi Sarawak 1949 diluluskan
1949 Malaya Koperasi borong (CWS) telah ditubuhkan.
1954 Sebanyak 172 Koperasi jenis pemasaran telah didaftarkan dengan modal pusingan sebanyak RM10.5 juta.
02-08-1954 Insurans Koperasi Malaysia (MCIS) telah didaftarkan.
1954 Penubuhan Persatuan Bank Koperasi. Kemudian ia bergabung dengan Bank of Kampung kerjasama Persekutuan Tanah Melayu. Bank koperasi yang kemudian dikenali sebagai Bank Berhad (Bank Rakyat).
1955 Sebanyak 22 perumahan Koperasi telah didaftarkan.
1956 Penubuhan Maktab Koperasi Malaysia (SSM); dan Datuk Abdul Majid b. Haji Mohamed telah dilantik sebagai Pengetua pertama.
1957 Terdapat 2,243 syarikat-syarikat kerjasama, dengan modal yang berjumlah RM74, 051, 354 dan keanggotaan seramai 267.685 orang.
1958 Ordinan Koperasi 1958 Antarabangsa lulus pada tahun 1958.
1965 Kedah Berhad Sekolah Tamil 1965 Koperasi berdaftar.
1966 Koperasi sekolah tahun 1966 telah diperkenalkan.
1971 Malaysia 1971 Kongres Koperasi pertama telah diadakan dengan matlamat untuk membina Kesatuan koperasi negara, bertujuan untuk mengumpulkan semua Koperasi dalam satu gerakan yang lebih komprehensif.
1972 Tahun 1972 menubuhkan Angkatan bersama Kebangsaan Malaysia (Angkasa) keputusan kedua Kongres The Malaysia koperasi tersebut.
1975 Penubuhan Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP). Pada masa yang sama 1,550 pertanian-Koperasi diletakkan di bawah pengawasan LPP.
1976 Pertubuhan dari dalam ikan pembangunan kuasa daripada Malaysia (LKIM) dan Koperasi Memancing 76 di bawah seliaan LKIM.
1982 Pindaan-pindaan kepada Ordinan Koperasi 1948 untuk merangkumi prinsip-prinsip Koperasi dan penggunaan definisi baru daripada syarat-syarat tertentu.
1983 pelancaran Era kerjasama yang baru dengan pengenalan empat (4) jenis baru KPD Koperasi, KIK, KPP dan KPN.
1986 Dalam mengkaji Ordinan Koperasi 1948 dan dikenali sebagai Akta Pertubuhan Koperasi 1948 (disemak 1983).
1987 Tahun 1987 sebanyak 2,913 Koperasi berdaftar di Malaysia, 2,138 di Semenanjung, 322 di Sabah dan 443 di Sarawak. Jumlah keahlian lebih daripada 2.8 juta orang.
1988 Koperasi Bank Negara (CCB) disiasat oleh Bank Negara Malaysia kerana masalah pengurusan dan Insolvensi.
1993 Tahun 1993 adalah 3,028 koperasi di Malaysia, dengan 3,33 juta orang dalam keahlian, RM1.64 bilion dalam modal saham dan RM6.15 bilion dalam aset.
1993 Akta Koperasi 1993 telah menerima kelulusan dari Raja selepas ia telah dikemukakan kepada Parlimen.
1994 Akta Koperasi 1993 telah diwartakan.
1995 Akta Koperasi 1993 telah dilaksanakan. Akta Koperasi 1993 telah ditukar untuk memasukkan seksyen baru (71A) yang panduan pembubaran dan penyusunan semula Koperasi menjadi sebuah syarikat.
1996 Dengan kewujudan Seksyen 71A, sejarah yang baru telah dibuat apabila Koperasi Usaha Bersatu Malaysia Berhad (KUBB) telah dibatalkan untuk menjadi Koperasi pertama untuk menjadi sebuah syarikat korporat.
1996 Sebanyak 3,735 koperasi di Malaysia, dengan 4.21 juta orang dalam keahlian, RM2.83 bilion dalam modal saham dan RM12.17 bilion dalam aset.
2001 Sebanyak 4,246 koperasi di Malaysia, dengan 4.76 juta orang dalam keahlian, RM4.30 bilion dalam modal saham dan RM18.90 bilion dalam aset.

Fungsi Dan Aktiviti Koperasi[sunting | sunting sumber]

Fungsi Kewangan & Perbankan[sunting | sunting sumber]

Koperasi dengan fungsi kewangan dan perbankan telah mempelopori perkembangan gerakan koperasi sejak tahun 1920an. Koperasi fungsi ini menjalankan aktiviti kewangan iaitu menyediakan pinjaman kepada anggota pada kadar faedah yang berpatutan. Aktiviti lain di bawah fungsi ini ialah pajak gadai secara islam (Ar-Rahnu), pelaburan dan perkhidmatan insuran. Anggota-anggotanya adalah terdiri daripada mereka yang bergaji tetap terutamanya di sektor awam, badan berkanun dan swasta. Pada masa ini 2 buah koperasi yang khusus menjalankan fungsi perbankan iaitu Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad danCo-opbank Persatuan Malaysia Berhad.

Fungsi Perumahan[sunting | sunting sumber]

Tumpuan koperasi jenis ini ialah menjalankan projek-projek perumahan untuk anggota-anggotanya. Kebanyakan projek bertumpu kepada rumah berkos rendah dan sederhana. Harga jualan rumah-rumah ini adalah di dalam lingkungan keupayaan anggota dan pada umumnya sekitar 20% hingga 30% lebih rendah daripada harga yang lazimnya ditawarkan di pasaran.

Fungsi Pengguna[sunting | sunting sumber]

Tujuan utama koperasi fungsi pengguna adalah untuk membantu anggota-anggotanya mendapatkan barangan yang berkualiti pada harga yang berpatutan. Di antara aktiviti yang dijalankan oleh koperasi ini adalah seperti pasar mini, pasaraya, kedai runcit, stesen minyak, kedai alatan rumah dan lain-lain.

Koperasi fungsi pengguna di peringkat sekolah pula diperkenalkan dengan tujuan untuk menanam sifat berjimat-cermat dan memupuk asas keusahawanan di kalangan pelajar. Di antara aktiviti utama yang dijalankan ialah mengusahakan kantin sekolah, kedai buku, kedai dobi dan kelas komputer.

Fungsi Pengangkutan[sunting | sunting sumber]

Sebahagian besar koperasi fungsi pengangkutan adalah terdiri daripada koperasi di rancangan pembangunan tanah seperti FELDA, RISDA dan FELCRA yang menjalankan aktiviti mengangkut hasil pertanian ke kilang pemprosesan. Selain daripada koperasi peserta rancangan, koperasi lain yang menjalankan fungsi pengangkutan adalah seperti koperasi pengusaha teksi, pengusaha bas dan lori.

Fungsi Perladangan[sunting | sunting sumber]

Koperasi yang didaftarkan di bawah fungsi peladangan menjalankan aktiviti pembangunan dan pengurusan tanah pertanian. Di antara tanaman utama yang diusahakan oleh koperasi-koperasi ini ialah getah, kelapa sawit, nanas, koko dan sayur-sayuran.

Fungsi Perindustrian[sunting | sunting sumber]

Sebahagian besar koperasi fungsi perindustrian adalah terdiri daripada koperasi-koperasi yang menjalankan kegiatan industri kecil yang lebih dikenali sebagai Koperasi Industri Kampung (KIK). KIK ditubuhkan bertujuan mengumpulkan sumber-sumber untuk mengeluar, memasar dan menghasilkan barangan daripada hasil anyaman, barangan hiasan tembikar dan perak dan barangan perabot.

Fungsi Pembinaan[sunting | sunting sumber]

Koperasi fungsi pembinaan menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan kerja pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jambatan kecil, jalan-jalan dan kerja penyelenggaraan umum. Di antara koperasi-koperasi yang terlibat dengan kegiatan pembinaan ialah Koperasi Pembangunan Daerah (KPD), koperasi di rancangan FELDA, FELCRA dan RISDA.

Fungsi Perkhidmatan[sunting | sunting sumber]

Koperasi fungsi perkhidmatan merupakan koperasi-koperasi yang di dalam aktiviti dan kegiatan selain daripada yang berkaitan dengan fungsi kewangan, pengguna, perladangan, pengangkutan, perindustrian, pembinaan dan perumahan. Di antara perkhidmatan yang dijalankan oleh koperasi-koperasi ini ialah pengurusan dana, penyelenggaraan bangunan dan kawasan perumahan, sewaan bangunan/ lot-lot gerai, pusat asuhan kanak-kanak, kelas komputer, pusat pembayaran bil dan seumpamanya.

PAUTAN LUAR[sunting | sunting sumber]