Jabatan dan agensi kerajaan Malaysia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search

Berikut merupakan senarai jabatan dan agensi kerajaan Malaysia. Data semasa pada 4 April 2020.

Coat of arms of Malaysia.svg
Rencana ini sebahagian daripada siri:
Politik dan pemerintahan
Malaysia
 
Portal Malaysia

Jabatan Perdana Menteri[sunting | sunting sumber]

Jabatan Perdana Menteri[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)
Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (Kabinet)
Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH) Rumah Peranginan Persekutuan (RPP)

Rumah Penginapan Persekutuan (RP)

Kuarters Kakitangan Awam

Kompleks Kediaman Kakitangan Awam

Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia
Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
Istana Negara Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja
Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kumpulan Wang Biasiswa Pengajian Tinggi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Yang di-Pertua Negeri
Jabatan Audit Negara Malaysia
Jabatan Kemajuan Orang Asli
Jabatan Peguam Negara (AGC)
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Munsyi Muda Bahasa

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)

Majlis Keselamatan Negara (MKN) Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA)

Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia

Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO) Pusat Latihan Keselamatan Perlindungan
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YB Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YABhg. Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi Galeri Tun Abdullah Ahmad Badawi
Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri YB Dato' Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak
Pejabat Ketua Setiausaha Negara Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK

Persatuan Suri dan Anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia (PUSPANITA)

Pejabat Koordinasi Inisiatif Swasta (PICO)
Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC) Biro Pengaduan Awam (BPA)

Institut Integriti Malaysia (IIM)

Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (SIAP)
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah (LPPR)

Jawatankuasa Khas Mengenai Rasuah (JKMR)

Jawatankuasa Aduan (JA)

Panel Penilaian Operasi (PPO)

Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah (PPPR)

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP)
Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA)
Urus Setia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKT)
Agensi Inovasi Malaysia (AIM) PlaTCOM Ventures Sdn Bhd

Yayasan Steinbeis Malaysia

Lembaga Pembangunan Langkawi
Lembaga Wakaf Hindu Negeri Pulau Pinang
Khazanah Nasional Berhad (Khazanah)
Kumpulan Industri-Kerajaan Bagi Teknologi Tinggi Malaysia (MIGHT)
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Permodalan Nasional Berhad (PNB)
Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)
Yayasan Pelaburan Bumiputera
Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan (YBGK)
Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan (JKSTUPKK)
Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-undang Pilihan Raya (ERC)

Pejabat Perdana Menteri[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Pejabat Penasihat Khas kepada Perdana Menteri (Kesihatan Awam)
Pejabat Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah
Pejabat Duta Khas Perdana Menteri ke Republik Rakyat China
Kompleks Seri Perdana (Kediaman rasmi Perdana Menteri)
Bangunan Perdana Putra (Kompleks Jabatan Perdana Menteri)
Kompleks Setia Perdana (Kompleks Jabatan Perdana Menteri)

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Unit Perancang Ekonomi (EPU)
Majlis Tindakan Ekonomi Negara
Jabatan Perangkaan Malaysia
Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA) Berhad
Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Halal Development Corporation (HDC)
Bank Pembangunan Malaysia Berhad
Amanah Raya Berhad
Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS)
Malaysia Petroleum Resources Corporation Berhad (MPRC)
Johor Petroleum Development Corporation (JPDC)
FELDA Global Ventures Holdings Berhad
JKP Sdn. Bhd.
MyHSR Corporation Sdn. Bhd.
Pelaburan Hartanah Berhad
Yayasan Amanah Hartanah Bumiputera
Yayasan Ekuiti Nasional
Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis
Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah
Penang Development Corporation (PDC)
Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan
Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
Perbadanan Kemajuan Negeri, Negeri Sembilan
Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
Johor Corporation (JCORP)
Sarawak Economic Development Corporation (SEDC)
Sabah Economic Development Corporation (SEDCO)

Hal Ehwal Agama[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Majlis Tilawah Al Quran Peringkat Antarabangsa

Majlis Tilawah Al Quran Peringkat Kebangsaan

Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
Lembaga Tabung Haji
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) Baitulmal MAIWP
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM)
Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPIEM)
Yayasan Waqaf Malaysia
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Negeri Sabah
Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan
Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Al-Hijrah Media Corporation

Parlimen dan Undang-undang[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU)
Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI)
Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
Lembaga Penasihat
Parlimen Malaysia
Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia (AIAC)
Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)
Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
Bahagian Perlindungan, Jabatan Perdana Menteri
Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman

Hal Ehwal Sabah dan Sarawak[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawak (BHESS)
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak

Tugas-tugas Khas[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) Tabung Bencana COVID-19

Markas Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART)

Pusat Kawalan Bencana Negara (NDCC)

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) Special Disaster & Emergency Response Team (SPIDER TEAM)

Civil Defence Emergency Response Team (CDERT)

Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama (SEPADU)
Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)

Kluster Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)
Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia (MARii)
Malaysia Steel Institute (MSI)
SIRIM Berhad
MIMOS Berhad
Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)
Jabatan Standard Malaysia (JSM)
Perbadanan InvestKL (InvestKL)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Suruhanjaya Syarikat Malaysia
Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)
Suruhanjaya Persaingan Malaysia
Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan
Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia
Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)
Majlis Tindakan Sara Hidup Negara (NACCOL)

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Lembaga Minyak Sawit Malaysia
Lembaga Getah Malaysia (LGM) Institut Penyelidikan Getah Malaysia
Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
Lembaga Koko Malaysia (LKM)
Lembaga Lada Malaysia
Lembaga Kenaf & Tembakau Negara (LKTN)
Majlis Minyak Sawit Malaysia
Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia
Majlis Kayu Kayan Malaysia
Majlis Pensijilan Minyak Sawit Malaysia
Majlis Pensijilan Kayu Malaysia

Kementerian Kewangan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Perbendaharaan Malaysia
Bank Negara Malaysia (BNM) Agensi Kaunseling Dan Pengurusan Kredit (AKPK)

Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM)

Bank Simpanan Nasional (BSN)
Bursa Malaysia Berhad
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Malaysia (JPPHM)
Jabatan Kastam Diraja Malaysia Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL)
Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP)
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)
Lembaga Perkhidmatan Kewangan Labuan (Labuan FSA)
Perbendaharaan Sabah
Perbendaharaan Sarawak
Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Unit Kerjasama Awam Swasta
Unit Pelaksanaan & Koordinasi Stimulus Ekonomi Antara Agensi Nasional (LAKSANA)
Yayasan Tun Razak

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
TEKUN Nasional
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat)
Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)
UDA Holdings Berhad (Perbadanan Pembangunan Bandar - UDA)
Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
Business Licensing Electronic Support System (BLESS)
Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)
Pusat Inovasi dan Kreativiti Global Malaysia (MaGIC)
Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia (SME Corp)
Institut Koperasi Malaysia (IKM)
Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)

Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
Arkib Negara Malaysia
Perpustakaan Negara Malaysia
Jabatan Muzium Malaysia
Jabatan Warisan Negara
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Istana Budaya
Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan
Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara
Pusat Pelancongan Islam
Malaysia Convention & Exhibition Bureau
Rangkaian Hotel Seri Malaysia
Pusat Pelancongan Malaysia (MaTiC)

Kluster Keselamatan[sunting | sunting sumber]

Kementerian Pertahanan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Markas Angkatan Tentera Malaysia
Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM
Tentera Udara Diraja Malaysia
Tentera Laut Diraja Malaysia
Tentera Darat Malaysia
Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE)
Lembaga Tabung Angkatan Tentera Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA)

Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM)

Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)

Yayasan LTAT

Boustead Holdings Berhad

Majlis Industri Pertahanan, Penguatkuasaan dan Keselamatan Malaysia

Kementerian Luar Negeri[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)
Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)
Sekretariat Kebangsaan ASEAN - Malaysia
Pihak Berkuasa Kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia
Kedutaan Malaysia di Luar Negara

Kementerian Perpaduan Negara[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional
Sekretariat Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat (MPKR)
Institut Kajian & Latihan Integrasi Nasional (IKLIN)

Kementerian Dalam Negeri[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Polis Diraja Malaysia
Jabatan Pendaftaran Negara
Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA)
Agensi Antidadah Kebangsaan
Jabatan Penjara Malaysia
Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia
Jabatan Imigresen Malaysia
Agensi Kawalan Sempadan Malaysia (AKSEM)
Institut Keselamatan Awam Malaysia (IPSOM)
Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah
Lembaga Penapis Filem
Lembaga Parol
Lembaga Pencegahan Keganasan

Kluster Pendidikan dan Sosial[sunting | sunting sumber]

Kementerian Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia

Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)
Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM)
Perbadanan Kota Buku (PKB)
Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan (PADU)
Bahagian GENIUS Program GENIUS Negara

Program GENIUS@Pintar

Program GENIUS Insan

Program GENIUS Seni

Program GENIUS Remaja

Program GENIUS Kurnia

Program GENIUS STEM Talent

Bahagian Matrikulasi Program Matrikulasi KPM
Bahagian Profesionalisme Guru Pusat Latihan Guru Dalam Perkhidmatan
Institut Aminuddin Baki
Institut Pendidikan Guru Malaysia
Jemaah Nazir Sekolah
Lembaga Peperiksaan
Education Malaysia Global Services

Kementerian Kesihatan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Pusat Kawalan Kusta Negara
Pusat Penyelidikan Klinikal
Pusat Perubatan Nuklear Dan Radioterapi
Pusat Pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia
Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat Krisis
Institut Kanser Negara
Insititut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
Institut Kesihatan Umum
Institut Pengurusan Kesihatan
Institut Penyelidikan Perubatan
Institut Perubatan Respiratori
Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
Pihak Berkuasa Peranti Perubatan (PBPP)
Malaysia Healthcare Travel Council
Institut Latihan KKM
Makmal Kesihatan Awam
Hospital Kerajaan
Klinik Kesihatan Kerajaan
Klinik Komuniti
Klinik Pergigian Kerajaan

Kementerian Sumber Manusia[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
Jabatan Tenaga Kerja Sabah
Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia
Jabatan Pembangunan Kemahiran
Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia
Mahkamah Perusahaan Malaysia
Jabatan Tenaga Manusia
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh (ILMIA)
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)
Pembangunan Sumber Manusia Berhad
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
Talent Corporation Malaysia Berhad

Kementerian Komunikasi dan Multimedia[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia Bernama Radio

Bernama TV

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia
Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) Pusat Kandungan Kreatif Animasi Malaysia
MYNIC
CyberSecurity Malaysia
My Creative Ventures
Mutiara Smart
Jabatan Penyiaran Malaysia
Jabatan Penerangan Malaysia
Jabatan Perlindungan Data Peribadi
Institut Penyiaran Dan Penerangan Tun Abdul Razak

Kementerian Wanita dan Keluarga[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pembangunan Wanita
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
Institut Sosial Malaysia
Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

Kementerian Pengajian Tinggi[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pendidikan Politeknik (JPP)
Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti (JPKK)
Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

Kementerian Belia dan Sukan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Belia & Sukan Negara
Majlis Sukan Negara Malaysia
Perbadanan Stadium Malaysia
Institut Sukan Negara
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia
Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)
Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
Pejabat Pesuruhjaya Sukan

Kluster Pembangunan Infrastruktur[sunting | sunting sumber]

Kementerian Kerja Raya[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Kerja Raya Kluster Pembangunan Infrastruktur

Kerja Raya

Pengangkutan

Wilayah Persekutuan

Pertanian dan Industri Makanan

Alam Sekitar dan Air

Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB)
Lembaga Lebuhraya Malaysia
Lembaga Jurutera Malaysia
Lembaga Arkitek Malaysia
Lembaga Juruukur Bahan Malaysia

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
Jabatan Perumahan Negara
Jabatan Kerajaan Tempatan
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
Institut Latihan KPKT (I-KPKT)
Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp)
Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB)
Perbadanan PR1MA Malaysia
Urbanice Malaysia

Kementerian Pengangkutan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pengangkutan Jalan
Jabatan Laut Malaysia
Jabatan Keselamatan Jalan Raya
Agensi Pengangkutan Awam Darat
Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia
Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia
Institut Maritim Malaysia
Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sabah
Lembaga Perolehan Kenderaan Perdagangan Sarawak
Perbadanan Aset Keretapi
Suruhanjaya Penerbangan Malaysia
Malaysia Airport Holdings Berhad
Mass Rapid Transit Corporation
Prasarana Malaysia Berhad
Keretapi Tanah Melayu Berhad
Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd
Malaysia Rail Link Sdn Bhd
Lembaga Pelabuhan Kemaman
Lembaga Pelabuhan Melaka
Lembaga Pelabuhan Labuan
Lembaga Pelabuhan Klang
Lembaga Pelabuhan Johor
Lembaga Pelabuhan Kuantan
Lembaga Pelabuhan Bintulu
Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang

Kementerian Pembangunan Luar Bandar[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)

Kementerian Wilayah Persekutuan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
Perbadanan Putrajaya
Perbadanan Labuan
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (PLANMalaysia)
Perbadanan Pembangunan Kampong Bharu
Jabatan Landskap Negara
Majlis Sukan Wilayah Persekutuan
Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan

Kementerian Tenaga dan Sumber Asli[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG)
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
Jabatan Mineral dan Geosains (JMG)
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
Jabatan Biokeselamatan (JBK)
Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT)
Lembaga Penyelidikan dan Kemajuan Timah
Lembaga Ahli Geologi Malaysia
Suruhanjaya Tenaga

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Pertanian (DOA)
Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) Institut Penyelidikan Perikanan
Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS)
Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
AGROBANK
Taman Botani Negara Shah Alam
Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA)
Kolej Pertanian
Pejabat Atase/Pejabat Perwakilan Pertanian (PPP)
Pejabat Kawalselia Padi dan Beras

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)
Agensi Nuklear Malaysia (NUKLEAR MALAYSIA)
Jabatan Kimia Malaysia
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (LPTA)
Technology Park Malaysia Corporation Sdn. Bhd. (TPM)
Astronautic Technology (M) Sdn. Bhd . (ATSB)
Malaysia Venture Capital (MAVCAP)
Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)
Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd
Inno Biologics Sdn. Bhd.
Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)
Cradle Fund Sdn. Bhd.
Akademi Sains Malaysia (ASM)
Institut Kimia Malaysia (IKM)
Yayasan Inovasi Malaysia (YIM)
NanoMalaysia Berhad (NanoMalaysia)
National Institutes of Biotechnology Malaysia (NIBM)

Kementerian Alam Sekitar dan Air[sunting | sunting sumber]

Jabatan/Agensi Agensi lain yang berkaitan
Jabatan Alam Sekitar
Jabatan Pengairan dan Saliran
Jabatan Meteorologi Malaysia
Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan
Pusat Perubahan Iklam dan Teknologi Hijau Malaysia (Green Tech)
Yayasan Hijau Malaysia
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)
Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB)
Indah Water Konsortium (IWK)
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan(JPP)

Jabatan dan agensi kerajaan yang telah dimansuhkan[sunting | sunting sumber]

Nama Jabatan/Agensi Kementerian Bertanggungjawab Catatan
Institut Wasatiyyah Malaysia Jabatan Perdana Menteri Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Penasihat Sains Jabatan Perdana Menteri Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
PERMATA Negara Jabatan Perdana Menteri Diubah peranan menjadi Bahagian GENIUS di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Urusetia Perancangan Lembah Klang Jabatan Perdana Menteri Digabungkan membentuk Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang
Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan Jabatan Perdana Menteri
Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang Jabatan Perdana Menteri Dinaik taraf semula fungsi menjadi Kementerian Wilayah Persekutuan
Majlis Konsultasi Perpaduan Negara Jabatan Perdana Menteri Digantikan fungsi kepada Majlis Perundingan Keharmonian Rakyat.
Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU) Jabatan Perdana Menteri Diserap fungsi dalam Unit Perancang Ekonomi (EPU)[1]
Biro Tatanegara Kementerian Belia dan Sukan Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Program Latihan Khidmat Negara Kementerian Pertahanan Dibubarkan selepas Pakatan Harapan memerintah Malaysia 2018
Filem Negara Malaysia Kementerian Penerangan Malaysia Digabungkan[2] dengan Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Majlis Harga Negara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Diserap dalam Bahagian Harga Barangan Negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ BERNAMA (9 Mei 2017). "PEMANDU dibubarkan, bukan diswastakan". Berita Harian. Dicapai pada 28 Mei 2020.
  2. ^ Laporan Tahunan FINAS 2016