Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Jump to navigation Jump to search
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
جابتن كستم دراج مليسيا
Coat of arms of Malaysia.svg
Kerajaan Malaysia
Crest of the Royal Malaysian Customs.svg
Gambaran keseluruhan
Dibentuk10 Februari 1964; 57 tahun yang lalu (1964-02-10)
JenisKerajaan
Di bawah bidang kuasa
Malaysia
Ibu pejabatKompleks Kementerian Kewangan, No 3, Persiaran Perdana, Presint 2, 62596 Putrajaya
Kakitangan14,773 (2018)
Belanjawan tahunanMYR 1,255,889,000 (2018)
Menteri bertanggungjawab
Eksekutif Kerajaan
 • YBhg. Dato' Sri Abdul Latif bin Abdul Kadir, Ketua Pengarah Kastam Malaysia
Agensi induk
Kementerian Kewangan Malaysia
Dokumen-dokumen penting
 • Akta Kastam 1967, Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Eksais 1976, Akta Cukai Jualan 2018, Akta Cukai Perkhidmatan 2018, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001, Akta Zon Bebas 1990, Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014, Akta Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (ATIPSOM) 2007, Akta Perdagangan Strategik 2010 dll.
Tapak webwww.customs.gov.my

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (Tulisan Jawi: جابتن كستم دراج مليسيا; singkatan: JKDM) adalah salah sebuah badan jabatan kerajaan di bawah Kementerian Kewangan Malaysia. Berfungsi sebagai pemungut cukai import/eksport negara, pengurusan tertinggi JKDM diterajui oleh Ketua Pengarah Kastam dan dibantu oleh 3 orang timbalan iaitu, Timbalan Ketua Pengarah Kastam Bahagian Penguatkuasaan / Pematuhan, Timbalan Ketua Pengarah Kastam Bahagian Perkastaman / GST dan Timbalan Ketua Pengarah Kastam Bahagian Khidmat Pengurusan Sumber Manusia.

JKDM terbahagi kepada beberapa bahagian utama bagi menjaga keselamatan negara serta kesejahteraan rakyat, iaitu ; Bahagian Perkastaman & Cukai Dalam Negeri, Bahagian Perkhidmatan Teknik dan Bahagian Penguatkuasaan / Pematuhan.

Disamping itu, JKDM turut mengadakan kerjasama dengan badan dunia, World Customs Organisation ( WCO ) dan negara-negara ASEAN yang lain iaitu, Royal Customs and Excise Department Negara Brunei Darussalam,The Bureau of Customs (BOC) Philippines, Direktorat Jenderal Bea & Cukai Indonesia, General Department of Customs and Excise of Cambodia, Laos P.D.R Customs, Myanmar Customs Department, Singapore Customs Department ( 新加坡海关总署 ), The Customs Department of the Kingdom of Thailand ( กรมศุลกากรของราช อาณาจักรไทย ) dan The Vietnam Customs ( Cục Hải quan Myanmar ).

Sejarah awal perkastaman[sunting | sunting sumber]

Sebelum Tanah Melayu dijajah oleh Barat, sistem pentadbiran cukai telah sekian lama wujud, iaitu semenjak Kegemilangan Pemerintahan Melayu Melaka dan Kesultanan Johor-Riau. Dalam era Kesultanan Melayu Melaka, Pelabuhan-pelabuhan Pesisir Laut dan perundangan, adalah saling kaitan dengan struktur cukai yang melibatkan pedagang-pedagang asing dan tempatan. Sepanjang tempoh tersebut, pungutan cukai dan hal-hal yang berkaitan dengan percukaian, adalah dibawah tanggungjawab Penghulu Bendahari ( Chief of the Exchequer ). Dan pegawai percukaian dikenali sebagai Syahbandar.

" ... the Chief of the Exchequer. (He) controlled all the revenue and Customs Officers and looked after the palace building and equipment (...Penghulu Bendahari. (Dia) Mengawal semua sumber perbendaharaan dan semua Syahbandar serta bangunan Istana dan peralatannya)".

(R.J. Wilkinson "The Malacca Sultanate". JMBRAS VOL. XIII-Pt.2, 1935, p.31)

Pentadbiran percukaian di Negeri-Negeri Selat dan Persekutuan Tanah Melayu[sunting | sunting sumber]

Bermula dengan pembentukan Negeri-negeri Selat, yang terdiri daripada Singapura, Pulau Pinang, Melaka, Labuan dan Perak pada tahun 1826, Sistem Pentadbiran Percukaian dikawalselia oleh Gabenor dan sebuah Majlis yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada Jeneral Gabenor di Calcutta, India atau dikenali sebagai Board of Governors of the East India Company.

Walaupun penempatan Negeri-Negeri Selat telah ditubuhkan, beberapa struktur percukaian dan praktis yang digunakan oleh pembesar Melayu masih dikekalkan, sebagai contoh sistem cukai pertanian. Di dalam sistem ini, satu pemajak dengan pembida tertinggi akan dikenakan oleh pemerintah untuk memungut cukai. Pemajak itu diberikan sebuah lesen dan patuh kepada undang-undang tertentu. Ini akan memudahkan proses untuk mendapatkan keuntungan duti eksais.

[sunting | sunting sumber]

Bulan Sabit & Bintang

Bulan Sabit dan Bintang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia.

Bulan Sabit dan Bintang berwarna kuning

Logo Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Bulan Sabit dan Bintang berwarna kuning melambangkan Kedaulatan Diraja Malaysia.

2 ekor Harimau

Harimau melambangkan ketegasan, kecekalan dan keberanian.

Bulatan berwarna biru

Bulatan yang berwarna biru melambangkan penambahbaikan yang berterusan dengan membudayakan pengurusan berkualiti yang menyeluruh.

2 penunjuk arah

Dua penunjuk arah dibahagian atas dan dibahagian bawah lambang segitiga, melambangkan halatuju yang strategik dalam usaha memungut hasil, mengawal serta memelihara kepentingannegara.

Bulatan Padat berwarna kuning

Bulatan padat kuning ditengah melambangkan fokus utama untuk memungut cukai dalam usaha bagi menambah hasil negara serta mengamalkan ciri pengurusan yang berkualiti.

Segitiga Tepat

Segitiga tepat melambangkan keupayaan menangani perubahan pembaharuan dan memelihara keutuhan jabatan.

Bulatan Dibahagi Dua

Bulatan yang dibahagi dua melambangkan visi jabatan kearah mencapai taraf dunia.

Organisasi JKDM[sunting | sunting sumber]

Ketua Pengarah Kastam Malaysia

 • Dato' Sri Abdul Latif bin Abdul Kadir

Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan & Pematuhan)

 • Dato' Johari bin Alifiah

Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Perkastaman & CDN)

 • (kosong)

Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Pengurusan)

 • Tuan Mohd Yunus bin Charlie Charington

Penolong Ketua Pengarah Kastam (CDN)

 • Dato' Radziah binti Abdul Razak

Penolong Ketua Pengarah Kastam (Penguatkuasaan)

 • Dato’ Iskandar bin Jaafar

Peranan JKDM & Bahagian[sunting | sunting sumber]

Bahagian Penguatkuasaan[sunting | sunting sumber]
Bahagian Pengurusan Pematuhan[sunting | sunting sumber]
Bahagian Perkastaman[sunting | sunting sumber]
Bahagian Cukai Dalam Negeri[sunting | sunting sumber]
Bahagian Perkhidmatan Teknik[sunting | sunting sumber]
Bahagian Khidmat Pengurusan dan Sumber Manusia[sunting | sunting sumber]
Bahagian Perancangan Korporat[sunting | sunting sumber]
Bahagian Perundangan[sunting | sunting sumber]
Akademi Kastam Diraja Malaysia (AKMAL)[sunting | sunting sumber]
Bahagian Teknologi Maklumat[sunting | sunting sumber]
Cawangan Integriti[sunting | sunting sumber]

Penguasa Kastam Gred WK41[sunting | sunting sumber]

 • Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
 • Kem/Jab: Jabatan Kastam Diraja Malaysia
 • Jadual Gaji:
 • Gaji Minimum RM2,094.00
 • Gaji Maksimum RM9,585.00
 • Kadar Kenaikan Gaji Tahunan RM225.00  
SYARAT LANTIKAN :
1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
(a) warganegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
(c)
(i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred WK41 : RM2,094.00); atau

(ii) ijazah sarjana muda kepujian yang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred WK41 : RM2,300.73); atau

(iii) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji Permulaan pada Gred WK41 : RM2,819.63); atau

(iv) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

(Gaji Permulaan pada Gred WK41 : RM2,819.63); atau

(v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.

(Gaji Permulaan pada Gred WK41 : RM2,923.41); atau

(vi) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.

(Gaji Permulaan pada Gred WK41 :RM3,027.19)

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU
2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN
3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Penguasa Kastam adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penguasa Kastam Gred WK41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a)
 1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau
 2. lulus Peperiksaan Khas; dan
(b) had umur pelantikan:
 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.
DESKRIPSI TUGAS :
Memperjeniskan barang-barang mengikut tarif-tarif, membuat taksiran harga bagi pungutan duti kastam/cukai jualan, memproses serta meluluskan permohonan pengimportan/pengeksportan barang-barang berduti tertakluk kepada larangan-larangan import/eksport di pintu-pintu masuk/keluar negara, Zon-zon Bebas Cukai dan Gudang-gudang Berlesen.

Memproses permohonan lesen gudang-gudang eksais, gudang-gudang berlesen, gudang-gudang pengilangan berlesen. Mengaudit akaun syarikat-syarikat yang dilesenkan di bawah akta-akta Cukai Jualan dan Cukai Perkhidmatan untuk pungutan cukai jualan/perkhidmatan. Memproses permohonan mendapatkan pengecualian cukai jualan, memeriksa stok dan penggunaan barang-barang berduti syarikat-syarikat yang mendapatkan pengecualian duti kastam, memproses permohonan remisi cukai, menyelia tugas pemeriksaan penumpang dan menjalankan siasatan ke atas syarikat/individu yang melakukan penyelewengan/penyeludupan dan bertindak sebagai Pegawai Pendakwa bagi kes-kes kastam di Mahkamah dan menjalankan lain-lain tugas penguat kuasaan.

Sukatan Peperiksaan Ujian Psikometrik Penguasa Kastam Gred WK41[sunting | sunting sumber]

Calon dikehendaki menjawab item-item psikologi yang merangkumi perkara berikut :

 1. Personaliti
 2. Motivasi
 3. Kejujuran
 4. Integriti
 5. Kebolehan Sosial
 6. Kestabilan Emosi; dan
 7. Disiplin
 • Terdapat Ujian Psikometrik yang merangkumi soalan Matematik.

SEMAKAN UJIAN PSIKOMETRIK BAGI PENGAMBILAN KE JAWATAN PENGUASA KASTAM GRED WK41 DI JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA - SEMAKAN JADUAL PEPERIKSAAN

Rujukan Tambahan Ujian Psikometrik Penguasa Kastam Gred WK41 = http://infotambahan.com/psikometrik/198 (Contoh Soalan beserta jawapan, rujukan dan tip persediaan Ujian Psikometrik Penguasa Kastam Gred WK41).[sunting | sunting sumber]