Pergi ke kandungan

1 E+11 m²

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Cuba mempunyai keluasan sekitar 100,000 km².

Bagi membantu membandingkan peringkat magnitud pelbagai wilayah geografi, berikut disenaraikan luas permukaan di antara 100,000 km² dan 1,000,000 km².

:Lihat juga keluasan peringkat magnitud lain.


Unit terbitan SI meter persegi, dari unit asas meter Peringkat magnitud untuk keluasan Pertukaran unit untuk keluasan
1 E-30  =1 fm² 1 E-24  =1 pm² 1 E-18  =1 nm² 1 E-12  =1 µm² 1 E-6  =1 mm² 1 E0  =1 m² 1 E+6  =1 km² 1 E+12  =1 Mm² 1 E+18  =1 Gm² 1 E+24  =1 Tm² 1 E+30  =1 Pm²
10 fm² 10 pm² 10 nm² 10 µm² 10 mm² 10 m² 10 km² 10 Mm² 10 Gm² 10 Tm² 1 E+36  =1 Em²
100 fm² 100 pm² 100 nm² 100 µm² 100 mm² = 1 cm² 100 m² = 1 dam² atau a 100 km² 100 Mm² 100 Gm² 100 Tm² 1 E+40 
1,000 fm² 1,000 pm² 1,000 nm² 1,000 µm² 1,000 mm² = 10 cm² 1,000 m² = 10 dam² atau a 1,000 km² 1,000 Mm² 1,000 Gm² 1,000 Tm² 1 E+41 
10,000 fm² 10,000 pm² 10,000 nm² 10,000 µm² 10,000 mm² = 1 dm² 10,000 m² = 1 hm² atau ha 10,000 km² 10,000 Mm² 10,000 Gm² 10,000 Tm² 1 E+42  =1 Zm²
100,000 fm² 100,000 pm² 100,000 nm² 100,000 µm² 100,000 mm² = 10 dm² 100,000 m² = 10 hm² atau ha 100,000 km² 100,000 Mm² 100,000 Gm² 100,000 Tm² 1 E+48  =1 Ym²