Pergi ke kandungan

Universiti Islam Selangor

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Universiti Islam Selangor
اونيۏرسيتي اسلام سلاڠور
MotoPeneraju Tradisi Ilmu
JenisUniversiti Swasta
Ditubuhkan pada15 Februari 1995; 29 tahun yang lalu (1995-02-15)
Naib CanselorProf. Madya Dato' Dr. Mohd Farid Ravi Bin Abdullah
PengarahDato’ Haji Haris Bin Kasim
Lokasi,
Laman sesawanghttp://www.kuis.edu.my

Universiti Islam Selangor (UIS) ialah sebuah universiti Islam di Selangor, Malaysia. Ia merupakan institusi pendidikan milik penuh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang ditubuhkan di bawah Akta IPTS 1996[1]. Universiti ini ditubuhkan secara rasmi pada 15 Februari 1995 sebagai Kolej Islam Selangor Darul Ehsan (KISDAR) dan dinaik taraf sebagai kolej universiti dengan nama Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) pada 31 Disember 2004.[2] Pada 14 Oktober 2022, KUIS secara rasminya dinaik taraf sebagai universiti.[3]

Universiti ini berperanan memartabatkan pendidikan Islam di negeri Selangor sebagai kesinambungan sistem pendidikan agama yang diasaskan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS). Penubuhan universiti ini membuktikan komitmen kerajaan negeri Selangor dalam membangunkan agenda pendidikan dan kecemerlangan ilmu.[4]

Objektif awal penubuhan UIS adalah untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangunkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Selain itu, UIS juga berperanan menyediakan alternatif untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Logo KUIS (1995–2022).

KISDAR mula ditubuhkan pada 15 Februari 1995 dan memulakan operasinya di bangunan sementara di bekas Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah (SAMTAJ), Shah Alam. Ketika penubuhannya, kolej ini menawarkan beberapa program pengajian seperti program Diploma Pengajian Islam dengan Pendidikan dan beberapa pengkhususan lain seperti Dakwah, Usuluddin, Syariah dan Al-Quran dan Al-Sunnah. Kerajaan negeri Selangor memberikan komitmen dan sokongan padu kepada agenda pembangunan pendidikan KISDAR melalui peruntukan sejumlah dana dan sebidang tanah seluas 104 ekar bagi tujuan pembinaan kampus tetap di Bandar Seri Putra, Bangi.

Pada Jun 2000, KISDAR kemudiannya memindahkan seluruh operasinya ke kampus baru di Bandar Seri Putra, dan pada 25 Mei 2002, kampus induk KISDAR telah dirasmikan oleh DYMM Sultan Sharafuddin Idris Shah, Sultan Selangor.

Pada 22 Oktober 2004, KISDAR secara rasmi telah dipelawa untuk dinaik taraf sebagai sebuah kolej universiti, dan pada 31 Disember 2004, KISDAR secara rasmi dinaik taraf sebagai Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS).[5] Ini sekaligus membolehkan KUIS menawarkan program-progran ijazah dwi-pengkhususan.

Selaras dengan tuntutan pasaran pekerjaan semasa dan perkembangan ilmu dalam bidang sains dan teknologi, KUIS menawarkan pelbagai bidang pengajian di peringkat Asasi, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, dan Doktor Falsafah yang telah memenuhi perakuan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Kesemua bidang pengajian ini menekankan kepada prinsip dan falsafah kesepaduan ilmu. Ini meliputi disiplin ilmu-ilmu pengajian Islam di samping ilmu-ilmu moden seperti pengajian perniagaan, perbankan Islam, pendidikan, komunikasi, dan teknologi maklumat.

Pada 14 Oktober 2022, Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan menerima mengadap Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), YBhg. Dato' Seri Abdul Razak Jaafar bagi mempersembahkan watikah rasmi naik taraf KUIS sebagai Universiti Islam Selangor (UIS) di Istana Bukit Kayangan, Shah Alam.[6]

Program Pengajian[sunting | sunting sumber]

Bersandarkan misi dan visi yang jelas, KUIS terus mengorak langkah ke hadapan mendepani pelbagai cabaran dan perubahan. Falsafah kesepaduan ilmu yang didukung adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk membangunkan modal insan yang boleh memajukan negara di masa hadapan.

Selaras dengan itu, KUIS telah menawarkan program pengajian ke 5 peringkat[7].

 1. Program Asasi
 2. Program Diploma
 3. Program Sarjana Muda
 4. Program Sarjana
 5. Program Doktor Falsafah

5 jenis program Asasi, jenis program Diploma, jenis program Sarjana Muda, jenis program Ijazah Sarjana, program Doktor Falsafah yang merangkumi bidang Ilmu Pengajian Islam, Perniagaan, Perakaunan, Perbankan Islam, Pengurusan Sumber Manusia, Informasi dan Teknologi, Multimedia, Penyiaran, Komunikasi, Pendidikan, Pengajian Islam dan Bahasa.

Fakulti[sunting | sunting sumber]

Fakulti Pengajian Peradaban Islam[sunting | sunting sumber]

Fakulti Pengajian Peradaban Islam[8] merupakan sebuah fakulti terawal (sejak tahun 1995) di KUIS yang menumpukan kepada penawaran perkhidmatan pendidikan khasnya dalam bidang Pendidikan Islam. Fakulti Pengajian Peradaban Islam bertekad untuk melahirkan graduan yang kompeten bukan sahaja daripada aspek keilmuan tetapi juga akhlak dan kemahiran bagi mencapai matlamat mardhatillah. Bermula dengan Sekolah Pengajian Islam (SPI), kini Fakulti Pengajian Peradaban Islam telah melahirkan ramai graduan dan cendekiawan yang tidak kurang hebatnya di peringkat domestik dan antarabangsa bagi meneruskan bidang industri pendidikan di Malaysia khususnya di Selangor.

Pada masa kini Fakulti Pengajian Peradaban Islam menawarkan program Diploma, program Sarjana Muda, program Sarjana & program Doktor Falsafah. Pendekatan yang dilakukan masih meneruskan kursus integrasi ilmu antara ilmu-ilmu asas Pengajian Islam dan bidang-bidang profesional seperti Multimedia, Komunikasi dan Pengurusan Sumber Insan.

Mempunyai 4 buah jabatan, iaitu Jabatan Dakwah & Usuluddin, Jabatan Al-Quran & Al-Sunnah, Jabatan Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, Jabatan Pengajian Bahasa & Linguistik Arab.

Fakulti Pengurusan & Muamalah[sunting | sunting sumber]

Fakulti Pengurusan dan Muamalah[9] ini menyediakan tenaga kerja Muslim yang profesional dalam bidang-bidang yang berkaitan seperti perbankan, perakaunan, ekonomi, pengurusan perniagaan dan pengurusan sumber manusia. Graduan fakulti ini diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam pelbagai bidang pekerjaan berlandaskan prinsip dan ajaran Al-Quran.

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah bertujuan untuk meluaskan pengetahuan tentang Pengurusan Perniagaan mengikut perspektif Islam seperti Perbankan Islam, Insurans Islam, Etika Perniagaan Islam bersesuaian dengan dasar penerapan Islam yang diterapkan oleh kerajaan di kalangan kakitangan awam dan swasta. Pelajar akan didedahkan kepada prinsip-prinsip Islam yang berkaitan asas Pengurusan Perniagaan termasuk konsep Islam sebagai Ad-din, sumber-sumber hukum, asas muamalat, ekonomi Islam, riba, akad, zakat perniagaan, etika perniagaan Islam, prinsip-prinsip pengurusan dan kewangan Islam.

Mempunyai 2 buah jabatan iaitu Jabatan Perakaunan & Kewangan, Jabatan Ekonomi & Pengurusan.

Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran[sunting | sunting sumber]

Fakulti Multimedia Kreatif & Komputeran[10] ini diperkenalkan bagi menyediakan tenaga mahir dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat (ICT). Kurikulum fakulti ini digubal dengan memberi penumpuan kepada teras dalam teknologi maklumat dan bidang sokongan yang membantu proses pembinaan kemahiran pelajar dalam hubungan kemanusiaan dan organisasi.

Mempunyai 2 buah jabatan, iaitu Jabatan Multimedia, Jabatan Komputeran.

Fakulti Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Fakulti Pendidikan[11] ini ditubuhkan bagi memartabatkan profesion pendidikan dengan melahirkan para pendidik yang berketerampilan, berasaskan budaya ilmu, teknologi dan beretika selari dengan nilai-nilai Islam bagi mendapatkan keredaan Allah. Ini juga selaras dengan misi fakulti iaitu melahirkan para pendidik yang berinovatif dan celik teknologi seiring dengan keperluan semasa, melahirkan para pendidik yang berupaya mengaplikasikan teori-teori pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, dan melahirkan para pendidik yang dapat melaksanakan tugas berpandukan etika kerja yang cemerlang dan mampu berdaya saing.

Mempunyai 2 buah jabatan, iaitu Jabatan Pengurusan Pendidikan & Bahasa, Jabatan Asas Kemanusiaan & Perkaedahan.

Fakulti Syariah & Undang-Undang[sunting | sunting sumber]

Fakulti Syariah & Undang-Undang[12]

 MOTO FAKULTI Peneraju Profesionalisme Syariah (Leading Syariah Profesionalisme)

 VISI FAKULTI Menjadi fakulti premier dalam menerajui bidang syariah dan perundangan berpegangkan prinsip iman, Islam dan ihsan bagi mendapatkan keredaan Allah.

 MISI FAKULTI Mencapai kecemerlangan dalam urus tadbir, akademik, penyelidikan, perundingan dan sahsiah pelajar melalui penggunaan teknologi terkini dan perkhidmatan berkualiti berteraskan al-Quran dan al-Sunnah.

 MATLAMAT PENDIDIKAN FAKULTI Membentuk daie, ulama dan umara melalui dasar pendidikan yang berteraskan integral knowledge dan berpaksikan tauhid untuk melahirkan generasi profesional yang seimbang bagi menghadapi cabaran zaman.

 OBJEKTIF FAKULTI Berdasarkan keperluan semasa, kepentingan agama dan negara, Fakulti Syariah dan Undang-undang menetapkan objektif seperti berikut:

- Melahirkan graduan yang beriman, bertakwa, berintegriti, seimbang dan mahir dalam bidang syariah dan undang-undang serta berkebolehan mengaplikasikannya. - Menyediakan graduan yang berkebolehan, beretika dan mampu menerokai sektor pentadbiran, perkhidmatan, perundangan, pengurusan dan pendidikan. - Melahirkan ilmuan yang profesional, kritis dan mampu menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan hukum Islam dan perundangan dalam masyarakat. - Mengembang dan memajukan ilmu syariah dan undang-undang melalui aktiviti pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan.

Mempunyai 2 buah jabatan, iaitu Jabatan Syariah, Jabatan Undang-Undang.

Fakulti Sains Sosial[sunting | sunting sumber]

Mempunyai 3 buah jabatan, iaitu Jabatan Pengajian Ketamadunan & Pembangunan Insan, Jabatan Kefahaman Islam & Bahasa Arab, Jabatan Bahasa Inggeris & Komunikasi.

Pusat / Institut[sunting | sunting sumber]

Pusat Asasi[sunting | sunting sumber]

Pusat Asasi KUIS[13] ditubuhkan pada bulan Ogos 2008 bagi melaksanakan program-program di peringkat Kursus Asas dan bertujuan menyediakan calon untuk peringkat Ijazah Pertama di KUIS. Dengan kata lain, program-program yang ditawarkan di Pusat Asasi ini merupakan ‘feeder’ program kepada program Sarjana Muda yang ditawarkan di Fakulti Pengajian. Melalui program-program yang ditawarkan KUIS beriltizam untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bakal menjadi pelajar cemerlang di peringkat ijazah pertama yang seterusnya menjadi graduan yang berkualiti, berketrampilan dan berdaya maju dalam bidang-bidang yang diceburi.

Program-program di peringkat pra-ijazah yang ditawarkan merupakan ‘feeder’ program kepada program sarjana muda KUIS. Ia memberi dan menambah peluang pengajian pra-universiti kepada Bumiputra Islam sebelum melangkah ke peringkat ijazah pertama. Di samping itu, ia adalah laluan singkat ke peringkat ijazah pertama di KUIS tanpa melalui program di peringkat diploma yang ditawarkan selama tiga tahun (atau enam semester). Justeru, pelajar lepasan SPM dari pelbagai jenis sekolah yang memperolehi pencapaian yang baik boleh dipertimbangkan untuk mengikuti program pengajian di peringkat asasi ini.

Mempunyai 3 buah Jabatan, iaitu Jabatan Pengajian Islam, Jabatan Pengurusan & Informasi, Jabatan Bahasa.

Pusat Pengajian Siswazah[sunting | sunting sumber]

Pusat Pengajian Siswazah (PPS)[14] ditubuhkan pada akhir Disember 2006 yang dipertanggungjawabkan mentadbir dan mengurus serta mengkoordinasikan penawaran program akademik diperingkat ijazah tinggi (ijazah sarjana dan ijazah doktor falsafah).

KUISCELL Sdn. Bhd.[sunting | sunting sumber]

KUISCELL Sdn. Bhd.[15] ialah sebuah syarikat di bawah Selaras dengan keperluan untuk bersaing dengan institusi pengajian lain, dan keperluan untuk memenuhi daya saing global untuk mempunyai masyarakat berpengetahuan luas (k-masyarakat) dan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi), Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor telah membina pusat pengajian jangka panjangnya yang tersendiri. Peranan pusat ini adalah untuk menyediakan perniagaan am untuk kolej dan untuk melahirkan modal insan yang mahir dan mampu untuk berdaya saing. Kedua-dua cita-cita akan dicapai melalui kursus-kursus yang dibangunkan untuk masyarakat awam serta pelajar-pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam usaha untuk menambah nilai kepada pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi sebelum ini. Oleh itu, mereka boleh menyumbang kepada pembangunan syarikat mereka dan pembangunan peribadi mereka sendiri masa akan datang.

Program yang ditawarkan[sunting | sunting sumber]

 1. Sijil Senireka Grafik
 2. Sijil Asas Perakaunan
 3. Sijil Pendidikan Awal Kanak-kanak
 4. Sijil Profesional Mutawwif
 5. Kursus Pengajian Al-Quran Tajwid Tatbiqi
 6. Kursus Tadabbur Al-Quran (Tafsir)
 7. Kursus Intensif Bahasa Arab
 8. English Language Proficiency

Pusat Pengurusan Penyelidikan[sunting | sunting sumber]

Pusat Pengurusan Penyelidikan[16] telah ditubuhkan pada 1 Januari 2002 (ditubuhkan dengan nama Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Akademik–PPPA). Ketika itu objektif penubuhan PPP adalah untuk pembangunan di KUIS.

Bermula tahun 2009, PPP mula menumpukan kepada pengurusan penyelidikan di KUIS. Dalam usaha untuk menggiatkan dan menyemarakkan budaya penyelidikan dan penerbitan di kalangan pensyarah, PPP telah menganjurkan beberapa siri latihan dalam bidang berkaitan khususnya kepada kakitangan adademik KUIS dengan menjemput panel-panel dan tokoh akademik berpengalaman daripada IPTA untuk berkongsi ilmu dan seterusnya memandu arah bagi menjamin kualiti penyelidikan KUIS diteruskan.

Institut Kajian Hadis Selangor[sunting | sunting sumber]

Institut Kajian Hadis Selangor pada mulanya adalah satu institusi di bawah kerajaan negeri Selangor (MAIS-JAIS). Ia bermula dari hasrat kerajaan negeri untuk memenuhi keperluan masyarakat bagi mendapatkan sumber pendidikan dan kesedaran tentang peri pentingnya Hadis dalam praktik kehidupan sehari-hari individu Muslim amnya.

Idea penubuhan institusi ini tercetus secara rasminya pada 26 Mac, 2006 apabila Ahli Lembaga Pengarah Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) meminta supaya satu pusat kajian al-Hadis ditubuhkan dalam satu mesyuarat agung. Seterusnya, majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang ke-21 telah meluluskan syor penubuhan Institut Kajian Hadis Selangor pada 4 Julai, 2007.

Pencapaian & Pengiktirafan[sunting | sunting sumber]

 1. Status Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor - MSC) (26 Disember 2007)
 2. The Malaysia Book of Records - Menanam Pokok Bunga Raya Terbanyak Dalam Masa 50 Saat (03 Ogos 2007)
 3. Persijilan MS ISO 9001:2000 (Sejak 2003)
 4. Anugerah Akreditasi LAN (Kini MQA) Terbanyak (09 Jun 2003)
 5. Penaiktarafan sebagai Kolej Universiti (Disember 2004)
 6. Anugerah Kualiti YAB Dato' Menteri Besar Selangor, Tempat Ke 3 (2005)

Rujukan[sunting | sunting sumber]

 1. ^ "KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)". Dewan Negeri Selangor (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2024-06-19.
 2. ^ "Maklumat Umum". Diarkibkan daripada yang asal pada 2007-10-29. Dicapai pada 2023-10-27.
 3. ^ "KUIS dinaik taraf kepada universiti penuh, kini dikenali UIS". www.astroawani.com. Dicapai pada 2024-06-19.
 4. ^ Pengenalan - KUIS
 5. ^ Latar Belakang - FSU KUIS
 6. ^ KUIS dinaik taraf menjadi Universiti Islam Selangor
 7. ^ Program Pengajian Yang Ditawarkan - KUIS
 8. ^ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=73
 9. ^ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=74
 10. ^ http://www.kuis.edu.my/fstm
 11. ^ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=197
 12. ^ http://www.kuis.edu.my/fstm
 13. ^ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=82
 14. ^ http://www.kuis.edu.my/v2/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=82
 15. ^ http://www.kuiscell.com/
 16. ^ "salinan arkib". Diarkibkan daripada yang asal pada 2013-11-03. Dicapai pada 2013-11-02.

Pautan luar[sunting | sunting sumber]