Pergi ke kandungan

Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Pada tahun 1970-an, pelbagai golongan masyarakat Islam, para cendiakawan dan NGO di negara ini telah mengemukakan resolusi dan desakan agar sebuah maktab khas bagi melatih guru Pendidikan Islam ditubuhkan. Berikutnya pada bulan Februari 1977 sebuah unit Pendidikan Islam telah ditubuhkan di Maktab Perguruan Ilmu Khas sebagai titik tolak sebelum sebuah maktab tersendiri didirikan.

Kemudian unit ini dipindahkan bagi menjalankan pengajaran dan pembelajaran pada sesi petang di Bangunan Institut Bahasa, Lembah Pantai, Kuala lumpur. Pada bulan November 1977, Unit ini telah meningkat dan ditempatkan di bangunan sementaranya di bangunan bekas Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia di Seksyen 14, Petaling Jaya.

Pada bulan April 1983, Universiti Islam Antarabangsa yang baru ditubuhkan pada tahun itu telah mengambil alih bangunan tersebut dan operasi MPI dipindahkan pula ke bangunan menara dan beberapa buah bangunan kayu tinggalan Universiti Kebangsaan Malaysia di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Pada 14 Julai 1990 barulah MPI menduduki kampus tetap di Seksyen 12, Jalan Sungai Merab. Kampus ini terletak berhampiran Bandar Baru Bangi. Kampus ini yang mula dibina dalam Rancangan Malaysia Ke-5 meliputi kawasan seluas 40 hektar menggunakan rekabentuk berunsur Islam, lengkap dengan kemudahan sebagai pusat latihan guru. Maktab Perguruan Islam telah dirasmikan oleh D.Y.M.M. Sultan Selangor pada 30 Oktober 1992.

Mengangkat dan memartabatkan guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab adalah misi utama MPI sebagai Pusat Latihan Guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Oleh itu guru pelatih yang menerima latihan adalah terdiri daripada KDPM, KPLI dan juga melatih KDP, KSPK, PKPG dan Pra PKPG.

Untuk kecermerlangan pentadbiran dan latihan keguruan MPI bersama 26 buah maktab yang lain di seluruh Malaysia telah berusaha untuk memperolehi pensijilan MS ISO 9002. Pada 8 Ogos 2002 MPI telah menerima penganugerahan Sijil MS ISO 9002 bersama maktab-maktab lain. MPI yang telah dikenali sebagai Institut Perguruan Islam Selangor akan terus berusaha bagi meningkatkan sistem pengurusan kualiti berasaskan MS ISO 9001:2000.

IPG Kampus Pendidikan Islam[sunting | sunting sumber]

Dengan lulusnya akta AUKU yang baru oleh Parlimen Malaysia maka semua Institut Perguruan Guru telah dijadikan kampus cawangan kepada Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) yang bertaraf universiti yang dipertanggungjawabkan untuk melahirkan guru siswazah sekolah rendah. Melalui pengauditan MQA semua IPGM telah diberi pengiktirafan untuk menganugerahkan Ijazah Sarjana Muda melalui Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Rendah) - PISMP.

Selaras dengan itu Institut Perguruan Islam, Selangor (IPIS) telah mendapat nama baru sebagai IPG Kampus Pendidikan Islam. Nama Islam dikekalkan selaras dengan sejarahnya yang terulung dan terunggul dalam melahirkan guru Pendidikan Islam selama ini. Dinamik dalam alam pendidikan memerlukan guru sekolah rendah yang bersifat generalistik dan dengan itu pelbagai bidang disiplin perlu dikuasai oleh seorang guru yang hendak dilahirkan oleh IPG.

Rujukan[sunting | sunting sumber]